Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2570
 • Tytuł : Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
 • Redaktor : Polska Akademia Umiejętności
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1919-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1919 Kowalski T. Zagadki ludowe tureckie [...]
  • Nr 2, 1919 Gawroński A. Studies about the Sanskrit, Buddhist Literature
  • Nr 3, 1920 Szczepański W. Mieszkańcy Palestyny pierwotnej [...]
  • Nr 4, 1921 Gawroński A. Notes sur les sources de quelques drames indiens
  • Nr 5, 1921 Kowalski T. Ze studiów nad formą peozji ludów tureckich, I
  • Nr 6, 1922 Gawroński A. Notes on the Sāundarananda [...] Serie 2
  • Nr 7, 1922 Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
  • Nr 7[a], 1922 Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
  • Nr 8, 1926 Koran. Przekład [...] 53ciej Sury Koranu Dawida Künstlingera
  • Nr 9, 1926 Śmieszek A. Geneza podania greckiego o Memnonie [...]
  • Nr 10, 1927 Grabowska H. Willman composes nominaux [...] 1
  • Nr 12, 1928 Grabowska H. Willman composes nominaux [...] 2
  • Nr 13, 1931 As Samau'al ibn Adija Diwān des As-Samau'al [...]
  • Nr 14, 1931 Schayer S. Ausgewählte Kapitel aus der Prasannapada [...]
  • Nr 15, 1932 Zajączkowski Ananiasz Sufiksy imienne i czasownikowe [...]
  • Nr 16, 1933 Kowalski T. Turcs et la langue Turque de la Bulgarie [...]
  • Nr 17, 1934 Zajączkowski Ananiasz Studia nad językiem staroosmańskim
  • Nr 18, 1935 Szapszał Seraja Próby literatury ludowej Turków [...]
  • Nr 19, 1935 Jabłoński W. >Siao-Ila (J-Eu)l-yu> de Pekin [...]
  • Nr 20, 1935 Saadet Is'Haki Čora Batǐr
  • Nr 21, 1936 Rozwadowski J.M. Wörterbuch Zigeunerdialekts von Zakopane [...]
  • Nr 22, 1936 Heschel A. Prophetie
  • Nr 23, 1936 Śmieszek A. Some hypotheses concerning the prehistory of the Coptic Vowels
  • Nr 24, 1936 Kotwicz pronoms dans les langues altaïques
  • Nr 25, 1936 Kowalski T. O funkcji znaczeniowej sufiksu liczby mnogiej [...]
  • Nr 26, 1936 Stopa R. Teksty hotentockie [...]
  • Nr 27, 1937 Zajączkowski Ananiasz Studia nad językiem staroosmańskim, II
  • Nr 28, 1937 Wajnberg Researches in Tigriña [...]
  • Nr 29, 1937 Kowalski T. Zapiski Sir Aurela Steina w dialekcie Äinallu [...]
  • Nr 30, 1938 Słuszkiewicz Eugeniusz Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj Rāmāyany
  • Nr 31, 1938 Schayer Stanisław Contributions to the problem of time in Indian philosophy [...]
  • Nr 32, 1939
  • Nr 33, 1939 Kunst A. Probleme der buddhistische Logik [...]
  • Nr 34, 1945 Lewicki T. Polska i kraje sąsiednie w świetle "Księgi rogera" [...] Cz. 1
  • Nr 35, 1946 Gawroński A. Początki dramatu indyjskiego [...]
  • Nr 36, 1947 Zajączkowski Ananiasz Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim
  • Nr 37, 1948 Rysiewicz Z. archaisme de l'accentuation Vedique
  • Nr 38, 1950 Kowalski T. dīwān de Kab Ibn Zuchair [...]
  • Nr 39, 1952 Kowalski T. Studia nad Šāh-Nāme T. 1
  • Nr 40, 1953 Studia nad Šāh-Nāme T. 2
 • Uwagi : pol. fr. ang. niem.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Stein, Aurel
  • Künstlinger, David tłum.
  • Polska Akademia Umiejętności Komisja Orientalistyczna

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie c Polska Akademia Umiejętności
 • 260 a Kraków c 1919- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1919 b Kowalski T. c Zagadki ludowe tureckie [...]
 • 362 a Nr 2, 1919 b Gawroński A. c Studies about the Sanskrit, Buddhist Literature
 • 362 a Nr 3, 1920 b Szczepański W. c Mieszkańcy Palestyny pierwotnej [...]
 • 362 a Nr 4, 1921 b Gawroński A. c Notes sur les sources de quelques drames indiens
 • 362 a Nr 5, 1921 b Kowalski T. c Ze studiów nad formą peozji ludów tureckich, I
 • 362 a Nr 6, 1922 b Gawroński A. c Notes on the |Sāundarananda [...] Serie 2
 • 362 a Nr 7, 1922 c Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
 • 362 a Nr 7[a], 1922 c Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
 • 362 a Nr 8, 1926 c Koran. Przekład [...] 53ciej Sury Koranu Dawida Künstlingera
 • 362 a Nr 9, 1926 b Śmieszek A. c Geneza podania greckiego o Memnonie [...]
 • 362 a Nr 10, 1927 b Grabowska H. Willman c Les ||composes nominaux [...] 1
 • 362 a Nr 12, 1928 b Grabowska H. Willman c Les ||composes nominaux [...] 2
 • 362 a Nr 13, 1931 b As Samau'al ibn Adija c Der ||Diwān des As-Samau'al [...]
 • 362 a Nr 14, 1931 b Schayer S. c Ausgewählte Kapitel aus der |Prasannapada [...]
 • 362 a Nr 15, 1932 b Zajączkowski Ananiasz c Sufiksy imienne i czasownikowe [...]
 • 362 a Nr 16, 1933 b Kowalski T. c Les ||Turcs et la langue Turque de la Bulgarie [...]
 • 362 a Nr 17, 1934 b Zajączkowski Ananiasz c Studia nad językiem staroosmańskim
 • 362 a Nr 18, 1935 b Szapszał Seraja c Próby literatury ludowej Turków [...]
 • 362 a Nr 19, 1935 b Jabłoński W. c Les ||>Siao-Ila (J-Eu)l-yu> de Pekin [...]
 • 362 a Nr 20, 1935 b Saadet Is'Haki c Čora Batǐr
 • 362 a Nr 21, 1936 b Rozwadowski J.M. c Wörterbuch Zigeunerdialekts von Zakopane [...]
 • 362 a Nr 22, 1936 b Heschel A. c Die ||Prophetie
 • 362 a Nr 23, 1936 b Śmieszek A. c Some hypotheses concerning the prehistory of the Coptic Vowels
 • 362 a Nr 24, 1936 b Kotwicz c Les ||pronoms dans les langues altaïques
 • 362 a Nr 25, 1936 b Kowalski T. c O funkcji znaczeniowej sufiksu liczby mnogiej [...]
 • 362 a Nr 26, 1936 b Stopa R. c Teksty hotentockie [...]
 • 362 a Nr 27, 1937 b Zajączkowski Ananiasz c Studia nad językiem staroosmańskim, II
 • 362 a Nr 28, 1937 b Wajnberg c Researches in Tigriña [...]
 • 362 a Nr 29, 1937 b Kowalski T. c Zapiski Sir Aurela Steina w dialekcie Äinallu [...]
 • 362 a Nr 30, 1938 b Słuszkiewicz Eugeniusz c Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj |Rāmāyany
 • 362 a Nr 31, 1938 b Schayer Stanisław c Contributions to the problem of time in Indian philosophy [...]
 • 362 a Nr 32, 1939
 • 362 a Nr 33, 1939 b Kunst A. c Probleme der buddhistische Logik [...]
 • 362 a Nr 34, 1945 b Lewicki T. c Polska i kraje sąsiednie w świetle "Księgi rogera" [...] Cz. 1
 • 362 a Nr 35, 1946 b Gawroński A. c Początki dramatu indyjskiego [...]
 • 362 a Nr 36, 1947 b Zajączkowski Ananiasz c Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim
 • 362 a Nr 37, 1948 b Rysiewicz Z. c Un ||archaisme de l'accentuation Vedique
 • 362 a Nr 38, 1950 b Kowalski T. c Le ||dīwān de Kab Ibn Zuchair [...]
 • 362 a Nr 39, 1952 b Kowalski T. c Studia nad Šāh-Nāme T. 1
 • 362 a Nr 40, 1953 c Studia nad Šāh-Nāme T. 2
 • 546 a pol. a fr. a ang. a niem.
 • 600 a Stein, Aurel
 • 651 a Zakopane
 • 700 a Künstlinger, David e tłum.
 • 710 a Polska Akademia Umiejętności b Komisja Orientalistyczna
 • 852 j Cz 2570

Indexes