Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Akta Jeneralne zawieraiące w sobie rozne Dokumenta do Maiętności Kurnickiey nalezące od Roku 1731. az do Roku 1779 z Archiwum Jas(nie) Wielm(ożnego) Woiewody Działynskiego. Volum(en) I" [dokumenty rozliczeń pieniężnych i kwity dłużne Szołdrskich z lat 1731-1779]Leszczyńska, Magdalena zob. Działyńska Magdalena z LeszczyńskichRękopisyBK 01464; BK 014641731-1779
1 record found