Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Prace naukowe i artykuły M. Malinowskiego.Adamowicz konsyliarz radca; Ajess Basza; Andrzej z Tęczyna zob. Tęczyński Andrzej klan wda krakowski zm. 1536; Bakschay Abraham z Szemnia sekretarz Olbrachta Łaskiego; Bandtkie Jan Wincenty; Baronowicz Łazarz abp czernichowski; Bellay Martin du; Beyschlay Fryderyk Jakub; Bibikow? generał 19 w.; Bielski Marcin; Bronyowski Mikołaj proboszcz; Buczyńska 19 w.; Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657; Czarnkowski Stanisław sędziwoj referendarz kor. sekretarz; Dąbrowski; Dalloz? Edward 19 w.; Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535; Erazm z Rotterdamu; Ernest Ludwik ks. szczeciński; Ferrand Antoine François Claude polityk historyk 1751-1825; Głuchowski Jan; Horbaczewski Jan; Ibrahim Basza; Jan Fryderyk ks. zachodniopomorski; Jan Kazimierz król Polski; Janusz III książę mazowiecki zm. 1526; Jan Zapolya król Węgier; Jan ze Służewa zob. Służewski Jan zm. 1580; Jocher Adam Benedykt 1791-1860; Karnkowski Stanisław prymas 1520-1603; Kazanowski Adam klan sandomierski marszałek nadw. kor.; Kisielow? minister spraw zagranicznych; Kobierzycki Stanisław wda pomorski historyk ok. 1600-1665; Korywiński Stefan kanclerz w. kor.; Kowakiewicz Jan ksiądz; Kwiatkowski Kajetan historyk ok. 1769-1852; Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604; Lelewel Joachim; Maciej z Mławy; Malinowski Mikołaj; Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski; Mikołaj z Kurozwęk zm. 1507 zob. Kurozwęcki Mikołaj wda lubelski zm. 1507; Modzelewski W. 19 w.; Mustafa Basza; Naruszewicz Mikołaj Pawłowicz podskarbi w. lit. zm. 1575; Niesiecki Kasper jezuita heraldyk; Orzelski Świętosław sta radziejowski 1549-1598; Pac Mikołaj bp kijowski; Palaeologus Iacobus; Paprocki Bartosz heraldyk 1543-1614; Perowski? minister 19 w.; Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656; Radziwiłł Stanisław Albrycht zob. Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656; Rudawski Wawrzyniec historyk kan. warmiński i ołomuniecki 1617-1674; Sakowicz Kasjan augustianin ok. 1578-1647; Sinigiani Ambroży; Śliwnicki Maciej; Służewski Jan zm. 1580; Sokołowski; Sołtan Mikołaj; Starowolski Szymon 1588-1656; Strzeszkowski Jakub sta rytwiański; Tarnowski Jan Amor? hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561; Tęczyński Andrzej klan wda krakowski zm. 1536; Tomicki Mikołaj; Tyszkiewicz Eustachy 19 w.; Tyzenhaus 19 w.; Uchański Jakub bp chełmski kujawski prymas 1502-1581; Wapowski Bernard kartograf, historyk (1450-1535); Żbitowski Stanisław klan sandomierski; Zieleniecki Jan dziedzic pow. szadkowskiego; Zygmunt II August król Polski; Zygmunt I król PolskiRękopisy19 w.