Title

Search Results

Results view
28 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailMateriały Stanisława Bodniaka dotyczące organizacji nauki historycznej w Polsce.Bodniak Stanisław historyk, dyr. Biblioteki KórnickiejRękopisyBK 11630; BK 1163020 w.
No thumbnailWiadomość o naydawnieyszych dziejopisach polskich, z powodu dwóch rękopismów darowanych Towarzystwu Królewskiemu Warszawskiemu Przyjaciół Nauk, przez W. JP. Kuropatnickiego : rozprawa czytana na publicznem posiedzeniu Towarzystwa dnia 21 stycznia 1811 /PRAŻMOWSKI, Adam Michał (1764-1836)Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 149491811.
No thumbnailUstawa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Towarzystwo Naukowe Warszawskie.Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 2212891907
No thumbnailSlavia Meridionalis red. nacz. Jolanta MindakKarolak, Stanisław; Mindak-Zawadzka, Jolanta.; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki; Szwat-Gyłybowa, GrażynaCzasopismaPDz Cz 24614; PDz Cz 24614/2005; PDz Cz 24614/2006; PDz Cz 24614/2007; PDz Cz 24614/2008; PDz Cz 24614/2009; PDz Cz 24614/2010; PDz Cz 24614/2011; PDz Cz 24614/2012; PDz Cz 24614/20131994-
No thumbnailRozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoAjzen M.; Arnold S.; Boss E.; Dąbrowski J.; Dembińska A.; Dobrowolski K.; Durković-Jakšić L.; Gieysztor A.; Gorzycki W.; Halecki O.; Handelsman M.; Hartleb K.; Herbst S.; Jabloński H.; Jasnowski Józef; Karwasińska J.; Kieniewicz S.; Kormanowa Ż.; Łapiński A.; Leśniewski C.; Małowist M.; Manteuffel T.; Manteufflowa M.; Michałowiczowa S.; Minkowska A.; Morawski K.; Moszczeńska W.; Natanson-Leski J.; Pajewski J.; Paszkiewicz H.; Pohoska H.; Przelaskowski R.; Rudzka W.; Russjan L.; Serejski M. H.; Tomkiewicz W.; Widerszal L.; Więckowska H.; Wilder J. A.; Zmigryder Konopka Z.; Żywczyński M.CzasopismaCz 2525; Cz 2525/1921; Cz 2525/1922; Cz 2525/1923; Cz 2525/1925; Cz 2525/1926; Cz 2525/1927; Cz 2525/1929; Cz 2525/1930; Cz 2525/1931; Cz 2525/1932; Cz 2525/1933; Cz 2525/1934; Cz 2525/1935; Cz 2525/1936; Cz 2525/1937; Cz 2525/1938; Cz 2525/1939; Cz 2525/1948; Cz 2525/1949; Cz 2525/19501921-
No thumbnailRozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoAjzen M.; Arnold S.; Boss E.; Dembińska A.; Gieysztor A.; Halecki O.; Handelsman M.; Hartleb K.; Herbst St.; Jabloński H.; Karwasińska J.; Kieniewicz S.; Kormanowa Ż.; Łapiński A.; Leśniewski C.; Małowist M.; Manteuffel T.; Manteufflowa M.; Michałowiczowa S.; Minkowska A.; Morawski K.; Moszczeńska W.; Natanson-Leski J.; Pohoska H.; Przelaskowski R.; Rudzka W.; Russjan L.; Serejski M.H.; Widerszal L.; Wilder J.A.CzasopismaCz 22113; Cz 22113/1921; Cz 22113/1923; Cz 22113/1925; Cz 22113/1926; Cz 22113/1927; Cz 22113/1929; Cz 22113/1930; Cz 22113/1931; Cz 22113/1932; Cz 22113/1933; Cz 22113/1934; Cz 22113/1935; Cz 22113/1936; Cz 22113/1937; Cz 22113/1938; Cz 22113/1948; Cz 22113/1949; Cz 22113/19501921-
No thumbnailRozprawy z polskiego prawa politycznego dawnego i obowiązującegoSiemieński J.; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wolff A.CzasopismaCz 2617 [BPR D 777]; Cz 2617 [BPR D 777]/1927; Cz 2617 [BPR D 777]/1928; Cz 2617 [BPR D 777]/19321927-1932
No thumbnailRozprawy z polskiego prawa politycznego dawnego i obowiązującegoSiemieński J.; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wolff A.CzasopismaCz 22117; Cz 22117/1927; Cz 22117/19281927-1928
No thumbnailInstytut Literatury LudowejKrzyżanowski J.; Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Seminarium Historii Literatury Polskiej U.W.CzasopismaCz 3370; Cz 3370/19471947-
No thumbnailSprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoCzasopismaCz 2532; Cz 2532/1908; Cz 2532/1909; Cz 2532/1910; Cz 2532/1911; Cz 2532/1912; Cz 2532/1913; Cz 2532/1914; Cz 2532/1915; Cz 2532/1916; Cz 2532/1917; Cz 2532/1918; Cz 2532/1918-1925; Cz 2532/1926; Cz 2532/1927; Cz 2532/1928; Cz 2532/1929; Cz 2532/1930; Cz 2532/1931; Cz 2532/1932; Cz 2532/1933; Cz 2532/1934; Cz 2532/1935; Cz 2532/1936; Cz 2532/1937; Cz 2532/1938; Cz 2532/1939; Cz 2532/1940-1945; Cz 2532/1946; Cz 2532/1947; Cz 2532/1948; Cz 2532/19491908-
No thumbnailSprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoCzasopismaCz 2528; Cz 2528/1937; Cz 2528/1939; Cz 2528/1948; Cz 2528/19521937
No thumbnailPrace z historii sztuki wydawane przez Towarzystwo Naukowe WarszawskieBatowski Z.; Chyczewski J.; Lorentz St.; Makowiecki T.; Mańkowski T.CzasopismaCz 3225; Cz 3225/1936; Cz 3225/1937; Cz 3225/1938; Cz 3225/1946; Cz 3225/19481936-1948
No thumbnailPrace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Wydział 3 Nauk Matematycznych i PrzyrodniczychJanowski Władysław; Kołodziejczyk Jan; Pawłowski StanisławCzasopismaCz 31035; Cz 31035/1910; Cz 31035/1915; Cz 31035/19161908-
No thumbnailRocznik papirologii prawniczejTowarzystwo Naukowe WarszawskieCzasopismaCz 2852; Cz 2852/1948; Cz 2852/1949; Cz 2852/1955-19561948-1956
No thumbnailRocznik Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoCzasopismaCz 2515; Cz 2515/1914; Cz 2515/1915; Cz 2515/1916; Cz 2515/1917; Cz 2515/1918; Cz 2515/1926; Cz 2515/1927; Cz 2515/1928; Cz 2515/1929; Cz 2515/1930; Cz 2515/1931; Cz 2515/1932; Cz 2515/1933; Cz 2515/1934; Cz 2515/1935; Cz 2515/1936; Cz 2515/1937; Cz 2515/1938-1945; Cz 2515/1946; Cz 2515/1947; Cz 2515/1948; Cz 2515/1949; Cz 2515/1950; Cz 2515/1951; Cz 2515/1952; Cz 2515/1983; Cz 2515/1984-1985; Cz 2515/1986; Cz 2515/1987; Cz 2515/1989; Cz 2515/1990; Cz 2515/1991; Cz 2515/1992; Cz 2515/1993; Cz 2515/1994; Cz 2515/1995; Cz 2515/19961908-1996
No thumbnailWiadomości O[środka] R[ozpowszechniania] W[ydawnictw] N[aukowych] P[olskiej] [Akademii] [Nauk]Dąbrowski KazimierzCzasopismaCz 31140; Cz 31140/1981; Cz 31140/1982; Cz 31140/1983; Cz 31140/1984; Cz 31140/1985; Cz 31140/1986; Cz 31140/1987; Cz 31140/1988; Cz 31140/1989; Cz 31140/1990; Cz 31140/1991; Cz 31140/1992; Cz 31140/1993; Cz 31140/1994; Cz 31140/1995; Cz 31140/1996; Cz 31140/1998; Cz 31140/1999; Cz 31140/2000; Cz 31140/2001
No thumbnailWydawnictwo Gabinetu Filologicznego Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoBrodziński K.; Zaborowski TymonCzasopismaCz 3439; Cz 3439/1934; Cz 3439/19361934-
No thumbnailWydawnictwo Gabinetu Filologicznego Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoBrodziński K.CzasopismaPDz Cz 31144; PDz Cz 31144/19341934
No thumbnailArchiwum Nauk AntropologicznychBystroń J. S.; Muszyński K.; red. K. Stołychwo; Stołychwo K.; Towarzystwo Naukowe WarszawskieCzasopismaCz 3442; Cz 3442/1921; Cz 3442/19231923
No thumbnailArchiwum Mineralogiczne Towarzystwa Naukowego WarszawskiegoAntoniewicz, W.; red. W. AntoniewiczCzasopismaCz 2988; Cz 2988/1946; Cz 2988/1947[1947]-
28 records found