Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Compendium tractatow woyskowych y punctow na seymach uchwalonych roznych takze expedicyi woyskowych y listow roznych y godnych terminowania roznymi czasy zebrane roku panskiego 1655.Czartoryski, Kazimierz Florian bp poznański kujawski, prymas (ca 1614-1674); Franzl, Jan Rotmistrz rajtarski.; Giżycki, Chryzostom Komisarz województwa krakowskiego; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Kupniewski, Krzysztof Wojski krakowski; Lubomirski, Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz (ca 1642-1702); Morsztyn, Jan Andrzej podskarbi w. kor. poeta (ca 1613-1693); Pac, Krzysztof Zygmunt kancl. w. lit. (1621-1684); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski (ca 1630-ca 1712); Pieniążek, Jan Chryzostom wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Pliwkowski, Zbigniew Podczaszy trembowelski; Potocki, Feliks (Szczęsny) Kazimierz wda sieradzki krakowski hetman w. kor. (?-1702); Prażmowski, Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas (1617-1673); Świderski, Jan Samuel przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661; Trzebicki, Andrzej podkancl. kor. bp krakowski (1607-1679); Wysocki, Franciszek Kazimierz cześnik sochaczewski poseł do Porty Ottomańskiej; Żórawski, Aleksander chorąży roty pancernej.RękopisyBK 00361; BK 003611655-1667
Go to the collection
[Materiały historyczne do czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670].Aleksy (car Rosji ; 1629-1676); Czartoryski, Kazimierz Florian bp poznański kujawski, prymas (ca 1614-1674); Doroszenko Piotr hetman Kozaków zaporoskich (1627-1698); Fredro, Andrzej Maksymilian (ca 1620-1679); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Grudziński Andrzej Karol wda kaliski poznański (1611-1678); Grudziński Stefan Adam podstoli kor. (?-1685); Grzymułtowski Krzysztof wda poznański (1620-1687); Jakub (książę kurlandzki ; 1610-ca 1681); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Klemens X (papież ; 1590-1676); Kochanowski Piotr sta radomski (?-1689); Leszczyński Jan wda pozn. krak. kancl. w. kor. (1603-1678); Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz ca 1642-1702; Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673); Morsztyn Jan Andrzej podskarbi w. kor. poeta (ca 1613-1693); Olszowski Andrzej prymas podkanclerzy kor. (1621-1677); Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. 1621-1684; Pac Michał Kazimierz wda wil. hetman w. lit. (1624-1682); Prażmowski Mikołaj Jan kancl. w. kor. prymas (1617-1673); Skoraszewski Władysław chorąży poznański; Stokowski Stanisław chorąży roty pancernej; Tedwin Jan podkomisarz derptski; Wysocki Franciszek Kazimierz cześnik sochaczewski poseł do Porty OttomańskiejRękopisyBK 00370; BK 0037016-19 w.
2 records found