Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
"Sprzymierzenie osób duchownych y świeckich w dekanacie krobskim dyecezyi poznańskiey powtórnie do druku podane."Chłapowska Florentyna zob. Czarniecka z Chłapowskich Florentyna; Giżewski P. ks. pleban kołaczkowskiRękopisyBK 01760; BK 017601816-1852
1 record found