Title

Search Results

Results view
12 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailIwonicz : rok 1876 : Szpital zdrojowy w Iwoniczu /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 213462/41876
No thumbnailIwonicz rok 1876 : przyczynek do orografii i topografii Iwonicza ; Wyniki rozbioru chemicznego wód iwonickich Zdroju Karola i Amelii wykonanego przez Prof. Dra Bron. Radziszewskiego /Lutostański, Bolesław (1837-1890).; LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 213462/51877
No thumbnailObraz czynności Komisyji Balneologicznej dokonanych w r. 1877 /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 213522ca 1877].
No thumbnailPorównanie wody żegiestowskiej z wodami żelezistemi zagranicznemi /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2134031879
No thumbnailPorównanie wody żegiestowskiej z wodami żelezistemi zagranicznemi /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2134041887
No thumbnailPorównanie wody żegiestowskiej z wodami żelezistemi zagranicznemi /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1219681890
No thumbnailProgram opisów topograficzno-lekarskich /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2135171875]
No thumbnailPrzemysł zdrojowo-leczniczy i ustawa dla zdrojowisk krajowych : fakta i uwagi /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 171401886
No thumbnailSzczawnica w Galicyi : jej zdroje i urządzenia : krótka wiadomość dołączona do wody na sprzedaż rozsyłanej /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2135781874
No thumbnailŻegiestów w Galicyi : zarys balneologiczny /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2134121874
No thumbnailIwonicz : rok 1875 /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 213462/1-3; 399531876
No thumbnailWysowa, zakład zdrojowo-kąpielowy w Galicyi ma zaszczyt polecić lekarzom znakomite silne szczawy alkaliczno-żelaziste : [reklama zdrojowiska z przytoczeniem opinii różnych lekarzy /LUTOSTAŃSKI, Bolesław (1837-1890).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 213382ca 1889]
12 records found