Search result table

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz [...] Jana Pileckiego, któremu są przydane lekarstwa końskie z cwiczeniem tego lekarza. Przydaliśmy y figury zioł rozmaitych ku lekarstwu z ziołkami dostatecznemi sprawione. Teraz znowu na światło wydane. Roku 1564.]Dembiński, Walenty (?-1585); Heireicher, Marcin zob. Siennik, Marcin; Heuwrecher zob. Siennik, Marcin; Łazarz Andrysowic (?-1577); Pelczman zob. Siennik, Marcin; Siennik, Marcin (?-ca 1588)Starodruki1564)
Go to the collection
Ruralia commoda,Crescenzi, Pietro de (ca 1230-ca 1320); Drach, Peter (1430-1489)Starodruki1490-1495 ca]
2 records found