Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
[Akta za Jana Sobieskiego, 1678-1691].Aleksander VIII (papież ; 1610-1691); Boye Emmanuel de rektor Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (1639-1700); Chmielnicki Jerzy hetman kozacki (1641-1685); Cibo, Alderano kard. (1613-1700); Cordato Alessandro Mauro- zob. Mauro-Cordato Alessandro; Druszkiewicz, Stanisław Zygmunt klan chełmski (1621-1690); Eleonora (cesarzowa rzymsko-niemiecka ; 1655-1720); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Giustiniano Marcantonio doża Wenecji; Gniński Jan wda chełmiński podkanclerzy kor. (?-1685); Horoziewicz poseł do kniaźiów ruskich; Innocenty XI (papież ; 1611-1689); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Karol Lotaryński (książę Lotaryngii ; 1712-1780); Karol XI (król Szwecji ; 1655-1697); Kosma III Medyceusz zob. Cosimo III de Medici; Krystyna (królowa Szwecji ; 1626-1689); Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705); Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706); Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715); Maria Anna von Pfalz-Neuburg (królowa Hiszpanii ; 1667-1740); Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716); Michał I Apafy ks. Siedmiogrodu (1632-1690); Ottoboni Pietro Vito zob. Aleksander VIII papież; Pac Michał Kazimierz wda wil. hetman w. lit. (1624-1682); Potocki Andrzej klan krakowski hetman polny kor. (?-1691); Przezdziecki Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. (1718-1772); Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wil. hetman w. lit. (ca 1642-1720); Sieniawski Mikołaj Hieronim wda wołyński hetman polny kor. (1645-1683) 1645-1683; Słuszka Józef Bogusław klan wileński hetman polny lit. (1652-1701); Tarło Karol wda lubelski kanclerz w. kor. (?-1702); Wielopolski Jan kanclerz w. kor. (?-1688); Wydżga Jan Stefan kanclerz w. kor. prymas (ca 1610-1685); Zofia Aleksiejewna Romanowa regentka Rosji siostra carów Iwana V i Piotra I (1657-1704)Rękopisy18-19 w.
1 record found