"Księgarnie".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 200
  • Nr inw. 0204
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Księgarnie".
 • Miejsce i czas powstania: 1876-1922
 • Opis fizyczny:
  • 239 k. (478 s.) 35,5x22 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol
 • Zawartość:
  • Banarski Władysław, Warszawa 1880, s. 106-109. - Bartoszewicz A. D., Lwów, 1879-1883, s. 194-196. - Bogucki A. B., Warszawa, 1877-1879, s. 132, 154-155. - Callier Edmund, Poznań, 1876-1877, s. 112-113. - Cassius B., Warszawa 1877-1882, s. 114, 115. - Cybulski A., Poznań, 1885-1888, s. 390-391. - Gebethner G. i Sp., Kraków, 1878-1922, s. 134-143, 160-171. - Gebethner i Wolff, Poznań, 1921-1922, s. 344-345. -
  • Gebethner i Wolff, Warszawa, 1876-1921, s. 62-81, 260-269, 276-289, 292, 298. - Gubrynowicz i Schmidt, Lwów, 1876-1913, s. 32-41. - Heinrich B., Warszawa, 1879-1882, s. 156-158. - Jeleniowie Bracia, Przemyśl, 1876-1892, s. 52-55. - Jolowicz Józef, Poznań, 1887-1903, s. 122-125. - Kamieński N. i Sp., Poznań, 1876-1883, s. 42. - Kowalski Adolf (Ludwik Polak), Warszawa, 1876-1883, s. 82-87. - Krzyżanowski S. A., Kraków, 1912-1913, s. 340-341. -
  • "Kasa biblioteczna, przeniesiona z fol. 458 księgi składowej [nie zachowanej]". Zestawienie dochodu i rozchodu BK z okresu od kwietnia 1893 do stycznia 1899 r., s. 466-477. (cd. "kasy bibliotecznej" zob. AB 210).
  • Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków, 1888-1902, s. 416-417. - Księgarnia Katolicka (K. Kozłowski, B. Twardowski), Poznań 1882, s. 300-302. - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów, 1907-1913, s. 336-367. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań, 1903-1913, s. 420-421. - Księgarnia Powszechna (W. Zukerkandel i L. Chmielewski), Lwów, 1905-1907, s. 324-325. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków, 1900-1914, s. 304-306. -
  • Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1921, s. 16. - Leitgeber J. i Sp., Poznań, 1885-1888, s. 272-273. - Leitgeber M. i Sp., Poznań, 1876-1883, s. 92-100, 270. - Lesman i Świszczowski, Warszawa, 1883, s. 330-334. - Łukaszewicz K., Lwów, 1879-1883, s. 174-180. - Machwitz M. (d. Maurycy Orgelbrand), Warszawa, 1900, s. 224-225. - Maniszewski i Meinhardt, Lwów, 1906, s. 254-255. -
  • Księga z zapisem wydawnictw BK dawanych w komis następującym księgarniom:
  • Milikowski Jan, Lwów, 1880-1891, s. 246-253. - Niemierkiewicz M., Poznań, 1911-1917, s. 256-257. - Orgelbrand Maurycy, Warszawa, 1879-1893, s. 210-223.
  • Paprocki Teodor i Sp., Warszawa, 1883-1893, s. 350-351. - Polak Ludwik, Warszawa, 1884, s. 380-381. - Rakowicz J., Toruń, 1882, s. 290. - Sennewald G., Warszawa, 1876-1897, s. 2-15. - Seyfarth G., Lwów, 1912, s. 410. - Seyfarth i Czajkowski, Lwów, 1888-1890, s. 410-411. - Unger i Banarski, Warszawa, 1876-1880, s. 102-104. - Wende E. i Sp., Warszawa, 1882-1913, s. 310-319. -
  • "Rozmaici" - inne księgarnie i osoby, 1884-1901, s. 450-460, w tym m.in. Franciszek Piekosiński, 1891, s. 458; ks. Konstanty Podlaszewski, 1899-1905, s. 456-457; Spirgatis M., 1893, s. 452; Teodor Wierzbowski, 1883-1891, s. 454-455.
  • Wild Karol, Lwów, 1876-1881, s. 22-30. - Wilder Hieronim i Ska, Antykwariat Polski, Warszawa, 1906-1917, s. 394-395. - Zienkowicz i Chęciński, Lwów, 1913-1914, s. 430-431. - Żupański J. K., Poznań, 1878-1916, s. 144-153, 226-245, 258-259. - Żupański i Heumann, Kraków, 1887, s. 400.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 176-177.

MARC

 • 110 %a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 %a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 %a "Księgarnie".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1876-1922
 • 300 %a 239 k. (478 s.) %c 35,5x22 cm
 • 340 %d rkps %e opr. półpł.
 • 520 %a Banarski Władysław, Warszawa 1880, s. 106-109. - Bartoszewicz A. D., Lwów, 1879-1883, s. 194-196. - Bogucki A. B., Warszawa, 1877-1879, s. 132, 154-155. - Callier Edmund, Poznań, 1876-1877, s. 112-113. - Cassius B., Warszawa 1877-1882, s. 114, 115. - Cybulski A., Poznań, 1885-1888, s. 390-391. - Gebethner G. i Sp., Kraków, 1878-1922, s. 134-143, 160-171. - Gebethner i Wolff, Poznań, 1921-1922, s. 344-345. -
 • 520 %a Gebethner i Wolff, Warszawa, 1876-1921, s. 62-81, 260-269, 276-289, 292, 298. - Gubrynowicz i Schmidt, Lwów, 1876-1913, s. 32-41. - Heinrich B., Warszawa, 1879-1882, s. 156-158. - Jeleniowie Bracia, Przemyśl, 1876-1892, s. 52-55. - Jolowicz Józef, Poznań, 1887-1903, s. 122-125. - Kamieński N. i Sp., Poznań, 1876-1883, s. 42. - Kowalski Adolf (Ludwik Polak), Warszawa, 1876-1883, s. 82-87. - Krzyżanowski S. A., Kraków, 1912-1913, s. 340-341. -
 • 520 %a "Kasa biblioteczna, przeniesiona z fol. 458 księgi składowej [nie zachowanej]". Zestawienie dochodu i rozchodu BK z okresu od kwietnia 1893 do stycznia 1899 r., s. 466-477. (cd. "kasy bibliotecznej" zob. AB 210).
 • 520 %a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków, 1888-1902, s. 416-417. - Księgarnia Katolicka (K. Kozłowski, B. Twardowski), Poznań 1882, s. 300-302. - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów, 1907-1913, s. 336-367. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań, 1903-1913, s. 420-421. - Księgarnia Powszechna (W. Zukerkandel i L. Chmielewski), Lwów, 1905-1907, s. 324-325. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków, 1900-1914, s. 304-306. -
 • 520 %a Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1921, s. 16. - Leitgeber J. i Sp., Poznań, 1885-1888, s. 272-273. - Leitgeber M. i Sp., Poznań, 1876-1883, s. 92-100, 270. - Lesman i Świszczowski, Warszawa, 1883, s. 330-334. - Łukaszewicz K., Lwów, 1879-1883, s. 174-180. - Machwitz M. (d. Maurycy Orgelbrand), Warszawa, 1900, s. 224-225. - Maniszewski i Meinhardt, Lwów, 1906, s. 254-255. -
 • 520 %a Księga z zapisem wydawnictw BK dawanych w komis następującym księgarniom:
 • 520 %a Milikowski Jan, Lwów, 1880-1891, s. 246-253. - Niemierkiewicz M., Poznań, 1911-1917, s. 256-257. - Orgelbrand Maurycy, Warszawa, 1879-1893, s. 210-223.
 • 520 %a Paprocki Teodor i Sp., Warszawa, 1883-1893, s. 350-351. - Polak Ludwik, Warszawa, 1884, s. 380-381. - Rakowicz J., Toruń, 1882, s. 290. - Sennewald G., Warszawa, 1876-1897, s. 2-15. - Seyfarth G., Lwów, 1912, s. 410. - Seyfarth i Czajkowski, Lwów, 1888-1890, s. 410-411. - Unger i Banarski, Warszawa, 1876-1880, s. 102-104. - Wende E. i Sp., Warszawa, 1882-1913, s. 310-319. -
 • 520 %a "Rozmaici" - inne księgarnie i osoby, 1884-1901, s. 450-460, w tym m.in. Franciszek Piekosiński, 1891, s. 458; ks. Konstanty Podlaszewski, 1899-1905, s. 456-457; Spirgatis M., 1893, s. 452; Teodor Wierzbowski, 1883-1891, s. 454-455.
 • 520 %a Wild Karol, Lwów, 1876-1881, s. 22-30. - Wilder Hieronim i Ska, Antykwariat Polski, Warszawa, 1906-1917, s. 394-395. - Zienkowicz i Chęciński, Lwów, 1913-1914, s. 430-431. - Żupański J. K., Poznań, 1878-1916, s. 144-153, 226-245, 258-259. - Żupański i Heumann, Kraków, 1887, s. 400.
 • 541 %h 1000,00
 • 546 %a pol
 • 581 %a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 176-177.
 • 600 %a Marcinkowski Kazimierz
 • 600 %a Miłkowski Władysław
 • 600 %a Piekosiński Franciszek
 • 600 %a Podlaszewski Konstanty, ks.
 • 600 %a Połoniecki Bernard
 • 600 %a Spirgatis M.
 • 600 %a Tempłowicz Wiktor
 • 600 %a Wierzbowski Teodor
 • 610 %a Spirgatis M., |Buchhandlung Lipsk
 • 651 %a Kraków %x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651 %a Kraków %x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Krzyżanowski S. A.
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 %a Kraków %x księgarnia - Żupański J. K. i Heumann K. J.
 • 651 %a Lipsk %x księgarnia - Spirgatis M.
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Seyfarth i Czajkowski
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Łukaszewicz K.
 • 651 %a Lwów %x Księgarnia Powszechna (W. Zukerkandel i L. Chmielewski)
 • 651 %a Lwów %x Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Wild Karol
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Gubrynowicz i Schmidt
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Zienkowicz i Chęciński
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Bartoszewicz Adam Dominik
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Milikowski Jan
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Maniszewski i Meinhardt
 • 651 %a Lwów %x księgarnia - Seyfarth G.
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Callier Edmund
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Kamieński N. i Sp.
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 %a Poznań %x Księgarnia Katolicka
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Leitgeber Mieczysław i Sp.
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 %a Poznań %x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Niemierkiewicz Marian
 • 651 %a Poznań %x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 %a Poznań %x księgarnia - Cybulski A.
 • 651 %a Przemyśl %x księgarnia - Jeleniowie Bracia
 • 651 %a Toruń %x księgarnia - Rakowicz J.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Orgelbrand Maurycy
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Machwitz M.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Lesman i Świszczowski
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Kowalski Adolf
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Heinrich B.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Cassius B.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Bogucki A. B.
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Banarski Władysław
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Unger i Banarski
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Sennewald Gustaw
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Polak Ludwik
 • 651 %a Warszawa %x księgarnia - Paprocki Teodor i Ska
 • 653 %a Korespondencja
 • 653 %a Księgarnie
 • 653 %a Wydawnictwa BK
 • 653 %a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 %a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 %a Banarski Władysław
 • 700 %a Bartoszewicz Adam Dominik
 • 700 %a Bogucki A. B.
 • 700 %a Callier Edmund
 • 700 %a Cassius B.
 • 700 %a Celichowski Zygmunt
 • 700 %a Chęciński [?]
 • 700 %a Chmielewski L.
 • 700 %a Cybulski A.
 • 700 %a Czajkowski [?]
 • 700 %a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 %a Gubrynowicz, Władysław Ludwik (1836-1914)
 • 700 %a Heinrich B.
 • 700 %a Heumann K. J.
 • 700 %a Jeleniowie
 • 700 %a Jolowicz Józef
 • 700 %a Kamieński N.
 • 700 %a Kowalski Adolf
 • 700 %a Kozłowski K.
 • 700 %a Krzyżanowski S. A.
 • 700 %a Leitgeber Jarosław
 • 700 %a Leitgeber Mieczysław
 • 700 %a Lesman [?]
 • 700 %a Łukaszewicz K.
 • 700 %a Machwitz M.
 • 700 %a Maniszewski [?]
 • 700 %a Meinhardt [?]
 • 700 %a Milikowski Jan
 • 700 %a Niemierkiewicz Marian
 • 700 %a Orgelbrand Maurycy
 • 700 %a Paprocki Teodor
 • 700 %a Polak Ludwik
 • 700 %a Polak Ludwik
 • 700 %a Rakowicz J.
 • 700 %a Schmidt, Władysław (1840-1908)
 • 700 %a Sennewald Gustaw
 • 700 %a Seyfarth [?]
 • 700 %a Seyfarth G.
 • 700 %a Starzyk P.
 • 700 %a Świszczowski [?]
 • 700 %a Twardowski B.
 • 700 %a Unger [?]
 • 700 %a Wende E.
 • 700 %a Wilder Hieronim
 • 700 %a Wild Karol
 • 700 %a Wolff Robert
 • 700 %a Zienkowicz [?]
 • 700 %a Zukerkandel W.
 • 700 %a Żupański Jan Konstanty
 • 710 %a Banarski Władysław, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Bartoszewicz Adam Dominik, |Księgarnia Polska Lwów
 • 710 %a Biblioteka Kórnicka
 • 710 %a Bogucki A. B., |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Callier Edmund, |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Cassius B., |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Cybulski A., |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha (Poznań)
 • 710 %a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 %a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Gubrynowicz i Schmidt, |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Heinrich B. (A. B. Bogucki), |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Jeleniowie Bracia, |Księgarnia Przemyśl
 • 710 %a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Kamieński N. i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Kowalski Adolf (Ludwik Polak, Kazimierz Marcinkowski), |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Krzyżanowski S. A., |Księgarnia Kraków
 • 710 %a Księgarnia Katolicka (Poznań)
 • 710 %a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego Kraków
 • 710 %a Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego Lwów
 • 710 %a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 %a Księgarnia Powszechna (W. Zukerkandel i L. Chmielewski) Lwów
 • 710 %a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710 %a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Leitgeber Mieczysław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Lesman i Świszczowski, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Łukaszewicz K., |Księgarnia (Lwów)
 • 710 %a Machwitz M., |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Maniszewski i Meinhardt, |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Milikowski Jan (P. Starzyk), |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Niemierkiewicz Marian, |Księgarnia (Poznań)
 • 710 %a Orgelbrand Maurycy, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Paprocki Teodor i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Polak Ludwik, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Rakowicz J., |Księgarnia Toruń
 • 710 %a Sennewald Gustaw, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Seyfarth G., |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Seyfarth i Czajkowski, |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Unger i Banarski, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 %a Wilder Hieronim i Ska, |Antykwariat Polski Warszawa
 • 710 %a Wild Karol, |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Zienkowicz i Chęciński, |Księgarnia Lwów
 • 710 %a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 710 %a Żupański J. K. i Heumann K. J., |Księgarnia Kraków
 • 740 %a Kasa biblioteczna [...] (1893.IV-1899.I)
 • 852 %j AB 200
 • 960 %n Nr inw. 0204
 • 999 %a KW

Indexes