Search result table

Search Results

Results view
4 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailKrepke in šibke dvojnice v skladnji = strong and weak variants in syntax /OREŠNIK, Janez.Nowe Druki1999.
No thumbnailSlovenska akademija znanosti in umetnosti ob šestdesetletnici : biografski zbornik /OREŠNIK, Janez.Nowe Druki1998.
No thumbnailNaturalness in (morpho)syntax : English examples = Jezikovna naravnost v (obliko)skladnji : angleški zgledi /OREŠNIK, Janez.Nowe Druki2004.
No thumbnailA predictable aspect of (morpho)syntactic variants = Predvidljiv vidik (obliko)skladenjskih dvojnic /OREŠNIK, Janez.Nowe Druki2001.