Prace Komisji Językoznawczej

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22507
 • Tytuł : Prace Komisji Językoznawczej
 • Redaktor :
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny
  • red. Władysław Kuraszkiewicz
 • Wydawca : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1962-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1962, z. 1 Kreja Bogusław Oboczne formy zaimkowe typu "jego/go" i "jeji/ji" w języku polskim
  • T. 1, 1963, z. 2 Zierhoffer Karol Studia z historii i geografii słownictwa polskiego i słowiańskiego
  • T. 1, 1964, z. 3 Skulina Tadeusz Rozwój grup spółgłosek zwartoszczelinowych w języku polskim
  • T. 1, 1966, z. 4 Sobierajski Zenon Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 1
  • T. 2, 1964, z. 1 Zagórski Z. Gwary Krajny
  • T. 2, 1966, z. 2 Zdancewicz Tadeusz Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami
  • T. 3, 1964, z. 1 Szulc Aleksander Umlaut und Brechung zur inneren und äusseren Geschichte der nordischen Sprachen
  • T. 3, 1965, z. 2 Bzdęga Andrzej Zdzisław Reduplizierte Wortbildung im Deutschen
  • T. 3, 1970, z. 3 Nowak Henryk Gwary chazackie w powiecie rawickim
  • T. 4, 1969, z. 1 Kozłowska Halina Formenneutralisierung im nominalen Bereich der deutschen Sprache : eine diachronische Studie
  • T. 4, 1970, z. 2 Grucza Franciszek Sprachliche Diakrise im Bereich der ausdrucksebene des Deutschen : Beiträge zur allgemeinen Sprachtheorie
  • T. 4, 1970, z. 3 Misterski Henryk Psaltirea în versuri metropolity mołdawskiego Dosoftei'a a Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego
  • T. 5, 1970, z. 1 Sobierajski Zenon Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 2
  • T. 5, 1971, z. 2 Foss Gustaw Die niederdeutsche Siedlungsmundart im Lipnoer Lande
  • T. 5, 1973, z. 3 Sobierajski Zenon Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 3
  • T. 6, 1973 Gaca Alicja Die Syntax der "Księga Elbląska" : eine strukturelle Studie
  • T. 7, 1974 Wieczorek-Prabucka Urszula Programmed instruction of foreign language in the USA
  • T. 8, 1977 Dembecka Władysława Słowotwórstwo czasowników w gwarach południowej Wielkopolski
  • T. 9, 1977, z. 3 Sobierajski Zenon Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 4
  • T. 10, 1977 Skoczylas-Stawska Honorata Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej
  • T. 11, 1980 Zdancewicz Tadeusz Mazurzące gwary suwalskie Cz. 1
  • T. 12, 1979 Tłokiński Waldemar Gramatykalizacja w kodzie werbalnym : studia psycholingwistyczne
  • T. 13, 1981 Zagórski Z. Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego [...]
  • T. 14, 1988 Szydłowska-Ceglowa Barbara Studia językoznawcze nad pamiętnikami emigrantów
  • T. 15, 1990 Zgółka T. Językowa wieża Babel czyli iloma językami mówimy
  • T. 16, 1990 Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych [...]
  • T. 17, 1991 Piotrowicz A. Wielkopolskie słownictwo regionalne [...]
  • T. 18, 1992 [Cz 3268/7] Wojtkowski J. Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku [...]
  • T. 19, 1993 Sieradzki A. Prefiksacja czasownikowa [...]
  • T. 20, 1993 Witaszek-Samborska M. Zapożyczenia z różnych języków [...]
  • T. 21, 1994 Język a współczesne społeczeństwo polskie [...]
  • T. 22, 1994 Studia romanica [...]
  • T. 23, 1995 Język polski - historia i współczesność [...]
  • T. 24, 1995 Chojnacki J. Nazwy terenowe w północno-zachodniej części woj. konińskiego
  • T. 25, 1996 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 1
  • T. 26, 1997 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 2
  • T. 27, 1998 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 3
  • T. 28, 1999 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 4
  • T. 29, 1999 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 5
  • T. 30, 1999 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 5 cz. 2
  • T. 31, 2000 Walczak-Mikołajczakowa Mariola Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim
  • T. 32, 2000 Zierhoffer Karol Zierhoffer Zofia Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy
  • T. 33, 2001 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 6
  • T. 34, 2001
  • T. 35, 2001 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 7
  • T. 36, 2002 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 8
  • T. 37, 2002 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 9
  • T. 38, 2002 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 10
  • T. 39, 2003 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 11
  • T. 40, 2003 Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe
  • T. 41, 2004 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 12
  • T. 42, 2004 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 13
  • T. 43, 2005 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 14
  • T. 44, 2006 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 15
  • T. 45, 2006 Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi
  • T. 46, 2007 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 16
  • T. 47, 2007 Osiewicz Marek Wariantywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku
  • T. 48, 2007 Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii
  • T. 49, 2008 Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci
  • T. 50, 2008 Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego
  • T. 51, 2009 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 18: Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu
  • T. 52, 2009 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 19: Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
  • T. 53, 2009 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 20: Jan Paweł II - Wychowawca Młodych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VIII Dnia Papieskiego
  • T. 54, 2010 Wieczorek Izabela Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych
  • T. 55, 2010 Żywe problemy historii języka
  • T. 56, 2010 Miasto w perpektywie onomastyki i historii
  • T. 57, 2011 Kultura Komunikacji Językowej 1 Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
  • T. 58, 2011 Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej
  • T. 60, 2012 Zierhoffer Karol Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stephana Gendrona, L'origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie 2e edition revue et corrigee. (Editions Errance, Paris 2008)
  • T. 61, 2013 Michalska Paulina Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej
  • T. 63, 2014 Motyl Agnieszka Normalizacja fleksji werbalnej w zakresie kategorii czasu w dobie średniopolskiej
 • Seria :
  • Kultura Komunikacji Językowej
  • Poznańskie Spotkania Językoznawcze
  • Zabytki Języka i Literatury Polskiej
 • Uwagi :
  • T. 18, 1992 r. również jako nr 7 serii: Zabytki Języka i Literatury polskiej, sygn.: Cz 3268
  • Tekst pol., niem., ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
  • Kuraszkiewicz, Władysław (1905-1997)
  • Skulina, Tadeusz
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie
  • Kuraszkiewicz, Władysław (1905-1997) red.
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Filologiczno-Filozoficzny

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Językoznawczej $c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny
 • 245 $c red. Władysław Kuraszkiewicz
 • 260 $a Poznań $b Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $c 1962- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1962, z. 1 $b Kreja Bogusław $c Oboczne formy zaimkowe typu "jego/go" i "jeji/ji" w języku polskim
 • 362 $a T. 1, 1963, z. 2 $b Zierhoffer Karol $c Studia z historii i geografii słownictwa polskiego i słowiańskiego
 • 362 $a T. 1, 1964, z. 3 $b Skulina Tadeusz $c Rozwój grup spółgłosek zwartoszczelinowych w języku polskim
 • 362 $a T. 1, 1966, z. 4 $b Sobierajski Zenon $c Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 1
 • 362 $a T. 2, 1964, z. 1 $b Zagórski Z. $c Gwary Krajny
 • 362 $a T. 2, 1966, z. 2 $b Zdancewicz Tadeusz $c Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami
 • 362 $a T. 3, 1964, z. 1 $b Szulc Aleksander $c Umlaut und Brechung zur inneren und äusseren Geschichte der nordischen Sprachen
 • 362 $a T. 3, 1965, z. 2 $b Bzdęga Andrzej Zdzisław $c Reduplizierte Wortbildung im Deutschen
 • 362 $a T. 3, 1970, z. 3 $b Nowak Henryk $c Gwary chazackie w powiecie rawickim
 • 362 $a T. 4, 1969, z. 1 $b Kozłowska Halina $c Formenneutralisierung im nominalen Bereich der deutschen Sprache : eine diachronische Studie
 • 362 $a T. 4, 1970, z. 2 $b Grucza Franciszek $c Sprachliche Diakrise im Bereich der ausdrucksebene des Deutschen : Beiträge zur allgemeinen Sprachtheorie
 • 362 $a T. 4, 1970, z. 3 $b Misterski Henryk $c Psaltirea în versuri metropolity mołdawskiego Dosoftei'a a Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego
 • 362 $a T. 5, 1970, z. 1 $b Sobierajski Zenon $c Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 2
 • 362 $a T. 5, 1971, z. 2 $b Foss Gustaw $c Die |niederdeutsche Siedlungsmundart im Lipnoer Lande
 • 362 $a T. 5, 1973, z. 3 $b Sobierajski Zenon $c Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 3
 • 362 $a T. 6, 1973 $b Gaca Alicja $c Die |Syntax der "Księga Elbląska" : eine strukturelle Studie
 • 362 $a T. 7, 1974 $b Wieczorek-Prabucka Urszula $c Programmed instruction of foreign language in the USA
 • 362 $a T. 8, 1977 $b Dembecka Władysława $c Słowotwórstwo czasowników w gwarach południowej Wielkopolski
 • 362 $a T. 9, 1977, z. 3 $b Sobierajski Zenon $c Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. 4
 • 362 $a T. 10, 1977 $b Skoczylas-Stawska Honorata $c Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej
 • 362 $a T. 11, 1980 $b Zdancewicz Tadeusz $c Mazurzące gwary suwalskie Cz. 1
 • 362 $a T. 12, 1979 $b Tłokiński Waldemar $c Gramatykalizacja w kodzie werbalnym : studia psycholingwistyczne
 • 362 $a T. 13, 1981 $b Zagórski Z. $c Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego [...]
 • 362 $a T. 14, 1988 $b Szydłowska-Ceglowa Barbara $c Studia językoznawcze nad pamiętnikami emigrantów
 • 362 $a T. 15, 1990 $b Zgółka T. $c Językowa wieża Babel czyli iloma językami mówimy
 • 362 $a T. 16, 1990 $c Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych [...]
 • 362 $a T. 17, 1991 $b Piotrowicz A. $c Wielkopolskie słownictwo regionalne [...]
 • 362 $a T. 18, 1992 [Cz 3268/7] $b Wojtkowski J. $c Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku [...]
 • 362 $a T. 19, 1993 $b Sieradzki A. $c Prefiksacja czasownikowa [...]
 • 362 $a T. 20, 1993 $b Witaszek-Samborska M. $c Zapożyczenia z różnych języków [...]
 • 362 $a T. 21, 1994 $c Język a współczesne społeczeństwo polskie [...]
 • 362 $a T. 22, 1994 $c Studia romanica [...]
 • 362 $a T. 23, 1995 $c Język polski - historia i współczesność [...]
 • 362 $a T. 24, 1995 $b Chojnacki J. $c Nazwy terenowe w północno-zachodniej części woj. konińskiego
 • 362 $a T. 25, 1996 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 1
 • 362 $a T. 26, 1997 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 2
 • 362 $a T. 27, 1998 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 3
 • 362 $a T. 28, 1999 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 4
 • 362 $a T. 29, 1999 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 5
 • 362 $a T. 30, 1999 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 5 cz. 2
 • 362 $a T. 31, 2000 $b Walczak-Mikołajczakowa Mariola $c Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim
 • 362 $a T. 32, 2000 $b Zierhoffer Karol $b Zierhoffer Zofia $c Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy
 • 362 $a T. 33, 2001 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 6
 • 362 $a T. 34, 2001
 • 362 $a T. 35, 2001 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 7
 • 362 $a T. 36, 2002 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 8
 • 362 $a T. 37, 2002 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 9
 • 362 $a T. 38, 2002 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 10
 • 362 $a T. 39, 2003 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 11
 • 362 $a T. 40, 2003 $c Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe
 • 362 $a T. 41, 2004 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 12
 • 362 $a T. 42, 2004 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 13
 • 362 $a T. 43, 2005 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 14
 • 362 $a T. 44, 2006 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 15
 • 362 $a T. 45, 2006 $c Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi
 • 362 $a T. 46, 2007 Poznańskie Spotkania Językoznawcze [...] T. 16
 • 362 $a T. 47, 2007 $b Osiewicz Marek $c Wariantywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku
 • 362 $a T. 48, 2007 $c Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii
 • 362 $a T. 49, 2008 $c Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci
 • 362 $a T. 50, 2008 $c Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego
 • 362 $a T. 51, 2009 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 18: $c Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu
 • 362 $a T. 52, 2009 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 19: $c Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 • 362 $a T. 53, 2009 Poznańskie Spotkania Językoznawcze T. 20: $c Jan Paweł II - Wychowawca Młodych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VIII Dnia Papieskiego
 • 362 $a T. 54, 2010 $b Wieczorek Izabela $c Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych
 • 362 $a T. 55, 2010 $c Żywe problemy historii języka
 • 362 $a T. 56, 2010 $c Miasto w perpektywie onomastyki i historii
 • 362 $a T. 57, 2011 Kultura Komunikacji Językowej 1 $c Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym
 • 362 $a T. 58, 2011 $b Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka $c Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej
 • 362 $a T. 60, 2012 $b Zierhoffer Karol $c Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stephana Gendrona, L'origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie 2e edition revue et corrigee. (Editions Errance, Paris 2008)
 • 362 $a T. 61, 2013 $b Michalska Paulina $c Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej
 • 362 $a T. 63, 2014 $b Motyl Agnieszka $c Normalizacja fleksji werbalnej w zakresie kategorii czasu w dobie średniopolskiej
 • 440 $a Kultura Komunikacji Językowej
 • 440 $a Poznańskie Spotkania Językoznawcze
 • 440 $a Zabytki Języka i Literatury Polskiej
 • 500 $a T. 18, 1992 r. również jako nr 7 serii: Zabytki Języka i Literatury polskiej, sygn.: Cz 3268
 • 546 $a Tekst pol., niem., ang.
 • 600 $a Jan Paweł $b II $c (papież ; $d 1920-2005)
 • 600 $a Kuraszkiewicz, Władysław $d (1905-1997)
 • 600 $a Skulina, Tadeusz
 • 650 $a Powstanie 1918 r. wielkopolskie
 • 651 $a Sejny
 • 700 $a Kuraszkiewicz, Władysław $d (1905-1997) $e red.
 • 710 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $b Wydział Filologiczno-Filozoficzny
 • 852 $j Cz 22507

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 22507/1962
 • Signature: Cz 22507/1963
 • Signature: Cz 22507/1964
 • Signature: Cz 22507/1965
 • Signature: Cz 22507/1966
 • Signature: Cz 22507/1969
 • Signature: Cz 22507/1970
 • Signature: Cz 22507/1971
 • Signature: Cz 22507/1973
 • Signature: Cz 22507/1974
 • Signature: Cz 22507/1977
 • Signature: Cz 22507/1979
 • Signature: Cz 22507/1980
 • Signature: Cz 22507/1981
 • Signature: Cz 22507/1988
 • Signature: Cz 22507/1990
 • Signature: Cz 22507/1991
 • Signature: Cz 22507/1992
 • Signature: Cz 22507/1993
 • Signature: Cz 22507/1994
 • Signature: Cz 22507/1995
 • Signature: Cz 22507/1996
 • Signature: Cz 22507/1997
 • Signature: Cz 22507/1998
 • Signature: Cz 22507/1999
 • Signature: Cz 22507/2000
 • Signature: Cz 22507/2001
 • Signature: Cz 22507/2002
 • Signature: Cz 22507/2003
 • Signature: Cz 22507/2004
 • Signature: Cz 22507/2005
 • Signature: Cz 22507/2006
 • Signature: Cz 22507/2007
 • Signature: Cz 22507/2008
 • Signature: Cz 22507/2009
 • Signature: Cz 22507/2010
 • Signature: Cz 22507/2011
 • Signature: Cz 22507/2012
 • Signature: Cz 22507/2013
 • Signature: Cz 22507/2014