Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailListy różnych w sprawach bibliotecznychBaliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy; Boboliński Leon zob. Bobolnicki Leon (Leoncjusz); Dryll Raymond; Hammarskjöld Lars pułkownik, szwedzki bibliotekarz i pisarz; Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu; Kaniński J. radca sądowy w Elblągu; Kossecki Stefan; Mikułowski Roman; Motteley; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przyborowski Józef prof. Szkoły Głównej w Warszawie, bibliotekarz Bibl. Gł. w Warszawie; Rosen M.; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Smith Caspar Wilhelm slawista duński; Sołtan Adam płk; Świdziński Konstanty bibliofil i kolekcjoner; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Żuchowski Józef nauczyciel historii i literatury pol.; Żuliński Józefat działacz emigracyjny, red. "Wiary"RękopisyBK 07457; BK 074571829-1868
1 objects found