Burgstadt–Schloss. [autor nieokreślony]

Library catalog
Kolekcja fotografii
Download bibliographic description

Description

 • Nr inwentarzowy: Fot nr inw. 09138/08
 • Sygnatura: II 9138/8
 • Tytuł/Nazwa: Burgstadt–Schloss.
 • Autor/Twórca: [autor nieokreślony]
 • Miejsce powstania/wydania: [b.m.]
 • Data powstania/wydania:
  • [między 1939 i 1942]
  • 1939-1942
 • Seria/Cykl: [Fotografia z albumu rodziny Pohlów z Kórnika] [8]
 • Opis/Treść:
  • Elewacja południowa Zamku w Kórniku ukazana od strony południowej, z głównej alei arboretum. U dołu, po prawej stronie, napis: „Burgstadt–Schloss.”.
  • Na bliższym planie widoczny klomb, nad którym dominuje grusza wierzbolistna rosnąca nad fosą zamkową. Po obu stronach alei ustawione ławki wykonane z kamiennych reliktów architektonicznych dawnego zamku.
  • Zdjęcie wykonano aparatem z obiektywem o długiej ogniskowej.
 • Sygnatury autorów: Fotografia nie jest sygnowana.
 • Inskrypcje, napisy, dedykacje:
  • Korespondencja, adresowana do Mariana Raczkiewicza, z datą 20 lipca 1942 r. rękopis atram. na rewersie
  • „II 9138/8” rękopis oł. na rewersie (sygn. kolekcji fotografii BK)
  • „1155 c 2009” rękopis oł. na rewersie (nr księgi nabytków BK)
  • Znaczek pocztowy ze stemplem poczty w Kórniku druk odcisk tuszowy pieczęci na rewersie
 • Liczba/Objętość: 1 fotografia
 • Materiał i technika wykonania: papier fotograficzny ; rękopis atram. odcisk tuszowy pieczęci druk odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym
 • Opis formalny: Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym, czarno-biała.
 • Wymiary:
  • 13,9 cm - szerokość odbitki
  • 13 cm - szerokość pola obrazu
  • 8 cm - wysokość pola obrazu
  • 8,9 cm - wysokość odbitki
 • Proweniencja: dar ; 2009 ; 1155 c 2009 ; 1200,00 zł (wartość łączna fotografii o nrach inw. 9138-9147) ; Dar Teresy Pohl-Radowicz (1927–2021) z Poznania.
 • Źródła, dokumentacja, opracowania: opis w księdze inwentarzowej ; MP ; 2009-09-02 ; Inwentarz kolekcji fotografii w Bibliotece Kórnickiej, tom V., k.

MARC

 • 001 a Fot nr inw. 09138/08
 • 002 a II 9138/8
 • 004 a Burgstadt–Schloss. c [autor nieokreślony]
 • 006 a [b.m.] c [między 1939 i 1942]
 • 006 c 1939-1942
 • 008 a [Fotografia z albumu rodziny Pohlów z Kórnika] d [8]
 • 009 a Elewacja południowa Zamku w Kórniku ukazana od strony południowej, z głównej alei arboretum. U dołu, po prawej stronie, napis: „Burgstadt–Schloss.”.
 • 009 a Na bliższym planie widoczny klomb, nad którym dominuje grusza wierzbolistna rosnąca nad fosą zamkową. Po obu stronach alei ustawione ławki wykonane z kamiennych reliktów architektonicznych dawnego zamku.
 • 009 a Zdjęcie wykonano aparatem z obiektywem o długiej ogniskowej.
 • 010 d Fotografia nie jest sygnowana.
 • 011 a Korespondencja, adresowana do Mariana Raczkiewicza, z datą 20 lipca 1942 r. b rękopis atram. c na rewersie
 • 011 a „II 9138/8” b rękopis oł. c na rewersie d (sygn. kolekcji fotografii BK)
 • 011 a „1155 c 2009” b rękopis oł. c na rewersie d (nr księgi nabytków BK)
 • 011 a Znaczek pocztowy ze stemplem poczty w Kórniku b druk b odcisk tuszowy pieczęci c na rewersie
 • 012 a 1 fotografia b 0 c 1
 • 013 a papier fotograficzny b rękopis atram. b odcisk tuszowy pieczęci b druk b odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym
 • 014 a Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym, czarno-biała.
 • 015 a 13,9 b cm c szerokość odbitki
 • 015 a 13 b cm c szerokość pola obrazu
 • 015 a 8 b cm c wysokość pola obrazu
 • 015 a 8,9 b cm c wysokość odbitki
 • 017 a pol a ger
 • 018 a dar b 2009 c 1155 c 2009 d 1200,00 zł (wartość łączna fotografii o nrach inw. 9138-9147) e Dar Teresy Pohl-Radowicz (1927–2021) z Poznania.
 • 020 a Pohl (rodzina) e - właściciel
 • 020 a Raczkiewicz, Marian e - adresat korespondencji
 • 020 a Radowicz, Teresa z Pohlów (1927-2021) e - proweniencja
 • 025 a Kórnik (woj. wielkopolskie) - Arboretum e - ikonografia
 • 025 a Kórnik (woj. wielkopolskie) - zamek - elewacja południowa e - ikonografia
 • 028 a 1940-1942 e - chronologia treści dokumentu
 • 029 a Fotografia e - kolekcja
 • 029 a Fotografia architektury
 • 029 a Pocztówka
 • 031 a Dokumentacja b opis w księdze inwentarzowej c MP d 2009-09-02 e Inwentarz kolekcji fotografii w Bibliotece Kórnickiej, tom V. f k.
 • 035 i Nie znaleziono informacji o wypożyczeniach fotografii na wystawy.
 • 036 i Nie znaleziono informacji o przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich. i Fotografia nie nosi śladów zabiegów konserwatorskich.
 • 040 a MP b 2021-12-15 b T