"Muzeum Kórnickie"

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 268
  • Nr inw. 0277
 • Tytuł:
  • Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
  • "Muzeum Kórnickie"
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1922
 • Opis fizyczny:
  • 146 k. 30x25 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi:
  • 72 listy
  • Brak k. 31-32.
 • Zawartość:
  • 1) Listy do Zygmunta Celichowskiego (niektóre do Jana Działyńskiego i Władysława Zamoyskiego):
  • 2) Przy tym: kopia listu Konstantego Tyszkiewicza do Władysława Czartoryskiego o przekazaniu pieczęci srebrnej za pośrednictwem Tytusa Działyńskiego, b.d., k. 2-3. - "Przedmioty muzealne, które [...] 1879 wróciły z wystawy paryskiej" (spis), k. 31-32. - polecenia J. Działyńskiego dotyczące zamku i przedmiotów muzealnych, b.d., k. 33. plan rozmieszczenia herbów w stropie pokoju stołowego zamku kórnickiego, k. 69. - notatki Z. Celichowskiego dotyczące Muzeum, k. 120-122, 124. - "Obrazki świetlne kórnickie (do broszury mojej "Zamek Kórnicki")", spis Z. Celichowskiego, k. 135-136. - wycinek prasowy niemiecki, k. 81.
  • Antoniewicz Włodzimierz (Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych w Warszawie), 1921, k. 144. - o informację dotyczącą zbioru wykopalisk w Muzeum kórnickim.
  • Batowski Zygmunt, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1908, (7), k. 70-75, 78-80, 82-83, 88-89. - przy tym list A. Pawlikowskiego, fotografa w Krakowie, 1908,k. 84-85 i rachunek zakładu fotograficznego B. Śniegockiego "Camera" w Poznaniu, 1908, k. 86-97. - sprawy związane z wykonaniem fotografii rysunków Jana Piotra Norblina ze zbiorów kórnickich do monografii malarza (zob. Z. Batowski: "Norblin". Lwów 1911).
  • Białoszyński Jan Nepomucen, 1876, k. 18. - oferta sprzedaży pamiątek z końca XVIII w.
  • Boczkowska W. z Chełmońskich, 1920, (2), k. 139-140. - o wypożyczenie obrazów na wystawę sztuki polskiej w Toruniu.
  • Duncker Alexander, księgarz w Berlinie, do J. Działyńskiego, 1877, (2), k. 26-29; na odwrocie k. 26 kopia odpowiedzi Z. Celichowskiego. - o rysunek lub wykonanie obrazu zamku kórnickiego do albumu zamków niemieckich.
  • Dutkiewicz Szymon, 1872, k. 14-15. - Przy tym list Ludwika Dębickiego, redaktora "Czasu", do Z. Celichowskiego, 1872, k. 12-13. - Oferta sprzedaży zbioru akwarel pomników krakowskich i obrazów (zob. katalog - S. Dutkiewicz, "Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872).
  • Gebethner i Wolff, Warszawa, 1920, k. 142. - informacje o Muzeum Narodowym w Warszawie.
  • Gumowski Marian, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, 1921-1922, (2), k. 143, 146. - polecenie Józefa Zielińskiego wykonującego fotografie zabytków kultury polskiej z kresów wschodnich dla Wydziału Zabytków Straży Kresowej; podziękowanie za dar amfory srebrnej dla Muzeum Wielkopolskiego.
  • Jordan S., dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1876, k. 19-21. - o portretach polskich w gmachu Seminarium, dawnym kolegium jezuickim w Grudziądzu; załączony spis obrazów.
  • Josselin Charles, tapicer w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 34. - rachunek.
  • Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej w Krakowie do W. Zamoyskiego (podpis: Władysław Łuszczkiewicz, zastępca przewodniczącego i Teodor Nieczuja-Ziemięcki), 1900, k. 145. - o eksponaty na Wystawę.
  • Krajewski Marceli, 1909, k. 90-94. - zwrot wypożyczonych zbroi.
  • Kress von, urzędnik w Bad Reichenhall, 1916, k. 123. - o portrecie Władysława IV w Bad Reichenhall.
  • Łabędzki Piotr ks., proboszcz w Tulcach, 1893, k. 36-37. - o kamieniach wydobytych w Tulcach.
  • Lamparski Ignacy, 1908, k. 76-77. - o przesyłce rzeźby kamiennej dla Muzeum kórnickiego.
  • Lepke's Rudolph Kunst-Actions-Haus, Berlin 1917, k. 130. - o zbiorze Wojciecha Kolasińskiego sprzedawanym na aukcji w Berlinie.
  • Luchs Hermann, 1871, (3), k. 4-11. - sprzedaż dwóch zbloczy metalowych od mostu zwodzonego zamku kórnickiego z XVI w.
  • Mathias F. W., 1913, k. 109. - oferta sprzedaży miecza i szabli polskich z XVII w.
  • Mele Giuseppe, 1869, k. 1. - sprawa ekspedycji wykopalisk starożytnych z Włoch dla J. Działyńskiego.
  • Ministerstwo Sztuki i Kultury w Warszawie (podpis: Maciej Rataj minister i Stanisław Głowacki sekretarz), 1921, k. 145. - o wykonanie fotografii tkanin, starych sprzętów i ceramiki polskiej dla Państwowej Biblioteki Sztuki i Rękodzieła w Warszawie.
  • Mrowiński Walery ks., jezuita, 1894, (2), k. 46-49. - o informację dotyczącą wizerunku Matki Boskiej na zabytkach kórnickich do pracy "O czci Matki Bobkiej w Polsce" (Kraków 1898).
  • Myśliwski, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1877, k. 22-23. - materiały do genealogii Działyńskich w archiwum Seminarium (dawnym kolegium jezuickim) w Grudziądzu.
  • Oberfelt F. i Sp., Skład żelaza, Poznań, k. 35. - rachunek.
  • Okołowicz G., 1881, k. 50-51. - o fabrykach porcelany i fajansu w Polsce.
  • Pajzderski Nikodem, 1916, k. 116. - o datę powstania obrazu "Zwiastowanie" w Muzeum kórnickim.
  • Palędzki Józef, 1902, (2), k. 64-65, 67-68. - przesyłka portretu Tytusa Działyńskiego autorstwa M. Jaroszyńskiego oraz kapoty kaszubskiej.
  • Pickering, 1913, k. 113-114. - oferta sprzedaży serwety z czasów Jana Kazimierza.
  • Piekucki Feliks kpt., komendant miasta Poznania, 1919, (2), k. 137-138. - o wypożyczenie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość poświęcenia sztandaru I Poznańskiego Pułku Garnizonowego.
  • Pisani R., restaurator przedmiotów artystycznych w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 30. - rachunek.
  • Platowitsch Alexander Boleslav, 1877, k. 24-25. - oferta sprzedaży polskich pamiątek rodzinnych.
  • Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie (podpis: Jan Bołoz Antoniewicz przewodniczący i Ludwik Ćwikliński sekretarz Komitetu), 1894. k. 45. - przy tym: Odezwa Dyrekcji Wystawy, 1893 (dr.), k. 38-39; pismo Dyrekcji i "Instrukcja ekspedycji przesyłek", k. 40-41; "Przedmioty muzealne wysłane na wystawę lwowską r. 1894" (spis), k. 42-43;
  • Raczyński Antoni, 1875, k. 16-17. - o kamieniu znajdującym się na terytorium Psarskiego pod Śremem.
  • Röhl Albert, 1912, (2), k. 103-106. - oferta sprzedaży medalu i monet polskich.
  • Rubens Atelier, Poznań, 1916, k. 117. - wykonanie fotografii portretu Anny z Radomickich 1v. Działyńskiej 2v. Gurowskiej dla Marii Wicherkiewiczowej.
  • Rutkowski Jan, 1913-1918, (4), k. 112, 118-119, 131. - sprawy restauracji obrazów Muzeum kórnickiego.
  • Schneider Kazimierz, Zakład fotograficzny, Kórnik, 1913, k. 111. - pokwitowanie honorarium za pracę.
  • Siemieńska H., 1911, k. 96-97. - Przy tym list Bolesława Erzepkiego do Z. Celichowskiego, 1911, k. 98-99. - oferta sprzedaży zabytków archeologicznych z Brzezia pod Pleszewem (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 172).
  • Śniegocki B., Drogeria Universum, Poznań, 1910, k. 95. - rachunek za materiały do konserwacji obrazów.
  • Trąmpczyński Henryk, 1918, k. 132-133. - o wykopaliskach w Biernatkach pod Kórnikiem. (Fragm. druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 176).
  • Turski J., Zakład fotograficzny, Poznań, 1902, k. 66. - rachunek.
  • Wicherkiewicz Maria ze Sławskich, 1913, k. 107-108. - w sprawie tablicy nagrobnej Zachariasza Ridta i innych zabytków związanych z mieszczaństwem poznańskim.
  • Wolf Oscar, 1914, k. 115. - oferta sprzedaży fragmentów umundurowania i broni żołnierzy polskich z l. 1794-1834.
  • Zajewski [?], komendant parku samochodów Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, 1919, k. 134. - przewiezienie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych 26 I 1919 r.
  • Zakrzewski Zygmunt, państwowy konserwator zabytków przedhistorycznych na okręg poznański, 19120, k. 141; na tym odpowiedź Z. Celichowskiego - o informację dotyczącą zbioru zabytków archeologicznych.
  • Zaleska Julia, 1911, k. 100-102. - przesyłka przedmiotów muzealnych po Ignacym Działyńskim ofiarowanych Jadwidze Zamoyskiej przez Stefanię z Jaźwińskich Starzeńską.
  • Zgłoszenie (deklaracja) przedmiotów na wystawę retrospektywną:, k. 52-60 i list firmy spedycyjnej Freudenreich & Cynka w Poznaniu, 1894, k. 44. - sprawy związane z udziałem eksponatów kórnickich w wystawie.
  • Zwickert Jan ks., proboszcz w Cerekwicy, 1916, (2), k. 125-128. - przy tym rachunek antykwariatu G. Walthera Gascha w Dreźnie, 1916, k. 129. - oferta sprzedaży albumu sztychów Norblina.
 • Opracowania:
  • Batowski Zygmunt, "Norblin". Lwów 1911.
  • Dutkiewicz Szymon, "Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872.
  • Fogel Jerzy: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172, 176.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 245-249.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 110
   2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
   1
  0
  a Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
 • 245
   0
  1
  a "Muzeum Kórnickie"
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1869-1922
 • 300 a 146 k. c 30x25 cm
 • 340 d rkps, masz., dr. e poszyt
 • 400 a Chełmońska W. zob. Boczkowska W. z Chełmońskich
 • 400 a Działyńska Anna z Radomickich zob. Gurowska Anna z Radomickich 1v. Działyńska
 • 400 a Jaźwińska Stefania zob. Starzeńska Stefania z Jaźwińskich
 • 400 a Radomicka Anna zob. Gurowska Anna z Radomickich 1v. Działyńska
 • 400 a Wicherkiewicz Maria ze Sławskich zob. Wicherkiewiczowa Maria
 • 500 a 72 listy
 • 500 a Brak k. 31-32.
 • 520 a 1) Listy do Zygmunta Celichowskiego (niektóre do Jana Działyńskiego i Władysława Zamoyskiego):
 • 520 a 2) Przy tym: kopia listu Konstantego Tyszkiewicza do Władysława Czartoryskiego o przekazaniu pieczęci srebrnej za pośrednictwem Tytusa Działyńskiego, b.d., k. 2-3. - "Przedmioty muzealne, które [...] 1879 wróciły z wystawy paryskiej" (spis), k. 31-32. - polecenia J. Działyńskiego dotyczące zamku i przedmiotów muzealnych, b.d., k. 33. plan rozmieszczenia herbów w stropie pokoju stołowego zamku kórnickiego, k. 69. - notatki Z. Celichowskiego dotyczące Muzeum, k. 120-122, 124. - "Obrazki świetlne kórnickie (do broszury mojej "Zamek Kórnicki")", spis Z. Celichowskiego, k. 135-136. - wycinek prasowy niemiecki, k. 81.
 • 520 a Antoniewicz Włodzimierz (Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych w Warszawie), 1921, k. 144. - o informację dotyczącą zbioru wykopalisk w Muzeum kórnickim.
 • 520 a Batowski Zygmunt, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1908, (7), k. 70-75, 78-80, 82-83, 88-89. - przy tym list A. Pawlikowskiego, fotografa w Krakowie, 1908,k. 84-85 i rachunek zakładu fotograficznego B. Śniegockiego "Camera" w Poznaniu, 1908, k. 86-97. - sprawy związane z wykonaniem fotografii rysunków Jana Piotra Norblina ze zbiorów kórnickich do monografii malarza (zob. Z. Batowski: "Norblin". Lwów 1911).
 • 520 a Białoszyński Jan Nepomucen, 1876, k. 18. - oferta sprzedaży pamiątek z końca XVIII w.
 • 520 a Boczkowska W. z Chełmońskich, 1920, (2), k. 139-140. - o wypożyczenie obrazów na wystawę sztuki polskiej w Toruniu.
 • 520 a Duncker Alexander, księgarz w Berlinie, do J. Działyńskiego, 1877, (2), k. 26-29; na odwrocie k. 26 kopia odpowiedzi Z. Celichowskiego. - o rysunek lub wykonanie obrazu zamku kórnickiego do albumu zamków niemieckich.
 • 520 a Dutkiewicz Szymon, 1872, k. 14-15. - Przy tym list Ludwika Dębickiego, redaktora "Czasu", do Z. Celichowskiego, 1872, k. 12-13. - Oferta sprzedaży zbioru akwarel pomników krakowskich i obrazów (zob. katalog - S. Dutkiewicz, "Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872).
 • 520 a Gebethner i Wolff, Warszawa, 1920, k. 142. - informacje o Muzeum Narodowym w Warszawie.
 • 520 a Gumowski Marian, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, 1921-1922, (2), k. 143, 146. - polecenie Józefa Zielińskiego wykonującego fotografie zabytków kultury polskiej z kresów wschodnich dla Wydziału Zabytków Straży Kresowej; podziękowanie za dar amfory srebrnej dla Muzeum Wielkopolskiego.
 • 520 a Jordan S., dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1876, k. 19-21. - o portretach polskich w gmachu Seminarium, dawnym kolegium jezuickim w Grudziądzu; załączony spis obrazów.
 • 520 a Josselin Charles, tapicer w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 34. - rachunek.
 • 520 a Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej w Krakowie do W. Zamoyskiego (podpis: Władysław Łuszczkiewicz, zastępca przewodniczącego i Teodor Nieczuja-Ziemięcki), 1900, k. 145. - o eksponaty na Wystawę.
 • 520 a Krajewski Marceli, 1909, k. 90-94. - zwrot wypożyczonych zbroi.
 • 520 a Kress von, urzędnik w Bad Reichenhall, 1916, k. 123. - o portrecie Władysława IV w Bad Reichenhall.
 • 520 a Łabędzki Piotr ks., proboszcz w Tulcach, 1893, k. 36-37. - o kamieniach wydobytych w Tulcach.
 • 520 a Lamparski Ignacy, 1908, k. 76-77. - o przesyłce rzeźby kamiennej dla Muzeum kórnickiego.
 • 520 a Lepke's Rudolph Kunst-Actions-Haus, Berlin 1917, k. 130. - o zbiorze Wojciecha Kolasińskiego sprzedawanym na aukcji w Berlinie.
 • 520 a Luchs Hermann, 1871, (3), k. 4-11. - sprzedaż dwóch zbloczy metalowych od mostu zwodzonego zamku kórnickiego z XVI w.
 • 520 a Mathias F. W., 1913, k. 109. - oferta sprzedaży miecza i szabli polskich z XVII w.
 • 520 a Mele Giuseppe, 1869, k. 1. - sprawa ekspedycji wykopalisk starożytnych z Włoch dla J. Działyńskiego.
 • 520 a Ministerstwo Sztuki i Kultury w Warszawie (podpis: Maciej Rataj minister i Stanisław Głowacki sekretarz), 1921, k. 145. - o wykonanie fotografii tkanin, starych sprzętów i ceramiki polskiej dla Państwowej Biblioteki Sztuki i Rękodzieła w Warszawie.
 • 520 a Mrowiński Walery ks., jezuita, 1894, (2), k. 46-49. - o informację dotyczącą wizerunku Matki Boskiej na zabytkach kórnickich do pracy "O czci Matki Bobkiej w Polsce" (Kraków 1898).
 • 520 a Myśliwski, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1877, k. 22-23. - materiały do genealogii Działyńskich w archiwum Seminarium (dawnym kolegium jezuickim) w Grudziądzu.
 • 520 a Oberfelt F. i Sp., Skład żelaza, Poznań, k. 35. - rachunek.
 • 520 a Okołowicz G., 1881, k. 50-51. - o fabrykach porcelany i fajansu w Polsce.
 • 520 a Pajzderski Nikodem, 1916, k. 116. - o datę powstania obrazu "Zwiastowanie" w Muzeum kórnickim.
 • 520 a Palędzki Józef, 1902, (2), k. 64-65, 67-68. - przesyłka portretu Tytusa Działyńskiego autorstwa M. Jaroszyńskiego oraz kapoty kaszubskiej.
 • 520 a Pickering, 1913, k. 113-114. - oferta sprzedaży serwety z czasów Jana Kazimierza.
 • 520 a Piekucki Feliks kpt., komendant miasta Poznania, 1919, (2), k. 137-138. - o wypożyczenie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość poświęcenia sztandaru I Poznańskiego Pułku Garnizonowego.
 • 520 a Pisani R., restaurator przedmiotów artystycznych w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 30. - rachunek.
 • 520 a Platowitsch Alexander Boleslav, 1877, k. 24-25. - oferta sprzedaży polskich pamiątek rodzinnych.
 • 520 a Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie (podpis: Jan Bołoz Antoniewicz przewodniczący i Ludwik Ćwikliński sekretarz Komitetu), 1894. k. 45. - przy tym: Odezwa Dyrekcji Wystawy, 1893 (dr.), k. 38-39; pismo Dyrekcji i "Instrukcja ekspedycji przesyłek", k. 40-41; "Przedmioty muzealne wysłane na wystawę lwowską r. 1894" (spis), k. 42-43;
 • 520 a Raczyński Antoni, 1875, k. 16-17. - o kamieniu znajdującym się na terytorium Psarskiego pod Śremem.
 • 520 a Röhl Albert, 1912, (2), k. 103-106. - oferta sprzedaży medalu i monet polskich.
 • 520 a Rubens Atelier, Poznań, 1916, k. 117. - wykonanie fotografii portretu Anny z Radomickich 1v. Działyńskiej 2v. Gurowskiej dla Marii Wicherkiewiczowej.
 • 520 a Rutkowski Jan, 1913-1918, (4), k. 112, 118-119, 131. - sprawy restauracji obrazów Muzeum kórnickiego.
 • 520 a Schneider Kazimierz, Zakład fotograficzny, Kórnik, 1913, k. 111. - pokwitowanie honorarium za pracę.
 • 520 a Siemieńska H., 1911, k. 96-97. - Przy tym list Bolesława Erzepkiego do Z. Celichowskiego, 1911, k. 98-99. - oferta sprzedaży zabytków archeologicznych z Brzezia pod Pleszewem (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 172).
 • 520 a Śniegocki B., Drogeria Universum, Poznań, 1910, k. 95. - rachunek za materiały do konserwacji obrazów.
 • 520 a Trąmpczyński Henryk, 1918, k. 132-133. - o wykopaliskach w Biernatkach pod Kórnikiem. (Fragm. druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 176).
 • 520 a Turski J., Zakład fotograficzny, Poznań, 1902, k. 66. - rachunek.
 • 520 a Wicherkiewicz Maria ze Sławskich, 1913, k. 107-108. - w sprawie tablicy nagrobnej Zachariasza Ridta i innych zabytków związanych z mieszczaństwem poznańskim.
 • 520 a Wolf Oscar, 1914, k. 115. - oferta sprzedaży fragmentów umundurowania i broni żołnierzy polskich z l. 1794-1834.
 • 520 a Zajewski [?], komendant parku samochodów Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, 1919, k. 134. - przewiezienie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych 26 I 1919 r.
 • 520 a Zakrzewski Zygmunt, państwowy konserwator zabytków przedhistorycznych na okręg poznański, 19120, k. 141; na tym odpowiedź Z. Celichowskiego - o informację dotyczącą zbioru zabytków archeologicznych.
 • 520 a Zaleska Julia, 1911, k. 100-102. - przesyłka przedmiotów muzealnych po Ignacym Działyńskim ofiarowanych Jadwidze Zamoyskiej przez Stefanię z Jaźwińskich Starzeńską.
 • 520 a Zgłoszenie (deklaracja) przedmiotów na wystawę retrospektywną:, k. 52-60 i list firmy spedycyjnej Freudenreich & Cynka w Poznaniu, 1894, k. 44. - sprawy związane z udziałem eksponatów kórnickich w wystawie.
 • 520 a Zwickert Jan ks., proboszcz w Cerekwicy, 1916, (2), k. 125-128. - przy tym rachunek antykwariatu G. Walthera Gascha w Dreźnie, 1916, k. 129. - oferta sprzedaży albumu sztychów Norblina.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a fre
 • 581 a Batowski Zygmunt, |"Norblin". Lwów 1911.
 • 581 a Dutkiewicz Szymon, |"Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872.
 • 581 a Fogel Jerzy: |"Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] |"Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172, 176.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 245-249.
 • 600
   3
  9
  a Działyńscy
 • 600
   1
  9
  a Działyński Ignacy d (1754-1797)
 • 600
   1
  9
  a Działyński Tytus d (1796-1861)
 • 600
   1
  9
  a Fogel Jerzy d (1942-2013)
 • 600
   1
  9
  a Gurowska Anna z Radomickich 1v. Działyńska
 • 600
   0
  9
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600
   1
  9
  a Kolasiński Wojciech
 • 600
   1
  9
  a Norblin Jan Piotr d (1745-1830)
 • 600
   1
  9
  a Ridt Zachariasz
 • 600
   1
   9
  a Starzeńska Stefania z Jaźwińskich
 • 600
   0
   9
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600
   1
   9
  a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 600
   1
   9
  a Zieliński Józef
 • 610
   2
  9
  a Kolegium Jezuitów (Grudziądz)
 • 610
   2
   9
  a Muzeum Narodowe Warszawa
 • 610
   2
  9
  a Muzeum Wielkopolskie (Poznań)
 • 610
   2
   9
  a Państwowa Biblioteka Sztuki i Rękodzieła Warszawa
 • 610
   1
   9
  a Poznański (I) Pułk Garnizonowy
 • 610
   2
   9
  a Seminarium Nauczycielskie (Grudziądz)
 • 610
   2
   9
  a Straż Kresowa. Wydział Zabytków (Warszawa)
 • 610
   2
  9
  a Zamek Kórnicki
 • 611
   2
   9
  a Wystawa Sztuki Polskiej c (Toruń ; d 1920)
 • 651
   
   9
  a Bad Reichenhall x portret Władysławy IV Wazy
 • 651
   
   9
  a Berlin x Kunst-Actions-Haus - Lepke Rudolph
 • 651
   
   9
  a Biernatki pod Kórnikiem x wykopaliska
 • 651
   
   9
  a Brzezie k. Pleszewa x wykopaliska
 • 651
   
   9
  a Drezno x księgarnia - Gasch G. Walther
 • 651
   
   9
  a Grudziądz x Seminarium Nauczycielskie
 • 651
   
   9
  a Grudziądz x Kolegium Jezuitów
 • 651
   
   9
  a Hamburg x Waffenkontor - Mathias F. W.
 • 651
   
   9
  a Kórnik
 • 651
   
   9
  a Kórnik x Zakład fotograficzny - Schneider Kazimierz
 • 651
   
   9
  a Kórnik x zbiory muzealne
 • 651
   
   9
  a Kraków x Wystawa Zabytków z Epoki Jagiellońskiej y [1900 ok.]
 • 651
   
   9
  a Kraków x Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej
 • 651
   
   9
  a Kraków x Zakład artystyczno-fotograficzny - Pawlikowski A.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Duncker Alexander
 • 651
   
   9
  a Lwów x Powszechna Wystawa Krajowa y 1894
 • 651
   
   9
  a Poznań x "Atelier Rubens"
 • 651
   
   9
  a Poznań x Skład żelaza - Oberfelt F. i Sp.
 • 651
   
   9
  a Poznań x Muzeum Wielkopolskie
 • 651
   
   9
  a Poznań x "Camera" (Bronisław Śniegocki), Skład aparatów i przyborów fotograficznych
 • 651
   
   9
  a Poznań x Zakład fotograficzny - Turski J.
 • 651
   
   9
  a Poznań x Drogeria Universum - Śniegocki B.
 • 651
   
   9
  a Poznań x Poznański (I) Pułk Garnizonowy
 • 651
   
   9
  a Poznań x Kantor spedycyjny i komisowy - Freudenreich & Cynka
 • 651
   
  9
  a Psarskie k. Śremu
 • 651
   
   9
  a Toruń x Wystawa Sztuki Polskiej y 1920
 • 651
   
   9
  a Tulce x wydobyte tam kamienie
 • 651
   
   9
  a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
   9
  a Warszawa x Muzeum Narodowe
 • 651
   
   9
  a Warszawa x Ministerstwo Sztuki i Kultury
 • 651
   
   9
  a Warszawa x Straż Kresowa. Wydział Zabytków (Warszawa)
 • 651
   
   9
  a Warszawa x Państwowa Biblioteka Sztuki i Rękodzieła
 • 651
   
   9
  a Warszawa x Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych
 • 653 a Amfora srebrna - dar BK dla Muzeum Wielkopolskiego
 • 653 a Herby w stropie pokoju stołowego w zamku kórnickim
 • 653 a Konserwacja zbiorów
 • 653 a Konserwacja zbiorów - obrazy
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Militaria
 • 653 a Obrazy
 • 653 a Ołatarz srebrny
 • 653 a Wycinki prasowe
 • 653 a Wystawy
 • 653 a Zamek Kórnicki
 • 653 a Zbiory archeologiczne
 • 653 a Zbiory archeologiczne - starożytności włoskie
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 a Zbiory muzealne - |dary
 • 653 a Zbiory muzealne - |gromadzenie
 • 653 a Zbiory muzealne - |kupno
 • 653 a Zbiory muzealne - |udostępnianie
 • 653 a Zbiory muzealne - wypożyczanie
 • 653 a Zblocza metalowe od mostu zwodzonego zamku kórnickiego z XVI w.
 • 653 a Zbroje
 • 700
   1
  2
  a Antoniewicz Jan Bołoz
 • 700
   1
   2
  a Antoniewicz Włodzimierz
 • 700
   1
   2
  a Batowski Zygmunt
 • 700
   1
   2
  a Białoszyński Jan Nepomucen
 • 700
   1
   2
  a Boczkowska W. z Chełmońskich
 • 700
   1
   2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
   1
   2
  a Ćwikliński Ludwik
 • 700
   1
  2
  a Cynka [?]
 • 700
   1
   2
  a Czartoryski Władysław
 • 700
   1
   2
  a Dębicki Ludwik
 • 700
   1
   2
  a Duncker Alexander
 • 700
   1
   2
  a Dutkiewicz Szymon
 • 700
   1
   2
  a Działyński Jan Kanty d (1829-1880)
 • 700
   1
   2
  a Erzepki Bolesław d (1852-1932 )
 • 700
   1
   2
  a Freudenreich [?]
 • 700
   1
   2
  a Gasch G. Walther
 • 700
   1
   2
  a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700
   1
   2
  a Głowacki Stanisław
 • 700
   1
   2
  a Gumowski Marian
 • 700
   1
   2
  a Jordan S.
 • 700
   1
   2
  a Josselin Cherles
 • 700
   1
   2
  a Krajewski Marceli
 • 700
   1
   2
  a Kress von
 • 700
   1
   2
  a Łabędzki Piotr, ks.
 • 700
   1
   2
  a Lamparski Ignacy
 • 700
   1
   2
  a Lepke Rudolph
 • 700
   1
   2
  a Luchs Hermann
 • 700
   1
   2
  a Łuszczkiewicz Władysław
 • 700
   1
   2
  a Mathias F. W.
 • 700
   1
   2
  a Mele Giuseppe
 • 700
   1
   2
  a Mrowiński Walery ks.
 • 700
   1
   2
  a Myśliwski [?]
 • 700
   1
   2
  a Oberfelt F.
 • 700
   1
   2
  a Okołowicz G.
 • 700
   1
   2
  a Pajzderski Nikodem d (1882-1940)
 • 700
   1
   2
  a Palędzki Józef
 • 700
   1
   2
  a Pawlikowski A.
 • 700
   1
   2
  a Pickering [?]
 • 700
   1
   2
  a Piekucki Feliks
 • 700
   1
   2
  a Pisani R.
 • 700
   1
   2
  a Platowitsch Alexander Boleslav
 • 700
   1
   2
  a Raczyński Antoni
 • 700
   1
   2
  a Rataj Maciej
 • 700
   1
   2
  a Röhl Albert
 • 700
   1
   2
  a Rutkowski Jan (1884-1940)
 • 700
   1
   2
  a Schneider Kazimierz
 • 700
   1
   2
  a Siemieńska H.
 • 700
   1
   2
  a Śniegocki B.
 • 700
   1
   2
  a Śniegocki Bronisław
 • 700
   1
   2
  a Trąmpczyński Henryk
 • 700
   1
   2
  a Turski J.
 • 700
   1
   2
  a Tyszkiewicz Konstanty
 • 700
   1
   2
  a Wicherkiewiczowa Maria d (1875-1962)
 • 700
   1
   2
  a Wolff Robert
 • 700
   1
   2
  a Wolf Oscar
 • 700
   1
   2
  a Zajewski ? [?]
 • 700
   1
   2
  a Zakrzewski Zygmunt
 • 700
   1
   2
  a Zaleska Julia
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski, Władysław d (1853-1924)
 • 700
   1
   2
  a Ziemięcki Teodor Nieczuja
 • 700
   1
   2
  a Zwickert Jan ks.
 • 710
   2
   2
  a "Atelier Rubens" (Poznań)
 • 710
   2
   2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
   2
   2
  a "Camera" (Bronisław Śniegocki), |Skład aparatów i przyborów fotograficznych (Poznań)
 • 710
   2
   2
  a Duncker Alexander, |Verlagshandlung (Lipsk)
 • 710
   2
   2
  a Freudenreich & Cynka, |Kantor spedycyjny i komisowy (Poznań)
 • 710
   2
   2
  a Gasch G. Walther, |Antiquariat (Drezno)
 • 710
   2
   2
  a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710
   2
   2
  a Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej Kraków
 • 710
   2
   2
  a Lepke Rudolph |Kunst-Actions-Haus Berlin
 • 710
   2
   2
  a Mathias F. W., |Waffenkontor (Hamburg)
 • 710
   2
   2
  a Ministerstwo Sztuki i Kultury
 • 710
   2
   2
  a Oberfelt F. i Sp., |Skład żelaza Poznań
 • 710
   2
   2
  a Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych Warszawa
 • 710
   2
   2
  a Pawlikowski A., |Zakład artystyczno-fotograficzny Kraków
 • 710
   2
   2
  a Schneider Kazimierz, |Zakład fotograficzny (Kórnik)
 • 710
   2
   2
  a Śniegocki B., |Drogeria Universum (Poznań)
 • 710
   2
   2
  a Turski J., |Zakład fotograficzny (Poznań)
 • 711
   2
   2
  a Powszechna Wystawa Krajowa c Lwów d 1894
 • 711
   2
   2
  a Wystawa Zabytków z Epoki Jagiellońskiej c Kraków) d (1900 ok. ;
 • 740 a "Obrazki świetlne kórnickie (do broszury mojej "Zamek Kórnicki")", spis Z. Celichowskiego
 • 740 a "Przedmioty muzealne, które [...] 1879 wróciły z wystawy paryskiej", (spis)
 • 740 a "Przedmioty muzealne wysłane na wystawę lwowską r. 1894", (spis)
 • 740 a "Zwiastowanie" (obraz)
 • 777 a Jaroczyński Marian t [Portret Tytusa Działyńskiego]
 • 852 j AB 268
 • 960 n Nr inw. 0277
 • 999 a KW d 11.08.21

Indexes