[Król Zygmunt I zobowiązuje się do spłacenia w ratach 18000 florenów węgierskich w złocie na rzecz książąt pomorskich Jerzego i Barnima, z tytułu nieuiszczonego dotychczas posagu, wyznaczonego przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka córce Annie, żonie księcia pomorskiego Bogusława]

Library catalog
Dyplomy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: Dypl. 051
 • Tytuł: [Król Zygmunt I zobowiązuje się do spłacenia w ratach 18000 florenów węgierskich w złocie na rzecz książąt pomorskich Jerzego i Barnima, z tytułu nieuiszczonego dotychczas posagu, wyznaczonego przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka córce Annie, żonie księcia pomorskiego Bogusława]
 • Wystawca dokumentu: Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)
 • Miejsce i rok: 1526 05.03.
 • Opis fizyczny: 49x32 cm
 • Język: Łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna Jagiellonka (księżna pomorska ; 1476-1503)
  • Barnim IX (książę szczeciński ; 1501-1573)
  • Bogusław X (książę szczeciński i słupski ; 1454-1523)
  • Jerzy I (książę pomorski ; 1493-1531)
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
  • Polityka międzynarodowa 16 w.
  • Posag 15-16 w.
  • Posag 15-16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
 • Uwagi:
  • In dorso nota streszczająca: Transactio Sigismundi regis cum Georgio et Barnimo ducibus Pomeranie de dote Anne matris ipsorum, sororis sue etc.
  • Zygmunt król Polski, Wielki Książę Litwy, Rusi i Prus itd. oznajmia, że Jerzy książę szczeciński, Pomorza, Kaszub, Vandali itd., książę Rugii, jego siostrzeniec, przybywszy do Gdańska oznajmił, że posag zmarłej księżnej Anny, matki swojej i siostry jego [Zygmunta], który król Kazimierz [ojciec Zygmunta], panu księciu Bogusławowi, jego ojcu [Jerzego], został wyznaczony, nie został jeszcze spłacony, i prosił, aby ten posag został mu i jego bratu, Barnimowi księciu pomorskiemu, spłacony. Zygmunt zgadza się na ten zwrot i na mocy umowy pomimo, że po upływie czasu zupełnie nie wiedział, że sprawa tego długu powinna zostać przedłożona, a on byłby uwikłany w wojny i trudności, tak jak byli jego rodzice, albo bracia i poprzednicy, do których to bliskich ta zapłata należała. Jednak utwierdzony szacunkiem i życzliwością ze strony Jerzego i Barnima oświadczył, że cały wspomniany posag, na sumę 18000 florenów węgierskich w złocie, on i jego dziedzice przekazuje i niniejszym dokumentem ustanawia i zobowiązuje się, że do święta Oczyszczenia NMP [02.02] przyszłego roku 1527 zapłaci 4000 florenów, i każdego następnego roku na to święto po 2000 florenów, aż do spłacenia całej sumy 18000 florenów. Ci zaś panowie książęta, zeznanie im corocznie uczynione, pod pieczęcią i po całkowitej spłacie tej sumy w ostatecznym terminie zobowiązali się oddać. Działo się i dano w Gdańsku w święto Znalezienia Krzyża św. [03.05] 1526. Za panowania 20. roku Zygmunta.

MARC

 • 100 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 245 a [Król Zygmunt I zobowiązuje się do spłacenia w ratach 18000 florenów węgierskich w złocie na rzecz książąt pomorskich Jerzego i Barnima, z tytułu nieuiszczonego dotychczas posagu, wyznaczonego przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka córce Annie, żonie księcia pomorskiego Bogusława]
 • 250 a Autograf
 • 260 a Gdańsk c 1526 05.03.
 • 300 c 49x32 cm
 • 500 a In dorso nota streszczająca: Transactio Sigismundi regis cum Georgio et Barnimo ducibus Pomeranie de dote Anne matris ipsorum, sororis sue etc.
 • 500 a Zygmunt król Polski, Wielki Książę Litwy, Rusi i Prus itd. oznajmia, że Jerzy książę szczeciński, Pomorza, Kaszub, Vandali itd., książę Rugii, jego siostrzeniec, przybywszy do Gdańska oznajmił, że posag zmarłej księżnej Anny, matki swojej i siostry jego [Zygmunta], który król Kazimierz [ojciec Zygmunta], panu księciu Bogusławowi, jego ojcu [Jerzego], został wyznaczony, nie został jeszcze spłacony, i prosił, aby ten posag został mu i jego bratu, Barnimowi księciu pomorskiemu, spłacony. Zygmunt zgadza się na ten zwrot i na mocy umowy pomimo, że po upływie czasu zupełnie nie wiedział, że sprawa tego długu powinna zostać przedłożona, a on byłby uwikłany w wojny i trudności, tak jak byli jego rodzice, albo bracia i poprzednicy, do których to bliskich ta zapłata należała. Jednak utwierdzony szacunkiem i życzliwością ze strony Jerzego i Barnima oświadczył, że cały wspomniany posag, na sumę 18000 florenów węgierskich w złocie, on i jego dziedzice przekazuje i niniejszym dokumentem ustanawia i zobowiązuje się, że do święta Oczyszczenia NMP [02.02] przyszłego roku 1527 zapłaci 4000 florenów, i każdego następnego roku na to święto po 2000 florenów, aż do spłacenia całej sumy 18000 florenów. Ci zaś panowie książęta, zeznanie im corocznie uczynione, pod pieczęcią i po całkowitej spłacie tej sumy w ostatecznym terminie zobowiązali się oddać. Działo się i dano w Gdańsku w święto Znalezienia Krzyża św. [03.05] 1526. Za panowania 20. roku Zygmunta.
 • 541 c St. zas.
 • 546 a Łac.
 • 600 a Anna Jagiellonka c (księżna pomorska ; d 1476-1503)
 • 600 a Barnim IX c (książę szczeciński ; d 1501-1573)
 • 600 a Bogusław b X c (książę szczeciński i słupski ; d 1454-1523)
 • 600 a Jerzy b I c (książę pomorski ; d 1493-1531)
 • 600 a Kazimierz Jagiellończyk c (król Polski ; d 1427-1492)
 • 650 a Polityka międzynarodowa y 16 w.
 • 650 a Posag y 15-16 w.
 • 650 a Posag y 15-16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) x historia y 16 w.
 • 852 j Dypl. 051
 • 919 b Pierwotnie zapewne jedna pieczęć.
 • 999 a MS b 19.07.28