Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnail"Ilustrowany Pamiętnik pomocy Polsce w ramach "Aid for Poland Venture" 1981-93".Aid for Poland Venture; Allan Christina organizatorka pomocy dla Polski; Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie; Appleyard, Colin David (1938-2001); Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk; Chrzan Adam dyr. administracyjny Biblioteki Kórnickiej PAN; Długołęcka Maria dr, organizatorka pomocy dla Polski "Aid for Poland Venture"; Długołęcki Marian kpt., organizaror pomocy dla Polski; Dobrowolski Paweł konsul generalny RP w Edynburgu 1992; Galewska Benicja zakonnica; Gdynia America Shipping Lines (London) Limited; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005); Kabaciński Andrzej mgr inż., dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie 1992; Kalinowski Konstanty prof., dyr. Muzeum Narodowego w Poznaniu 1990; Kennedy Al organizaror pomocy dla Polski; Kennedy Ella organizatorka pomocy dla Polski; Klasztor Sióstr Karmelitanek w Poznaniu; Kondziela Henryk (1931- ); Konieczka Zofia lek. med.; Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu; Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny w Poznaniu; Maria Karmela od Krzyża karmelitanka z Poznania; Meissner Roman dr med., dyrektor Muzeum Akademii Medycznej w Poznaniu; Mikołajewicz Aleksander dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Kusocińskiego w Gnieźnie 1989; Muzeum Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Poznaniu; Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie; Pilarczyk Władysław lek. med.; Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej przy Zakładach Przemysłu Metalowego HCP w Poznaniu; Ratajczak Michał dyr. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny w Poznaniu 1990; Rotary Club of Thornaby and Yarm; Short Bill organizaror pomocy dla Polski; Short Janina organizatorka pomocy dla Polski; Wisłocki Jerzy (1928-2008); Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie; Żurowski-Allan Michael (1915- )Rękopisy1981-1993
1 record found