Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II.Bidziński Stefan klan i wda sandomierski (ca 1630-1704); Brzostowski, Konstanty Kazimierz bp smoleński, wileński (1644-1722); Cielecki, Jakub klan kamieński 17 w.; Czarnkowski, Władysław sta osiecki (ca 1660-1726); Denhoff, Jerzy Albrecht kanclerz w. kor., bp krakowski (1640-1702); Denhoffowa, Helena chorążyna wieluńska 17 w.; Dziewałtowski wojewodzic trocki; Fredro, Jakub Maksymilian podkomorzy przemyski, referendarz kor. (ca 1600-1646); Gałecki, Franciszek Zygmunt wda kaliski, poznański, kuchmistrz kor. (1645-1711); Gniński, Jan Krzysztof wda chełmiński, podkanclerzy kor. (ca 1625-1685); Grzymułtowski, Krzysztof wda poznański (1620-1687); Jabłonowski, Jan Stanisław wda ruski, pisarz (1669-1731); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Krąkowski, Jan klan krzywiński 17 w.; Łącki, Jan Korzbok klan kaliski (ca 1640-1694); Lanckoroński, Przecław marszałek Koła Rycerskiego; Lasocki, Olbracht Adrian klan inowrocławski (1631-1693); Leszczyński, Bogusław podskarbi, podkanclerzy kor. (ca 1612-1659); Leszczyński, Jan wda poznański, krakowski, kanclerz w. kor. (1603-1678); Lubomirski, Stanisław Herakliusz marszałek w. kor., pisarz (ca 1642-1702); Morsztyn, Jan Andrzej (1621-1693); Opaliński, Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Prażmowski, Mikołaj Jan (prymas Polski ; 1617-1673); Przyjemski, Władysław wda kaliski (?-1699); Radziejowski, Jan Feliks klan wieluński (?-1685); Radziejowski, Michał (prymas Polski ; (1641-1705); Rajecki; Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Sapieha, Jan Fryderyk klan trocki, sta brzeski (1680-1751); Sarnowski, Stefan podkomorzy łęczycki (?-1678); Sokoliński-Drucki, Michał Karol pisarz w. lit. (?-1690); Sulimirski dyr. wojsk kor.; Sulmirski sędzia wojskowy; Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Trzebicki, Andrzej podkanclerzy kor., bp przemyski, krakowski (1607-1679); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Witwicki, Jan Stanisław bp kijowski, łucki, poznański (1630-1698); Wydżga, Jan Stefan (prymas Polski ; ca 1610-1685); Załuski, Andrzej Chryzostom bp, kanclerz w. kor. (ca 1650-1711)RękopisyBK 00972; BK 0097218 w.
Go to the collection
Odpisy akt i korespondencji staropolskiej.Aleksander VII (papież ; 1599-1667); Aleksy (car Rosji ; 1629-1676); Anna Austriaczka (królowa Francji ; 1601-1666); Barberini, Antonio Marcello kard. (1569-1646); Białłozor, Jerzy bp smoleński, wileński (1622-1665); Contarini, Domenico doża wenecki (1585-1675); Czarnkowski, Sędziwój Franciszek klan poznański (?-1655/1656); Czartoryski, Kazimierz Florian (prymas Polski ; ca 1614-1674); Franciszka Lotaryńska księżna de Vendôme (1592-1669); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Gembicki, Wawrzyniec (prymas Polski ; 1559-1624); Gniewosz, Mikołaj Wojciech bp kujawski (?-1654); Gniński, Jan Chryzostom opat wągrowiecki, bp kamieniecki (?-1715); Gorajski, Zbigniew klan chełmski (1596-1655); Grabski, Stanisław klan rogoziński (1638-1693); Grudziński, Andrzej Karol wda kaliski, poznański (1611-1678); Jabłonowski, Stanisław Jan klan krakowski, hetman w. kor. (1634-1702); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655); Kryski, Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667); Maria Franciszka Sabaudzka (królowa Portugalii ; 1646-1683); Męciński, Albert jezuita (1598-1643); Olszowski, Andrzej (prymas Polski ; 1621-1677); Opaliński, Andrzej bp poznański (1575-1623); Opaliński, Krzysztof wda poznański (1609-1655); Orsini, Virgino kard. (1615-1676); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Potocki, Stanisław wda krakowski, hetman w. kor. (1589-1667); Prażmowski, Mikołaj Jan (prymas Polski ; 1617-1673); Radziejowski, Hieronim podkanclerzy koronny (1612-1667); Radziwiłł, Krzysztof wda wileński, hetman w. lit. (1585-1640); Roszkowski, Jan klan poznański (1575-1613); Sawicki, Melchior Stanisław klan brzeski (?-1668); Słupecki, Jerzy sta pliźnieński (1615-1663); Szołdrski, Andrzej bp kijowski, przemyski, poznański (1583-1650); Tęczyński, Jan wda krakowski (1581-1637); Wiśniowiecki, Dymitr Jerzy hetman w. kor. (1631-1682); Wydżga, Jan Stefan (prymas Polski ; ca 1610-1685); Żabokrzycki podsędek bracławski 17 w.; Zbaraski, Jerzy podczaszy kor., klan krakowski (1573-1631)RękopisyBK 00975; BK 0097517 w.
2 records found