Search result table

Search Results

Results view
4 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis.Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Adolf Fryderyk I książę meklemburski (1588-1658); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Ali Pasza wezyr; Althan Adolf; Aschhausen, Johann Gottfried von (abp Bambergu ; 1575-1623); Bayern, Ernst von abp Kolonii (1554-1612); Bogusław XIV (ksiżę pomorski ; 1580-1637); Chiki Stefan bp siedmiogrodzki; Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój (1555-1627); Denhoff Ernest sta dorpacki; Dilawer Basza wezyr 17 w.; Dżanibekgirej chan krymski; Dzian Antoni poseł tatarski; Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gałga Dewletgirej carewicz tatarski; Gansneb zu Ternagel Franciszek doradca cesarski; Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Glembocki Wojciech sekr. król.; Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662; Grochowski Achacjusz bp łucki (?-1633); Grzegorz XV (papież ; 1554-1623); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Hrydzicz Jan sekr. król.; Hussein Basza wezyr; Issaykowski Jan podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL; Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Jerzy I (książę saski ; 1585-1656); Jerzy Wilhelm (elektor brandenburski ; 1595-1640); Kantymir Murza Basza Sylistrii; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Kiełczewski Krzysztof sekr. i poseł król. (?-1628); Kochanowski Piotr Korwin klan czachowski (?-ca 1689); Kochtycki Jerzy; Koniecpolski Remigian sekr. król. opat jędrz. bp chełm.; Koniecpolski Stanisław hetman wlk. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Kornak Jan z Holubicz chorąży połocki; Korycki Mikołaj sekr. król. rtm.; Kozielski Kasper ks. sekr. król. opat wągrowiecki; Krauzowski Krzysztof komornik król. poseł do Ordy; Krukiennicki Wincenty marszałek konfederacji chocimskiej; Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkancl. kor. (1573-1640); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643); Maksymilian I (elektor bawarski ; 1573-1651); Maria Krystyna ks. Etrurii; Mehmed Basza wezyr; Mehmed Girej chan krymski; Mehmet Paszam; Miłoszewski poseł król.; Murad IV sułtan (1612-1640); Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Olbięcki Andrzej; Opaliński Piotr z Bnina wda podlaski (1601-1665); Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ossoliński Jerzy kanclerz wda sandomierski (1595-1650); Perettus Michael kard.; Plichta Konstanty klan sochaczewski; Priuli Antonio doża Wenecji (1548-1623); Przerębski Maksymilian klan sieradzki senator; Przyjemski Władysław podkomorzy kaliski; Radu Mihnea hospodar wołoski; Rapałowski Konstanty z Hołowczyna klan mścisławski; Rozdrażewski Jan dworzanin i poseł król.; Rusteni Aga; Sahin Girej Kałga brat Mehmeda III; Sapieha Aleksander sta orszański; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schweikard von Kronenberg Johann bp Moguncji; Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Sobieski Jakub klan krakowski pamiętnikarz (1590-1646); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Stogniewski Mikołaj poseł król.; Strawiński Baltazar sta mozyrski; Suliszewski Stanisław; Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szuliszewski Stanisław; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Urban VIII (papież ; 1568-1644); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żeromski Piotr dworzanin i sekr. król.; Zochowski Cyprian bp kijowski; Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl. w. kor. (1547-1620); Zołyński Jan sekr. król.; Żórawiński Stanisław klan bełski; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Go to the collection
Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.Buskowski Marcin; Bykowski, Stanisław Jaksa klan konarski wda sieradzki (1540-1624); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Dilawer Basza wezyr; Drugeth de Homonnay Georg poseł siedmiogrodzki; Działyński Michał Erazm bp kamieniecki sufragan warmiński; Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Gostomski Jan wda kaliski (ca 1576-1623); Grochowski Felicjan klan przemyski; Jan Chrystian (książę legnicko-brzeski ; 1591-1639); Karnkowski Jan podkom. łączycki (1618-1634); Kazimirski Krzysztof bp kijowski (?-1618); Kiełczewski Wacław sta wschowski (?-1620); Kiszka Mikołaj podskarbi w. lit. (1588-1644); Konaszewicz Piotr Sahajdaczny hetman kozaków rejestrowych (1570-1622); Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646); Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Krasicki Marcin wda podolski (1574-1631); Kuczborski Jan bp chełmiński sekretarz Zygmunta III (ca 1572-1624); Leśniowolski Prokop sta brański wda podlaski (?-1653); Ligęza Hermolaus podskarbi w. kor. (?-1632); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Maciej prymas (1572-1652); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Madaliński Bonawentura bp kujawski (1620-1691); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński (1560-1628); Mniszech Stanisław Bonifacy sta sanocki i lwowski (1590-1661); Naruszewicz Krzysztof podskarbi w. lit. (?-1630); Oleszko Florian wojski włodzimierski; Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Ożga Piotr referendarz kor. (?-1623); Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. (1589-1667); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Prusinowski Adam wda bełski (?-1619); Przyjemski Stanisław wda inowrocławski kaliski marszałek nadworny kor. (?-1642); Radoszewski Bogusław bp kijowski łucki (1577-1638); Raduł Mihnea hospodar wołoski hospodar mołdawski; Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656); Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1585-1640); Rudnicki Stanisław sędzia ziemski kaliski (?-1630); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Sieniawski Adam Hieronim pisarz polny kor. sta lwowski (1623-1650); Sieniawski Mikołaj podczaszy kor. sta ratmiński (?-1636); Sieniawski Prokop chorąży kor. (?-1627); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Tęczyński Jan wda krakowski (1581-1637); Trebnitz Adam cysters; Tuczyński Krzysztof klan nowosądecki; Wejher Melchior klan elbląski wda chełmiński (?-1643); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski (1560-1622); Żaliński Samuel wda malborski (ca 1580-1629); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Zasławski Aleksander klan wołyński wda kijowski; Zasławski Janusz wda podlaski i wołyński (?-1629); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Jan miecznik kor. (?-1641); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.
Go to the collection
Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.Ankwicz, Michał chorąży nowogrodzki (?- ca 1710); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bieliński Kazimierz Ludwik marszałek w. kor. (?-1713); Bogatek Kazimierz sta kisłacki; Borek Stanisław kasztelanic radomski; Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (?-1720); Brygittan Kietten[?] spowiednik królewicza Jakuba Sobieskiego; Czarnkowski Władysław sta osiecki (?-1726); Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski (ca 1638-1700); Denhoff Jerzy Albrecht kancl. w. kor. bp krak. (1640-1702); Działyński Michał klan bydgoski (?-1713); Działyński Tomasz wda chełmiński (?-1714); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Godlewski Stanisław sta nurski klan podlaski (?-1709); Gołuchowski Aleksander pisarz grodzki nowomiejski; Jabłonowski Stanisław Jan klan krak. hetman w. kor. (1634-1702); Jasiński Józef kanonik uniejowski; Karol VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1685-1740); Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718); Kczewski Piotr Ernest wda malborski (?-1722); Klemens XI (papież ; 1649-1721); Kociełł Michał Kazimierz wda trocki (1644-1716); Kurdwanowski Jan Franciszek pisarz kor. bp warmiński (1645-1729); Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705); Leszczyński Rafał sta gen. Wielkopolski (1650-1703); Lipski Feliks Aleksander wda kaliski klan sieradzki (?-1702); Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706); Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (ca 1642-1702); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715); Maliński Jan deputat do Trybunału Koronnego chorąży gostyniński; Męciński Albert jezuita; Morsztyn Stanisław wda sandomierski wda mazowiecki (?-1725); Mustafa II (sułtan turecki ; 1664-1703); Niemierzyc Jerzy podkomorzy owrucki; Niemojewski Andrzej klan bydgoski (?-1701); Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni sta żmudzki hetman polny lit. (?-1709); Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Opaliński Łukasz marszałek w. kor. wda rawski (1581-1654); Pac Kazimierz Michał pisarz w. lit. (?-1719); Patkul Johann Reinhold gen. polityk inflancki (1660-1707); Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Piper Karol minister stanu Szwecji (1647-1716); Potocki Teodor Andrzej prymas (1664-1738); Przebendowski Jan Jerzy podskarbi w. kor. (1639-1729); Raczyński Michał Kazimierz wda kaliski wda poznański (1650-1737); Radomicki Maciej sta gen. Wlkp (ca 1648-1728); Radziejowski Michał kard. prymas (1641-1705); Sapieha Aleksander Paweł marszałek w. lit. (1672-1734); Sapieha Benedykt Paweł podskarbi lit. (?-1707); Sapieha Kazimierz Jan Paweł hetman w. lit. (ca 1642-1720); Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. klan krakowski (1666-1726); Ślizień Stefan Jan referendarz lit. (?-1707); Sobieski Aleksander Benedykt królewicz polski (1677-1714); Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski (1667-1737); Sobieski Konstanty Władysław syn Jana III; Sołtyk Józef klan lubelski (?-1735); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Strzyżowski Antoni benedyktyn tyniecki; Suchorzewski Karol poseł; Święcicki Mikołaj bp kijowski bp poznański (?-1707); Szaniawski Felicjan Konstanty bp krakowski (1668-1732); Szczuka Stanisław Antoni podkanclerzy lit. (?-1710); Szembek Stanisław prymas (1650-1721); Szeremietiew Borys feldmarszałek rosyjski (1652-1719); Szteinbok gen. szwedzki; Towiański Jerzy Hipolit klan i wda łęczycki (zm. 1715); Warszycki Stanisław klan krakowski (?-1681); Wydżga Jan Stefan kanclerz w. kor. prymas (ca 1610-1685); Zadzik Jakub bp krak. kancl. w. kor. (1582-1642); Załuski Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711); Załuski Andrzej Chryzostom kanclerz w. kor.; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zamoyski Michał Zdzisław wda smoleński (1679-1735); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl, w. kor. (1547-1620)Rękopisy18 w.
Go to the collection
[Odpisy akt i korespondencji z XVII-XVIII w.].Ankwicz, Michał chorąży nowogrodzki (?- ca 1710); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bieliński Kazimierz Ludwik marszałek w. kor. (?-1713); Bogatek, Kazimierz sta kisłacki; Borek Stanisław kasztelanic radomski; Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (?-1720); Brygittan Kietten[?] spowiednik królewicza Jakuba Sobieskiego; Czarnkowski Władysław sta osiecki (?-1726); Czyżewski sufragan płocki; Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski (ca 1638-1700); Denhoff Jerzy Albrecht kancl. w. kor. bp krak. (1640-1702); Działyński Michał klan bydgoski (?-1713); Działyński Tomasz wda chełmiński (?-1714); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Godlewski Stanisław sta nurski klan podlaski (?-1709); Gołuchowski Aleksander pisarz grodzki nowomiejski; Jabłonowski Stanisław Jan klan krak. hetman w. kor. (1634-1702); Jasiński Józef kanonik uniejowski; Karol VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1685-1740); Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718); Kczewski Piotr Ernest wda malborski (?-1722); Klemens XI (papież ; 1649-1721); Kociełł Michał Kazimierz wda trocki (1644-1716); Kurdwanowski Jan Franciszek pisarz kor. bp warmiński (1645-1729); Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705); Leszczyński Rafał sta gen. Wielkopolski (1650-1703); Lipski Feliks Aleksander wda kaliski klan sieradzki (?-1702); Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706); Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (ca 1642-1702); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715); Maliński Jan deputat do Trybunału Koronnego chorąży gostyniński; Morsztyn Stanisław wda sandomierski wda mazowiecki (?-1725); Mustafa II (sułtan turecki ; 1664-1703); Niemierzyc Jerzy podkomorzy owrucki; Niemojewski Andrzej klan bydgoski (?-1701); Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni sta żmudzki hetman polny lit. (?-1709); Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Opaliński Łukasz marszałek w. kor. wda rawski (1581-1654); Pac Kazimierz Michał pisarz w. lit. (?-1719); Patkul Johann Reinhold gen. polityk inflancki (1660-1707); Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Piper Karol minister stanu Szwecji (1647-1716); Potocki Teodor Andrzej prymas (1664-1738); Przebendowski Jan Jerzy podskarbi w. kor. (1639-1729); Raczyński Michał Kazimierz wda kaliski wda poznański (1650-1737); Radomicki Maciej sta gen. Wlkp (ca 1648-1728); Radziejowski Michał kard. prymas (1641-1705); Sapieha Aleksander Paweł marszałek w. lit. (1672-1734); Sapieha Benedykt Paweł podskarbi lit. (?-1707); Sapieha Kazimierz Jan Paweł hetman w. lit. (ca 1642-1720); Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. klan krakowski (1666-1726); Ślizień Stefan Jan referendarz lit. (?-1707); Sobieski Aleksander Benedykt królewicz polski (1677-1714); Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski (1667-1737); Sobieski Konstanty Władysław syn Jana III; Sołtyk Józef klan lubelski (?-1735); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Strzyżowski Antoni benedyktyn tyniecki; Suchorzewski Karol poseł; Święcicki Mikołaj bp kijowski bp poznański (?-1707); Szaniawski Felicjan Konstanty bp krakowski (1668-1732); Szczuka Stanisław Antoni podkanclerzy lit. (?-1710); Szembek Stanisław prymas (1650-1721); Szeremietiew Borys feldmarszałek rosyjski (1652-1719); Towiański Jerzy Hipolit klan i wda łęczycki (zm. 1715); Walewski Józef poseł; Warszycki Stanisław klan krakowski (?-1681); Wiśniowiecki Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. 1680-1744; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wydżga Jan Stefan kanclerz w. kor. prymas (ca 1610-1685); Zadzik Jakub bp krak. kancl. w. kor. (1582-1642); Załuski Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711); Załuski Andrzej Chryzostom kanclerz w. kor.; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zamoyski Michał Zdzisław wda smoleński (1679-1735); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl, w. kor. (1547-1620)Rękopisy18 w.