Biblioteka Narodowa

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : PDz Cz 1339
 • Tytuł : Biblioteka Narodowa Seria I
 • Numeracja :
  • Nr 170, 1958 Goszczyński S. Dziennik podróży do Tatarów
  • Nr 171, 1958 Piramowicz G. Powinności nauczyciela
  • Nr 172, 1959 Opaliński Ł. Wybór pism
  • Nr 173, 1960 Lam J. Pan Komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji
  • Nr 174, 1960 Kochanowski J. Psałterz Dawidów
  • Nr 175, 1961 Nadolski B. Wybór mów staropolskich
  • Nr 176, 1961 Zabłocki F. Fircyk w zalotach
  • Nr 176, 1986 [wyd.] 3 Zabłocki F. Fircyk w zalotach
  • Nr 177, 1962 Zgorzelski C. Ballada polska
  • Nr 178, 1962 Skwarczyński Z. "Wiadomości brukowe". Wybór artykułów
  • Nr 179, 1962 Naruszewicz A., St. Satyry
  • Nr 180, 1963 Pol W. Wybór poezji
  • Nr 181, 1963 Staff L. Wybór poezji
  • Nr 182, 1964 Szymonowicz S. Sielanki i pozostałe wiersze polskie
  • Nr 182, 2000 [wyd.] 2 Szymonowicz S. Sielanki i pozostałe wiersze polskie
  • Nr 183, 1960 Kawyn S. Walka romantyków z klasykami
  • Nr 184, 1964 Tuwim J. Wiersze wybrane
  • Nr 184, 1969 [wyd.] 2 Tuwim J. Wiersze wybrane
  • Nr 184, 1986 [wyd.] 4 Tuwim J. Wiersze wybrane
  • Nr 185, 1965 Świętochowski A. Nowele i opowiadania
  • Nr 186, 1966 Grzeszczuk S. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
  • Nr 186, 1985 [wyd.] 2 zm. Grzeszczuk St. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
  • Nr 187, 1972 [wyd.] 2 zm. Zapolska G. Moralność pani Dulskiej
  • Nr 187, 1986 [wyd.] 4 Zapolska G. Moralność pani Dulskiej
  • Nr 188, 1965 Orkan W. W roztokach
  • Nr 189, 1967 Gałczyński Konstanty Ildefons Wybór poezji
  • Nr 189, 2003 [wyd.] 6 Gałczyński Konstanty Ildefons Wybór poezji
  • Nr 190, 1966 Przybyszewski S. Wybór pism
  • Nr 194, 1969 [wyd.] 2 Jasnorzewska-Pawlikowska M. Wybór poezji
  • Nr 196, 1969 Kisielewski J. A. Dramaty
  • Nr 197, 1969 Krasicki I. Monachomachia i Antymonachomachia
  • Nr 197, 1976, [wyd.] 2 Krasicki I. Monachomachia i Antymonachomachia
  • Nr 199, 1985, [wyd.] 2 Czechowicz J. Wybór poezji
  • Nr 201, 1971 Mikołaj z Wilkowiecka Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
  • Nr 202, 1971 Faleński F. Wybór utworów
  • Nr 203, 1971 Żeromski Stefan Wybór opowiadań
  • Nr 203, 2003 [wyd.] 2 Żeromski Stefan Wybór opowiadań
  • Nr 205, 1971 Zieliński A. Poezja powstania listopadowego
  • Nr 205a, 1971 Zieliński A. Poezja powstania listopadowego
  • Nr 206, 1971 Polski romans sentymentalny
  • Nr 207, 1972 Kraszewski J. I. Pamiętniki
  • Nr 207a, 1972 Kraszewski J. I. Pamiętniki
  • Nr 208, 1972 Dąbrowska M. Opowiadania
  • Nr 209, 1972 Borkowski A. L., Dunin Parafiańszczyzna
  • Nr 210, 1972 Orzechowski S. Wybór pism
  • Nr 211, 1972 Jasieński B. Utwory poetyckie, manifesty, szkice
  • Nr 212, 1973 Podraza-Kwiatkowska M. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
  • Nr 212, 1977 [wyd.] 2 Podraza-Kwiatkowska M. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
  • Nr 212, 2003 [wyd.] 3 Podraza-Kwiatkowska M. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
  • Nr 213, 1974 Berent W. Ozimina
  • Nr 215, 1975 Morsztyn Z. Wybór wierszy
  • Nr 216, 1973 Żeromski S. Syzyfowe prace
  • Nr 216, 1984 [wyd.] 2 Żeromski Stefan Syzyfowe prace
  • Nr 217, 1974 Leśmian B. Poezje wybrane
  • Nr 217, 1983 [wyd.] 2 Leśmian B. Poezje wybrane
  • Nr 217, 1991 [wyd.] 3 Leśmian B. Poezje wybrane
  • Nr 218, 1973 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 218, 1977 [wyd.] 2 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 218, 1981 [wyd.] 3 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 218, 1994 [wyd.] 5 Wyspiański S. Wesele
  • Nr 219, 1974 Zapolska G. Żabusia Ich czworo
  • Nr 220, 1975 Krasicki I. Bajki
  • Nr 221, 1974 Witkiewicz S.I. Wybór dramatów
  • Nr 221, 1983 [wyd.] 2 Witkiewicz S.I. Wybór dramatów
  • Nr 222, 1975 Irzykowski K. Wybór pism krytycznoliterackich
  • Nr 223, 1975 Kaden-Bandrowski J. Generał Barcz
  • Nr 223, 1984 [wyd.] 2 Kaden-Bandrowski J. Generał Barcz
  • Nr 224, 1976 Uniłowski Z. Wspólny pokój i inne utwory
  • Nr 225, 1976 Wyspiański S. Hamlet
  • Nr 226, 1976 "Monitor" 1765-1785
  • Nr 227, 1976 Twardowski S. Dafnis drzewem bobkowym
  • Nr 228, 1979 Brzozowski S. Sam wśród ludzi
  • Nr 229, 1977 Modrzewski A.F. Wybór pism
  • Nr 230, 1978 Zaworska H. Jarosiński Z. Antologia polskiego futuryzmu
  • Nr 231, 1979 Sienkiewicz Henryk Wybór nowel i opowiadań
  • Nr 231, 1986 [wyd.] 2 Sienkiewicz Henryk Wybór nowel i opowiadań
  • Nr 231, 1992 [wyd.] 4 Sienkiewicz Henryk Wybór nowel i opowiadań
  • Nr 232, 1978 Żeromski Stefan Wierna rzeka
  • Nr 233, 1980 Cieślikowski Jerzy Antologia poezji dziecięcej
  • Nr 233a, 1991 [wyd.] 3 popr. i uzup. Cieślikowski Jerzy Antologia poezji dziecięcej
  • Nr 234, 1979 Berent W. Próchno
  • Nr 234a, 1998 [wyd.] 2 Berent Wacław Próchno
  • Nr 235, 1979 Peiper T. Pisma wybrane
  • Nr 236, 1981 Bałucki M. Grube ryby Dom otwarty
  • Nr 237, 1980 Perzyński W. Wybór komedii
  • Nr 238, 1980 Żeromski S. Dzienniki
  • Nr 239, 1982 Woźnowski W. Antologia bajki polskiej
  • Nr 240, 1981 Irzykowski K. Pałuba Sny Marii Dunin
  • Nr 241, 1982 Nowaczyński A. Wielki Fryderyk
  • Nr 242, 1982 Żeromski Stefan Przedwiośnie
  • Nr 243, 1982 Stępień M. Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939
  • Nr 244, 1982 Krasicki I. Myszeidos Pieśni X
  • Nr 245, 1982 Słowacki Juliusz Krąg pism mistycznych
  • Nr 245, 1997 [wyd.] 2 Słowacki J. Krąg pism mistycznych
  • Nr 246, 1983 Żeleński T. Boy Znaszli ten kraj ?
  • Nr 247, 1983 Rydel L. Wybór dramatów
  • Nr 248, 1984 Wyspiański S. Achilleis Powrót Odysa
  • Nr 249, 1985 Kulczycka-Saloni J. Programy i dyskusje literackie
  • Nr 250, 19825 Wyspiański Stanisław Akropolis
  • Nr 251, 1987 Prus B. Placówka
  • Nr 252, 1985 Krasicki I. Wybór liryków
  • Nr 253, 1987 [wyd.] 2 przejrz. Głowiński M. Sławiński J. Poezja polska okresu międzywojennego. Cz. 1-2
  • Nr 254, 1987 Żeromski Stefan Ludzie bezdomni
  • Nr 255, 1988 Żeleński T., Boy Słówka
  • Nr 256, 1990 Lechoń J. Poezje
  • Nr 257, 1990 Morsztyn J.A. Wybór poezji
  • Nr 257, 1998 [wyd.] 2 Morsztyn J.A. Wybór poezji
  • Nr 258, 1990 Brzozowski S. Eseje i studia o literaturze. T. 1-2
  • Nr 259, 1989 Vinzens A. Helikon Sarmacki
  • Nr 260, 1989 Polska tragedia neoklasycystyczna
  • Nr 261, 1991 Kowalczykowa A. Idee programowe romantyków polskich
  • Nr 261, 2000 [wyd.] 2 Kowalczykowa A. Idee programowe romantyków polskich
  • Nr 262, 1991 Prus B. Lalka
  • Nr 263, 1988 Szaniawski J. Wybór dramatów
  • Nr 264, 1989 Schulz B. Opowiadania Wybór esejów i listów
  • Nr 264, 1998 [wyd.] 2 Schulz B. Opowiadania Wybór esejów i listów
  • Nr 265, 1989 Baczyński K.K. Wybór poezji
  • Nr 266, 1989 Przyboś J. Sytuacje liryczne
  • Nr 267, 1989 Wyspiański S. Legion
  • Nr 268, 1992 Kolbuszewski J. Tatry i górale w literaturze polskiej
  • Nr 269, 1989 Okoń J. Staropolskie pastorałki dramatyczne
  • Nr 271, 1990 Norwid C. K. Vade-mecum
  • Nr 272, 1991 Starowolski Sz. Wybór z pism
  • Nr 273, 1992 Czyżewski T. Poezje i próby dramatyczne
  • Nr 274, 1990 Norwid C. K. Pierścień Wielkiej Damy
  • Nr 275, 1991 Wierzyński K. Wybór poezji
  • Nr 276, 1991 Borowski T. Utwory wybrane
  • Nr 277, 1992 Kadłubek Wincenty bł. Kronika Polska
  • Nr 277, 1996 [wyd.] 2 Kadłubek Wincenty bł. Kronika Polska
  • Nr 278, 1991 Wittlin J. Sól ziemi
  • Nr 279, 1991 Reymont W. S. Chłopi. T. 1-2
  • Nr 279, 1999 [wyd.] 2 Reymont W.S. Chłopi. T. 1-2
  • Nr 280, 1992 Berent W. Żywe kamienie
  • Nr 281, 1992 Rostworowski K. H. Wybór dramatów
  • Nr 282, 1997 Krasiński Z. Listy
  • Nr 283, 1992 Gajcy T. Wybór poezji
  • Nr 284, 1995 Witkowska A. Idylla polska
  • Nr 287, 1999 Zimorowic Józef Bartłomiej Sielanki nowe ruskie
  • Nr 289, 1996 Żeromski S. Popioły. T. 1-2
  • Nr 291, 1996 Prus B. Opowiadania i nowele
  • Nr 292, 1996 Orzeszkowa E. Nad Niemnem. T. 1-3
  • Nr 293, 1999 Sudolski Z. Korespondencja Filomatów
  • Nr 294, 1999 Piłsudski Józef Wybór pism
  • Nr 295, 1999 Hłasko M. Pierwszy krok w chmurach
  • Nr 296, 2000 Grochowiak S. Wybór poezji
  • Nr 297, 2000 Mochnacki H. Rozprawy literackie
  • Nr 298, 2002 Sienkiewcz H. Qvo vadis
  • Nr 299, 2002 Woronicz J. P. Pisma wybrane
  • Nr 301, 2002 Sienkiewcz H. Bez dogmatu
  • Nr 302, 2001 Nałkowska Zofia Romans Teresy Hennert
  • Nr 303, 2001 Iwaszkiewicz J. Opowiadania wybrane
  • Nr 304, 2001 Parnicki T. Tylko Beatrycze
  • Nr 305, 2002 Andrzejewski J. Miazga
  • Nr 306, 2003 Tischner J. O człowieku
  • Nr 307, 2005 Rodziewiczówna Maria Dewajtis
  • Nr 308, 2006 Rej Mikołaj Wybór pism
  • Nr 309, 2006 Zegadłowicz Emil Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości
 • Uwagi : Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Literatura polska
  • Powieść polska
  • Poezja polska

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a BIBLIOTEKA
 • 245 a Biblioteka Narodowa n Seria I
 • 362 a Nr 170, 1958 b Goszczyński S. c Dziennik podróży do Tatarów
 • 362 a Nr 171, 1958 b Piramowicz G. c Powinności nauczyciela
 • 362 a Nr 172, 1959 b Opaliński Ł. c Wybór pism
 • 362 a Nr 173, 1960 b Lam J. c Pan Komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji
 • 362 a Nr 174, 1960 b Kochanowski J. c Psałterz Dawidów
 • 362 a Nr 175, 1961 b Nadolski B. c Wybór mów staropolskich
 • 362 a Nr 176, 1961 b Zabłocki F. c Fircyk w zalotach
 • 362 a Nr 176, 1986 [wyd.] 3 b Zabłocki F. c Fircyk w zalotach
 • 362 a Nr 177, 1962 b Zgorzelski C. c Ballada polska
 • 362 a Nr 178, 1962 b Skwarczyński Z. c "Wiadomości brukowe". Wybór artykułów
 • 362 a Nr 179, 1962 b Naruszewicz A., St. c Satyry
 • 362 a Nr 180, 1963 b Pol W. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 181, 1963 b Staff L. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 182, 1964 b Szymonowicz S. c Sielanki i pozostałe wiersze polskie
 • 362 a Nr 182, 2000 [wyd.] 2 b Szymonowicz S. c Sielanki i pozostałe wiersze polskie
 • 362 a Nr 183, 1960 b Kawyn S. c Walka romantyków z klasykami
 • 362 a Nr 184, 1964 b Tuwim J. c Wiersze wybrane
 • 362 a Nr 184, 1969 [wyd.] 2 b Tuwim J. c Wiersze wybrane
 • 362 a Nr 184, 1986 [wyd.] 4 b Tuwim J. c Wiersze wybrane
 • 362 a Nr 185, 1965 b Świętochowski A. c Nowele i opowiadania
 • 362 a Nr 186, 1966 b Grzeszczuk S. c Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
 • 362 a Nr 186, 1985 [wyd.] 2 zm. b Grzeszczuk St. c Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
 • 362 a Nr 187, 1972 [wyd.] 2 zm. b Zapolska G. c Moralność pani Dulskiej
 • 362 a Nr 187, 1986 [wyd.] 4 b Zapolska G. c Moralność pani Dulskiej
 • 362 a Nr 188, 1965 b Orkan W. c W roztokach
 • 362 a Nr 189, 1967 b Gałczyński Konstanty Ildefons c Wybór poezji
 • 362 a Nr 189, 2003 [wyd.] 6 b Gałczyński Konstanty Ildefons c Wybór poezji
 • 362 a Nr 190, 1966 b Przybyszewski S. c Wybór pism
 • 362 a Nr 194, 1969 [wyd.] 2 b Jasnorzewska-Pawlikowska M. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 196, 1969 b Kisielewski J. A. c Dramaty
 • 362 a Nr 197, 1969 b Krasicki I. c Monachomachia i Antymonachomachia
 • 362 a Nr 197, 1976, [wyd.] 2 b Krasicki I. c Monachomachia i Antymonachomachia
 • 362 a Nr 199, 1985, [wyd.] 2 b Czechowicz J. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 201, 1971 b Mikołaj z Wilkowiecka c Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
 • 362 a Nr 202, 1971 b Faleński F. c Wybór utworów
 • 362 a Nr 203, 1971 b Żeromski Stefan c Wybór opowiadań
 • 362 a Nr 203, 2003 [wyd.] 2 b Żeromski Stefan c Wybór opowiadań
 • 362 a Nr 205, 1971 b Zieliński A. c Poezja powstania listopadowego
 • 362 a Nr 205a, 1971 b Zieliński A. c Poezja powstania listopadowego
 • 362 a Nr 206, 1971 c Polski romans sentymentalny
 • 362 a Nr 207, 1972 b Kraszewski J. I. c Pamiętniki
 • 362 a Nr 207a, 1972 b Kraszewski J. I. c Pamiętniki
 • 362 a Nr 208, 1972 b Dąbrowska M. c Opowiadania
 • 362 a Nr 209, 1972 b Borkowski A. L., Dunin c Parafiańszczyzna
 • 362 a Nr 210, 1972 b Orzechowski S. c Wybór pism
 • 362 a Nr 211, 1972 b Jasieński B. c Utwory poetyckie, manifesty, szkice
 • 362 a Nr 212, 1973 b Podraza-Kwiatkowska M. c Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
 • 362 a Nr 212, 1977 [wyd.] 2 b Podraza-Kwiatkowska M. c Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
 • 362 a Nr 212, 2003 [wyd.] 3 b Podraza-Kwiatkowska M. c Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
 • 362 a Nr 213, 1974 b Berent W. c Ozimina
 • 362 a Nr 215, 1975 b Morsztyn Z. c Wybór wierszy
 • 362 a Nr 216, 1973 b Żeromski S. c Syzyfowe prace
 • 362 a Nr 216, 1984 [wyd.] 2 b Żeromski Stefan c Syzyfowe prace
 • 362 a Nr 217, 1974 b Leśmian B. c Poezje wybrane
 • 362 a Nr 217, 1983 [wyd.] 2 b Leśmian B. c Poezje wybrane
 • 362 a Nr 217, 1991 [wyd.] 3 b Leśmian B. c Poezje wybrane
 • 362 a Nr 218, 1973 b Wyspiański S. c Wesele
 • 362 a Nr 218, 1977 [wyd.] 2 b Wyspiański S. c Wesele
 • 362 a Nr 218, 1981 [wyd.] 3 b Wyspiański S. c Wesele
 • 362 a Nr 218, 1994 [wyd.] 5 b Wyspiański S. c Wesele
 • 362 a Nr 219, 1974 b Zapolska G. c Żabusia c Ich czworo
 • 362 a Nr 220, 1975 b Krasicki I. c Bajki
 • 362 a Nr 221, 1974 b Witkiewicz S.I. c Wybór dramatów
 • 362 a Nr 221, 1983 [wyd.] 2 b Witkiewicz S.I. c Wybór dramatów
 • 362 a Nr 222, 1975 b Irzykowski K. c Wybór pism krytycznoliterackich
 • 362 a Nr 223, 1975 b Kaden-Bandrowski J. c Generał Barcz
 • 362 a Nr 223, 1984 [wyd.] 2 b Kaden-Bandrowski J. c Generał Barcz
 • 362 a Nr 224, 1976 b Uniłowski Z. c Wspólny pokój i inne utwory
 • 362 a Nr 225, 1976 b Wyspiański S. c Hamlet
 • 362 a Nr 226, 1976 c "Monitor" 1765-1785
 • 362 a Nr 227, 1976 b Twardowski S. c Dafnis drzewem bobkowym
 • 362 a Nr 228, 1979 b Brzozowski S. c Sam wśród ludzi
 • 362 a Nr 229, 1977 b Modrzewski A.F. c Wybór pism
 • 362 a Nr 230, 1978 b Zaworska H. b Jarosiński Z. c Antologia polskiego futuryzmu
 • 362 a Nr 231, 1979 b Sienkiewicz Henryk c Wybór nowel i opowiadań
 • 362 a Nr 231, 1986 [wyd.] 2 b Sienkiewicz Henryk c Wybór nowel i opowiadań
 • 362 a Nr 231, 1992 [wyd.] 4 b Sienkiewicz Henryk c Wybór nowel i opowiadań
 • 362 a Nr 232, 1978 b Żeromski Stefan c Wierna rzeka
 • 362 a Nr 233, 1980 b Cieślikowski Jerzy c Antologia poezji dziecięcej
 • 362 a Nr 233a, 1991 [wyd.] 3 popr. i uzup. b Cieślikowski Jerzy c Antologia poezji dziecięcej
 • 362 a Nr 234, 1979 b Berent W. c Próchno
 • 362 a Nr 234a, 1998 [wyd.] 2 b Berent Wacław c Próchno
 • 362 a Nr 235, 1979 b Peiper T. c Pisma wybrane
 • 362 a Nr 236, 1981 b Bałucki M. c Grube ryby c Dom otwarty
 • 362 a Nr 237, 1980 b Perzyński W. c Wybór komedii
 • 362 a Nr 238, 1980 b Żeromski S. c Dzienniki
 • 362 a Nr 239, 1982 b Woźnowski W. c Antologia bajki polskiej
 • 362 a Nr 240, 1981 b Irzykowski K. c Pałuba c Sny Marii Dunin
 • 362 a Nr 241, 1982 b Nowaczyński A. c Wielki Fryderyk
 • 362 a Nr 242, 1982 b Żeromski Stefan c Przedwiośnie
 • 362 a Nr 243, 1982 b Stępień M. c Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939
 • 362 a Nr 244, 1982 b Krasicki I. c Myszeidos Pieśni X
 • 362 a Nr 245, 1982 b Słowacki Juliusz c Krąg pism mistycznych
 • 362 a Nr 245, 1997 [wyd.] 2 b Słowacki J. c Krąg pism mistycznych
 • 362 a Nr 246, 1983 b Żeleński T. Boy c Znaszli ten kraj ?
 • 362 a Nr 247, 1983 b Rydel L. c Wybór dramatów
 • 362 a Nr 248, 1984 b Wyspiański S. c Achilleis c Powrót Odysa
 • 362 a Nr 249, 1985 b Kulczycka-Saloni J. c Programy i dyskusje literackie
 • 362 a Nr 250, 19825 b Wyspiański Stanisław c Akropolis
 • 362 a Nr 251, 1987 b Prus B. c Placówka
 • 362 a Nr 252, 1985 b Krasicki I. c Wybór liryków
 • 362 a Nr 253, 1987 [wyd.] 2 przejrz. b Głowiński M. b Sławiński J. c Poezja polska okresu międzywojennego. Cz. 1-2
 • 362 a Nr 254, 1987 b Żeromski Stefan c Ludzie bezdomni
 • 362 a Nr 255, 1988 b Żeleński T., Boy c Słówka
 • 362 a Nr 256, 1990 b Lechoń J. c Poezje
 • 362 a Nr 257, 1990 b Morsztyn J.A. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 257, 1998 [wyd.] 2 b Morsztyn J.A. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 258, 1990 b Brzozowski S. c Eseje i studia o literaturze. T. 1-2
 • 362 a Nr 259, 1989 b Vinzens A. c Helikon Sarmacki
 • 362 a Nr 260, 1989 c Polska tragedia neoklasycystyczna
 • 362 a Nr 261, 1991 b Kowalczykowa A. c Idee programowe romantyków polskich
 • 362 a Nr 261, 2000 [wyd.] 2 b Kowalczykowa A. c Idee programowe romantyków polskich
 • 362 a Nr 262, 1991 b Prus B. c Lalka
 • 362 a Nr 263, 1988 b Szaniawski J. c Wybór dramatów
 • 362 a Nr 264, 1989 b Schulz B. c Opowiadania c Wybór esejów i listów
 • 362 a Nr 264, 1998 [wyd.] 2 b Schulz B. c Opowiadania c Wybór esejów i listów
 • 362 a Nr 265, 1989 b Baczyński K.K. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 266, 1989 b Przyboś J. c Sytuacje liryczne
 • 362 a Nr 267, 1989 b Wyspiański S. c Legion
 • 362 a Nr 268, 1992 b Kolbuszewski J. c Tatry i górale w literaturze polskiej
 • 362 a Nr 269, 1989 b Okoń J. c Staropolskie pastorałki dramatyczne
 • 362 a Nr 271, 1990 b Norwid C. K. c Vade-mecum
 • 362 a Nr 272, 1991 b Starowolski Sz. c Wybór z pism
 • 362 a Nr 273, 1992 b Czyżewski T. c Poezje i próby dramatyczne
 • 362 a Nr 274, 1990 b Norwid C. K. c Pierścień Wielkiej Damy
 • 362 a Nr 275, 1991 b Wierzyński K. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 276, 1991 b Borowski T. c Utwory wybrane
 • 362 a Nr 277, 1992 b Kadłubek Wincenty bł. c Kronika Polska
 • 362 a Nr 277, 1996 [wyd.] 2 b Kadłubek Wincenty bł. c Kronika Polska
 • 362 a Nr 278, 1991 b Wittlin J. c Sól ziemi
 • 362 a Nr 279, 1991 b Reymont W. S. c Chłopi. T. 1-2
 • 362 a Nr 279, 1999 [wyd.] 2 b Reymont W.S. c Chłopi. T. 1-2
 • 362 a Nr 280, 1992 b Berent W. c Żywe kamienie
 • 362 a Nr 281, 1992 b Rostworowski K. H. c Wybór dramatów
 • 362 a Nr 282, 1997 b Krasiński Z. c Listy
 • 362 a Nr 283, 1992 b Gajcy T. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 284, 1995 b Witkowska A. c Idylla polska
 • 362 a Nr 287, 1999 b Zimorowic Józef Bartłomiej c Sielanki nowe ruskie
 • 362 a Nr 289, 1996 b Żeromski S. c Popioły. T. 1-2
 • 362 a Nr 291, 1996 b Prus B. c Opowiadania i nowele
 • 362 a Nr 292, 1996 b Orzeszkowa E. c Nad Niemnem. T. 1-3
 • 362 a Nr 293, 1999 b Sudolski Z. c Korespondencja Filomatów
 • 362 a Nr 294, 1999 b Piłsudski Józef c Wybór pism
 • 362 a Nr 295, 1999 b Hłasko M. c Pierwszy krok w chmurach
 • 362 a Nr 296, 2000 b Grochowiak S. c Wybór poezji
 • 362 a Nr 297, 2000 b Mochnacki H. c Rozprawy literackie
 • 362 a Nr 298, 2002 b Sienkiewcz H. c Qvo vadis
 • 362 a Nr 299, 2002 b Woronicz J. P. c Pisma wybrane
 • 362 a Nr 301, 2002 b Sienkiewcz H. c Bez dogmatu
 • 362 a Nr 302, 2001 b Nałkowska Zofia c Romans Teresy Hennert
 • 362 a Nr 303, 2001 b Iwaszkiewicz J. c Opowiadania wybrane
 • 362 a Nr 304, 2001 b Parnicki T. c Tylko Beatrycze
 • 362 a Nr 305, 2002 b Andrzejewski J. c Miazga
 • 362 a Nr 306, 2003 b Tischner J. c O człowieku
 • 362 a Nr 307, 2005 b Rodziewiczówna Maria c Dewajtis
 • 362 a Nr 308, 2006 b Rej Mikołaj c Wybór pism
 • 362 a Nr 309, 2006 b Zegadłowicz Emil c Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości
 • 546 a Tekst pol.
 • 650 a Literatura polska
 • 650 a Powieść polska
 • 650 a Poezja polska
 • 852 j PDz Cz 1339

Indexes