Title

Search Results

Results view
6 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailForma vo ispolnenie Vysočajšej Ego Imperatorskago Veličestva Voli.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki BK 130318..].
No thumbnailSenator Nowosilcow i cenzura za Królestwa Kongresowego : (1819-1829) : (ze źródeł archiwalnych) /KRAUSHAR, Aleksander (1843-1931).; Kraushar, Aleksander (1843-1931). Miscellanea historyczne ; 56Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 213231/561911
No thumbnailWolność druku w Królestwie Kongresowem 1815-1830 /Askenazy, Szymon (1866-1935). Przedm.; GĄSIOROWSKA, Natalia (1881-1964).Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 22892/231916
No thumbnailKrólestwo Polskie : dokumenty historyczne dotyczące prawno-politycznego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa Rosyjskiego /Radziwiłł, Maciej Mikołaj (książę ; 1873-1920). Wyd.; Winiarski, Bohdan (1884-1969). Wyd.Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 322931915
No thumbnailMiędzynarodowe prawo prywatne : na tle stosunków między dzielnicami Polski /GRODYŃSKI, Tadeusz (1888-1958).Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 2493511914
No thumbnailPrawo o samorządzie miejskim w Królestwie Polskiem oraz statut miejski Cesarstwa z roku 1892 w zastosowaniu do miast Królestwa Polskiego.Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 2641641915
6 records found