Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca) ▲ (ascending)Library catalogData
No thumbnailPapiery po Mieczysławie Stefanie Geniuszu Dyr. Zakł. Wod. Tow. Kanału Suezkiego w Port-Said. Dokumenty osobiste, korespondencja z Wł. Zamoyskim i in. w sprawie polskiej w I Wojnie światowej, pisma publicystyczne M.S. Geniusza (odczyty, odezwy), notaty, rachunki, kwity etc. pożyczka Wł. ZamoyskiegoBailly Rosa; Catzeflis Emile inżynier rolnictwa; Dmowski Roman przywódca Narodowej Demokracji w Polsce; Gasztowott Wacław pisarz; Geniusz Mieczysław Stefan dyrektor Zakładu Wodnego Towarzystwa Kanału Sueskiego w Port-Saidzie; Homeni Christo F. de; Łazarska Stefania; Lutosławski Wincenty filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego; Mickiewicz Władysław; Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy; Picon; Smólski; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924Rękopisy1914-1922
1 record found