Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnail"Limites cum suis Terminis aliisque Fragmentis. seu mentionibus ex Actis Terrestribus Posnaniensib[us] District[us] Posnaniae existe[n]tib[us] exprompti."Ambroży z Pempowa zob. Pampowski Ambroży; Andrzej z Bnina (1396-1479); Bniński, Andrzej zob. Andrzej z Bnina; Ciołek Andrzej stolnik sandomierski sta gen. Wielkopolski (?-1448); Czapliński Klemens herbu Drzewica Odmienna; Głębocki Mikołaj archidiakon poznański wikariusz generalny poznański oficiał poznański kanonik śremski (zm. ca 1468); Górka Andrzej klan poznański, sta gen. wlkp (1500-1551); Górka Jan; Górka Łukasz klan poznański wda poznański bp kujawski (1482-1542); Jakub z Wyganowa; Janusz z Kościelcazob. Kościelecki Janusz; Jan z Charbowa; Jan z Opalenicy; Kant Wincenty oficiał poznański; Kordebacki urzędnik poznański; Kościelecki Janusz wda sieradzki, sta generalny Wielkopolski (ca 1524-1564); Kucieński Mikołaj wda łęczycki sta generalny Wielkopolski (ca 1430-1493); Kuciński Mikołaj zob. Kucieński Mikołaj; Kum Mikołaj; Maciej z Bnina zwany Mosińskim wda poznański wda kaliski palatyn kaliski zm. 1493; Mateusz palatyn kaliski; Mateusz z Bnina; Mikołaj z Głęboczka zob. Głębocki Mikołaj; Mosiński Maciej z Bnina zob. Maciej z Bnina; Ostroróg Jakub sta generalny Wielkopolski (ca 1516-1568); Ostroróg Jan wda poznański klan poznański (1436-1501); Ostroróg Stanisław wda kaliski sta generalny Wielkopolski (1400-1477); Pampowski Ambroży sta generalny Wielkopolski wda sieradzki, sta śremski (1444-1510); Pempowski Ambroży zob. Pampowski Ambroży; Piotr z Szamotuł zob. Świdwa Piotr z Szamotuł; Przecławski Andrzej prałat kapituły poznańskiej sekretarz królewski (ca 1499-1571); Pszenica Klemens; Scutta Mikołaj; Sędziwój Czarnkowski wda kaliski (1425-1500); Świdwa Piotr z Szamotuł klan nakielski klan poznański sta generalny Wielkopolski; Szymon z Chabielina archidiakon śremski oficiał poznański; Tomasz de Paulowy; Wyganowski PawełRękopisy17 w.