Title

Search Results

Results view
15 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailDowody kasy Gądeckiej od 1.VII.1881 - 1.IV.1882RękopisyBK 06990; BK 069901881-1882
No thumbnail"Protokoły posiedzeń Koła Polskiego Sejmowego w Berlinie, XIV-ty period prawodawczy sejmów pruskich 1879-1882. III-cia sessja r. 1882".Chłapowski Franciszek; Grabski Józef; Koło Polskie w Berlinie 1879-1882; Kossowski Bolesław; Łyskowski Ignacy ziemianin; Magdziński Teofil ziemianin; Rożański Stanisław ksiądz; Rybiński Leon; Skarżyński Witold; Ślaski Ludwik ziemianin; Stablewski Florian ksiądz; Szuman Henryk właściciel dóbr rycerskichRękopisyBK 01451; BK 014511881-1882
No thumbnail"Manual-Acten des Rechts- Anwalts von Jażdzewski zu Posen als Mandatar des Klagers [...] Johann Działyński [...] in Sachen Działyński [...] c/a [Wojciech] Janicki [...] o łowienie w rowie przy falbierni", 1881-1882.RękopisyBK 05855; BK 058551881-1882
No thumbnailDochód ogrodu zamkowego za kwitami na czas od 1-go kwietnia [18]81 do 1-go kwietnia 1882."RękopisyBK 04455; BK 044551881-1882
No thumbnail"Dochód z ogrodu zamkowego majętności Kórnickiej za czas od 1-go kwietnia [1]881 do 1-go kwietnia 1882."RękopisyBK 04456; BK 044561881-1882
No thumbnail"Journal zbożowy z Dominium Gądki od 1-go lipca 1881 do 1 lipca 1882".RękopisyBK 03955; BK 039551881-1882
No thumbnail"Książka dochodu i rozchodu wyrobów w cegielni dominialnej Kórnickiej w Bninie na rok 1881/82."RękopisyBK 05062; BK 050621881-1882
No thumbnail"Gądki 1.1 - 1.10. 1882". Korespondencja.RękopisyBK 03518; BK 035181881-1882
No thumbnailManuał kasowy maj. Kórnickiej na rok 1881-82RękopisyBK 06466; BK 064661881-1882
No thumbnail"Pamiątka I klassy polskiej".Jackowska Paula z Chłapowskich ?RękopisyBK 14395; BK 143951881-1882
No thumbnailHerbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz dokumentów familijnych powiększony i wydany.CZARNIECKI, Kazimierz Łodzia (1564-1636)Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 23466/21881-1882
No thumbnailReport of the Minister of Public Instruction upon the Condition of Public School Established and Maintained under the Public Instruction Act of [...] Now South WalesCzasopismaCz 22217; Cz 22217/18801881-1882
No thumbnailPrzegląd Bibliograficzno-ArcheologicznyCzasopismaAB 249 [tylko prospekt]; AB 249 [tylko prospekt]/1881; AB 249 [tylko prospekt]/1882; Cz 3300; Cz 3300/1881; Cz 3300/18821881-1882
No thumbnailKikeriki. Unterhaltungsblatt zum "Mannheimer Tageblatt" (Neuer Mannheimer Anzeiger). Erscheint jeden Sonntag. Red. Heinrich Roth. Gratisbeilage zum "Tageblatt".Hahn Max u. C.; Roth HeinrichBiblioteka szachowaSz. 3033 Cz.; Sz. 3033 Cz.1881-1882
No thumbnailBrentano's Chess Monthly.Allen Heman C.; Babson Joseph Ney; Brentano Bros.; Halm G. R.; Reichelm G.Biblioteka szachowaSz. 2420; Sz. 24201881-1882
15 records found