Title

Search Results

Results view
44 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie".ArchivesAB 2521882-1890
No thumbnail"Memoriał A." Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu.ArchivesAB 2591888-1894
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego: "Księga wysyłek gotówkowych księgarzy".ArchivesAB 2581888-1916
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego. "Memoriał księgarzy".ArchivesAB 289; AB 2891888-1917
No thumbnail"Księgarnia [J. K. Żupańskiego], korespondencja od 1.5.1907 do 10.4.1914".ArchivesAB 293; AB 2931905-1914
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobne notatki bibliograficzne od 1.10.1912 do 31.12.1913".ArchivesAB 301; AB 3011912-1913
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne. 1.1.1914-1.9.1919".ArchivesAB 301a; AB 301a1906-1919
No thumbnail"Dublety warszawskie".ArchivesAB 245; AB 2451899-1910
No thumbnailKatalog dubletów biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.ArchivesAB 245a; AB 245a1900 ok.
No thumbnail"Skorowidz do księgi składowej II".ArchivesAB 256; AB 2561888 ok.
No thumbnailKsięga wysyłkowa i kasowa Księgarni J. K. Żupańskiego prowadzona przez Antoniego Stefańskiego i Antoniego Szymańskiego.ArchivesAB 257; AB 2571892-1914
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego: "Conto wydawnictw [!] Ks[ięcia] St[efana] Lubomirskiego".ArchivesAB 261; AB 2611900-1915
No thumbnailKsięga składowa Księgarni J. K. Żupańskiego.ArchivesAB 286; AB 2861883
No thumbnailKsięga kasowa księgarni J. K. Żupańskiego.ArchivesAB 287; AB 2871888-1894
No thumbnailKsięga komisowa Księgarni J. K. Żupańskiego.ArchivesAB 288; AB 2881869-1887
No thumbnailKorespondencja Księgarni J. K. Żupańskiego.ArchivesAB 290; AB 2901882-1922
No thumbnailKsięgarnia J. K. Żupańskiego. "Kwity rozchodowe".ArchivesAB 291; AB 2911884-1907
No thumbnail"Korespondencja Księgarni [J. K. Żupańskiego] od 1.10.1896 do 1.10.1906".ArchivesAB 292; AB 2921896-1906
No thumbnail"Drobne katalogi i cenniki księgarskie".ArchivesAB 294a; AB 294a1877-1895
Go to the collection
"Wydawnictwa od 1.7.1909 do 28.4.1922".ArchivesAB 199; AB 1991909-1922
44 records found