Title

Search Results

Results view
7 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Dary wydawnictw bibliotecznych. 1876-79".ArchivesAB 193; AB 1931876-1879
No thumbnail"Nabytki książek drogą księgarską (faktury i kwity księgarskie). 1879 - 1905".ArchivesAB 160; AB 1601879-1905
No thumbnail"Nabytki zbiorów rękopisów, książek, rycin itp. od osób prywatnych, drogą aukcji, od antykwariuszów. 1876-1897".ArchivesAB 1671876-1897
No thumbnail"Nabytki biblioteczne przez dary lub zamianę. 1870-1911".ArchivesAB 1681870-1911
No thumbnail"Prospekty, drobne katalogi, cenniki i ogłoszenia księgarskie".ArchivesAB 2521882-1890
No thumbnail"Memoriał A." Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu.ArchivesAB 2591888-1894
Go to the collection
"Korespondencja Biblioteki Kórnickiej rozmaitej treści, 1884-1894".ArchivesAB 092; AB 0921884-1894
7 records found