"Muzeum Kórnickie"

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 268
  • Nr inw. 0277
 • Tytuł:
  • Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
  • "Muzeum Kórnickie"
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1922
 • Opis fizyczny:
  • 146 k. 30x25 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi:
  • 72 listy
  • Brak k. 31-32.
 • Zawartość:
  • 1) Listy do Zygmunta Celichowskiego (niektóre do Jana Działyńskiego i Władysława Zamoyskiego):
  • 2) Przy tym: kopia listu Konstantego Tyszkiewicza do Władysława Czartoryskiego o przekazaniu pieczęci srebrnej za pośrednictwem Tytusa Działyńskiego, b.d., k. 2-3. - "Przedmioty muzealne, które [...] 1879 wróciły z wystawy paryskiej" (spis), k. 31-32. - polecenia J. Działyńskiego dotyczące zamku i przedmiotów muzealnych, b.d., k. 33. plan rozmieszczenia herbów w stropie pokoju stołowego zamku kórnickiego, k. 69. - notatki Z. Celichowskiego dotyczące Muzeum, k. 120-122, 124. - "Obrazki świetlne kórnickie (do broszury mojej "Zamek Kórnicki")", spis Z. Celichowskiego, k. 135-136. - wycinek prasowy niemiecki, k. 81.
  • Antoniewicz Włodzimierz (Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych w Warszawie), 1921, k. 144. - o informację dotyczącą zbioru wykopalisk w Muzeum kórnickim.
  • Batowski Zygmunt, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1908, (7), k. 70-75, 78-80, 82-83, 88-89. - przy tym list A. Pawlikowskiego, fotografa w Krakowie, 1908,k. 84-85 i rachunek zakładu fotograficznego B. Śniegockiego "Camera" w Poznaniu, 1908, k. 86-97. - sprawy związane z wykonaniem fotografii rysunków Jana Piotra Norblina ze zbiorów kórnickich do monografii malarza (zob. Z. Batowski: "Norblin". Lwów 1911).
  • Białoszyński Jan Nepomucen, 1876, k. 18. - oferta sprzedaży pamiątek z końca XVIII w.
  • Boczkowska W. z Chełmońskich, 1920, (2), k. 139-140. - o wypożyczenie obrazów na wystawę sztuki polskiej w Toruniu.
  • Duncker Alexander, księgarz w Berlinie, do J. Działyńskiego, 1877, (2), k. 26-29; na odwrocie k. 26 kopia odpowiedzi Z. Celichowskiego. - o rysunek lub wykonanie obrazu zamku kórnickiego do albumu zamków niemieckich.
  • Dutkiewicz Szymon, 1872, k. 14-15. - Przy tym list Ludwika Dębickiego, redaktora "Czasu", do Z. Celichowskiego, 1872, k. 12-13. - Oferta sprzedaży zbioru akwarel pomników krakowskich i obrazów (zob. katalog - S. Dutkiewicz, "Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872).
  • Gebethner i Wolff, Warszawa, 1920, k. 142. - informacje o Muzeum Narodowym w Warszawie.
  • Gumowski Marian, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, 1921-1922, (2), k. 143, 146. - polecenie Józefa Zielińskiego wykonującego fotografie zabytków kultury polskiej z kresów wschodnich dla Wydziału Zabytków Straży Kresowej; podziękowanie za dar amfory srebrnej dla Muzeum Wielkopolskiego.
  • Jordan S., dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1876, k. 19-21. - o portretach polskich w gmachu Seminarium, dawnym kolegium jezuickim w Grudziądzu; załączony spis obrazów.
  • Josselin Charles, tapicer w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 34. - rachunek.
  • Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej w Krakowie do W. Zamoyskiego (podpis: Władysław Łuszczkiewicz, zastępca przewodniczącego i Teodor Nieczuja-Ziemięcki), 1900, k. 145. - o eksponaty na Wystawę.
  • Krajewski Marceli, 1909, k. 90-94. - zwrot wypożyczonych zbroi.
  • Kress von, urzędnik w Bad Reichenhall, 1916, k. 123. - o portrecie Władysława IV w Bad Reichenhall.
  • Łabędzki Piotr ks., proboszcz w Tulcach, 1893, k. 36-37. - o kamieniach wydobytych w Tulcach.
  • Lamparski Ignacy, 1908, k. 76-77. - o przesyłce rzeźby kamiennej dla Muzeum kórnickiego.
  • Lepke's Rudolph Kunst-Actions-Haus, Berlin 1917, k. 130. - o zbiorze Wojciecha Kolasińskiego sprzedawanym na aukcji w Berlinie.
  • Luchs Hermann, 1871, (3), k. 4-11. - sprzedaż dwóch zbloczy metalowych od mostu zwodzonego zamku kórnickiego z XVI w.
  • Mathias F. W., 1913, k. 109. - oferta sprzedaży miecza i szabli polskich z XVII w.
  • Mele Giuseppe, 1869, k. 1. - sprawa ekspedycji wykopalisk starożytnych z Włoch dla J. Działyńskiego.
  • Ministerstwo Sztuki i Kultury w Warszawie (podpis: Maciej Rataj minister i Stanisław Głowacki sekretarz), 1921, k. 145. - o wykonanie fotografii tkanin, starych sprzętów i ceramiki polskiej dla Państwowej Biblioteki Sztuki i Rękodzieła w Warszawie.
  • Mrowiński Walery ks., jezuita, 1894, (2), k. 46-49. - o informację dotyczącą wizerunku Matki Boskiej na zabytkach kórnickich do pracy "O czci Matki Bobkiej w Polsce" (Kraków 1898).
  • Myśliwski, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1877, k. 22-23. - materiały do genealogii Działyńskich w archiwum Seminarium (dawnym kolegium jezuickim) w Grudziądzu.
  • Oberfelt F. i Sp., Skład żelaza, Poznań, k. 35. - rachunek.
  • Okołowicz G., 1881, k. 50-51. - o fabrykach porcelany i fajansu w Polsce.
  • Pajzderski Nikodem, 1916, k. 116. - o datę powstania obrazu "Zwiastowanie" w Muzeum kórnickim.
  • Palędzki Józef, 1902, (2), k. 64-65, 67-68. - przesyłka portretu Tytusa Działyńskiego autorstwa M. Jaroszyńskiego oraz kapoty kaszubskiej.
  • Pickering, 1913, k. 113-114. - oferta sprzedaży serwety z czasów Jana Kazimierza.
  • Piekucki Feliks kpt., komendant miasta Poznania, 1919, (2), k. 137-138. - o wypożyczenie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość poświęcenia sztandaru I Poznańskiego Pułku Garnizonowego.
  • Pisani R., restaurator przedmiotów artystycznych w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 30. - rachunek.
  • Platowitsch Alexander Boleslav, 1877, k. 24-25. - oferta sprzedaży polskich pamiątek rodzinnych.
  • Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie (podpis: Jan Bołoz Antoniewicz przewodniczący i Ludwik Ćwikliński sekretarz Komitetu), 1894. k. 45. - przy tym: Odezwa Dyrekcji Wystawy, 1893 (dr.), k. 38-39; pismo Dyrekcji i "Instrukcja ekspedycji przesyłek", k. 40-41; "Przedmioty muzealne wysłane na wystawę lwowską r. 1894" (spis), k. 42-43;
  • Raczyński Antoni, 1875, k. 16-17. - o kamieniu znajdującym się na terytorium Psarskiego pod Śremem.
  • Röhl Albert, 1912, (2), k. 103-106. - oferta sprzedaży medalu i monet polskich.
  • Rubens Atelier, Poznań, 1916, k. 117. - wykonanie fotografii portretu Anny z Radomickich 1v. Działyńskiej 2v. Gurowskiej dla Marii Wicherkiewiczowej.
  • Rutkowski Jan, 1913-1918, (4), k. 112, 118-119, 131. - sprawy restauracji obrazów Muzeum kórnickiego.
  • Schneider Kazimierz, Zakład fotograficzny, Kórnik, 1913, k. 111. - pokwitowanie honorarium za pracę.
  • Siemieńska H., 1911, k. 96-97. - Przy tym list Bolesława Erzepkiego do Z. Celichowskiego, 1911, k. 98-99. - oferta sprzedaży zabytków archeologicznych z Brzezia pod Pleszewem (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 172).
  • Śniegocki B., Drogeria Universum, Poznań, 1910, k. 95. - rachunek za materiały do konserwacji obrazów.
  • Trąmpczyński Henryk, 1918, k. 132-133. - o wykopaliskach w Biernatkach pod Kórnikiem. (Fragm. druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 176).
  • Turski J., Zakład fotograficzny, Poznań, 1902, k. 66. - rachunek.
  • Wicherkiewicz Maria ze Sławskich, 1913, k. 107-108. - w sprawie tablicy nagrobnej Zachariasza Ridta i innych zabytków związanych z mieszczaństwem poznańskim.
  • Wolf Oscar, 1914, k. 115. - oferta sprzedaży fragmentów umundurowania i broni żołnierzy polskich z l. 1794-1834.
  • Zajewski [?], komendant parku samochodów Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, 1919, k. 134. - przewiezienie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych 26 I 1919 r.
  • Zakrzewski Zygmunt, państwowy konserwator zabytków przedhistorycznych na okręg poznański, 19120, k. 141; na tym odpowiedź Z. Celichowskiego - o informację dotyczącą zbioru zabytków archeologicznych.
  • Zaleska Julia, 1911, k. 100-102. - przesyłka przedmiotów muzealnych po Ignacym Działyńskim ofiarowanych Jadwidze Zamoyskiej przez Stefanię z Jaźwińskich Starzeńską.
  • Zgłoszenie (deklaracja) przedmiotów na wystawę retrospektywną:, k. 52-60 i list firmy spedycyjnej Freudenreich & Cynka w Poznaniu, 1894, k. 44. - sprawy związane z udziałem eksponatów kórnickich w wystawie.
  • Zwickert Jan ks., proboszcz w Cerekwicy, 1916, (2), k. 125-128. - przy tym rachunek antykwariatu G. Walthera Gascha w Dreźnie, 1916, k. 129. - oferta sprzedaży albumu sztychów Norblina.
 • Opracowania:
  • Batowski Zygmunt, "Norblin". Lwów 1911.
  • Dutkiewicz Szymon, "Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872.
  • Fogel Jerzy: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172, 176.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 245-249.

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
 • 245 0 1 $a "Muzeum Kórnickie"
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1869-1922
 • 300 $a 146 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e poszyt
 • 400 $a Chełmońska W. zob. Boczkowska W. z Chełmońskich
 • 400 $a Działyńska Anna z Radomickich zob. Gurowska Anna z Radomickich 1v. Działyńska
 • 400 $a Jaźwińska Stefania zob. Starzeńska Stefania z Jaźwińskich
 • 400 $a Radomicka Anna zob. Gurowska Anna z Radomickich 1v. Działyńska
 • 400 $a Wicherkiewicz Maria ze Sławskich zob. Wicherkiewiczowa Maria
 • 500 $a 72 listy
 • 500 $a Brak k. 31-32.
 • 520 $a 1) Listy do Zygmunta Celichowskiego (niektóre do Jana Działyńskiego i Władysława Zamoyskiego):
 • 520 $a 2) Przy tym: kopia listu Konstantego Tyszkiewicza do Władysława Czartoryskiego o przekazaniu pieczęci srebrnej za pośrednictwem Tytusa Działyńskiego, b.d., k. 2-3. - "Przedmioty muzealne, które [...] 1879 wróciły z wystawy paryskiej" (spis), k. 31-32. - polecenia J. Działyńskiego dotyczące zamku i przedmiotów muzealnych, b.d., k. 33. plan rozmieszczenia herbów w stropie pokoju stołowego zamku kórnickiego, k. 69. - notatki Z. Celichowskiego dotyczące Muzeum, k. 120-122, 124. - "Obrazki świetlne kórnickie (do broszury mojej "Zamek Kórnicki")", spis Z. Celichowskiego, k. 135-136. - wycinek prasowy niemiecki, k. 81.
 • 520 $a Antoniewicz Włodzimierz (Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych w Warszawie), 1921, k. 144. - o informację dotyczącą zbioru wykopalisk w Muzeum kórnickim.
 • 520 $a Batowski Zygmunt, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1908, (7), k. 70-75, 78-80, 82-83, 88-89. - przy tym list A. Pawlikowskiego, fotografa w Krakowie, 1908,k. 84-85 i rachunek zakładu fotograficznego B. Śniegockiego "Camera" w Poznaniu, 1908, k. 86-97. - sprawy związane z wykonaniem fotografii rysunków Jana Piotra Norblina ze zbiorów kórnickich do monografii malarza (zob. Z. Batowski: "Norblin". Lwów 1911).
 • 520 $a Białoszyński Jan Nepomucen, 1876, k. 18. - oferta sprzedaży pamiątek z końca XVIII w.
 • 520 $a Boczkowska W. z Chełmońskich, 1920, (2), k. 139-140. - o wypożyczenie obrazów na wystawę sztuki polskiej w Toruniu.
 • 520 $a Duncker Alexander, księgarz w Berlinie, do J. Działyńskiego, 1877, (2), k. 26-29; na odwrocie k. 26 kopia odpowiedzi Z. Celichowskiego. - o rysunek lub wykonanie obrazu zamku kórnickiego do albumu zamków niemieckich.
 • 520 $a Dutkiewicz Szymon, 1872, k. 14-15. - Przy tym list Ludwika Dębickiego, redaktora "Czasu", do Z. Celichowskiego, 1872, k. 12-13. - Oferta sprzedaży zbioru akwarel pomników krakowskich i obrazów (zob. katalog - S. Dutkiewicz, "Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872).
 • 520 $a Gebethner i Wolff, Warszawa, 1920, k. 142. - informacje o Muzeum Narodowym w Warszawie.
 • 520 $a Gumowski Marian, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, 1921-1922, (2), k. 143, 146. - polecenie Józefa Zielińskiego wykonującego fotografie zabytków kultury polskiej z kresów wschodnich dla Wydziału Zabytków Straży Kresowej; podziękowanie za dar amfory srebrnej dla Muzeum Wielkopolskiego.
 • 520 $a Jordan S., dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1876, k. 19-21. - o portretach polskich w gmachu Seminarium, dawnym kolegium jezuickim w Grudziądzu; załączony spis obrazów.
 • 520 $a Josselin Charles, tapicer w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 34. - rachunek.
 • 520 $a Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej w Krakowie do W. Zamoyskiego (podpis: Władysław Łuszczkiewicz, zastępca przewodniczącego i Teodor Nieczuja-Ziemięcki), 1900, k. 145. - o eksponaty na Wystawę.
 • 520 $a Krajewski Marceli, 1909, k. 90-94. - zwrot wypożyczonych zbroi.
 • 520 $a Kress von, urzędnik w Bad Reichenhall, 1916, k. 123. - o portrecie Władysława IV w Bad Reichenhall.
 • 520 $a Łabędzki Piotr ks., proboszcz w Tulcach, 1893, k. 36-37. - o kamieniach wydobytych w Tulcach.
 • 520 $a Lamparski Ignacy, 1908, k. 76-77. - o przesyłce rzeźby kamiennej dla Muzeum kórnickiego.
 • 520 $a Lepke's Rudolph Kunst-Actions-Haus, Berlin 1917, k. 130. - o zbiorze Wojciecha Kolasińskiego sprzedawanym na aukcji w Berlinie.
 • 520 $a Luchs Hermann, 1871, (3), k. 4-11. - sprzedaż dwóch zbloczy metalowych od mostu zwodzonego zamku kórnickiego z XVI w.
 • 520 $a Mathias F. W., 1913, k. 109. - oferta sprzedaży miecza i szabli polskich z XVII w.
 • 520 $a Mele Giuseppe, 1869, k. 1. - sprawa ekspedycji wykopalisk starożytnych z Włoch dla J. Działyńskiego.
 • 520 $a Ministerstwo Sztuki i Kultury w Warszawie (podpis: Maciej Rataj minister i Stanisław Głowacki sekretarz), 1921, k. 145. - o wykonanie fotografii tkanin, starych sprzętów i ceramiki polskiej dla Państwowej Biblioteki Sztuki i Rękodzieła w Warszawie.
 • 520 $a Mrowiński Walery ks., jezuita, 1894, (2), k. 46-49. - o informację dotyczącą wizerunku Matki Boskiej na zabytkach kórnickich do pracy "O czci Matki Bobkiej w Polsce" (Kraków 1898).
 • 520 $a Myśliwski, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu, 1877, k. 22-23. - materiały do genealogii Działyńskich w archiwum Seminarium (dawnym kolegium jezuickim) w Grudziądzu.
 • 520 $a Oberfelt F. i Sp., Skład żelaza, Poznań, k. 35. - rachunek.
 • 520 $a Okołowicz G., 1881, k. 50-51. - o fabrykach porcelany i fajansu w Polsce.
 • 520 $a Pajzderski Nikodem, 1916, k. 116. - o datę powstania obrazu "Zwiastowanie" w Muzeum kórnickim.
 • 520 $a Palędzki Józef, 1902, (2), k. 64-65, 67-68. - przesyłka portretu Tytusa Działyńskiego autorstwa M. Jaroszyńskiego oraz kapoty kaszubskiej.
 • 520 $a Pickering, 1913, k. 113-114. - oferta sprzedaży serwety z czasów Jana Kazimierza.
 • 520 $a Piekucki Feliks kpt., komendant miasta Poznania, 1919, (2), k. 137-138. - o wypożyczenie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość poświęcenia sztandaru I Poznańskiego Pułku Garnizonowego.
 • 520 $a Pisani R., restaurator przedmiotów artystycznych w Paryżu, do J. Działyńskiego, 1878, k. 30. - rachunek.
 • 520 $a Platowitsch Alexander Boleslav, 1877, k. 24-25. - oferta sprzedaży polskich pamiątek rodzinnych.
 • 520 $a Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie (podpis: Jan Bołoz Antoniewicz przewodniczący i Ludwik Ćwikliński sekretarz Komitetu), 1894. k. 45. - przy tym: Odezwa Dyrekcji Wystawy, 1893 (dr.), k. 38-39; pismo Dyrekcji i "Instrukcja ekspedycji przesyłek", k. 40-41; "Przedmioty muzealne wysłane na wystawę lwowską r. 1894" (spis), k. 42-43;
 • 520 $a Raczyński Antoni, 1875, k. 16-17. - o kamieniu znajdującym się na terytorium Psarskiego pod Śremem.
 • 520 $a Röhl Albert, 1912, (2), k. 103-106. - oferta sprzedaży medalu i monet polskich.
 • 520 $a Rubens Atelier, Poznań, 1916, k. 117. - wykonanie fotografii portretu Anny z Radomickich 1v. Działyńskiej 2v. Gurowskiej dla Marii Wicherkiewiczowej.
 • 520 $a Rutkowski Jan, 1913-1918, (4), k. 112, 118-119, 131. - sprawy restauracji obrazów Muzeum kórnickiego.
 • 520 $a Schneider Kazimierz, Zakład fotograficzny, Kórnik, 1913, k. 111. - pokwitowanie honorarium za pracę.
 • 520 $a Siemieńska H., 1911, k. 96-97. - Przy tym list Bolesława Erzepkiego do Z. Celichowskiego, 1911, k. 98-99. - oferta sprzedaży zabytków archeologicznych z Brzezia pod Pleszewem (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 172).
 • 520 $a Śniegocki B., Drogeria Universum, Poznań, 1910, k. 95. - rachunek za materiały do konserwacji obrazów.
 • 520 $a Trąmpczyński Henryk, 1918, k. 132-133. - o wykopaliskach w Biernatkach pod Kórnikiem. (Fragm. druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses" t. 26:1975, s. 176).
 • 520 $a Turski J., Zakład fotograficzny, Poznań, 1902, k. 66. - rachunek.
 • 520 $a Wicherkiewicz Maria ze Sławskich, 1913, k. 107-108. - w sprawie tablicy nagrobnej Zachariasza Ridta i innych zabytków związanych z mieszczaństwem poznańskim.
 • 520 $a Wolf Oscar, 1914, k. 115. - oferta sprzedaży fragmentów umundurowania i broni żołnierzy polskich z l. 1794-1834.
 • 520 $a Zajewski [?], komendant parku samochodów Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, 1919, k. 134. - przewiezienie ołtarza srebrnego z Muzeum kórnickiego na uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych 26 I 1919 r.
 • 520 $a Zakrzewski Zygmunt, państwowy konserwator zabytków przedhistorycznych na okręg poznański, 19120, k. 141; na tym odpowiedź Z. Celichowskiego - o informację dotyczącą zbioru zabytków archeologicznych.
 • 520 $a Zaleska Julia, 1911, k. 100-102. - przesyłka przedmiotów muzealnych po Ignacym Działyńskim ofiarowanych Jadwidze Zamoyskiej przez Stefanię z Jaźwińskich Starzeńską.
 • 520 $a Zgłoszenie (deklaracja) przedmiotów na wystawę retrospektywną:, k. 52-60 i list firmy spedycyjnej Freudenreich & Cynka w Poznaniu, 1894, k. 44. - sprawy związane z udziałem eksponatów kórnickich w wystawie.
 • 520 $a Zwickert Jan ks., proboszcz w Cerekwicy, 1916, (2), k. 125-128. - przy tym rachunek antykwariatu G. Walthera Gascha w Dreźnie, 1916, k. 129. - oferta sprzedaży albumu sztychów Norblina.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Batowski Zygmunt, |"Norblin". Lwów 1911.
 • 581 $a Dutkiewicz Szymon, |"Zbiór pomników i napisowych nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich". Kraków 1872.
 • 581 $a Fogel Jerzy: |"Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] |"Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172, 176.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 245-249.
 • 600 3 9 $a Działyńscy
 • 600 1 9 $a Działyński Ignacy $d (1754-1797)
 • 600 1 9 $a Działyński Tytus $d (1796-1861)
 • 600 1 9 $a Fogel Jerzy $d (1942-2013)
 • 600 1 9 $a Gurowska Anna z Radomickich 1v. Działyńska
 • 600 0 9 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 1 9 $a Kolasiński Wojciech
 • 600 1 9 $a Norblin Jan Piotr $d (1745-1830)
 • 600 1 9 $a Ridt Zachariasz
 • 600 1 9 $a Starzeńska Stefania z Jaźwińskich
 • 600 0 9 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 1 9 $a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 600 1 9 $a Zieliński Józef
 • 610 2 9 $a Kolegium Jezuitów (Grudziądz)
 • 610 2 9 $a Muzeum Narodowe Warszawa
 • 610 2 9 $a Muzeum Wielkopolskie (Poznań)
 • 610 2 9 $a Państwowa Biblioteka Sztuki i Rękodzieła Warszawa
 • 610 1 9 $a Poznański (I) Pułk Garnizonowy
 • 610 2 9 $a Seminarium Nauczycielskie (Grudziądz)
 • 610 2 9 $a Straż Kresowa. Wydział Zabytków (Warszawa)
 • 610 2 9 $a Zamek Kórnicki
 • 611 2 9 $a Wystawa Sztuki Polskiej $c (Toruń ; $d 1920)
 • 651 9 $a Bad Reichenhall $x portret Władysławy IV Wazy
 • 651 9 $a Berlin $x Kunst-Actions-Haus - Lepke Rudolph
 • 651 9 $a Biernatki pod Kórnikiem $x wykopaliska
 • 651 9 $a Brzezie k. Pleszewa $x wykopaliska
 • 651 9 $a Drezno $x księgarnia - Gasch G. Walther
 • 651 9 $a Grudziądz $x Seminarium Nauczycielskie
 • 651 9 $a Grudziądz $x Kolegium Jezuitów
 • 651 9 $a Hamburg $x Waffenkontor - Mathias F. W.
 • 651 9 $a Kórnik
 • 651 9 $a Kórnik $x Zakład fotograficzny - Schneider Kazimierz
 • 651 9 $a Kórnik $x zbiory muzealne
 • 651 9 $a Kraków $x Wystawa Zabytków z Epoki Jagiellońskiej $y [1900 ok.]
 • 651 9 $a Kraków $x Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej
 • 651 9 $a Kraków $x Zakład artystyczno-fotograficzny - Pawlikowski A.
 • 651 9 $a Lipsk $x księgarnia - Duncker Alexander
 • 651 9 $a Lwów $x Powszechna Wystawa Krajowa $y 1894
 • 651 9 $a Poznań $x "Atelier Rubens"
 • 651 9 $a Poznań $x Skład żelaza - Oberfelt F. i Sp.
 • 651 9 $a Poznań $x Muzeum Wielkopolskie
 • 651 9 $a Poznań $x "Camera" (Bronisław Śniegocki), Skład aparatów i przyborów fotograficznych
 • 651 9 $a Poznań $x Zakład fotograficzny - Turski J.
 • 651 9 $a Poznań $x Drogeria Universum - Śniegocki B.
 • 651 9 $a Poznań $x Poznański (I) Pułk Garnizonowy
 • 651 9 $a Poznań $x Kantor spedycyjny i komisowy - Freudenreich & Cynka
 • 651 9 $a Psarskie k. Śremu
 • 651 9 $a Toruń $x Wystawa Sztuki Polskiej $y 1920
 • 651 9 $a Tulce $x wydobyte tam kamienie
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 9 $a Warszawa $x Muzeum Narodowe
 • 651 9 $a Warszawa $x Ministerstwo Sztuki i Kultury
 • 651 9 $a Warszawa $x Straż Kresowa. Wydział Zabytków (Warszawa)
 • 651 9 $a Warszawa $x Państwowa Biblioteka Sztuki i Rękodzieła
 • 651 9 $a Warszawa $x Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych
 • 653 $a Amfora srebrna - dar BK dla Muzeum Wielkopolskiego
 • 653 $a Herby w stropie pokoju stołowego w zamku kórnickim
 • 653 $a Konserwacja zbiorów
 • 653 $a Konserwacja zbiorów - obrazy
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Militaria
 • 653 $a Obrazy
 • 653 $a Ołatarz srebrny
 • 653 $a Wycinki prasowe
 • 653 $a Wystawy
 • 653 $a Zamek Kórnicki
 • 653 $a Zbiory archeologiczne
 • 653 $a Zbiory archeologiczne - starożytności włoskie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory muzealne - |dary
 • 653 $a Zbiory muzealne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory muzealne - |kupno
 • 653 $a Zbiory muzealne - |udostępnianie
 • 653 $a Zbiory muzealne - wypożyczanie
 • 653 $a Zblocza metalowe od mostu zwodzonego zamku kórnickiego z XVI w.
 • 653 $a Zbroje
 • 700 1 2 $a Antoniewicz Jan Bołoz
 • 700 1 2 $a Antoniewicz Włodzimierz
 • 700 1 2 $a Batowski Zygmunt
 • 700 1 2 $a Białoszyński Jan Nepomucen
 • 700 1 2 $a Boczkowska W. z Chełmońskich
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 700 1 2 $a Ćwikliński Ludwik
 • 700 1 2 $a Cynka [?]
 • 700 1 2 $a Czartoryski Władysław
 • 700 1 2 $a Dębicki Ludwik
 • 700 1 2 $a Duncker Alexander
 • 700 1 2 $a Dutkiewicz Szymon
 • 700 1 2 $a Działyński Jan Kanty $d (1829-1880)
 • 700 1 2 $a Erzepki Bolesław $d (1852-1932 )
 • 700 1 2 $a Freudenreich [?]
 • 700 1 2 $a Gasch G. Walther
 • 700 1 2 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 1 2 $a Głowacki Stanisław
 • 700 1 2 $a Gumowski Marian
 • 700 1 2 $a Jordan S.
 • 700 1 2 $a Josselin Cherles
 • 700 1 2 $a Krajewski Marceli
 • 700 1 2 $a Kress von
 • 700 1 2 $a Łabędzki Piotr, ks.
 • 700 1 2 $a Lamparski Ignacy
 • 700 1 2 $a Lepke Rudolph
 • 700 1 2 $a Luchs Hermann
 • 700 1 2 $a Łuszczkiewicz Władysław
 • 700 1 2 $a Mathias F. W.
 • 700 1 2 $a Mele Giuseppe
 • 700 1 2 $a Mrowiński Walery ks.
 • 700 1 2 $a Myśliwski [?]
 • 700 1 2 $a Oberfelt F.
 • 700 1 2 $a Okołowicz G.
 • 700 1 2 $a Pajzderski Nikodem $d (1882-1940)
 • 700 1 2 $a Palędzki Józef
 • 700 1 2 $a Pawlikowski A.
 • 700 1 2 $a Pickering [?]
 • 700 1 2 $a Piekucki Feliks
 • 700 1 2 $a Pisani R.
 • 700 1 2 $a Platowitsch Alexander Boleslav
 • 700 1 2 $a Raczyński Antoni
 • 700 1 2 $a Rataj Maciej
 • 700 1 2 $a Röhl Albert
 • 700 1 2 $a Rutkowski Jan (1884-1940)
 • 700 1 2 $a Schneider Kazimierz
 • 700 1 2 $a Siemieńska H.
 • 700 1 2 $a Śniegocki B.
 • 700 1 2 $a Śniegocki Bronisław
 • 700 1 2 $a Trąmpczyński Henryk
 • 700 1 2 $a Turski J.
 • 700 1 2 $a Tyszkiewicz Konstanty
 • 700 1 2 $a Wicherkiewiczowa Maria $d (1875-1962)
 • 700 1 2 $a Wolff Robert
 • 700 1 2 $a Wolf Oscar
 • 700 1 2 $a Zajewski ? [?]
 • 700 1 2 $a Zakrzewski Zygmunt
 • 700 1 2 $a Zaleska Julia
 • 700 1 2 $a Zamoyski, Władysław $d (1853-1924)
 • 700 1 2 $a Ziemięcki Teodor Nieczuja
 • 700 1 2 $a Zwickert Jan ks.
 • 710 2 2 $a "Atelier Rubens" (Poznań)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 2 2 $a "Camera" (Bronisław Śniegocki), |Skład aparatów i przyborów fotograficznych (Poznań)
 • 710 2 2 $a Duncker Alexander, |Verlagshandlung (Lipsk)
 • 710 2 2 $a Freudenreich & Cynka, |Kantor spedycyjny i komisowy (Poznań)
 • 710 2 2 $a Gasch G. Walther, |Antiquariat (Drezno)
 • 710 2 2 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 2 2 $a Komitet Wystawy Zabytków z Epoki Jagiellońskiej Kraków
 • 710 2 2 $a Lepke Rudolph |Kunst-Actions-Haus Berlin
 • 710 2 2 $a Mathias F. W., |Waffenkontor (Hamburg)
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Sztuki i Kultury
 • 710 2 2 $a Oberfelt F. i Sp., |Skład żelaza Poznań
 • 710 2 2 $a Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych Warszawa
 • 710 2 2 $a Pawlikowski A., |Zakład artystyczno-fotograficzny Kraków
 • 710 2 2 $a Schneider Kazimierz, |Zakład fotograficzny (Kórnik)
 • 710 2 2 $a Śniegocki B., |Drogeria Universum (Poznań)
 • 710 2 2 $a Turski J., |Zakład fotograficzny (Poznań)
 • 711 2 2 $a Powszechna Wystawa Krajowa $c Lwów $d 1894
 • 711 2 2 $a Wystawa Zabytków z Epoki Jagiellońskiej $c Kraków) $d (1900 ok. ;
 • 740 $a "Obrazki świetlne kórnickie (do broszury mojej "Zamek Kórnicki")", spis Z. Celichowskiego
 • 740 $a "Przedmioty muzealne, które [...] 1879 wróciły z wystawy paryskiej", (spis)
 • 740 $a "Przedmioty muzealne wysłane na wystawę lwowską r. 1894", (spis)
 • 740 $a "Zwiastowanie" (obraz)
 • 777 $a Jaroczyński Marian $t [Portret Tytusa Działyńskiego]
 • 852 $j AB 268
 • 960 $n Nr inw. 0277
 • 999 $a KW $d 11.08.21

Indexes