Search result table

Search Results

Results view
8 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailZatwierdzenie transumptów dok. królów polskich Jana II Kazimierza Wazy, , Władysława IV Wazy, Stefana Batorego, dotyczących przywileju Zygmunta II Augusta, króla polskiego z 1553, rozszerzających przywilej dla cechu tkaczy lwowskich z 1535Bużeński Stanisław regens kanc. kor.; Jan II Kazimierz Waza, król Polski; Michał Korybut Wiśniowiecki król polski; Stefan Batory, król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zygmunt II August król PolskiDyplomy1671 10.30.
No thumbnailZatwierdzenie transumptów dokumentów królów polskich Władysława IV Wazy oraz Stefana Batorego, dotyczących przywileju Zygmunta II Augusta, króla polskiego z 20. grudnia 1558, nadającego konwisarzom krakowskim uprawnienia gospodarcze i organizacyjne.Jan II Kazimierz Waza król polski; Krzycki Wojciech sekr. król.; Stefan Batory, król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zygmunt II August król PolskiDyplomy1649 02.12.
No thumbnailZatwierdzenie transumptów królów polskich Władysława IV Wazy z 1630 oraz Stefana Batorego z 1576, dotyczących przywileju Zygmunta II Augusta, króla polskiego z 27. marca 1553, wydanego w Krakowie na rzecz tkaczy lwowskich. Przywilej ten jest rozszerzeniem statutu, nadanego w 1535Jan II Kazimierz Waza (król polski); Stefan Batory, król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zygmunt II August król PolskiDyplomy1653 08.15.
No thumbnailZatwierdzenie transumptów królów polskich Jana II Kazimierza Wazy z 1649, Władysława IV Wazy z 1633 oraz Stefana Batorego b.d., dotyczących przywileju Zygmunta II Augusta, króla polskiego z 20. grudnia 1558, nadającego konwisarzom krakowskim uprawnienia gospodarcze i cechowe.Jan II Kazimierz Waza, król Polski; Michał Korybut Wiśniowiecki król polski; Pinocci Hieronim sekr. król.; Stefan Batory, król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zygmunt II August król PolskiDyplomy1669 11.12.
No thumbnailZatwierdzenie transsumptu królów polskich: Jana II Kazimierza Wazy z 16. czerwca 1661 oraz Władysława IV Wazy z 10. października 1641 , zezwalającego mieszkańcom wyspy steblewskiej na wyrób piwa na własny użytek.Jan II Kazimierz Waza, król Polski; Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski; Władysław IV Waza, król PolskiDyplomy1670 01.30.
No thumbnailZatwierdzenie transsumptu królów polskich: Jana II Kazimierza Wazy z 16. czerwca 1661 oraz oryginału? Władysława IV Wazy z 10. października 1641 , zezwalającego mieszkańcom wyspy steblewskiej na wyrób piwa na własny użytek.Jan II Kazimierz Waza, król Polski; Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zebrzydowski Józef B. sekr. król.Dyplomy1670 01.30.
No thumbnailZatwierdzenie przywileju Augusta II Sasa, króla Polski z 1698 , transsumującego przywileje królów polskich: Zygmunta II Augusta z 1559 i 1563 , Władysława IV Wazy z 1633 , Jana II Kazimierza Wazy z 1650 oraz Jana III Sobieskiego z 1677 dotyczące przywileju wsi "Habgard" w starostwie lelowskim, wystawionego w 1315 przez Mikołaja, komesa, dziedzica Lubowli?August III Sas król polski; August II Sas, król Polski; Jan III Sobieski, król Polski; Jan II Kazimierz Waza, król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zygmunt II August król PolskiDyplomy1748.
No thumbnailZatwierdzenie transsumptu Władysława IV Wazy, króla Polski, dotyczącego przywileju Zygmunta III Wazy, wydanego na sejmie w Warszawie 1. marca 1597 na rzecz klasztoru dominikanów w Brześciu Kujawskim.Jan II Kazimierz Waza król Polski; Władysław IV Waza, król Polski; Zygmunt III Waza, król PolskiDyplomy1660 01.29.
8 records found