Title

Search Results

Results view
38 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailGłos Jaśnie Wielmożnego Gorzenskiego, chorązego i posła poznanskiego ex turno miany na sessyi dnia 22 listopada roku 1788.Dufour, Piotr (1730-1797) ); Gorzeński, Augustyn (1742-1804)Starodruki32145[1788 ca]
No thumbnailDyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem konfederacyi generalney oboyga narodow w Warszawie R. P. 1788.Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji NarodowejStarodruki314221[1788 ca]
No thumbnailMowa [...] Juliana [Ursyna] Niemcewicza [...] na sessyi Seymowey dnia 24 października r. 1788 miana.Gröll, Michał (1722-1798); Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841)Starodruki38229[1788 ca]
No thumbnailPrzymowienie się in turno Jasnie Wielmoznego Kublickiego posła inflanckiego dnia 3 listopada roku 1788.Gröll, Michał (1722-1798); Kublicki, Stanisław (ca 1750-1809)Starodruki32134[1788 ca]
No thumbnailGłos Jasnie Wielmoznego Kurdwanowskiego generała majora woysk koronnych, posła woiewodztwa czerniechowskiego na dniu miesiąca 3 listopada 1788 roku w Izbie Senatorskiey miany.Gröll, Michał (1722-1798) ); Kurdwanowski, Kajetan (1730-1811)Starodruki32136[1788 ca]
No thumbnailGłos Jasnie Wielmoznego Mierzeiewskiego straznika polnego koronnego posła z woiewodztwa podolskiego w izbie senatorskiey dnia 27 października 1788 miany.Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; Mierzejewski, Józef WojciechStarodruki32130[1788 ca]
No thumbnailGłos [...] Pana Krakowskiego [t.j. Ant. Chryzost. Jabłonowskiego] miany na sessyi seymowey dnia 3 listopada 1788 roku ex turno o Rządzie nad woyskiem.Gröll, Michał (1722-1798); Jabłonowski, Antoni Barnaba (1732-1799)Starodruki38639[1788 ca]
No thumbnailDeclaration des Edicts vom 8ten Januar 1788. wegen Besirafung dererjenigen, die einem Deserteur durchgeholfen haben. De dato Berlin, den 28sten Julii 1788.Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797); Kanter, Johann Jakob (1738-1786) - DziedziceStarodruki36344[1788 ca]
No thumbnailKazanie przed Stanami Rzyczypospolitey na Seymie w roku 1788 w Kościele s. Jana w kollegiacie warszawskiey powiedziane przez [...] Franciszka z Gołąbków Jezierskiego [...].Jezierski, Franciszek Salezy (1740-1791); PijarzyStarodruki128530[1788 ca]
No thumbnailMowa [...] [Jacka] Jezierskiego kasztelana łukowskiego na Seymie dnia 11. Grudnia 1788. Roku powiedziana.Gröll, Michał (1722-1798); Jezierski, Jacek (1722-1805)Starodruki129703[1788 ca]
No thumbnailMowa [...] [Jacka] Jezierskiego kasztelana łukowskiego na Seymie dnia 17. Grudnia 1788. Roku powiedziana.Gröll, Michał (1722-1798); Jezierski, Jacek (1722-1805)Starodruki129704[1788 ca]
Go to the collection
Mowa przy drugiem rozdawaniu nagród dla cnot czynnych i uzytecznych społecznosci ku uwiecznieniu bytności w Krakowie Stanisława Augusta krola [...] podług proiektu [...] Felixa Oraczewskiego [...] na Związek Filantropów [...] przez [...] 22 czerwca [...] 1788 miana.Drukarnia Szkoły Głównej Koronnej; Fiałkowski, MarcinStarodruki228539[1788 ca]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego JMCi Pana Leszczynskiego starosty graboskiego posła woiewodztwa inowrocławskiego na sessyi seymowey dnia 17 Xbra 1788 roku miana.Leszczyński; Pijarzy Warszawa)Starodruki32152[1788 ca]
No thumbnailKorrespondencya w czasie seymu roku 1788. List I [pierwszy] o niektorych obywatelach.Gröll, Michał (1722-1798)Starodruki129816[1788 ca]
Go to the collection
Mowa [...] Prymasa [Michała Jerzego Poniatowskiego] na sessyi seymowey dnia 27 Października 1788. miana.Gröll, Michał (1722-1798); Poniatowski, Michał Jerzy (1736-1794)Starodruki38677[1788 ca]
No thumbnailRegulament w zględem[!] handlu przędzy w Królestwie Pruskim.Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797); Hartung, Gottlieb Lebrecht (?-1797)Starodruki36728[1788 ca]
No thumbnailDyssertacya o kunszcie pisania u starożytnych na posiedzeniu publicznem Szkoły Główney Koronney z okoliczności imienin [...] Michała Jerzego [...] Poniatowskiego [...] dnia VI października roku 1788 [rz.] [...] przez Jacka [Idziego] Przybylskiego [...] czytana.Drukarnia Szkoły Głównej Koronnej; Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819)Starodruki128930[1788 ca]
No thumbnailDyssertacya o kunszcie pisania u starożytnych na posiedzeniu publicznem Szkoły Główney Koronney z okoliczności imienin [...] Michała Jerzego [...] Poniatowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa [...] dnia VI. października roku MDCCLXXXVIII [...] przez [...] filozofii doktora [...] czytana.Drukarnia Szkoły Głównej Koronnej; Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819)Starodruki237590[1788 ca]
No thumbnailPublicandum wegen der Sonn- und Festags-Feye[...] in West-Preussen.Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797); Kanter, Johann Jakob (1738-1786) - DziedziceStarodruki36722[1788 ca]
No thumbnailGłos Jaśnie Wielmożnego Tyszkiewicza posła zmudzkiego na sessyi 15. Xbra w izbie seymowey miany.Pijarzy Warszawa); Tyszkiewicz, Honory Jerzy poseł żmudzkiStarodruki32150[1788 ca]
38 records found