Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Silva rerum o treści historycznej.Batory, Andrzej bp warmiński (1563-1599); Cynerski-Rachtamowicz, Jan prof. Akademii Krakowskiej (1600-1654); Dżanibek Girej chan krymski; Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Grzegorz XV (papież ; 1554-1623); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Henryk III (król Francji ; 1551-1589); Herburt, Jan Szczęsny pisarz rokoszowy (1567-1616); Hozjusz, Stanisław (1504-1579); Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Kallimach Buonaccorsi, Filippo (1437-1496); Kleczkowski, Hieronim dowódca lisowczyków (?-1620); Koniecpolski, Stanisław hetman w. kor. (1594-1646); Koryciński, Stefan kanclerz w. kor. (1617-1658); Krukiennicki, Wincenty marszałek konfederacji chocimskiej; Kryski, Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Latos, Jan astronom (ca 1539-ca 1608); Maciejowski, Bernard prymas (1548-1608); Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576); Mateusz I Besarab hospodar wołoski; Miaskowski, Wojciech podkomorzy lwowski (?-1654); Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673); Mohiła, Piotr metropolita kijowski; Olszowski, Andrzej prymas (1621-1677); Ossoliński, Jerzy kanclerz w. kor. (1595-1650); Pieszkin, Hryhorij; Podhorodyński, Marcin Bożydar podczaszy dobrzyński; Radoszewski, Bogusław bp kijowski (ca 1577-1638); Radziwiłł, Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Rożyński, Jan Roman hetman 17 w.; Tarnowski, Jan prymas (ca 1550-1605); Trzebicki, Andrzej podkanclerzy kor. (1607-1679); Wężyk, Jan prymas (1575-1638); Zamoyski, Jan kanclerz w. kor. (1542-1605); Zamoyski, Tomasz kanclerz w. kor. (1594-1638); Zbaraski, Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zborowski, Andrzej marszałek nadw. kor. (ca 1525-1598); Zborowski, Piotr wda sandomierski (?-1580); Żółkiewski, Stanisław hetman w. kor. (1547-1620); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00983; BK 0098317 w.
Go to the collection
Odpisy akt i korespondencji z lat 1579-1638Albrecht VII (arcyksiażę austriacki ; 1559-1621); Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564); Fryderyk III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1415-1493); Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584); Jan Luksemburski (król Czech ; 1296-1346); Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501); Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558); Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492); Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370); Koniecpolski, Stanisław hetman w. kor. (1594-1646); Łopaciński Wacław dworzanin króla Stefana Batorego (1530-ca 1595); Maciej Korwin król Węgier; Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519); Piotrowski domniemany autor żywotu P. Kmity; Radziwiłł, Mikołaj wda wileński, hetman w. lit. (1512-1584); Szczawiński, Szymon Jan klan inowłodzki (ca 1600-1654); Tarnowski, Jan Amor hetman w. kor., klan krakowski (1488-1561); Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434); Władysław Jagiellończyk (król Węgier i Czech ; 1427-1492); Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437)RękopisyBK 00982; BK 0098217 w.?
2 records found