Title

Search Results

Results view
13 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Dwoie pisma, pierwsze o ospy wszczepieniu, drugie o powszechnym zioł y korzonkow suszeniu.Eisen Jan Jerzy zob. Eisen, Johann Georg; Eisen, Johann Georg (1717-1779); Mitzler de Kolof, Wawrzyniec (1711-1778); Schwarzenberg, Johann Georg Eisen, von zob. Eisen, Johann GeorgStarodruki1425121774
Go to the collection
Dwoie pisma, pierwsze o ospy wszczepieniu, drugie o powszechnym zioł y korzonkow suszeniu.Eisen, Johann Georg (1717-1779); Mitzler de Kolof, Wawrzyniec (1711-1778)Starodruki1425121774
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego JMci Pana Gurowskiego marszałka wielkiego W. X. L. na sejmie pod związkiem konfederacyi agituiącym się dnia 13 marca 1789 roku miana.Gurowski, Władysław Roch (1715-1790); Pijarzy Warszawa)Starodruki36346[1789 ca]
Go to the collection
Głos Stanisława Sołtyka posła z woiewodztwa krakowskiego, orderow polskich kawalera na sessyi seymowey dnia 29 maja 1792 roku miany.Sołtyk, Stanisław podstoli koronny (1752-1833); Zawadzki Piotr (?-1796)Starodruki32226[1792 ca]
No thumbnailMowa Jaśnie Wielmożnego Zaleskiego pisarza grodzkiego łukowskiego posła z woiewodztwa lubelskiego dnia 3 listopada 1783 roku w Izbie poselskiej miana.Dufour, Piotr (1730-1797); Zaleski, Kazimierz pisarz grodzki łukowskiStarodruki36339[1783 ca]
No thumbnailGłos Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Michała Zaleskiego woyskiego W.X.Lit. posła wojewodztwa trockiego miany in turno dnia 3 listopada 1788 roku na sessyi seymowey.Dufour, Piotr (1730-1797); Zaleski, Michał wojski w. lit. (1744-1816)Starodruki32132[1788 ca]
No thumbnailMowy rozne /Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716); Pijarzy; Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)Starodruki1451981690
No thumbnailLeges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Omniumque Provinciarum Annexarum, a Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usque ad ultima Regni Comitia: In Typographia S.R.M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unum opus absolutissimum, Collegii ejusdem Opera, Primum collecta et Sumptibus Publicis Reimpressa.August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Kolegium Pijarów Warszawa; PijarzyStarodruki3142811732
No thumbnailLeges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Omniumque Provinciarum Annexarum, a Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usque ad ultima Regni Comitia: In Typographia S.R.M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unum opus absolutissimum, Collegii ejusdem Opera, Primum collecta et Sumptibus Publicis Reimpressa.Pijarzy WarszawaStarodruki3142811735
No thumbnailLeges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Omniumque Provinciarum Annexarum, a Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usque ad ultima Regni Comitia: In Typographia S.R.M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unum opus absolutissimum, Collegii ejusdem Opera, Primum collecta et Sumptibus Publicis Reimpressa.Pijarzy WarszawaStarodruki3142811737
No thumbnailLeges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Omniumque Provinciarum Annexarum, a Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usque ad ultima Regni Comitia: In Typographia S.R.M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unum opus absolutissimum, Collegii ejusdem Opera, Primum collecta et Sumptibus Publicis Reimpressa.Pijarzy WarszawaStarodruki3142811738
No thumbnailLeges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Omniumque Provinciarum Annexarum, a Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usque ad ultima Regni Comitia: In Typographia S.R.M. et Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in unum opus absolutissimum, Collegii ejusdem Opera, Primum collecta et Sumptibus Publicis Reimpressa.Fryderyk August królewicz polski; Ksawery królewicz polski; Pijarzy WarszawaStarodruki3142811739
No thumbnailKultura PolskaCzasopismaCz 21006; Cz 21006/19391939 [1943]
13 objects found