Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailPotwierdzenie, iż dwaj bracia, Dominik de Winckler, protonotariusz Królestwa Polskiego, i Jan de Winckler, notariusz skarbu Królestwa wywodzą swoje szlachectwo z najdawniejszych czasów, stawali często do walki w obronie Królestwa przed jego wrogami i pełnili w nim najszczytniejsze urzędy, stąd nie tylko obaj wymienieni bracia, ale także ich dzieci mają prawo do herbu szlacheckiego i do wszystkich wypływających z tego tytułu przywilejów.Leopold cesarz rzymski, król niemiecki etc.DyplomyDypl. 234; Dypl. 2341694 12.22.
No thumbnailPotwierdzenie szlachectwa Józefa de Winckler, syna Jana, notariusza skarbu Królestwa Polskiego, i Katarzyny Lubienieckiej, którego dyplom szlachecki, wystawiony przez cesarza Leopolda, został mu w oryg. przedstawiony.August II Sas król PolskiDyplomyDypl. 235; Dypl. 2351726 11.19.
2 records found