Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23151
 • Tytuł : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • red. Witold Nawrocki
 • Numeracja :
  • Nr 1509, 1995 Między Kadenem a Andrzejewskim [...]
  • Nr 1526, 1995 Rott D. Staropolskie chorografie [...]
  • Nr 1531, 1995 Gondek E. Polska książka literacka na Śląsku [...]
  • Nr 1535, 1995 Od baroku ku pozytywizmowi [...]
  • Nr 1536, 1995 Jarczykowa M. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów [...]
  • Nr 1538, 1995 Polska kultura ziemiańska [...]
  • Nr 1544, 1995 Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski
  • Nr 1555, 1996 Województwo śląskie [...]
  • Nr 1569, 1996 Marszakowa-Szajkiewicz I. Bibliometryczna analiza [...]
  • Nr 1570, 1996 Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych [...]
  • Nr 1572, 1996 Budzyński J. Dramat i teatr szkolny na Śląsku [...]
  • Nr 1573, 1996 Przełomy: rok 1956. Studia i szkice [...]
  • Nr 1574, 1996 Słowotwórstwo języka doby staropolskiej [...]
  • Nr 1582, 1996 Czech L. Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
  • Nr 1584, 1996 Janaszek-Ivaničkova H. Od modernizmu do postmodernizmu
  • Nr 1589, 1996 Młody czytelnik w świecie książki [...]
  • Nr 1601, 1996 Żmigrodzki Z. Patologia biblioteczna [...]
  • Nr 1604, 1996 Stępień T. O satyrze
  • Nr 1613, 1996 Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani [...]
  • Nr 1617, 1997 Język wobec przemian kultury [...]
  • Nr 1621, 1996 Opacka-Walasek D. "[...] pozostać wiernym niepewnej jasności"
  • Nr 1624, 1997 Jesuitica. Kolokwium naukowe [...]
  • Nr 1627, 1997 Z dziejów XVII i XVIII wieku [...]
  • Nr 1630, 1997 Rusek H. Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu [...]
  • Nr 1634, 1997 Tokarska A. Biblioteki polskie na Górnym Śląsku [...]
  • Nr 1636, 1997 Witosz B. Opis w prozie narracyjnej [...]
  • Nr 1640, 1997 Jaskółowa E. Od poezji kosmosu do poezji czasu [...]
  • Nr 1656, 1997 Vetter D. Islandia albo Krótkie opisanie [...]
  • Nr 1669, 1997 Banasiowa T. Tren polityczny i funeralny [...]
  • Nr 1678, 1997 Kaczanowicz W. Cesarz Probus 276-282 n.e.
  • Nr 1680, 1999 Mikołajczyk M. Przestępstwo i kara w prawie miast Polski [...]
  • Nr 1690, 1998 Osieczek R. Z ducha Tassa [...]
  • Nr 1693, 1998 Kunisz A. Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem [...]
  • Nr 1700, 1998 Pytasz M. Wygnanie - emigracja - diaspora [...]
  • Nr 1702, 1998 Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2.
  • Nr 1710, 1998 Heska-Kwaśniewicz K. Braterstwo i służba
  • Nr 1729, 1998 Folia philosophica 16
  • Nr 1730, 1998 Kamińska-Kwak J. Polski ruch kobiecy [...]
  • Nr 1736, 1998 Kaczmarek R. Pod rządami gauleiterów [...]
  • Nr 1744, 1998 Zwierzyński L. Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza [...]
  • Nr 1752, 1998 [sygn.: 270896/9] Słownik pojęć filmowych T. 9
  • Nr 1754, 1998 Foltyn Edelgarda M. Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku
  • Nr 1758, 1998 Szymutko S. Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze [...]
  • Nr 1762, 1999 Śląski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 1
  • Nr 1771, 1999 Golik-Szarawarska G. "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr [...]
  • Nr 1775, 1999 Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu
  • Nr 1788, 1999 Kisiel M. Zmiana. Z problemów świadomości [...]
  • Nr 1797, 1999 Olejniczak J. W-Tajemniczanie - Aleksander Wat
  • Nr 1803, 1999 Bańka J. Czas w sztuce. T. 1-2
  • Nr 1804, 1999 Szewczyk G.B. Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc [...]
  • Nr 1806, 1999 Węgrzyniakowa A. Egzystencjalne i metafizyczne [...]
  • Nr 1808, 1999 Woźniczka Z. Trzecia wojna [...]
  • Nr 1814, 1999 Folia Pholosophica 17
  • Nr 1816, 1999 Zyska B. Trwałość papieru w drukach polskich [...]
  • Nr 1819, 1999 Nawrot D. Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu [...]
  • Nr 1824, 1999 Dziadek A. Rytm i podmiot [...]
  • Nr 1825, 1999 Jarosz K. Jean Giono - alchimie
  • Nr 1826, 1999 Dembińska-Pawelec J. Światy możliwe w poezji [...]
  • Nr 1832, 2000 Ryba R. Książę Wiśniowiecki Janusz [...]
  • Nr 1835, 2000 Banyś Wiesław Système de si en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive
  • Nr 1836, 2000 Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2
  • Nr 1839, 2000 Barłowska M. Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku
  • Nr 1843, 2000 Szargot M. Ziemia rozdziału - niebo połączenia [...]
  • Nr 1844, 1999 Kanonada. Interpretacje wierszy polskich [...]
  • Nr 1848, 2000 "Pieśni ogromnych dwanaście [...]"
  • Nr 1849, 2000 Niewiara A. Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach [...]
  • Nr 1850, 2000 Studia z historii literatury i kultury Słowian
  • Nr 1852, 2000 Bajerowa I. Polski język ogólny XIX w. [...] T. 3. Składnia [...]
  • Nr 1853, 2000 Wokół Eco [...]
  • Nr 1860, 2000 Tramer M. Literatura i skandal
  • Nr 1866, 2000 Konias Andrzej Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku
  • Nr 1870, 2000 Fertacz S. Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny [...]
  • Nr 1874, 2000 Krzyżanowski L. Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej [...]
  • Nr 1876, 2000 Żmigrodzki P. Właściwości składniowe analitycznych [...]
  • Nr 1881, 2000 Kucharski M. Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie [...]
  • Nr 1889, 2000 Piechota M. Od tytułu do epilogu [...]
  • Nr 1829, 2000 roman de l'histoire dans l'histoire du roman [...]
  • Nr 1893, 2000 Udalska Eleonora Krytyka teatralna. Rozważania i analizy
  • Nr 1899, 2000 Kluczek A.A. Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim [...]
  • Nr 1903, 2000 Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej
  • Nr 1907, 2000 Rolnik D. Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej
  • Nr 1915, 2000 Lyszczyna J. Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji [...]
  • Nr 1916, 2000 Wieki stare i nowe. T. 1
  • Nr 1917, 2000 L'espressione dei sentimenti in alcuni [...]
  • Nr 1925, 2000 Olszówka M. Wołczyk W. Biblioteki pedagogiczne [...]
  • Nr 1930, 2000 Starak G. Le langage theâtral d'Antonin Artaud
  • Nr 1931, 2000 Dutka E. Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego [...]
  • Nr 1933, 2001 Sarmackie theatrum [...]. [T.] 1, Wartości i słowa
  • Nr 1935, 2000 Nowacki D. "Ja" nieuniknione [...]
  • Nr 1943, 2001 Kisielowa I. Retoryka i melancholia [...]
  • Nr 1948, 2001 Jakóbczyk J. Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia
  • Nr 1950, 2001 Gontarz B. Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
  • Nr 1965, 2001 Dyplomacja, polityka, prawo. Ksiega pamiątkowa [...]
  • Nr 1976, 2001 Mikołajczyk Marian Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia
  • Nr 1982, 2001 Sordyl A. Między historią, kreacją i mitem
  • Nr 1983, 2001 Januszewska-Jurkiewicz J. Zaolzie w polityce rządu [...]
  • Nr 1986, 2001 Sperka J. Szafrańcowie herbu Stary Koń [...]
  • Nr 1990, 2001 Sarmackie theatrum [...]. [T.] 2, Idee i rzeczywistość
  • Nr 1991, 2001 Wieki stare i nowe. T. 2
  • Nr 1995, 2001 Różycki E. Alembekowie i ich księgozbiory [...]
  • Nr 2008, 2001 W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie [...]
  • Nr 2010, 2001 Krzysztofiak A. Konwencje wyobraźni [...]
  • Nr 2011, 2001 Organiściak W. Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775
  • Nr 2014, 2001 Gracla J. Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku [...]
  • Nr 2023, 2002 Gębołyś Z. Zawód bibliotekarski na ziemiach [...]
  • Nr 2024, 2002 Teatr Calderona: tradycja i współczesność
  • Nr 2030, 2002 Tałuć K. Emil Szramek, Jan Kudera [...]
  • Nr 2032, 2001 Gwioździk J. Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek)
  • Nr 2035, 2002 Rott D. Bracia czescy w dawnej Polsce [...]
  • Nr 2037, 2002 W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie [...]
  • Nr 2047, 2002 Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka [...]
  • Nr 2050, 2002 Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia [...]
  • Nr 2051, 2002 Jurczyk E. deutsche b~:rgerlichte Drama auf den polnischen [...]
  • Nr 2053, 2002 Wyrwas K. Skarga jako gatunek mowy
  • Nr 2062, 2002 Mantajewska V. Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego
  • Nr 2066, 2002 Mazurek H. Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie [...]
  • Nr 2072, 2002 Virtualites du litteraire. Melanges offerts [...]
  • Nr 2082, 2002 Bańka Józef Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały
  • Nr 2083, 2002 Gruchała J. Czeskie środowiska polityczne [...]
  • Nr 2088, 2002 Wieczne teraz. Materiały z konferencji naukowej [...]
  • Nr 2091, 2003 Dąbek-Derda E. Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie [...]
  • Nr 2093, 2002 Nowak K. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna
  • Nr 2095, 2003 Języki i tradycje Słowian
  • Nr 2108, 2003 Śląskie studia lingwistyczne
  • Nr 2112, 2003 Kurek Jacek U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733)
  • Nr 2120, 2002 Czwojdrak B. Rogowscy herbu Działosza [...]
  • Nr 2124, 2003 Olejniczak J. Kłamstwo nieprzerwane nas drąży [...]
  • Nr 2125, 2003 Wieki stare i nowe. T. 3
  • Nr 2126, 2003 Kosowska E. Antropologia literatury. Teksty [...]
  • Nr 2131, 2003 Miniatura i mikrologia literacka. T. 3
  • Nr 2141, 2003 Wokół badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne
  • Nr 2161, 2003 Nawarecki Aleksander Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne
  • Nr 2163, 2003 Tokarska Anna Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej
  • Nr 2166, 2004 Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza
  • Nr 2182, 2004 Rott Dariusz Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty [...]
  • Nr 2185, 2004 Tymieniecka-Suchanek Justyna Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych
  • Nr 2187, 2004 Nowacka Beata Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków
  • Nr 2188, 2004 W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
  • Nr 2190, 2004 Żmigrodzki Zbigniew Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851)
  • Nr 2191, 2003 Tkanina. Studia, szkice, interpretacje
 • Uwagi :
  • Nr 1752, 1998 r. pod sygn. druków: 270896/9
  • Nr 1544, 1995 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • Nr 1866, 2000 ; 1976, 2001 - dar prof. Stanisława Alexandrowicza
  • Tekst pol., fr.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński, Antoni
  • Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej [piecz.] Alexandrowicz, Stanisław Biblioteka Kórnicka PAN.
 • Hasła przedmiotowe :
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Kunisz, Andrzej (1932-1998)
  • Złotkowski, Antoni (ca 1688-ca 1716)
  • Uniwersytet Śląski (Katowice)

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach c Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 245 c red. Witold Nawrocki
 • 362 a Nr 1509, 1995 c Między Kadenem a Andrzejewskim [...]
 • 362 a Nr 1526, 1995 b Rott D. c Staropolskie chorografie [...]
 • 362 a Nr 1531, 1995 b Gondek E. c Polska książka literacka na Śląsku [...]
 • 362 a Nr 1535, 1995 c Od baroku ku pozytywizmowi [...]
 • 362 a Nr 1536, 1995 b Jarczykowa M. c Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów [...]
 • 362 a Nr 1538, 1995 c Polska kultura ziemiańska [...]
 • 362 a Nr 1544, 1995 c Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski
 • 362 a Nr 1555, 1996 c Województwo śląskie [...]
 • 362 a Nr 1569, 1996 b Marszakowa-Szajkiewicz I. c Bibliometryczna analiza [...]
 • 362 a Nr 1570, 1996 c Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych [...]
 • 362 a Nr 1572, 1996 b Budzyński J. c Dramat i teatr szkolny na Śląsku [...]
 • 362 a Nr 1573, 1996 c Przełomy: rok 1956. Studia i szkice [...]
 • 362 a Nr 1574, 1996 c Słowotwórstwo języka doby staropolskiej [...]
 • 362 a Nr 1582, 1996 b Czech L. c Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 • 362 a Nr 1584, 1996 b Janaszek-Ivaničkova H. c Od modernizmu do postmodernizmu
 • 362 a Nr 1589, 1996 c Młody czytelnik w świecie książki [...]
 • 362 a Nr 1601, 1996 b Żmigrodzki Z. c Patologia biblioteczna [...]
 • 362 a Nr 1604, 1996 b Stępień T. c O satyrze
 • 362 a Nr 1613, 1996 c Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani [...]
 • 362 a Nr 1617, 1997 c Język wobec przemian kultury [...]
 • 362 a Nr 1621, 1996 b Opacka-Walasek D. c "[...] pozostać wiernym niepewnej jasności"
 • 362 a Nr 1624, 1997 c Jesuitica. Kolokwium naukowe [...]
 • 362 a Nr 1627, 1997 c Z dziejów XVII i XVIII wieku [...]
 • 362 a Nr 1630, 1997 b Rusek H. c Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu [...]
 • 362 a Nr 1634, 1997 b Tokarska A. c Biblioteki polskie na Górnym Śląsku [...]
 • 362 a Nr 1636, 1997 b Witosz B. c Opis w prozie narracyjnej [...]
 • 362 a Nr 1640, 1997 b Jaskółowa E. c Od poezji kosmosu do poezji czasu [...]
 • 362 a Nr 1656, 1997 b Vetter D. c Islandia albo Krótkie opisanie [...]
 • 362 a Nr 1669, 1997 b Banasiowa T. c Tren polityczny i funeralny [...]
 • 362 a Nr 1678, 1997 b Kaczanowicz W. c Cesarz Probus 276-282 n.e.
 • 362 a Nr 1680, 1999 b Mikołajczyk M. c Przestępstwo i kara w prawie miast Polski [...]
 • 362 a Nr 1690, 1998 b Osieczek R. c Z ducha Tassa [...]
 • 362 a Nr 1693, 1998 b Kunisz A. c Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem [...]
 • 362 a Nr 1700, 1998 b Pytasz M. c Wygnanie - emigracja - diaspora [...]
 • 362 a Nr 1702, 1998 c Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2.
 • 362 a Nr 1710, 1998 b Heska-Kwaśniewicz K. c Braterstwo i służba
 • 362 a Nr 1729, 1998 c Folia philosophica 16
 • 362 a Nr 1730, 1998 b Kamińska-Kwak J. c Polski ruch kobiecy [...]
 • 362 a Nr 1736, 1998 b Kaczmarek R. c Pod rządami gauleiterów [...]
 • 362 a Nr 1744, 1998 b Zwierzyński L. c Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza [...]
 • 362 a Nr 1752, 1998 [sygn.: 270896/9] c Słownik pojęć filmowych T. 9
 • 362 a Nr 1754, 1998 b Foltyn Edelgarda M. c Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku
 • 362 a Nr 1758, 1998 b Szymutko S. c Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze [...]
 • 362 a Nr 1762, 1999 c Śląski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 1
 • 362 a Nr 1771, 1999 b Golik-Szarawarska G. c "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr [...]
 • 362 a Nr 1775, 1999 c Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu
 • 362 a Nr 1788, 1999 b Kisiel M. c Zmiana. Z problemów świadomości [...]
 • 362 a Nr 1797, 1999 b Olejniczak J. c W-Tajemniczanie - Aleksander Wat
 • 362 a Nr 1803, 1999 b Bańka J. c Czas w sztuce. T. 1-2
 • 362 a Nr 1804, 1999 b Szewczyk G.B. c Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc [...]
 • 362 a Nr 1806, 1999 b Węgrzyniakowa A. c Egzystencjalne i metafizyczne [...]
 • 362 a Nr 1808, 1999 b Woźniczka Z. c Trzecia wojna [...]
 • 362 a Nr 1814, 1999 c Folia Pholosophica 17
 • 362 a Nr 1816, 1999 b Zyska B. c Trwałość papieru w drukach polskich [...]
 • 362 a Nr 1819, 1999 b Nawrot D. c Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu [...]
 • 362 a Nr 1824, 1999 b Dziadek A. c Rytm i podmiot [...]
 • 362 a Nr 1825, 1999 b Jarosz K. c Jean Giono - alchimie
 • 362 a Nr 1826, 1999 b Dembińska-Pawelec J. c Światy możliwe w poezji [...]
 • 362 a Nr 1832, 2000 b Ryba R. c Książę Wiśniowiecki Janusz [...]
 • 362 a Nr 1835, 2000 b Banyś Wiesław c Système de si en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive
 • 362 a Nr 1836, 2000 c Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2
 • 362 a Nr 1839, 2000 b Barłowska M. c Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku
 • 362 a Nr 1843, 2000 b Szargot M. c Ziemia rozdziału - niebo połączenia [...]
 • 362 a Nr 1844, 1999 c Kanonada. Interpretacje wierszy polskich [...]
 • 362 a Nr 1848, 2000 c "Pieśni ogromnych dwanaście [...]"
 • 362 a Nr 1849, 2000 b Niewiara A. c Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach [...]
 • 362 a Nr 1850, 2000 c Studia z historii literatury i kultury Słowian
 • 362 a Nr 1852, 2000 b Bajerowa I. c Polski język ogólny XIX w. [...] T. 3. Składnia [...]
 • 362 a Nr 1853, 2000 c Wokół Eco [...]
 • 362 a Nr 1860, 2000 b Tramer M. c Literatura i skandal
 • 362 a Nr 1866, 2000 b Konias Andrzej c Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku
 • 362 a Nr 1870, 2000 b Fertacz S. c Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny [...]
 • 362 a Nr 1874, 2000 b Krzyżanowski L. c Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej [...]
 • 362 a Nr 1876, 2000 b Żmigrodzki P. c Właściwości składniowe analitycznych [...]
 • 362 a Nr 1881, 2000 b Kucharski M. c Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie [...]
 • 362 a Nr 1889, 2000 b Piechota M. c Od tytułu do epilogu [...]
 • 362 a Nr 1829, 2000 c Le ||roman de l'histoire dans l'histoire du roman [...]
 • 362 a Nr 1893, 2000 b Udalska Eleonora c Krytyka teatralna. Rozważania i analizy
 • 362 a Nr 1899, 2000 b Kluczek A.A. c Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim [...]
 • 362 a Nr 1903, 2000 c Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej
 • 362 a Nr 1907, 2000 b Rolnik D. c Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej
 • 362 a Nr 1915, 2000 b Lyszczyna J. c Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji [...]
 • 362 a Nr 1916, 2000 c Wieki stare i nowe. T. 1
 • 362 a Nr 1917, 2000 c L'|espressione dei sentimenti in alcuni [...]
 • 362 a Nr 1925, 2000 b Olszówka M. b Wołczyk W. c Biblioteki pedagogiczne [...]
 • 362 a Nr 1930, 2000 b Starak G. c Le |langage theâtral d'Antonin Artaud
 • 362 a Nr 1931, 2000 b Dutka E. c Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego [...]
 • 362 a Nr 1933, 2001 c Sarmackie theatrum [...]. [T.] 1, Wartości i słowa
 • 362 a Nr 1935, 2000 b Nowacki D. c "Ja" nieuniknione [...]
 • 362 a Nr 1943, 2001 b Kisielowa I. c Retoryka i melancholia [...]
 • 362 a Nr 1948, 2001 b Jakóbczyk J. c Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia
 • 362 a Nr 1950, 2001 b Gontarz B. c Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
 • 362 a Nr 1965, 2001 c Dyplomacja, polityka, prawo. Ksiega pamiątkowa [...]
 • 362 a Nr 1976, 2001 b Mikołajczyk Marian c Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia
 • 362 a Nr 1982, 2001 b Sordyl A. c Między historią, kreacją i mitem
 • 362 a Nr 1983, 2001 b Januszewska-Jurkiewicz J. c Zaolzie w polityce rządu [...]
 • 362 a Nr 1986, 2001 b Sperka J. c Szafrańcowie herbu Stary Koń [...]
 • 362 a Nr 1990, 2001 c Sarmackie theatrum [...]. [T.] 2, Idee i rzeczywistość
 • 362 a Nr 1991, 2001 c Wieki stare i nowe. T. 2
 • 362 a Nr 1995, 2001 b Różycki E. c Alembekowie i ich księgozbiory [...]
 • 362 a Nr 2008, 2001 c W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie [...]
 • 362 a Nr 2010, 2001 b Krzysztofiak A. c Konwencje wyobraźni [...]
 • 362 a Nr 2011, 2001 b Organiściak W. c Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775
 • 362 a Nr 2014, 2001 b Gracla J. c Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku [...]
 • 362 a Nr 2023, 2002 b Gębołyś Z. c Zawód bibliotekarski na ziemiach [...]
 • 362 a Nr 2024, 2002 c Teatr Calderona: tradycja i współczesność
 • 362 a Nr 2030, 2002 b Tałuć K. c Emil Szramek, Jan Kudera [...]
 • 362 a Nr 2032, 2001 b Gwioździk J. c Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek)
 • 362 a Nr 2035, 2002 b Rott D. c Bracia czescy w dawnej Polsce [...]
 • 362 a Nr 2037, 2002 c W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie [...]
 • 362 a Nr 2047, 2002 c Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka [...]
 • 362 a Nr 2050, 2002 c Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia [...]
 • 362 a Nr 2051, 2002 b Jurczyk E. c Das ||deutsche b~:rgerlichte Drama auf den polnischen [...]
 • 362 a Nr 2053, 2002 b Wyrwas K. c Skarga jako gatunek mowy
 • 362 a Nr 2062, 2002 b Mantajewska V. c Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego
 • 362 a Nr 2066, 2002 b Mazurek H. c Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie [...]
 • 362 a Nr 2072, 2002 c Virtualites du litteraire. Melanges offerts [...]
 • 362 a Nr 2082, 2002 b Bańka Józef c Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały
 • 362 a Nr 2083, 2002 b Gruchała J. c Czeskie środowiska polityczne [...]
 • 362 a Nr 2088, 2002 c Wieczne teraz. Materiały z konferencji naukowej [...]
 • 362 a Nr 2091, 2003 b Dąbek-Derda E. c Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie [...]
 • 362 a Nr 2093, 2002 b Nowak K. c Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna
 • 362 a Nr 2095, 2003 c Języki i tradycje Słowian
 • 362 a Nr 2108, 2003 c Śląskie studia lingwistyczne
 • 362 a Nr 2112, 2003 b Kurek Jacek c U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733)
 • 362 a Nr 2120, 2002 b Czwojdrak B. c Rogowscy herbu Działosza [...]
 • 362 a Nr 2124, 2003 b Olejniczak J. c Kłamstwo nieprzerwane nas drąży [...]
 • 362 a Nr 2125, 2003 c Wieki stare i nowe. T. 3
 • 362 a Nr 2126, 2003 b Kosowska E. c Antropologia literatury. Teksty [...]
 • 362 a Nr 2131, 2003 c Miniatura i mikrologia literacka. T. 3
 • 362 a Nr 2141, 2003 c Wokół badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne
 • 362 a Nr 2161, 2003 b Nawarecki Aleksander c Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne
 • 362 a Nr 2163, 2003 b Tokarska Anna c Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej
 • 362 a Nr 2166, 2004 c Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza
 • 362 a Nr 2182, 2004 b Rott Dariusz c Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty [...]
 • 362 a Nr 2185, 2004 b Tymieniecka-Suchanek Justyna c Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych
 • 362 a Nr 2187, 2004 b Nowacka Beata c Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków
 • 362 a Nr 2188, 2004 c W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
 • 362 a Nr 2190, 2004 b Żmigrodzki Zbigniew c Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851)
 • 362 a Nr 2191, 2003 c Tkanina. Studia, szkice, interpretacje
 • 500 a Nr 1752, 1998 r. pod sygn. druków: 270896/9
 • 500 a Nr 1544, 1995 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 500 a Nr 1866, 2000 ; 1976, 2001 - dar prof. Stanisława Alexandrowicza
 • 546 a Tekst pol., fr.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] r 2003 w Czubiński, Antoni
 • 561 a Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej [piecz.] w Alexandrowicz, Stanisław w Biblioteka Kórnicka PAN.
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Kunisz, Andrzej d (1932-1998)
 • 600 a Złotkowski, Antoni d (ca 1688-ca 1716)
 • 710 a Uniwersytet Śląski (Katowice)
 • 852 j Cz 23151

Indexes