"Miscelanea literackie i artystyczne i drobiazgi naukowe".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 249a
  • Nr inw. 0259
 • Tytuł:
  • Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
  • "Miscelanea literackie i artystyczne i drobiazgi naukowe".
 • Miejsce i czas powstania: 1872 ok. - 1901
 • Opis fizyczny:
  • 128 pozycji 44x32 cm
  • dr., litogr. opr. półpł.
 • Język: pol r. jęz.
 • Zawartość:
  • "Akademia Domowa Nauki Wszechstronnej", Wrocław, 1892, nr 128. - Antoniewicz Karol: "Ostatni wiersz [...] napisany po wyjściu z kaplicy M. Boskiej w Staniątkach pod Krakowem, krótko przed śmiercią", Nakło, ok. 1890, nr 45. - Barwicki Mieczysław: "Głos publiczny i własna obrona", Poznań ok. 1896, nr 86. - Biblioteka Polska, Paryż b.d., nr 25. - Biegeleisen Henryk: "List otwarty [...] do pana J. Hr. Borkowskiego", Lwów 1885, nr 15. - Biuro bibliograficzne (Bibliographisches Bureau), Berlin 1888, nr 30. - Chłapowski Stanisław: "An meine deutschen Collegen und Freunde". "Zur Entstehung des Vereins zur Förderung des Deutschthumns in den Ostmarken", Poznań 1896, nr 9. - "[Conseillant Bathilde] La Fille adoptive et secretaire de Hoene-Wroński": Odezwa w setną rocznicę urodzin J. M. Hoene-Wrońskiego, Paryż 1877, nr 2. - "Czas", Kraków 1900, nr 117 (jubileusz Uniwersytetu Krakowskiego) - "Dziennik Poznański", Poznań 1892-1901, (3), nr 51 (jubileusz A. Małeckiego), nr 118, 127. - "Dziesięcioletni książę skrzypków Artur Arcigiewicz", Poznań, ok. 1894 nr 66. - Ejsmont Franciszek M. (pseudonim Lumir), Kraków 1900, nr 116. - Engeström Benzelstierna Wawrzyniec w imieniu wielkopolskich członków komitetu dla sprowadzenie zwłok Teofila Lenartowicza do kraju, Poznań 1893, nr 61. - "Figaro Festynowy, we Lwowie, w dzień festynu akademickiego 1890 r.", nr 41. - "Gazeta Radomska", Radom 1890, (2), nr 52-53 (satyry o Bismarku). - "Głos Narodu", Kraków 1890, nr 115 (odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza). - "Grono młodzieży akademickiej", Kraków 1900, nr 126 (obchód rocznicy listopadowej). - J. S.: "Kantata na obchód złotego wesela Walentego i Franciszki z Wizów Łanowskich w Kromolicach dnia 12 czerwca 1893 r.", Poznań 1893, nr 62. - "Jednodniówka Monachijska", Monachium 1900, nr 114. - "Kantata na obchód jubileuszowy biskupstwa Ojca św. Leona XIII", b.m. 1893, nr 57. - Kasa Pomocy im. J. Mianowskiego, Warszawa 1899, nr 109. - Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie, 1895, nr 79. - Koło Śpiewackie, Poznań, 1891-1898, (2), nr 48, 108. - Komitet Akademicki zbiórki składek na pomnik A. Mickiewicza, Kraków, 1882, nr 7. - Komitet dla poparcia prowincjonalnego teatru polskiego w Gnieźnie, ok. 1898, nr 103. - Komitet organizujący Uroczystość Mickiewiczowską w Lozannie, Fryburg i Genewa, 1898, nr 106. - Komitet Poznański uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, Poznań 1878, nr 8. - Komitet redakcyjny "Albumu jubileuszowego" z okazji 25-lecia pracy literackiej Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1890, (2), nr 43-44. - Komitet redakcyjny poznański do specjalnego numeru "Kraju" petersburskiego poświęconego wyłącznie sprawom zaboru pruskiego "na cele agitacji na rzecz Banku Ziemskiego w Poznaniu", 1889, nr 37. - Komitet uczczenia 25-letniego jubileuszu wydawnictwa "Orędownika", Poznań 1896 nr 84. - Komitet wielkopolski zbiórki na dar dla uczczenia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań 1900, nr 112. - "Korrespondenz-Offertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutschlands", Regensburg 1899, nr 110. - Łącki Władysław, Wiktor Unrug, Anastazy Radoński, Władysław Wierzbiński: oświadczenie w sprawie dziełka "Amilkar Kosiński we Włoszech", Poznań 1878, nr 3. - Łuszczkiewicz Nepomucen: "Dawny plan zamku krakowskiego", Kraków 1881, nr 46.
  • Drobne druczki ulotne i wycinki prasowe zebrane przez Z. Celichowskiego:
  • "Macica Serbska", Budziszyn, 1897, (3), nr 98-100. - Macierz Polska, Drezno, 1882, nr 38. - "Macierz Szkolna" dla Księstwa Cieszyńskiego, Cieszyn 1895, nr 81. - "Medaille Commemorative du Jubile litteraire du celebre ecrivain polonais Henryk Sienkiewicz executee par M. Vincent Trojanowski [...]", Paryż, 1901, nr 125. - Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, 1889, (4), nr 33-36. - "Myśl", Lwów, 1894, nr. 77. - "Nadgoplanin", Strzelno, 1888, nr 27. - "Nowa Gazeta Poznańska", Poznań, 1889, nr 32. - "Nowiny Lekarskie", Poznań, 1889, nr 29. - "Pamiątka przewiezienia zwłok Adama Mickiewicza do Krakowa dnia 4 lipca 1890", Poznań, 1890, nr 97. - Perles Moritz, Wiedeń, 1899, nr 107. - Płomieńczyk: "Pieśń białoruska o Kościuszce", Poznań, ok. 1880, nr 4. - "Portret króla Jana Kazimierza", 1881, nr 5. - "Postęp", Poznań, 1892, nr 54-55. - Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie r. 1894, 1893-1894, (7), nr 67-73. - "Praca", Poznań, 1896-1901, (2), nr 87, 123. - "Przegląd Emigracyjny", Lwów, 1893, nr 56. - "Przegląd Poznański", Poznań, 1893-1894, (3), nr 63-64, 74. - "Replika i uzupełnienie" (polemika Władysława Chosławskiego [?] z "Kurierem Poznańskim" i "Dziennikiem Kujawskim"), b.m., 1901, nr 124. - Roszkowski Jan i Alf de Pomian: ogłoszenie o wycieczce na Spitsbergen, Warszawa 1896, nr 85. - Sembrzycki Jan Karol: "Polecenie nowego przełożonego składu A. Kehlerta w Ełku" - wiersz, Ełk, ok. 1896, nr 89. - "Silva Rerum na pamiątkę festynu akademickiego w r. 1891", Lwów 1881, nr 47. - Słotwiński Adam ks.: "List drugi otwarty do wszystkich rodziców, którym oświata ludowa leży na sercu z powodu sprawy wydawnictwa książek ludowych szkolnych, która traktowaną była w izbie sądowej we Lwowie dnia 21, 22, 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 roku", Kraków 1889, nr 31. - Soboleski Paweł, Chicago, 1881, nr 6. - "Spezial-Ausstellung von Werken Jan Matejko's", Poznań, ok. 1880, nr 9. - Spiechalski Mikołaj: "Oda alaickim napisana metrum na cześć Stanisława Koźmiana", Poznań, ok. 1880, nr 10. - Spółka Akcyjna pod firmą Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu, ok. 1872, nr 23. - "Švetozor", Praga, 1892, nr 59-60 (artykuł E. Jelinka o Gołuchowie).
  • Szymowicz Jerzy: "Moja sześćdziesięcioletnia rocznica urodzin", Windischgrätz 1888, nr 26. - Towarzystwo Akwaforcistów i Archiwum Rytownictwa Polskiego, Kraków, ok. 1886, (2), nr 21-22. - Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu, 1880-1885, (4), nr 11-14. - Towarzystwo "Czytelnia Polska", Buffalo, ok. 1886, nr 88. - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, 1901, (3), nr 119-121. - Towarzystwo Historyczne we Lwowie, 1899, nr 111. - Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza we Lwowie, 1886, nr 20. - Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie, 1895-1897, (3), nr 80, 83, 91. - Towarzystwo Opieki nad Orkiestrą Poznańską, Poznań 1885, nr 16. - Towarzystwo "Pomoc", Spółka budowlana w Poznaniu, ok. 1894, nr 78. - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa, ok. 1888, nr 28. - "Ueber Land und Meer", 1894, nr 92-94 (artykuł o Ignacym Paderewskim). - Wawrzyniak Piotr ks.: ogłoszenie o przedstawieniu teatralnym w Śremie, Śrem 1889, nr 39. - "Wiadomości", Poznań, 1895, nr 82. - "Wiek Młody", Lwów 1893, (2), nr 95-96. - Wydawnictwo Dzieł Długosza, Kraków ok. 1876, nr 1. - Wydawnictwo materiałów do historii powstania r. 1863-1864, Lwów ok. 1888, (3), nr 18-19, 24. - Wystawa krajowa rolniczo-przemysłowa w Krakowie, 1887, nr 17. - Wystawa muzyczno-teatralna w Wiedniu, 1892, nr 49. - Zagrzejewski Józef: "Odpowiedź autora książki pt. "Pogląd na ustrój przyrody" p. Redaktorowi tygodnika "Wszechświat" na jego recenzję pomieszczoną w tymże piśmie nr. 49 r.b.", 1900, nr 122. - VII Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, 1893, nr 50. - VIII Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, 1897-1898, (3), nr 101, 104-105. - IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie, 1900, nr 113. - II Zjazd Literatów i dziennikarzy polskich we Lwowie, 1893-1894, (3), nr 65, 75-76. - II Zjazd śpiewaków polskich w Poznaniu, 1890, nr 42. - Zjednoczone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1889-1891, (2), nr 40, 58. - Żółtowski Stanisław: "List otwarty" od Redakcji "Dziennika Poznańskiego", Niechanów, 1897, nr 102.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 223-225.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
 • 245 a "Miscelanea literackie i artystyczne i drobiazgi naukowe".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1872 ok. - 1901
 • 300 a 128 pozycji c 44x32 cm
 • 340 d dr., litogr. e opr. półpł.
 • 400 a Lumir (pseud.) zob. Ejsmont Franciszek M.
 • 400 a Wize Franciszka zob. Łanowska Franciszka z Wizów
 • 520 a "Akademia Domowa Nauki Wszechstronnej", Wrocław, 1892, nr 128. - Antoniewicz Karol: "Ostatni wiersz [...] napisany po wyjściu z kaplicy M. Boskiej w Staniątkach pod Krakowem, krótko przed śmiercią", Nakło, ok. 1890, nr 45. - Barwicki Mieczysław: "Głos publiczny i własna obrona", Poznań ok. 1896, nr 86. - Biblioteka Polska, Paryż b.d., nr 25. - Biegeleisen Henryk: "List otwarty [...] do pana J. Hr. Borkowskiego", Lwów 1885, nr 15. - Biuro bibliograficzne (Bibliographisches Bureau), Berlin 1888, nr 30. - Chłapowski Stanisław: "An meine deutschen Collegen und Freunde". "Zur Entstehung des Vereins zur Förderung des Deutschthumns in den Ostmarken", Poznań 1896, nr 9. - "[Conseillant Bathilde] La Fille adoptive et secretaire de Hoene-Wroński": Odezwa w setną rocznicę urodzin J. M. Hoene-Wrońskiego, Paryż 1877, nr 2. - "Czas", Kraków 1900, nr 117 (jubileusz Uniwersytetu Krakowskiego) - "Dziennik Poznański", Poznań 1892-1901, (3), nr 51 (jubileusz A. Małeckiego), nr 118, 127. - "Dziesięcioletni książę skrzypków Artur Arcigiewicz", Poznań, ok. 1894 nr 66. - Ejsmont Franciszek M. (pseudonim Lumir), Kraków 1900, nr 116. - Engeström Benzelstierna Wawrzyniec w imieniu wielkopolskich członków komitetu dla sprowadzenie zwłok Teofila Lenartowicza do kraju, Poznań 1893, nr 61. - "Figaro Festynowy, we Lwowie, w dzień festynu akademickiego 1890 r.", nr 41. - "Gazeta Radomska", Radom 1890, (2), nr 52-53 (satyry o Bismarku). - "Głos Narodu", Kraków 1890, nr 115 (odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza). - "Grono młodzieży akademickiej", Kraków 1900, nr 126 (obchód rocznicy listopadowej). - J. S.: "Kantata na obchód złotego wesela Walentego i Franciszki z Wizów Łanowskich w Kromolicach dnia 12 czerwca 1893 r.", Poznań 1893, nr 62. - "Jednodniówka Monachijska", Monachium 1900, nr 114. - "Kantata na obchód jubileuszowy biskupstwa Ojca św. Leona XIII", b.m. 1893, nr 57. - Kasa Pomocy im. J. Mianowskiego, Warszawa 1899, nr 109. - Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie, 1895, nr 79. - Koło Śpiewackie, Poznań, 1891-1898, (2), nr 48, 108. - Komitet Akademicki zbiórki składek na pomnik A. Mickiewicza, Kraków, 1882, nr 7. - Komitet dla poparcia prowincjonalnego teatru polskiego w Gnieźnie, ok. 1898, nr 103. - Komitet organizujący Uroczystość Mickiewiczowską w Lozannie, Fryburg i Genewa, 1898, nr 106. - Komitet Poznański uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, Poznań 1878, nr 8. - Komitet redakcyjny "Albumu jubileuszowego" z okazji 25-lecia pracy literackiej Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1890, (2), nr 43-44. - Komitet redakcyjny poznański do specjalnego numeru "Kraju" petersburskiego poświęconego wyłącznie sprawom zaboru pruskiego "na cele agitacji na rzecz Banku Ziemskiego w Poznaniu", 1889, nr 37. - Komitet uczczenia 25-letniego jubileuszu wydawnictwa "Orędownika", Poznań 1896 nr 84. - Komitet wielkopolski zbiórki na dar dla uczczenia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań 1900, nr 112. - "Korrespondenz-Offertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutschlands", Regensburg 1899, nr 110. - Łącki Władysław, Wiktor Unrug, Anastazy Radoński, Władysław Wierzbiński: oświadczenie w sprawie dziełka "Amilkar Kosiński we Włoszech", Poznań 1878, nr 3. - Łuszczkiewicz Nepomucen: "Dawny plan zamku krakowskiego", Kraków 1881, nr 46.
 • 520 a Drobne druczki ulotne i wycinki prasowe zebrane przez Z. Celichowskiego:
 • 520 a "Macica Serbska", Budziszyn, 1897, (3), nr 98-100. - Macierz Polska, Drezno, 1882, nr 38. - "Macierz Szkolna" dla Księstwa Cieszyńskiego, Cieszyn 1895, nr 81. - "Medaille Commemorative du Jubile litteraire du celebre ecrivain polonais Henryk Sienkiewicz executee par M. Vincent Trojanowski [...]", Paryż, 1901, nr 125. - Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, 1889, (4), nr 33-36. - "Myśl", Lwów, 1894, nr. 77. - "Nadgoplanin", Strzelno, 1888, nr 27. - "Nowa Gazeta Poznańska", Poznań, 1889, nr 32. - "Nowiny Lekarskie", Poznań, 1889, nr 29. - "Pamiątka przewiezienia zwłok Adama Mickiewicza do Krakowa dnia 4 lipca 1890", Poznań, 1890, nr 97. - Perles Moritz, Wiedeń, 1899, nr 107. - Płomieńczyk: "Pieśń białoruska o Kościuszce", Poznań, ok. 1880, nr 4. - "Portret króla Jana Kazimierza", 1881, nr 5. - "Postęp", Poznań, 1892, nr 54-55. - Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie r. 1894, 1893-1894, (7), nr 67-73. - "Praca", Poznań, 1896-1901, (2), nr 87, 123. - "Przegląd Emigracyjny", Lwów, 1893, nr 56. - "Przegląd Poznański", Poznań, 1893-1894, (3), nr 63-64, 74. - "Replika i uzupełnienie" (polemika Władysława Chosławskiego [?] z "Kurierem Poznańskim" i "Dziennikiem Kujawskim"), b.m., 1901, nr 124. - Roszkowski Jan i Alf de Pomian: ogłoszenie o wycieczce na Spitsbergen, Warszawa 1896, nr 85. - Sembrzycki Jan Karol: "Polecenie nowego przełożonego składu A. Kehlerta w Ełku" - wiersz, Ełk, ok. 1896, nr 89. - "Silva Rerum na pamiątkę festynu akademickiego w r. 1891", Lwów 1881, nr 47. - Słotwiński Adam ks.: "List drugi otwarty do wszystkich rodziców, którym oświata ludowa leży na sercu z powodu sprawy wydawnictwa książek ludowych szkolnych, która traktowaną była w izbie sądowej we Lwowie dnia 21, 22, 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 roku", Kraków 1889, nr 31. - Soboleski Paweł, Chicago, 1881, nr 6. - "Spezial-Ausstellung von Werken Jan Matejko's", Poznań, ok. 1880, nr 9. - Spiechalski Mikołaj: "Oda alaickim napisana metrum na cześć Stanisława Koźmiana", Poznań, ok. 1880, nr 10. - Spółka Akcyjna pod firmą Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu, ok. 1872, nr 23. - "Švetozor", Praga, 1892, nr 59-60 (artykuł E. Jelinka o Gołuchowie).
 • 520 a Szymowicz Jerzy: "Moja sześćdziesięcioletnia rocznica urodzin", Windischgrätz 1888, nr 26. - Towarzystwo Akwaforcistów i Archiwum Rytownictwa Polskiego, Kraków, ok. 1886, (2), nr 21-22. - Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu, 1880-1885, (4), nr 11-14. - Towarzystwo "Czytelnia Polska", Buffalo, ok. 1886, nr 88. - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, 1901, (3), nr 119-121. - Towarzystwo Historyczne we Lwowie, 1899, nr 111. - Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza we Lwowie, 1886, nr 20. - Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie, 1895-1897, (3), nr 80, 83, 91. - Towarzystwo Opieki nad Orkiestrą Poznańską, Poznań 1885, nr 16. - Towarzystwo "Pomoc", Spółka budowlana w Poznaniu, ok. 1894, nr 78. - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa, ok. 1888, nr 28. - "Ueber Land und Meer", 1894, nr 92-94 (artykuł o Ignacym Paderewskim). - Wawrzyniak Piotr ks.: ogłoszenie o przedstawieniu teatralnym w Śremie, Śrem 1889, nr 39. - "Wiadomości", Poznań, 1895, nr 82. - "Wiek Młody", Lwów 1893, (2), nr 95-96. - Wydawnictwo Dzieł Długosza, Kraków ok. 1876, nr 1. - Wydawnictwo materiałów do historii powstania r. 1863-1864, Lwów ok. 1888, (3), nr 18-19, 24. - Wystawa krajowa rolniczo-przemysłowa w Krakowie, 1887, nr 17. - Wystawa muzyczno-teatralna w Wiedniu, 1892, nr 49. - Zagrzejewski Józef: "Odpowiedź autora książki pt. "Pogląd na ustrój przyrody" p. Redaktorowi tygodnika "Wszechświat" na jego recenzję pomieszczoną w tymże piśmie nr. 49 r.b.", 1900, nr 122. - VII Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, 1893, nr 50. - VIII Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, 1897-1898, (3), nr 101, 104-105. - IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie, 1900, nr 113. - II Zjazd Literatów i dziennikarzy polskich we Lwowie, 1893-1894, (3), nr 65, 75-76. - II Zjazd śpiewaków polskich w Poznaniu, 1890, nr 42. - Zjednoczone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1889-1891, (2), nr 40, 58. - Żółtowski Stanisław: "List otwarty" od Redakcji "Dziennika Poznańskiego", Niechanów, 1897, nr 102.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a r. jęz.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 223-225.
 • 600 a Arcigiewicz Artur
 • 600 a Bismarck Otto von
 • 600 a Borkowski Jerzy Dunin
 • 600 a Chosławski [?] Władysław
 • 600 a Długosz Jan
 • 600 a Ejsmont Franciszek M. (pseud. Lumir)
 • 600 a Engeström Wawrzyniec Benzelstierna
 • 600 a Hoene-Wroński Józef Maria
 • 600 a Jelinek Edvard
 • 600 a Kehlert A.
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kosiński Amlikar
 • 600 a Koźmian Stanisław Egbert
 • 600 a Kraszewski Józef Ignacy
 • 600 a Łącki Władysław
 • 600 a Łanowska Franciszka z Wizów
 • 600 a Łanowski Walenty
 • 600 a Lenartowicz Teofil
 • 600 a Leon b XIII c (papież ; d 1810-1903)
 • 600 a Małecki Antoni
 • 600 a Matejko Jan
 • 600 a Mickiewicz, Adam (1798-1855)
 • 600 a Orzeszkowa Eliza
 • 600 a Paderewski Ignacy Jan
 • 600 a Pomian Alf de
 • 600 a Radoński Anastazy
 • 600 a Roszkowski Jan
 • 600 a Sienkiewicz, Henryk d (1846-1916)
 • 600 a Soboleski Paweł
 • 600 a Trojanowski Wincenty
 • 600 a Unrug Wiktor
 • 600 a Wawrzyniak Piotr, ks.
 • 600 a Wierzbiński Władysław
 • 610 a Archiwum Rytownictwa Polskiego (Kraków)
 • 610 a Bank Ziemski Poznań
 • 610 a Bibliographisches Bureau Berlin
 • 610 a Biblioteka Polska Paryż
 • 610 a Gimnazjum Polskie (Cieszyn)
 • 610 a Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki (Warszawa)
 • 610 a Komitet Akademicki zbiórki składek na pomnik A. Mickiewicza (Kraków) d 1882
 • 610 a Komitet dla poparcia prowincjonalnego teatru polskiego (Gniezno) d 1898 ok.
 • 610 a Komitet jubileuszowy dla uczczenia 50-lecia pracy literackiej J. I. Kraszewskiego (Poznań) d 1878
 • 610 a Komitet organizujący Uroczystość Mickiewiczowską Lozanna d 1898
 • 610 a Komitet redakcyjny "Albumu jubileuszowego" z okazji 25-lecia pracy literackiej Elizy Orzeszkowej Warszawa d 1890
 • 610 a Komitet redakcyjny poznański do specjalnego numeru "Kraju" petersburskiego poświęconego wyłącznie sprawom zaboru pruskiego "na cele agitacji na rzecz Banku Ziemskiego w Poznaniu" Poznań d 1889
 • 610 a Komitet uczczenia 25-letniego jubileuszu wydawnictwa "Orędownika" Poznań d 1896
 • 610 a Komitet wielkopolski zbiórki na dar dla uczczenia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego Poznań d 1900
 • 610 a Maćica Serbska Budziszyn
 • 610 a Macierz Polska Drezno
 • 610 a Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego (Cieszyn)
 • 610 a Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Warszawa
 • 610 a Teatr amatorski (Śrem)
 • 610 a Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego. Spółka akcyjna Poznań
 • 610 a Teatr prowincjonalny polski (Gniezno)
 • 610 a Towarzystwo Akwaforcistów (Kraków)
 • 610 a Towarzystwo "Czytelnia Polska" (Buffalo, USA)
 • 610 a Towarzystwo Czytelni Ludowych Poznań
 • 610 a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej Lwów
 • 610 a Towarzystwo Historyczne Lwów
 • 610 a Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Lwów
 • 610 a Towarzystwo Ludoznawcze Lwów
 • 610 a Towarzystwo Opieki nad Orkiestrą Poznańską Poznań
 • 610 a Towarzystwo "Pomoc", Spółka budowlana Poznań
 • 610 a Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim Warszawa
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 610 a Wawel (Kraków)
 • 610 a Wydawnictwo Dzieł Długosza Kraków
 • 610 a Wydawnictwo materiałów do historii powstania r. 1863-1864 (Lwów)
 • 610 a Zjednoczone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Kraków)
 • 611 a Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego d (1900)
 • 611 a Odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza c Kraków) d (1890 ;
 • 611 a Powstanie 1863 styczniowe
 • 611 a Powszechna Wystawa Krajowa c Lwów) d (1894 ;
 • 611 a Wystawa krajowa rolniczo-przemysłowa c Kraków) d (1887 ;
 • 611 a Wystawa muzyczno-teatralna c Wiedeń) d (1892 ;
 • 611 a Zjazd (II) Literatów i Dziennikarzy Polskich c Lwów) d (1893-1894 ;
 • 611 a Zjazd (II) śpiewaków polskich c Poznań) d (1890 ;
 • 611 a Zjazd (IX) lekarzy i przyrodników polskich c Kraków) d (1900 ;
 • 611 a Zjazd (VIII) lekarzy i przyrodników polskich c Poznań) d (1897-1898 ;
 • 611 a Zjazd (VII) lekarzy i przyrodników polskich c Poznań) d (1893 ;
 • 651 a Berlin x Bibliographisches Bureau
 • 651 a Berlin
 • 651 a Budziszyn x Maćica Serbska
 • 651 a Buffalo x Towarzystwo "Czytelnia Polska" z USA
 • 651 a Cieszyn x Gimnazjum Polskie
 • 651 a Cieszyn x Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego
 • 651 a Drezno x Macierz Polska
 • 651 a Gniezno x Komitet dla poparcia prowincjonalnego teatru polskiego y 1898 ok.
 • 651 a Gniezno x Teatr prowincjonalny polski
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Inowrocław x czasopismo - "Dziennik Kujawski"
 • 651 a Kraków x Wydawnictwo Dzieł Długosza
 • 651 a Kraków x Zjednoczone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
 • 651 a Kraków x pomnik A. Mickiewicza
 • 651 a Kraków x Odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza y 1890
 • 651 a Kraków x Komitet Akademicki zbiórki składek na pomnik A. Mickiewicza y 1882
 • 651 a Kraków x Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego y 1900
 • 651 a Kraków x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Kraków x czasopismo - "Głos Narodu"
 • 651 a Kraków x czasopismo - "Czas"
 • 651 a Kraków x Wawel
 • 651 a Kraków x Wystawa krajowa rolniczo-przemysłowa y 1887
 • 651 a Kraków x Archiwum Rytownictwa Polskiego
 • 651 a Kraków x Towarzystwo Akwaforcistów
 • 651 a Kraków x Zjazd (IX) lekarzy i przyrodników polskich y 1900
 • 651 a Kromolice
 • 651 a Lozanna x Komitet organizujący Uroczystość Mickiewiczowską y 1898
 • 651 a Lwów x jednodniówka - "Figaro Festynowy, we Lwowie, w dzień festynu akademickiego 1890 r."
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Wiek Młody"
 • 651 a Lwów x Zjazd (II) Literatów i Dziennikarzy Polskich y 1893-1894
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Myśl"
 • 651 a Lwów x Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • 651 a Lwów x Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
 • 651 a Lwów x Powszechna Wystawa Krajowa y 1894
 • 651 a Lwów x Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 a Lwów x Towarzystwo Historyczne
 • 651 a Lwów x Koło Literacko-Artystyczne
 • 651 a Lwów x jednodniówka - "Silva Rerum na pamiątkę festynu akademickiego w r. 1891"
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Przegląd Emigracyjny"
 • 651 a Lwów x Wydawnictwo materiałów do historii powstania r. 1863-1864
 • 651 a Monachium x "Jednodniówka Monachijska"
 • 651 a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651 a Petersburg x czasopismo - "Kraj"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Kurier Poznański"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Nowiny Lekarskie"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 a Poznań x Komitet jubileuszowy dla uczczenia 50-lecia pracy literackiej J. I. Kraszewskiego y 1878
 • 651 a Poznań x Zjazd (VII) lekarzy i przyrodników polskich y 1893
 • 651 a Poznań x Bank Ziemski
 • 651 a Poznań x Zjazd (VIII) lekarzy i przyrodników polskich y 1897-1898
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Orędownik"
 • 651 a Poznań x Komitet redakcyjny poznański do specjalnego numeru "Kraju" petersburskiego poświęconego wyłącznie sprawom zaboru pruskiego "na cele agitacji na rzecz Banku Ziemskiego w Poznaniu" z 1889
 • 651 a Poznań x Komitet uczczenia 25-letniego jubileuszu wydawnictwa "Orędownika" y 1896
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Wiadomości"
 • 651 a Poznań x Komitet wielkopolski zbiórki na dar dla uczczenia jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego y 1900
 • 651 a Poznań x Towarzystwo "Pomoc", Spółka budowlana
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Opieki nad Orkiestrą Poznańską
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Czytelni Ludowych
 • 651 a Poznań x Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego. Spółka akcyjna
 • 651 a Poznań x Zjazd (II) śpiewaków polskich y 1890
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Przegląd Poznański"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Praca"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Postęp"
 • 651 a Poznań x Koło Śpiewackie
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Nowa Gazeta Poznańska"
 • 651 a Praga x czasopismo - "Švetozor"
 • 651 a Radom x czasopismo - "Gazeta Radomska"
 • 651 a Regensburg x czasopismo - "Korrespondenz-Offertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutschlands"
 • 651 a Spitsbergen
 • 651 a Śrem x Teatr amatorski
 • 651 a Staniątki pod Krakowem
 • 651 a Strzelno x czasopismo - "Nadgoplanin"
 • 651 a Warszawa x Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki
 • 651 a Warszawa x Komitet redakcyjny "Albumu jubileuszowego" z okazji 25-lecia pracy literackiej Elizy Orzeszkowej y 1890
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Wszechświat"
 • 651 a Warszawa x Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim
 • 651 a Warszawa x Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
 • 651 a Wiedeń x księgarnia - Perles Moritz
 • 651 a Wiedeń x Wystawa muzyczno-teatralna y 1892
 • 651 a Wrocław x czasopismo - "Akademia Domowa Nauki Wszechstronnej"
 • 653 a Artykuły
 • 653 a Druki ulotne
 • 653 a Ogłoszenia księgarskie
 • 653 a Powstania
 • 653 a Prospekty
 • 653 a Wycinki prasowe
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Perles Moritz
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Koło Literacko-Artystyczne (Lwów)
 • 710 a Koło Śpiewackie (Poznań)
 • 710 a Perles Moritz, |Verlagsbuchhandlung Wiedeń
 • 740 a "Akademia Domowa Nauki Wszechstronnej", Wrocław
 • 740 a "Amilkar Kosiński we Włoszech"
 • 740 a "Czas", Kraków
 • 740 a "Dziennik Kujawski", Inowrocław
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 a "Dziesięcioletni książę skrzypków Artur Arcigiewicz", Poznań ok. 1894
 • 740 a "Figaro Festynowy, we Lwowie, w dzień festynu akademickiego 1890 r.", Jednodniówka, Lwów
 • 740 a "Gazeta Radomska", Radom
 • 740 a "Głos Narodu", Kraków
 • 740 a "Grono młodzieży akademickiej", Kraków 1900
 • 740 a "Jednodniówka Monachijska", Monachium
 • 740 a "Kantata na obchód jubileuszowy biskupstwa Ojca św. Leona XIII", b.m. 1893
 • 740 a "Korrespondenz-Offertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutschlands", Regensburg
 • 740 a "Kraj", Petersburg
 • 740 a "Kurier Poznański", Poznań
 • 740 a "Medaille Commemorative du Jubile litteraire du celebre ecrivain polonais Henryk Sienkiewicz executee par M. Vincent Trojanowski [...]". Pryż, 1901
 • 740 a "Myśl", Lwów
 • 740 a "Nadgoplanin", Strzelno
 • 740 a "Nowa Gazeta Poznańska", Poznań
 • 740 a "Nowiny Lekarskie", Poznań
 • 740 a "Orędownik", Poznań
 • 740 a "Pamiątka przewiezienia zwłok Adama Mickiewicza do Krakowa dnia 4 lipca 1890". Poznań
 • 740 a "Portret króla Jana Kazimierza", 1881
 • 740 a "Postęp", Poznań
 • 740 a "Praca", Poznań
 • 740 a "Przegląd Emigracyjny", Lwów
 • 740 a "Przegląd Poznański", Poznań
 • 740 a "Replika i uzupełnienie" (polemika Władysława Chosławskiego [?] z "Kurierem Poznańskim" i "Dziennikiem Kujawskim"), b.m., 1901, nr 124. -
 • 740 a "Silva Rerum na pamiątkę festynu akademickiego w r. 1891" (Lwów)
 • 740 a "Spezial-Ausstellung von Werken Jan Matejko's". Poznań ok. 1880
 • 740 a "Švetozor", Praga
 • 740 a "Ueber Land und Meer", 1894
 • 740 a "Wiadomości", Poznań
 • 740 a "Wiek Młody", Lwów
 • 740 a "Wszechświat", Warszawa
 • 777 a Antoniewicz Karol t Ostatni wiersz [...] napisany po wyjściu z kaplicy M. Boskiej w Staniątkach pod Krakowem, krótko przed śmiercią. Nakło, ok. 1890
 • 777 a Barwicki Mieczysław t Głos publiczny i własna obrona. Poznań ok. 1896
 • 777 a Biegeleisen Henryk t List otwarty [...] do pana J. Hr. Borkowskiego. Lwów 1885
 • 777 a Chłapowski Stanisław t An meine deutschen Collegen und Freunde. |Zur Entstehung des Vereins zur Förderung des Deutschthumns in den Ostmarken. Poznań 1896
 • 777 a Conseillant Bathilde, adoptowana córka i sekr. J.M. Hoene-Wrońskiego t Odezwa w setną rocznicę urodzin J. M. Hoene-Wrońskiego. Paryż 1877
 • 777 a J. S. t Kantata na obchód złotego wesela Walentego i Franciszki z Wizów Łanowskich w Kromolicach dnia 12 czerwca 1893 r. Poznań 1893
 • 777 a Łuszczkiewicz Nepomucen t Dawny plan zamku krakowskiego. Kraków 1881
 • 777 a Płomieńczyk (pseud.) t Pieśń białoruska o Kościuszce. Poznań, ok. 1880
 • 777 a Sembrzycki Jan Karol t Polecenie nowego przełożonego składu A. Kehlerta w Ełku (wiersz). Ełk, ok. 1896
 • 777 a Słotwiński Adam ks. t List drugi otwarty do wszystkich rodziców, którym oświata ludowa leży na sercu z powodu sprawy wydawnictwa książek ludowych szkolnych, która traktowaną była w izbie sądowej we Lwowie dnia 21, 22, 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 roku. Kraków 1889
 • 777 a Spiechalski Mikołaj t Oda alaickim napisana metrum na cześć Stanisława Koźmiana. Poznań ok. 1880
 • 777 a Szymowicz Jerzy t Moja sześćdziesięcioletnia rocznica urodzin. Windischgrätz 1888
 • 777 a Zagrzejewski Józef t Odpowiedź autora książki pt. "Pogląd na ustrój przyrody" p. Redaktorowi tygodnika "Wszechświat" na jego recenzję pomieszczoną w tymże piśmie nr. 49 r.b.
 • 777 a Żółtowski Stanisław t List otwarty od Redakcji "Dziennika Poznańskiego". Niechanów 1897
 • 852 j AB 249a
 • 960 n Nr inw. 0259
 • 999 a KW

Indexes