Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailListy różnych.Baliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy; Balsamin Salomon cesarzewicz arakański; Bonneval Marie de; Branicka Zofia zob. Odescalchi Zofia z Branickich; Bulewska Tekla z Klukowskich; Bulewski Dominik major; Bulewski Ludwik działacz emigracyjny, malarz i dziennikarz; Bulewski Mieczysław; Bułharyn Jerzy major wojsk polskich, generał wojsk węgierskich, działacz emigracyjny; Bychowski J. urzędnik gospodarczy; Bylicki Wiktor powstaniec z 1863 r.; Chotomski Ignacy; Dębicki J.; Dunin Adelajda; Dunin Marcin arcybiskup; Działyński, Tytus (1796-1861); Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny; Friedlein Daniel Edward księgarz i wydawca w Krakowie; Fryderyk Wilhelm IV król pruski; Getzel M. kupiec w Głogowie; Gmina Kórnik 1872; Herweg Georg poeta niemiecki; Jakubowicz; Jarochowski Cyprian dyrektor Ziemstwa Kredytowegow Poznaniu; Jeż Tomasz Teodor zob. Miłkowski Zygmunt; Kamińska; Klukowska Tekla zob. Bulewska Tekla z Klukowskich; Kollat P. W.; Krajewska Anna zob. Nakwaska Anna z Krajewskich; Kropińska Zofia; Krukowiecki Aleksander; Kruszewski Ignacy generał; Lamennais Jean Marie Robert de ksiądz, francuski publicysta katolicki; Leszczyński Jan zob. Prokop gwardian kapucynów w Lublinie; Lishinski August Józef zob. Liszyński August Józef?; Liszyński August Józef? zob. Lishinski August Józef lekarz; Łubieński Leon; Łubieński Piotr pułkownik; Lubomirska Rozalia zob. Rzewuska Rozalia z Lubomirskich; Lubowidzki Teofil; Magistrat Kraków 1872; Małachowska Benigna; Małachowska Helena z d. Vinzingerode; Małachowski Henryk powstaniec z 1830 r.; Marchal A. oratorianin; Martynowski J.; Miłkowska Zofia z Wróblewskich; Miłkowski Zygmunt; Morawski Wojciech (Albert) ksiądz 1810-1875; Nakwaska Anna z Krajewskich; Nakwaski Franciszek prefekt departamentu warsz.; Norwid Jan; Odescalchi Zofia z Branickich; Ogrodowski; Płaziński Antoni; Potocki Aleksander 1798-1868; Potworowski Gustaw prezes Koła Polskiego w Berlinie, przewodniczący Ligi Polskiej; Prokop gwardian kapucynów w Lublinie; Radziwiłł Michał wojewoda wileński 1744-1831; Rivoli Józef pełnomocnik Działyńskich; Rzewuska Rozalia z Lubomirskich; Rzewuski Wacław podróżnik, orientalista; Sokołowski M.; Sokołowski Stanisław powstaniec z 1830 r.; Szembek Piotr gen.; Tarło R.; Taszycki Michał; Torosiewicz Dawid adwokat; Vinzingerode Helena zob. Małachowska Helena z d. Vinzingerode; Wierzbicki; Więzienie Magdeburg 1844; Wiszulska; Wróblewska Zofia zob. Miłkowska Zofia z Wróblewskich; Zamoyski Jan Władysław 1849 ur.; Zimnocki Wiktor; Żitkov? A.; Zyblikiewicz Mikołaj prez. miasta KrakowaRękopisyBK 07364; BK 073641815-1880
1 record found