Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Variarum Transactionum Publicarum Ex Minori Cancellaria Regni emandatarum et aliarum ac Eandem deventarum Sub Felicissimo Regimine Serenissimi Augusti Tertij Regis Poloniarum[!] Pro Cancellariatu Illustrissimi Et Excellentissimi Dominus Joannis in Małachowice Małachowski Procancellarij Regni [...] Die IX Mensis Novembris Anno Domini MDCCXXXV Post Collatum hocce sibi Ministerium Inchoatum".Abdullach Pasza wielki wezyr turecki; Albani Annibale kard. kamerling (1682-1751); Anna (caryca Rosji ; 1693-1740); August III (król Polski ; 1696-1763); Czapski Jan Ansgary wda chełmiński (?-1742); Despuig Raymond wielki mistrz joannitów (1670-1741); Dzierżek Anna zob. Rzewuska Anna z Dzierżków hetmanowa w. kor.; Finck von Finckenstein Hermann Christoph; Fryderyk Wilhelm I (król Prus ; 1688-1740); Grabowski Adam Stanisław bp warmiński (1698-1766); Kancelaria królewska; Karol I (książę Brunszwiku ; 1713-1780); Keyserling Hermann Karl von niemiecki dyplomata w służbie Rosji (1697-1764); Klemens XII (papież ; 1652-1740); Konarzewski Michał przeor klasztoru cystersów w Paradyżu; Małachowski Jan kanclerz w. kor. (1698-1762); Mehmed I (sułtan Turcji ; 1374-1421); Moszczeński Franciszek Michał klan brzesko-kujawski (?-1752); Myciński sta wieluński; Olędzki Jędrzej sta rastawiecki; Orzecki Michał stolnik buski; Paulutius Camillus abp ikonieński nuncjusz apostolski; Pepłowski Jan Paweł klan wołyński (?-1739); Potocki Józef wda poznański hetman w. kor. (1673-1751); Potocki Teodor Andrzej prymas (1664-1738); Recke von der kpt. mitawski; Romph Carolus minister belgijski; Rudziński Kazimierz wda mazowiecki (ca 1676-1759); Rzewuska Anna z Dzierżków hetmanowa w. kor.; Serbelloni Fabrizio nuncjusz apostolski (1695-1775); Sołtyk Mikołaj Aleksander klan przemyski (?-1745); Szembek Krzysztof Antoni bp poznański prymas (1667-1748); Tarło Jan wda sandomierski (1684-1750); Trzciński prezes Trybunału Koronnego; Wiśniowiecki Janusz Antoni klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. (1680-1744); Wydżga Józef podstoli buski; Zienkowicz Mikołaj Jan bp wileński (1670-1762)Rękopisy1735-1740