Search result table

Search Results

Results view
12 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnail[Projekt inskrypcji na tablicę upamiętniającą ks. Kazimierza Skirmunta (1861–1931) w Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie przy via delle Botteghe Oscure, 15] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[pomiędzy 1931 a 1937]
No thumbnail[Projekt awersu monety 50-złotowej] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[pomiędzy 1920 a 1939]
No thumbnail[Projekt awersu monety 50–złotowej] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[pomiędzy 1920 a 1939]
No thumbnail[Projekt awersu monety 20–złotowej] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[pomiędzy 1920 a 1939]
No thumbnail[Projekt pomnika – krzyża z symbolem Chrystusa] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[pomiędzy 1920 a 1939]
No thumbnail[Projekt epitafium Ireny Puzynianki (1881–1933) w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie] szkic. Ant. Madeyski „Szkic. Ant. Madeys[ki]”Muzealia[pomiędzy 1933 a 1939]
No thumbnail[Szkice mensy ołtarzowej] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[przed 1939]
No thumbnail[Szkic pomnika przedstawiającego osobę siedzącą na ławce pośród drzew] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[przed 1939]
No thumbnail[Nieokreślony szkic] [Antoni Madeyski (1862–1939)] niesygnowaneMuzealia[przed 1939]
No thumbnail[Wojskowy w mundurze Kozaków sułtańskich ze sztandarem "Cavalerie polonaise au service de la Turquie"] Faliński, Franciszek (ok. 1815–1887) [jak też Stefan Faliński – może używał dwóch imion]Muzealia[XIX w.]
No thumbnailDisce puer [ucz się chłopcze] (scena wizytacji) [Franciszek Faliński (ok. 1815–1887) jak też Stefan Faliński – może używał dwóch imion] u dołu, po prawej: "F."Muzealia[XIX w.]
No thumbnail[Karykatura: kobieta podziwiająca rzeźbę satyra i druga, która się tym gorszy. "Je ne vois poin d'abord ce que Mme Alexandrine trouve de beau dans ce deshabilier là] [autor nieokreślony]Muzealia[XIX w.]