Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitle ▼ (descending)Autor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailKorespondencja Adama Jerzego Czartoryskiego i jego synów Witolda i Władysława Czartoryskich, w latach 1836-1884 - fragment.Bassano Maret Hugues Bernard duc de zob. Maret Hugues Bernard duc de Bassano; Bella A. dyr. szkoły; Białkowski Piotr; Blok Sylvain; Chłapowski Dezydery; Chodźko Aleksander; Czajkowski Michał; Czarnecki Józef; Czartoryska Anna z Sapiehów; Czartoryska Maria zob. Wirtemberska Maria z Czartoryskich; Czartoryski Adam Jerzy; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historyczn; Czartoryski Adam Kazimierz 1734-1823 generał ziemski podolski; Czartoryski Adam syn Konstantego; Czartoryski Witold; Czartoryski Witold por. I p. piech. sabaudzkiej, kpt. sztabu armii pieminckiej, przedstawiciel Rządu Narodowego w Stambule 1863; Czartoryski Władysław; Czartoryski Władysław przywódca Hotelu Lambert, główny agent dypl. Rządu Narodowego 1863, prezes Kom. Długu Narodowego, Rady Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu, T-wa Hist.-Lit., założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie; de Bassano Maret Hugues Bernard duc zob. Maret Hugues Bernard duc de Bassano; de Rovigo baronne de Serlay zob. Rovigo baronne de Serlay, de; de Serlay, de Rovigo baronne zob. Rovigo baronne de Serlay, de; Drozdowski Stanisław; Droz [pseud.] zob. Drozdowski Stanisław; Działyński Tytus; Forestier Pierre; Hassoun Antonius; Hube Józef; Husson A.; Jagmin Józef; Jełowicki Aleksander; Jendrzejowski Tomasz; Kosiński Gustaw; Krajewski Michał; Kraszewski, Józef Ignacy pisarz (1812-1887); Laskowski Julian; Ławrynowicz Michał; Maret Hugues Bernard duc de Bassano; Mickiewicz Adam; Moliński Kazimierz; Olizar Narcyz; Penczkowski Seweryn; Petrel Aime; Płuszczewski Lambert; Poźniak Napoleon; Purkyni Cyryl; Rovigo baronne de Serlay, de; Rutland Elizabeth; Sagent H.; Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów; Sefels Soldenhoff; Serlay, de Rovigo baronne de zob. Rovigo baronne de Serlay, de; Stokowski B. Napoleon; Suchodolska Karolina z Czajkowskich pisarka; Szczepkowski Adolf M. N.; Szulczewski Karol; Szyrma Lach Krystyn; Tochman Kasper; Walter T.; Wirtemberska Maria z Czartoryskich; Zamoyski Jan, brat gen.Rękopisy1836-1884
1 record found