Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collectionAkta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.Buskowski Marcin; Bykowski, Stanisław Jaksa klan konarski wda sieradzki (1540-1624); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Dilawer Basza wezyr; Drugeth de Homonnay Georg poseł siedmiogrodzki; Działyński Michał Erazm bp kamieniecki sufragan warmiński; Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Gostomski Jan wda kaliski (ca 1576-1623); Grochowski Felicjan klan przemyski; Jan Chrystian (książę legnicko-brzeski ; 1591-1639); Karnkowski Jan podkom. łączycki (1618-1634); Kazimirski Krzysztof bp kijowski (?-1618); Kiełczewski Wacław sta wschowski (?-1620); Kiszka Mikołaj podskarbi w. lit. (1588-1644); Konaszewicz Piotr Sahajdaczny hetman kozaków rejestrowych (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Krasicki Marcin wda podolski (1574-1631); Kuczborski Jan bp chełmiński sekretarz Zygmunta III (ca 1572-1624); Leśniowolski Prokop sta brański wda podlaski (?-1653); Ligęza Hermolaus podskarbi w. kor. (?-1632); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Madaliński Bonawentura bp kujawski (1620-1691); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński (1560-1628); Mniszech Stanisław Bonifacy sta sanocki i lwowski (1590-1661); Naruszewicz Krzysztof podskarbi w. lit. (?-1630); Oleszko Florian wojski włodzimierski; Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Ożga Piotr referendarz kor. (?-1623); Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. (1589-1667); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Prusinowski Adam wda bełski (?-1619); Przyjemski Stanisław wda inowrocławski kaliski marszałek nadworny kor. (?-1642); Radoszewski Bogusław bp kijowski łucki (1577-1638); Raduł Mihnea hospodar wołoski hospodar mołdawski; Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656); Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Rudnicki Stanisław sędzia ziemski kaliski (?-1630); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Sieniawski Adam Hieronim pisarz polny kor. sta lwowski (1623-1650); Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Tęczyński Jan wda krakowski (1581-1637); Trebnitz Adam cysters; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Wejher Melchior klan elbląski wda chełmiński (?-1643); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski (1560-1622); Żaliński Samuel wda malborski (ca 1580-1629); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Zasławski Aleksander klan wołyński wda kijowski; Zasławski Janusz wda podlaski i wołyński (?-1629); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Jan miecznik kor. (?-1641); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00330; BK 0033017 w.
1 objects found