Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
[Materiały do panowania króla Zygmunta III z czasów 1605-1626, głównie rokoszu Zebrzydowskiego 1605-1608, fragmenty obrad sejmowych 1613, 1615, 1623, 1626, sprawy Betlen Gabora i Czech, przyznanie prawa neutralności Fryderykowi księciu kurlandzkiemu 1626 oraz varia od Stefana Batorego do Władysława IV króla Polski].Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Chregorowicz Maksym; Czarnkowski Adam Sędziwój (1555-1627); Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Golski Stanisław wda podolski i ruski (zm. 1612); Helnicki Bartosz chorąży dobrzański; Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy; Iskander Basza; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jankuła Bohdan; Jazłowiecki Hieronim wda podolski (ca 1570-1607); Kalinowski Adam sta winn. sta bracł.; Kallimach, Filip Buonaccorsi (1437-1496); Kiełczewski Wacław sta wschowski (zm. 1620); Klemens VIII (papież ; 1536-1605); Konarski Michał wda pomorski (ca 1557-1613); Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609); Krasiński Stanisław klan ciechanowski i podlaski, wda płocki (1558-1617); Lanckoroński Przecław marszałek koła rycerskiego; Lanckoroński Zbigniew pkom. sand.; Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Ligęza Mikołaj Spytek klan żarnowiecki i sandomierski (ca 1562-1637); Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. (1573-1640); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Maciejowski Bernard prymas (1548-1608); Mielecki Mikołaj wda podolski hetman w. kor. (?-1585); Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Niszczycki Zygmunt marszałek zjazdu rycerskiego pod Warszawą; Opaliński Krzysztof wda poznański (1609-1655); Ossoliński Jan Zbigniew (1555-1623); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł V (papież ; 1552-1621); Potworowski Jan skarbnik kaliski; Przekora Jakub klan czechowski; Przyjemski Krzysztof marszałek koła rycerskiego; Puszkarzewski Stanisław; Radoszewski Jerzy podkomorzy wieluński; Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1620); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Rytwiański Jan wda sandomierski; Salamet Herei car tatarski; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sieniawski Adam Hieronim podczaszy kor. (ca 1576-1619); Sierakowski Marcin klan inowłodzki; Słupecki Feliks klan żarnowski; Smarzewski Paweł marszałek zjazdu lipińskiego; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Stabrowski Piotr klan parnawski; Stokowski Mikołaj; Stolecki Jachym Wierusz; Tęczyński Gabriel wda lubelski (?-1617); Uhrowiecki Mikołaj sta chełmski (?-1612); Walewski Adam dworzanin król. skarbnik sieradzki; Waliszewski Adam podskarbi sieradzki; Wężyk Piotr łowczy sieradzki; Wiszgarth Piotr marszałek kowiński; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wolski Adrian; Wolski Jan; Zaliwski Stanisław sta warmiński; Zaremba Aleksander; Zawojski Jan; Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zdrowski Piotr; Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.