Rozprawy

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23182
 • Tytuł : Rozprawy
 • Redaktor : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Numeracja :
  • [82], 1988 Pawlak Marian Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII w.
  • [83], 1988 Popov V. P. Slavjanofily i russkie pisateli [...]
  • [84], 1989 Miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [...]
  • [85], 1989 Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 1
  • [85a], 1989 Studia z archeologii architektury (badania pomocnicze)
  • [86], 1990 Michalski R. Człowiek i państwo [...]
  • [87], 1990 Samorządy i reprezentacje chłopskie w Europie [...]
  • [88], 1990 Mocarska-Tycowa Z. Wybory i konieczności [...]
  • [89], 1990 Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 5
  • [90], 1990 Ptaszyk M. Bibliografia prac Samuela Bogumiła Lindego
  • [91], 1990 Maciejewski J. Z. Konstruktor dziwnych światów [...]
  • [92], 1990 Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku [...]
  • [93], 1990 Kamińska K. Lokacja miast na prawie magdeburskim [...]
  • [94], 1990 Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 2
  • [95], 1990 Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 3
  • [96], 1990 Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR [...]
  • [97], 1990 Maliszewski Kazimierz Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. [...]
  • [98], 1991 Metodologiczne problemy współczesnych badań [...]
  • [98a], 1991 Od obcego panowania do niepodległego państwa. Materiały sesji naukowej zorganizowanej na 70-lecie odbudowy Państwa Polskiego
  • [99], 1991 Kotłowski J. Toruń w dawnej pocztówce [...]
  • [100], 1991 [BPCim.443] Tondel Janusz Katalog poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • [101], 1991 Ewolucja polskiego systemu politycznego [...]
  • [102], 1991 Olczak J. Formy osadnictwa na Pojezierzu Zachodniopomorskim [...]
  • [103], 1991 Roznerska M. Techniki malarskie "małych mistrzów holenderskich" [...]
  • [104], 1992 Rozprawy z dziejów XVIII w. [...]
  • [105], 1992 Toruńskie studia polsko-włoskie 2
  • [106], 1992 Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 4
  • [107], 1992 Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 5
  • [108], 1991 Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 6
  • [109], 1991 Zając J. Od Wenetów do Rzymian [...]
  • [110], 1992 Wiśniewski R. Możliwość probabilizmu etycznego [...]
  • [111], 1992 Filar M. W służbie utopii [...]
  • [112], 1992 Mik C. Zbiorowe prawa człowieka [...]
  • [113], 1992 Tondel J. Biblioteka zamkowa [...]
  • [114], 1992 Naworski Z. Sejmik generalny Prus Królewskich [...]
  • [115], 1992 Chudziakowa J. Grodzisko kultury łużyckiej w Gzinie [...]
  • [116], 1992 Michalski R. Rewolucja personalistyczna [...]
  • [117], 1992 Bekasiński J. Christa Wolfs Konzeption [...]
  • [118], 1993 Niedzielska M. Niemieckie towarzystwa naukowe [...]
  • [119], 1993 Genealogia [...]
  • [120], 1993 Czarciński I. Bractwa w wielkich miastach [...]
  • [121], 1993 Künstler-Langner D. Idea vanitas [...]
  • [122], 1994 Jakitowicz M. Dopełnienie obrazu [...]
  • [123], 1993 Imańska I. Obieg książki w Prusach Królewskich [...]
  • [124], 1993 Gzella J. Myśl polityczna Władysława Studnickiego [...]
  • [125], 1993 Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej [...]
  • [126], 1993 Woźniczka-Paruzel B. Polski ruch wydawniczy [...]
  • [127], 1993 Wojdyło W. Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego
  • [128], 1993 Wasik Z. Wpływ ugrupowań politycznych [...]
  • [129], 1993 Skuczyński J. Odmiany form dramatycznych [...]
  • [130], 1993 Sawrycki W. Wiedza o literaturze [...]
  • [131], 1993 Owczarz E. Między retoryką a dowolnością [...]
  • [132], 1993 Radzimiński Andrzej Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i poł. XV w. Studium prozopograficzne. T. 2, Kanonicy
  • [133], 1994 Szczuczko W. Sejmy Koronne [...]
  • [134], 1994 Bäcker R. Problematyka państwa [...]
  • [135], 1994 Toruńskie studia polsko-włoskie 3
  • [136], 1994 Plata R. theâtre en marche de Paul Claudel [...]
  • [137], 1994 Krzewińska A. Początki utopii [...]
  • [138], 1994 Kasjan J.M. Usta i pióro [...]
  • [139], 1994 Kalinowska M. Grecja romantyków [...]
  • [140], 1994 Gzella G. "Pisma dla ludu" [...]
  • [141], 1994 Poklewski J. Polskie życie artystyczne [...]
  • [142], 1994 Gzella J. Małopolska elita władzy [...]
  • [143], 1995 Michalski R. Obraz Rzeszy Niemieckiej [...]
  • [144], 1995 Radzimiński Andrzej Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu
  • [145], 1995 Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin
  • [146], 1995 Smulski J. Pękanie lodów [...]
  • [147], 1994 Gutowski W. Wśród szyfrów transcendencji [...]
  • [148], 1995 Szczuczko W. Sejmy Koronne [...] Wyd. 2
  • [149], 1995 Żelazna J. Skończone poznanie ludzkie [...]
  • [150], 1996 Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym
  • [151], 1992 Rozprawy z dziejów XVIII w. [...]
  • [152], 1993 Robótka H. Kancelaria urzędów administracji [...]
  • [153], 1994 Krzewińska A. Początki utopii [...]
  • [154], 1994 Gutowski H. Wśród szyfrów transcendencji [...]
  • [155], 1995 Smulski J. Pękanie lodów [...]
  • [156], 1995 Radzimiński A. Duchowieństwo kapituł katedralnych [...]
  • [157], 1997 Melkowski S. Świat opowiadań [...]
  • [158], 1997 Żyliński L. Heinrichs Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft
  • [159], 1997 [sygn.: 280485] Kukawka S. Na rubieży środkowoeuropejskiego świata [...]
  • [160], 1998 Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 6
  • [161], 1993 Poksińska M. Polichromia romańskiej i wczesnogotyckiej rzeźby [...]
  • [162], 2001 [sygn.: 289104] Wojciechowski Przemysław Untersuchungen zu den Lokalkulten im Römischen Aquileia. Herkunft, Funktion und Anhängerschaft
  • [163], 2002 Salmonowicz Stanisław Prusy Królewskie w XVII-XVIII w. Studia z dziejów kultury
  • [164], 2005 Mocarska-Tycowa Zofia Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów
 • Seria : Toruńskie studia polsko-włoskie
 • Uwagi :
  • [85a], 1989 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • Toruńskie studia polsko-włoskie 4 wyd. poza serią, sygn. 293266
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe :
  • Asnyk, Adam (1838-1897)
  • Grünberg, Karol (1923- )
  • Linde, Samuel Bogumił
  • Wolf, Christa
  • Studnicki, Władysław
  • Woźniczka-Paruzel B.
  • Grabski, Stanisław
  • Claudel, Paul

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ROZPRAWY
 • 245 $a Rozprawy $c Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • 362 $a [82], 1988 $b Pawlak Marian $c Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII w.
 • 362 $a [83], 1988 $b Popov V. P. $c Slavjanofily i russkie pisateli [...]
 • 362 $a [84], 1989 $c Miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [...]
 • 362 $a [85], 1989 $c Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 1
 • 362 $a [85a], 1989 $c Studia z archeologii architektury (badania pomocnicze)
 • 362 $a [86], 1990 $b Michalski R. $c Człowiek i państwo [...]
 • 362 $a [87], 1990 $c Samorządy i reprezentacje chłopskie w Europie [...]
 • 362 $a [88], 1990 $b Mocarska-Tycowa Z. $c Wybory i konieczności [...]
 • 362 $a [89], 1990 $c Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 5
 • 362 $a [90], 1990 $b Ptaszyk M. $c Bibliografia prac Samuela Bogumiła Lindego
 • 362 $a [91], 1990 $b Maciejewski J. Z. $c Konstruktor dziwnych światów [...]
 • 362 $a [92], 1990 $c Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku [...]
 • 362 $a [93], 1990 $b Kamińska K. $c Lokacja miast na prawie magdeburskim [...]
 • 362 $a [94], 1990 $c Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 2
 • 362 $a [95], 1990 $c Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 3
 • 362 $a [96], 1990 $c Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR [...]
 • 362 $a [97], 1990 $b Maliszewski Kazimierz $c Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. [...]
 • 362 $a [98], 1991 $c Metodologiczne problemy współczesnych badań [...]
 • 362 $a [98a], 1991 $c Od obcego panowania do niepodległego państwa. Materiały sesji naukowej zorganizowanej na 70-lecie odbudowy Państwa Polskiego
 • 362 $a [99], 1991 $b Kotłowski J. $c Toruń w dawnej pocztówce [...]
 • 362 $a [100], 1991 [BPCim.443] $b Tondel Janusz $c Katalog poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 • 362 $a [101], 1991 $c Ewolucja polskiego systemu politycznego [...]
 • 362 $a [102], 1991 $b Olczak J. $c Formy osadnictwa na Pojezierzu Zachodniopomorskim [...]
 • 362 $a [103], 1991 $b Roznerska M. $c Techniki malarskie "małych mistrzów holenderskich" [...]
 • 362 $a [104], 1992 $c Rozprawy z dziejów XVIII w. [...]
 • 362 $a [105], 1992 $c Toruńskie studia polsko-włoskie 2
 • 362 $a [106], 1992 $c Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 4
 • 362 $a [107], 1992 $c Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 5
 • 362 $a [108], 1991 $c Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 6
 • 362 $a [109], 1991 $b Zając J. $c Od Wenetów do Rzymian [...]
 • 362 $a [110], 1992 $b Wiśniewski R. $c Możliwość probabilizmu etycznego [...]
 • 362 $a [111], 1992 $b Filar M. $c W służbie utopii [...]
 • 362 $a [112], 1992 $b Mik C. $c Zbiorowe prawa człowieka [...]
 • 362 $a [113], 1992 $b Tondel J. $c Biblioteka zamkowa [...]
 • 362 $a [114], 1992 $b Naworski Z. $c Sejmik generalny Prus Królewskich [...]
 • 362 $a [115], 1992 $b Chudziakowa J. $c Grodzisko kultury łużyckiej w Gzinie [...]
 • 362 $a [116], 1992 $b Michalski R. $c Rewolucja personalistyczna [...]
 • 362 $a [117], 1992 $b Bekasiński J. $c Christa Wolfs Konzeption [...]
 • 362 $a [118], 1993 $b Niedzielska M. $c Niemieckie towarzystwa naukowe [...]
 • 362 $a [119], 1993 $c Genealogia [...]
 • 362 $a [120], 1993 $b Czarciński I. $c Bractwa w wielkich miastach [...]
 • 362 $a [121], 1993 $b Künstler-Langner D. $c Idea vanitas [...]
 • 362 $a [122], 1994 $b Jakitowicz M. $c Dopełnienie obrazu [...]
 • 362 $a [123], 1993 $b Imańska I. $c Obieg książki w Prusach Królewskich [...]
 • 362 $a [124], 1993 $b Gzella J. $c Myśl polityczna Władysława Studnickiego [...]
 • 362 $a [125], 1993 $c Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej [...]
 • 362 $a [126], 1993 $b Woźniczka-Paruzel B. $c Polski ruch wydawniczy [...]
 • 362 $a [127], 1993 $b Wojdyło W. $c Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego
 • 362 $a [128], 1993 $b Wasik Z. $c Wpływ ugrupowań politycznych [...]
 • 362 $a [129], 1993 $b Skuczyński J. $c Odmiany form dramatycznych [...]
 • 362 $a [130], 1993 $b Sawrycki W. $c Wiedza o literaturze [...]
 • 362 $a [131], 1993 $b Owczarz E. $c Między retoryką a dowolnością [...]
 • 362 $a [132], 1993 $b Radzimiński Andrzej $c Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i poł. XV w. Studium prozopograficzne. T. 2, Kanonicy
 • 362 $a [133], 1994 $b Szczuczko W. $c Sejmy Koronne [...]
 • 362 $a [134], 1994 $b Bäcker R. $c Problematyka państwa [...]
 • 362 $a [135], 1994 $c Toruńskie studia polsko-włoskie 3
 • 362 $a [136], 1994 $b Plata R. $c Le ||theâtre en marche de Paul Claudel [...]
 • 362 $a [137], 1994 $b Krzewińska A. $c Początki utopii [...]
 • 362 $a [138], 1994 $b Kasjan J.M. $c Usta i pióro [...]
 • 362 $a [139], 1994 $b Kalinowska M. $c Grecja romantyków [...]
 • 362 $a [140], 1994 $b Gzella G. $c "Pisma dla ludu" [...]
 • 362 $a [141], 1994 $b Poklewski J. $c Polskie życie artystyczne [...]
 • 362 $a [142], 1994 $b Gzella J. $c Małopolska elita władzy [...]
 • 362 $a [143], 1995 $b Michalski R. $c Obraz Rzeszy Niemieckiej [...]
 • 362 $a [144], 1995 $b Radzimiński Andrzej $c Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu
 • 362 $a [145], 1995 $c Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin
 • 362 $a [146], 1995 $b Smulski J. $c Pękanie lodów [...]
 • 362 $a [147], 1994 $b Gutowski W. $c Wśród szyfrów transcendencji [...]
 • 362 $a [148], 1995 $b Szczuczko W. $c Sejmy Koronne [...] Wyd. 2
 • 362 $a [149], 1995 $b Żelazna J. $c Skończone poznanie ludzkie [...]
 • 362 $a [150], 1996 $c Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym
 • 362 $a [151], 1992 $c Rozprawy z dziejów XVIII w. [...]
 • 362 $a [152], 1993 $b Robótka H. $c Kancelaria urzędów administracji [...]
 • 362 $a [153], 1994 $b Krzewińska A. $c Początki utopii [...]
 • 362 $a [154], 1994 $b Gutowski H. $c Wśród szyfrów transcendencji [...]
 • 362 $a [155], 1995 $b Smulski J. $c Pękanie lodów [...]
 • 362 $a [156], 1995 $b Radzimiński A. $c Duchowieństwo kapituł katedralnych [...]
 • 362 $a [157], 1997 $b Melkowski S. $c Świat opowiadań [...]
 • 362 $a [158], 1997 $b Żyliński L. $c Heinrichs Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft
 • 362 $a [159], 1997 [sygn.: 280485] $b Kukawka S. $c Na rubieży środkowoeuropejskiego świata [...]
 • 362 $a [160], 1998 $c Studia z dziejów polskiej myśli politycznej 6
 • 362 $a [161], 1993 $b Poksińska M. $c Polichromia romańskiej i wczesnogotyckiej rzeźby [...]
 • 362 $a [162], 2001 [sygn.: 289104] $b Wojciechowski Przemysław $c Untersuchungen zu den Lokalkulten im Römischen Aquileia. Herkunft, Funktion und Anhängerschaft
 • 362 $a [163], 2002 $b Salmonowicz Stanisław $c Prusy Królewskie w XVII-XVIII w. Studia z dziejów kultury
 • 362 $a [164], 2005 $b Mocarska-Tycowa Zofia $c Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów
 • 440 $a Toruńskie studia polsko-włoskie
 • 500 $a [85a], 1989 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 500 $a Toruńskie studia polsko-włoskie 4 wyd. poza serią, sygn. 293266
 • 546 $a Tekst pol.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] $w Jasiński Tomasz
 • 600 $a Asnyk, Adam $d (1838-1897)
 • 600 $a Grünberg, Karol $d (1923- )
 • 600 $a Linde, Samuel Bogumił
 • 600 $a Wolf, Christa
 • 600 $a Studnicki, Władysław
 • 600 $a Woźniczka-Paruzel B.
 • 600 $a Grabski, Stanisław
 • 600 $a Claudel, Paul
 • 651 $a Gzin (woj. bydgoskie)
 • 852 $j Cz 23182

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 23182/1988
 • Signature: Cz 23182/1989
 • Signature: Cz 23182/1990
 • Signature: Cz 23182/1991
 • Signature: Cz 23182/1992
 • Signature: Cz 23182/1993
 • Signature: Cz 23182/1994
 • Signature: Cz 23182/1995
 • Signature: Cz 23182/1996
 • Signature: Cz 23182/1997
 • Signature: Cz 23182/1998
 • Signature: Cz 23182/2001
 • Signature: Cz 23182/2002
 • Signature: Cz 23182/2005