Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 31578
 • Tytuł : Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België Klasse der Letteren
 • Miejsce wydania : Bruxelles Belgia
 • Data wydania : [1965]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • [T.] 27, 1965, nr 4 Vergote J. verhouding van het Egyptisch tot de Semietische talen [...]
  • [T.] 28, 1966, nr 1 Lambrechts P., gestelijke weerstand van de westelijke provincies tegen Rome [...]
  • [T.] 28, 1966, nr 2 Laet S. J. de Van grafmonument tot heiligdom [...]
  • [T.] 28, 1966, nr 3 Langemeijer G. E. Nieuwe Duitse theorie:en over rechterlijke rechtsvinding [...]
  • [T.] 28, 1966, nr 4 Collin F. internationale liqviditeit [...]
  • [T.] 28, 1966, nr 5 Gganshof F. L. historicus vit de VIe eeuw [...]
  • [T.] 29, 1967, nr 1 Tillmans W. G. aanwezigheid van het bijbels Hooglied inhet "Cantico Espiritual" van San Juan de la Cruz
  • [T.] 30, 1968, nr 2 Mertens J. Belgische opgravingen in Apuli:e
  • [T.] 30, 1968, nr 3 Bengtson H. Wesensz:uge der hellenistischen Zivilisation
  • [T.] 32, 1970, nr 6 Laet S. J. de utopie: Kultur zonder geschiedenis
  • [T.] 33, 1971, nr 1 Verbeke G. Filosofie en christendom in het mensbeeld van Nemesius van Emesa
  • [T.] 33, 1971, nr 2 Werveke H. van Filip van Elzas en Willem van Tyrus [...]
  • [T.] 33, 1971, nr 3 Ganshof F. L. historicus vit de IXe eeuw. Nithard
  • [T.] 33, 1971, nr 4 Unnik W. C. van Afthonōs metadidōmi
  • [T.] 34, 1972, nr 3 Strycker E. de Enkele beschouwingen over de Griekse filosofie in haar verhouding tot de abtieke cultuur en tot het moderne denken
  • [T.] 34, 1973, nr 4 Cazelles H. Hebreux et Israelites
  • [T.] 35, 1973, nr 1 Vanden Berghe L. iconografische betekenis von het Sassanidisch rotsrelief van Sarāb-i Qandīl
  • [T.] 35, 1973, nr 2 Borghgraef-Van der Schveren B. universiteiten in de Zvidelijke provincies onder Willem I
  • [T.] 35, 1973, nr 3 Coppens J. Mensenzoon-logia in het Markus-Evangelie
  • [T.] 37, 1975, nr 1 Wilson C. relevance of history [...]
  • [T.] 37, 1975, nr 2 Pitlo A. Figuratief-nonfiguratief legisme-vrije rechtsvinding
  • [T.] 37, 1975, nr 3 Coppens J. oud-en intertestamentische verwachting van der een eschatologische heilsmiddelaar
  • [T.] 38, 1976, nr 1 Eyskens G. Beschouwingen over de economische groei [...]
  • [T.] 38, 1976, nr 2 Nuttin J. Het stereotiep beeld van Walen, Vlamingen en Brusselaars [...]
  • [T.] 38, 1976, nr 3 Vervliet H. D. L. Bibliometrie en bibliotheek budgetten
  • [T.] 39, 1977, nr 1 Collin F. politiek van tewerkstelling tijdens de bezetting
  • [T.] 39, 1977, nr 2 Limpens J. Europa fara da se ?
  • [T.] 39, 1977, nr 3 Gerlo A. Tekstkritische bijdrage tot de levensbeschrijving van Justus Lipsius
  • [T.] 40, 1978, nr 1 Van Caenegem Raoul Charles Galbert van Brugge en het recht door [...]
  • [T.] 40, 1978, nr 2 Ronse J. Waarheid en leugen omtrent der onderneming [...]
  • [T.] 40, 1978, nr 3 Craeybeckx J. Arbeidersbeweging en vlaamsgezidheid voor ole eerste wereldoorlog [...]
  • [T.] 40, 1978, nr 4 Hecke G. van invloed van het westerse recht [...]
  • [T.] 40, 1978, nr 5 Matthijs J. Privacy
  • [T.] 40, 1978, nr 6 Waszink J. H. beoordeling van het dichterlijk "vinden" [...]
  • [T.] 41, 1979, nr 1 Werveke H. van Paul Frederico in de spiegel van zijn dagboek
  • [T.] 41, 1979, nr 2 Vverlinden C. Slavenhandel en economische ontwikkwling [...]
  • [T.] 41, 1979, nr 3 Gerlo A. Rubens en het Humanisme
  • [T.] 41, 1979, nr 4 Gerven W. van rechterlijk besluitvormingsproces en de eenmaking van Europa
  • [T.] 41, 1979, nr 5 Vandeputte R. lotsbestemming van het contract [...]
  • [T.] 42, 1980, nr 1 Verlinden C. Perspectief-verschuivingen [...]
  • [T.] 42, 1980, nr 2 Peremans W. Over de historische waarde van de Grieks-Romeinse [...]
  • [T.] 42, 1980, nr 3 Vervliet H. D. L. Wetenschappelijk publiceren [...]
  • [T.] 42, 1980, nr 5 Dumon F. Billijkheid en recht-Enkele overwegingen [...]
  • [T.] 43, 1981, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 44, 1982, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 45, 1983, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 45, 1983, nr 3 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 46, 1984, nr 1-5 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 47, 1985, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 48, 1986, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 49, 1987, nr 1-2 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 51, 1989, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 52, 1990, nr 1 Academiae Analecta [...]
  • [T.] 53, 1991, nr 1 Academiae Analecta [...]
 • Uwagi :
  • Zmiana nazwy akademii występującej w tyt. od 1972 r. na: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi:e
  • niderl. ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Cruz, San Juan de la
  • Rubens, Peter Paul (1577-1640)
  • Fredericq, Paul
  • Brugge, Galbert van
  • Marek, św.
  • Elzas, Filip van de
  • Tyrus, Wilem van
  • Sztuka
  • Biblia
  • Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Lettern en Schone Kunsten van België
  • Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi:e
  • Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi:e : Klasse der Lettern

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a MEDEDELINGEN
 • 245 a Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België b Klasse der Letteren
 • 260 a Brussel ||Bruxelles c [1965]- k Belgia
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a [T.] 27, 1965, nr 4 b Vergote J. c De ||verhouding van het Egyptisch tot de Semietische talen [...]
 • 362 a [T.] 28, 1966, nr 1 b Lambrechts P., c De ||gestelijke weerstand van de westelijke provincies tegen Rome [...]
 • 362 a [T.] 28, 1966, nr 2 b Laet S. J. de c Van grafmonument tot heiligdom [...]
 • 362 a [T.] 28, 1966, nr 3 b Langemeijer G. E. c Nieuwe Duitse theorie:en over rechterlijke rechtsvinding [...]
 • 362 a [T.] 28, 1966, nr 4 b Collin F. c De ||internationale liqviditeit [...]
 • 362 a [T.] 28, 1966, nr 5 b Gganshof F. L. c Een ||historicus vit de VIe eeuw [...]
 • 362 a [T.] 29, 1967, nr 1 b Tillmans W. G. c De ||aanwezigheid van het bijbels Hooglied inhet "Cantico Espiritual" van San Juan de la Cruz
 • 362 a [T.] 30, 1968, nr 2 b Mertens J. c Belgische opgravingen in Apuli:e
 • 362 a [T.] 30, 1968, nr 3 b Bengtson H. c Wesensz:uge der hellenistischen Zivilisation
 • 362 a [T.] 32, 1970, nr 6 b Laet S. J. de c Een ||utopie: Kultur zonder geschiedenis
 • 362 a [T.] 33, 1971, nr 1 b Verbeke G. c Filosofie en christendom in het mensbeeld van Nemesius van Emesa
 • 362 a [T.] 33, 1971, nr 2 b Werveke H. van c Filip van Elzas en Willem van Tyrus [...]
 • 362 a [T.] 33, 1971, nr 3 b Ganshof F. L. c Een ||historicus vit de IXe eeuw. Nithard
 • 362 a [T.] 33, 1971, nr 4 b Unnik W. C. van c Afthonōs metadidōmi
 • 362 a [T.] 34, 1972, nr 3 b Strycker E. de c Enkele beschouwingen over de Griekse filosofie in haar verhouding tot de abtieke cultuur en tot het moderne denken
 • 362 a [T.] 34, 1973, nr 4 b Cazelles H. c Hebreux et Israelites
 • 362 a [T.] 35, 1973, nr 1 b Vanden Berghe L. c De ||iconografische betekenis von het Sassanidisch rotsrelief van Sarāb-i Qandīl
 • 362 a [T.] 35, 1973, nr 2 b Borghgraef-Van der Schveren B. c De ||universiteiten in de Zvidelijke provincies onder Willem I
 • 362 a [T.] 35, 1973, nr 3 b Coppens J. c De ||Mensenzoon-logia in het Markus-Evangelie
 • 362 a [T.] 37, 1975, nr 1 b Wilson C. c The ||relevance of history [...]
 • 362 a [T.] 37, 1975, nr 2 b Pitlo A. c Figuratief-nonfiguratief legisme-vrije rechtsvinding
 • 362 a [T.] 37, 1975, nr 3 b Coppens J. c De ||oud-en intertestamentische verwachting van der een eschatologische heilsmiddelaar
 • 362 a [T.] 38, 1976, nr 1 b Eyskens G. c Beschouwingen over de economische groei [...]
 • 362 a [T.] 38, 1976, nr 2 b Nuttin J. c Het stereotiep beeld van Walen, Vlamingen en Brusselaars [...]
 • 362 a [T.] 38, 1976, nr 3 b Vervliet H. D. L. c Bibliometrie en bibliotheek budgetten
 • 362 a [T.] 39, 1977, nr 1 b Collin F. c De ||politiek van tewerkstelling tijdens de bezetting
 • 362 a [T.] 39, 1977, nr 2 b Limpens J. c L'||Europa fara da se ?
 • 362 a [T.] 39, 1977, nr 3 b Gerlo A. c Tekstkritische bijdrage tot de levensbeschrijving van Justus Lipsius
 • 362 a [T.] 40, 1978, nr 1 b Van Caenegem Raoul Charles c Galbert van Brugge en het recht door [...]
 • 362 a [T.] 40, 1978, nr 2 b Ronse J. c Waarheid en leugen omtrent der onderneming [...]
 • 362 a [T.] 40, 1978, nr 3 b Craeybeckx J. c Arbeidersbeweging en vlaamsgezidheid voor ole eerste wereldoorlog [...]
 • 362 a [T.] 40, 1978, nr 4 b Hecke G. van c De ||invloed van het westerse recht [...]
 • 362 a [T.] 40, 1978, nr 5 b Matthijs J. c Privacy
 • 362 a [T.] 40, 1978, nr 6 b Waszink J. H. c De ||beoordeling van het dichterlijk "vinden" [...]
 • 362 a [T.] 41, 1979, nr 1 b Werveke H. van c Paul Frederico in de spiegel van zijn dagboek
 • 362 a [T.] 41, 1979, nr 2 b Vverlinden C. c Slavenhandel en economische ontwikkwling [...]
 • 362 a [T.] 41, 1979, nr 3 b Gerlo A. c Rubens en het Humanisme
 • 362 a [T.] 41, 1979, nr 4 b Gerven W. van c Het ||rechterlijk besluitvormingsproces en de eenmaking van Europa
 • 362 a [T.] 41, 1979, nr 5 b Vandeputte R. c De ||lotsbestemming van het contract [...]
 • 362 a [T.] 42, 1980, nr 1 b Verlinden C. c Perspectief-verschuivingen [...]
 • 362 a [T.] 42, 1980, nr 2 b Peremans W. c Over de historische waarde van de Grieks-Romeinse [...]
 • 362 a [T.] 42, 1980, nr 3 b Vervliet H. D. L. c Wetenschappelijk publiceren [...]
 • 362 a [T.] 42, 1980, nr 5 b Dumon F. c Billijkheid en recht-Enkele overwegingen [...]
 • 362 a [T.] 43, 1981, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 44, 1982, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 45, 1983, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 45, 1983, nr 3 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 46, 1984, nr 1-5 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 47, 1985, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 48, 1986, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 49, 1987, nr 1-2 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 51, 1989, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 52, 1990, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 362 a [T.] 53, 1991, nr 1 c Academiae Analecta [...]
 • 500 a Zmiana nazwy akademii występującej w tyt. od 1972 r. na: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi:e
 • 546 a niderl. a ang.
 • 600 a Cruz, San Juan de la
 • 600 a Rubens, Peter Paul (1577-1640)
 • 600 a Fredericq, Paul
 • 600 a Brugge, Galbert van
 • 600 a Marek, św.
 • 600 a Elzas, Filip van de
 • 600 a Tyrus, Wilem van
 • 650 a Sztuka
 • 650 a Biblia
 • 710 a Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Lettern en Schone Kunsten van België
 • 710 a Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi:e
 • 785 t Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgi:e : Klasse der Lettern
 • 852 j Cz 31578

Indexes