Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Nowy Testament polskim ięzykiem wyłożony według doswiadssonego Łacinskiego textu od koscioła Krzescianskiego przyietego K temu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte ktore przy Ewangeliach bywaią czytane. K temu przylożono Lekcie y Proroctwa s starego zakonu wziete ktore przy Ewangeliach bywaia czytane. Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł ktore w dni niedzielne y inssych swiat przez cały rok bywaią czytane thak tesz na powssednie dni postne i adwentowe. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M.Szarfenberger, Marek (?-1545) - Dziedzice; Szarfenberger, Mikołaj (1519?-1606); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)StarodrukiCim.Qu.29661556
Go to the collection
Postilla catholica, to iest / Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki /Grochowski, Stanisław (1542-1612). Aut. wiersza; Karnkowski, Stanisław (1520-1603). Przedm.; Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604); Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Uchański, Jakub (1502-1581). Przedm.; Wujek, Jakub (1541-1597)StarodrukiCim.F.4066/1,11584
2 records found