Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Varia z okresu napoleońskiego.Bernadotte Jean Baptiste ks. Ponte Corvo, gen. Francji jako Karol XIV Jan król Szwecji i Norwegii 1763-1844; Dąbrowski Jan Henryk gen.; Dobrogojski Wiktor kpt. Płku 11. Piechoty 1809; Osiński Ludwik poeta, krytyk, sekr. Warsz. T-wa Przyj. Nauk, dyr. Teatru Narodowego, prof. Uniw. Warsz.RękopisyBK 01776; BK 017761806-1814
1 record found