Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailTytusa Działyńskiego. Akta dot. się opieki małoletnich Zakrzewskich (Sąd opiekuńczy w Poznaniu)Bernarda urszulanka; Birt Anne guwernantka; Dickens Ellen zob. Zakrzewska Ellen z d. Dickens; Działyński, Tytus (1796-1861); Einschätzungs Kommission zur Veranlegung der Klassifizirten Einkommensteuer zu Wongrowiec zob. Komisja Szacunkowa do Wymiaru podatku dochodowego z dóbr ziemskich, Wągrowiec - do uzup.; Eisner burmistrz w Janowcu; Foltyński L.; Jankowski Grzegorz kupiec w Poznaniu; Jasiński Michał; Jordan Franciszek referendarz sądu w Poznaniu; Knasłowski architekt powiatowy w Bydgoszczy; Knebel dyrektor Sądu Opiekuńczego w Poznaniu; Komisariat obwodowy Bnin 19 w.; Komisja Szacunkowa do Wymiaru podatku dochodowego z dóbr ziemskich, Wągrowiec 1856; Königliche Direction der Rentenbank in Posen zob. Królewski Bank Rentowy, Poznań; Königliche General Kommission in Posen zob. Królewska Komisja Generalna, Poznań; Königliche General Kommission in Trzemeszno zob. Królewska Komisja Generalna Pruska, Trzemeszno; Königlicher Landrath in Wongrowiec zob. Landratura, Wągrowiec; Königliches Kreis-Gericht in Posen zob. Królewski Sąd Powiatowy, Poznań; Königliches Kreis-Gericht in Wongrowiec zob. Królewski Sąd Powiatowy, Wągrowiec; Königliche Spezial Kommission in Trzemeszno zob. Królewska Komisja Specjalna Pruska, Trzemeszno; Królewska Komisja Generalna, Poznań 1855-1856; Królewska Komisja Generalna Pruska, Trzemeszno 1855; Królewska Komisja Specjalna Pruska, Trzemeszno 1856; Królewska Komisja Specjalna - uzup.; Królewski Bank Rentowy, Poznań 1856; Królewski Sąd Powiatowy, Poznań 1855-1856; Królewski Sąd Powiatowy, Śrem 1856; Królewski Sąd Powiatowy, Wągrowiec 1855; Landratura, Wągrowiec 1856; Martinquet P. notariusz w Tirlemont; Szczepanowska Teodora z Zakrzewskich; Szczepanowski Ignacy; Thurburn Robert; Tschuschke Friedrich Albert radca prawny w Poznaniu; Zakrzewska Eliza; Zakrzewska Ellen z d. Dickens; Zakrzewska Julianna; Zakrzewska Maria; Zakrzewska Tekla; Zakrzewska Teodora zob. Szczepanowska Teodora z Zakrzewskich; Zakrzewska Wanda; Zakrzewski Bolesław; Zakrzewski Konstanty; Zakrzewski TeofilRękopisyBK 07366; BK 073661850-1861
No thumbnailTowarzystwo św. Wincentego a Paulo w Poznaniu. Spisy członkiń, podział Poznania na odwody,wykazy dochodów, rachunki, wykazy osób pobierających wsparcie etc.Daszkiewicz Tytus drukarz i księgarz w Poznaniu, członek Rady Wyższej Towarzystwa Św. Wincentego à Paulo w Poznaniu; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Hindenburg von, radca ziemski w Poznaniu; Jankowski Grzegorz kupiec w Poznaniu; Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Poznań 1855-1881; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zmurzyński WincentyRękopisyBK 07511; BK 075111855-1881
2 records found