Prace Komisji Nauk Historycznych

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22147
 • Tytuł : Prace Komisji Nauk Historycznych
 • Redaktor :
  • Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
  • red. Stefania Skrzypczakówna
 • Wydawca : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo PAN
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 1958-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1958 Buczek Karol Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej
  • Nr 2, 1958 [BPR D 380] Rostworowski Emanuel O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725-1733
  • Nr 3, 1959 Urban Wacław Chłopi wobec reformacji w Małopolsce
  • Nr 4, 1960 Krawczuk Aleksander Kolonizacja sullańska
  • Nr 5, 1960 Buczek Karol Ziemie polskie przed tysiącem lat
  • Nr 6, 1961 Podraza Antoni Jakub Kazimierz Haur - pisarz rolniczy z XVII wieku
  • Nr 7, 1961 Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385-1444, T. 1
  • Nr 8, 1963 Perdenia Jan Stanowisko Rzeczypospolitej szlacheckiej wobec sprawy Ukrainy na przełomioe XVII-XVIII w.
  • Nr 9, 1964 Felczak Wacław Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848 r.
  • Nr 10, 1964 Homola-Dzikowska Irena Mikołaj Zyblikiewicz 1823-1887
  • Nr 11, 1964 Buczek Karol Targi i miasta na prawie polskim
  • Nr 12, 1965 Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1445-1480, T. 2
  • Nr 13, 1965 Serczyk Władysław Gospodarstwo magnackie w województwie podolskim w drukiej połowie XVIII wieku
  • Nr 14, 1965 Owsińska Anna Powstanie palatynacko-badeńskie 1849 roku oraz udział w nim Polaków
  • Nr 15, 1966 Kamińska-Linderska Anna Między Polską a Brandenburgią. Sprawa lenna lęborsko-bytowskiego w drugiej połowie XVII w.
  • Nr 16, 1966 Linderski Jerzy Rzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara
  • Nr 17, 1967 Łukawski Zygmunt Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909
  • Nr 18, 1967 Kiryk Feliks Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka
  • Nr 19, 1967 Szklarska-Lohmannowa Anna Polsko-Czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918-1925
  • Nr 20, 1968 Małecki Jan M. Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
  • Nr 21, 1968 Mitkowski Józef Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1233-1267)
  • Nr 22, 1969 Sikora Franciszek Dokumenty i kancelaria Przemysła I i Bolesława Pobożnego (1239-1269) na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej
  • Nr 23, 1969 Kamiński Andrzej Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim (1706-1709)
  • Nr 24, 1969 Bieńkowski Wiesław Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905). Życie i dzieło
  • Nr 25, 1970 Czerska Danuta Sobornoje ułożenije 1649 r. Zagadnienia społeczno-ustrojowe
  • Nr 26, 1970 Wszołek Jan Prawica Wielkiej Emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego (przed rewolucją 1848 r.)
  • Nr 27, 1970 Homecki Adam Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku
  • Nr 28, 1971 Grodziski Stanisław Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772-1848)
  • Nr 29, 1971 Rzadkowska Helena Działalność centralizacji londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862
  • Nr 30, 1972 Szpak Jan Kierunki produkcji dworskiej w ekonomii malborskiej w XVI w.
  • Nr 31, 1972 Kulczykowski Mariusz Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX w.
  • Nr 32, 1973 Quirini-Popławska Danuta Działalność Włochów w Polsce w I poł. XVI w. Na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej
  • Nr 33, 1974 Owsińska H. politique de la France envers l'Allemagne a l'epoque de la Monarchie [...]
  • Nr 34, 1974 Mieszkowski Karol Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. : początki kancelarii biskupiej
  • Nr 35, 1975 Olszański K. Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego
  • Nr 36, 1976 Żaliński H. Kształt polityczny Polski [...]
  • Nr 37, 1976 Florkowska H. Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii [...]
  • Nr 38, 1976 Kulczykowski Mariusz Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku
  • Nr 39, 1976 Madurowicz-Urbańska H. Prace Feliksa Łoyki nad historią gospodarczą [...] Cz. 1
  • Nr 40, 1977 Kasznik A.H. Między Francją a Algierią
  • Nr 41, 1977 Wyrozumska B. Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI w.
  • Nr 42, 1978 Perzanowski Z. Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu [...]
  • Nr 43, 1978 Kozłowska-Sabatowska H. Ideologia pozytywizmu galicyjskiego [...]
  • Nr 44, 1981 Łyczko-Grodzicka B. Dyplomacja polska a Ententa Bałkańska [...]
  • Nr 45, 1983 Łaptos J. Francuska opinia publiczna [...]
  • Nr 46, 1985 Burzyński A. Robotnicy w przemyśle ciężkim w Galicji [...]
  • Nr 47, 1986 Bąk-Koczarska Celina Juliusz Leo twórca wielkiego Krakowa
  • Nr 49, 1987 Ożóg K. Kultura umysłowa w Krakowie w XIV w. Środowisko duchowieństwa świeckiego
  • Nr 50, 1988 Markiewicz M. Rady senatorskie Augusta II [...]
  • Nr 51, 1988 Brzoza Cz. Reforma rolna w województwie krakowskim [...]
  • Nr 52, 1988 Grygiel J. Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza [...]
  • Nr 53, 1993 Stawowy-Kawka I. Macedonia w polityce państw bałkańskich [...]
 • Seria : Prace Monograficzne
 • Uwagi :
  • Nr 3, 1959 również jako: Prace Monograficzne T. 3
  • Zmiana tyt. od nru 51, 1988 na: Prace Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk-Oddział w Krakowie
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Przemysł I, król Polski
  • Haur, Jakub Kazimierz
  • Długosz, Jan
  • August II Mocny, król Polski
  • Zyblikiewicz, Mikołaj
  • Jakub z Dębna
  • Kelles-Krauz, Kazimierz
  • Kazimierz Konradowic, książę kujawsko-łęczycki
  • Lubomirscy
  • Korybutowicz, Zygmunt
  • Łoyko, Feliks
  • Benedyktyni Lubin
  • Towarzystwa Demokratycznego Polskie
  • Powstanie 1863 styczniowe
  • Powstanie palatycko-badeńskie 1849 r.
  • Skrzypczakówna, Stefania red.
  • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków) Komisja Nauk Historycznych
  • Prace Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk-Oddział w Krakowie

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Komisji Nauk Historycznych c Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
 • 245 c red. Stefania Skrzypczakówna
 • 260 a Wrocław b Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo PAN c 1958- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1958 b Buczek Karol c Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej
 • 362 a Nr 2, 1958 [BPR D 380] b Rostworowski Emanuel c O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725-1733
 • 362 a Nr 3, 1959 b Urban Wacław c Chłopi wobec reformacji w Małopolsce
 • 362 a Nr 4, 1960 b Krawczuk Aleksander c Kolonizacja sullańska
 • 362 a Nr 5, 1960 b Buczek Karol c Ziemie polskie przed tysiącem lat
 • 362 a Nr 6, 1961 b Podraza Antoni c Jakub Kazimierz Haur - pisarz rolniczy z XVII wieku
 • 362 a Nr 7, 1961 c Rozbiór krytyczny |Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385-1444, T. 1
 • 362 a Nr 8, 1963 b Perdenia Jan c Stanowisko Rzeczypospolitej szlacheckiej wobec sprawy Ukrainy na przełomioe XVII-XVIII w.
 • 362 a Nr 9, 1964 b Felczak Wacław c Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848 r.
 • 362 a Nr 10, 1964 b Homola-Dzikowska Irena c Mikołaj Zyblikiewicz 1823-1887
 • 362 a Nr 11, 1964 b Buczek Karol c Targi i miasta na prawie polskim
 • 362 a Nr 12, 1965 c Rozbiór krytyczny |Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1445-1480, T. 2
 • 362 a Nr 13, 1965 b Serczyk Władysław c Gospodarstwo magnackie w województwie podolskim w drukiej połowie XVIII wieku
 • 362 a Nr 14, 1965 b Owsińska Anna c Powstanie palatynacko-badeńskie 1849 roku oraz udział w nim Polaków
 • 362 a Nr 15, 1966 b Kamińska-Linderska Anna c Między Polską a Brandenburgią. Sprawa lenna lęborsko-bytowskiego w drugiej połowie XVII w.
 • 362 a Nr 16, 1966 b Linderski Jerzy c Rzymskie zgromadzenie wyborcze od Sulli do Cezara
 • 362 a Nr 17, 1967 b Łukawski Zygmunt c Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909
 • 362 a Nr 18, 1967 b Kiryk Feliks c Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka
 • 362 a Nr 19, 1967 b Szklarska-Lohmannowa Anna c Polsko-Czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918-1925
 • 362 a Nr 20, 1968 b Małecki Jan M. c Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
 • 362 a Nr 21, 1968 b Mitkowski Józef c Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1233-1267)
 • 362 a Nr 22, 1969 b Sikora Franciszek c Dokumenty i kancelaria Przemysła I i Bolesława Pobożnego (1239-1269) na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej
 • 362 a Nr 23, 1969 b Kamiński Andrzej c Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim (1706-1709)
 • 362 a Nr 24, 1969 b Bieńkowski Wiesław c Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905). Życie i dzieło
 • 362 a Nr 25, 1970 b Czerska Danuta c Sobornoje ułożenije 1649 r. Zagadnienia społeczno-ustrojowe
 • 362 a Nr 26, 1970 b Wszołek Jan c Prawica Wielkiej Emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego (przed rewolucją 1848 r.)
 • 362 a Nr 27, 1970 b Homecki Adam c Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku
 • 362 a Nr 28, 1971 b Grodziski Stanisław c Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772-1848)
 • 362 a Nr 29, 1971 b Rzadkowska Helena c Działalność centralizacji londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862
 • 362 a Nr 30, 1972 b Szpak Jan c Kierunki produkcji dworskiej w ekonomii malborskiej w XVI w.
 • 362 a Nr 31, 1972 b Kulczykowski Mariusz c Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX w.
 • 362 a Nr 32, 1973 b Quirini-Popławska Danuta c Działalność Włochów w Polsce w I poł. XVI w. Na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej
 • 362 a Nr 33, 1974 b Owsińska H. c La ||politique de la France envers l'Allemagne a l'epoque de la Monarchie [...]
 • 362 a Nr 34, 1974 b Mieszkowski Karol c Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. : początki kancelarii biskupiej
 • 362 a Nr 35, 1975 b Olszański K. c Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego
 • 362 a Nr 36, 1976 b Żaliński H. c Kształt polityczny Polski [...]
 • 362 a Nr 37, 1976 b Florkowska H. c Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii [...]
 • 362 a Nr 38, 1976 b Kulczykowski Mariusz c Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku
 • 362 a Nr 39, 1976 b Madurowicz-Urbańska H. c Prace Feliksa Łoyki nad historią gospodarczą [...] Cz. 1
 • 362 a Nr 40, 1977 b Kasznik A.H. c Między Francją a Algierią
 • 362 a Nr 41, 1977 b Wyrozumska B. c Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI w.
 • 362 a Nr 42, 1978 b Perzanowski Z. c Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu [...]
 • 362 a Nr 43, 1978 b Kozłowska-Sabatowska H. c Ideologia pozytywizmu galicyjskiego [...]
 • 362 a Nr 44, 1981 b Łyczko-Grodzicka B. c Dyplomacja polska a Ententa Bałkańska [...]
 • 362 a Nr 45, 1983 b Łaptos J. c Francuska opinia publiczna [...]
 • 362 a Nr 46, 1985 b Burzyński A. c Robotnicy w przemyśle ciężkim w Galicji [...]
 • 362 a Nr 47, 1986 b Bąk-Koczarska Celina c Juliusz Leo twórca wielkiego Krakowa
 • 362 a Nr 49, 1987 b Ożóg K. c Kultura umysłowa w Krakowie w XIV w. Środowisko duchowieństwa świeckiego
 • 362 a Nr 50, 1988 b Markiewicz M. c Rady senatorskie Augusta II [...]
 • 362 a Nr 51, 1988 b Brzoza Cz. c Reforma rolna w województwie krakowskim [...]
 • 362 a Nr 52, 1988 b Grygiel J. c Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza [...]
 • 362 a Nr 53, 1993 b Stawowy-Kawka I. c Macedonia w polityce państw bałkańskich [...]
 • 440 a Prace Monograficzne
 • 500 a Nr 3, 1959 również jako: Prace Monograficzne T. 3
 • 500 a Zmiana tyt. od nru 51, 1988 na: Prace Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk-Oddział w Krakowie
 • 546 a pol.
 • 600 a Przemysł I, król Polski
 • 600 a Haur, Jakub Kazimierz
 • 600 a Długosz, Jan
 • 600 a August II Mocny, król Polski
 • 600 a Zyblikiewicz, Mikołaj
 • 600 a Jakub z Dębna
 • 600 a Kelles-Krauz, Kazimierz
 • 600 a Kazimierz Konradowic, książę kujawsko-łęczycki
 • 600 a Lubomirscy
 • 600 a Korybutowicz, Zygmunt
 • 600 a Łoyko, Feliks
 • 610 a Benedyktyni Lubin
 • 610 a Towarzystwa Demokratycznego Polskie
 • 611 a Powstanie 1863 styczniowe
 • 611 a Powstanie palatycko-badeńskie 1849 r.
 • 651 a Kraków
 • 651 a Lubiń
 • 651 a Andrychów
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Malbork
 • 700 a Skrzypczakówna, Stefania e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Oddział (Kraków) b Komisja Nauk Historycznych
 • 785 t Prace Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk-Oddział w Krakowie
 • 852 j Cz 22147

Indexes