"Sprzymierzenie osób duchownych y świeckich w dekanacie krobskim dyecezyi poznańskiey powtórnie do druku podane."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01760
 • Kopie: Mf 1955
 • Tytuł: "Sprzymierzenie osób duchownych y świeckich w dekanacie krobskim dyecezyi poznańskiey powtórnie do druku podane."
 • Miejsce i czas powstania: 1816-1852
 • Opis fizyczny: 56 k. 16x10 cm
 • Oprawa: półsk.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Rozdz. V i VI są rodzajem formularza wypełnionego zapiskami rękop. Rozdz. V: "Bracia y Siostry do Zgromadzenia przyjęci" (wpisy z lat 1816-1841). Rozdz. VI: "Bracia y Siostry Zgromadzenia [...] zmarli" (wpisy z lat 1822-1852).
  • Druk uzupeł. wpisami rękop.
 • Proweniencja:
  • Wymiana z M. Swinarskim
  • Z Bibl. Zygm. Czarneckiego w Rusku Superexlibris: herb Prus III z napisem: Zygmunt Czarnecki
  • "Florentynie z Chłapowskich Czarneckiej" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Krobia
  • Rawicz m. pow.
  • Bractwa 19 w.
 • Uwagi: Pismo jednej ręki: ks. Giżewskiego.

MARC

 • 245 $a "Sprzymierzenie osób duchownych y świeckich w dekanacie krobskim dyecezyi poznańskiey powtórnie do druku podane."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1816-1852
 • 300 $a 56 k. $c 16x10 cm
 • 340 $d rkps $e półsk.
 • 400 $a Chłapowska Florentyna zob. Czarniecka z Chłapowskich Florentyna
 • 500 $a Pismo jednej ręki: ks. Giżewskiego.
 • 520 $a Rozdz. V i VI są rodzajem formularza wypełnionego zapiskami rękop. Rozdz. V: "Bracia y Siostry do Zgromadzenia przyjęci" (wpisy z lat 1816-1841). Rozdz. VI: "Bracia y Siostry Zgromadzenia [...] zmarli" (wpisy z lat 1822-1852).
 • 520 $a Druk uzupeł. wpisami rękop.
 • 530 $d Mf 1955
 • 541 $c c $d 1948 $e 664
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Wymiana z M. Swinarskim $w Swinarski Marian
 • 561 $a Z Bibl. Zygm. Czarneckiego w Rusku Superexlibris: herb Prus III z napisem: Zygmunt Czarnecki $m Rusk $w Czarnecki Zygmunt bibliofil, kolekcjoner
 • 561 $a "Florentynie z Chłapowskich Czarneckiej" - [rkps] $w Chłapowska Florentyna zob. Czarniecka Florentyna z Chłapowskich $w Czarniecka Florentyna z Chłapowskich
 • 651 $a Krobia
 • 651 $a Rawicz m. pow.
 • 653 $a Bractwa 19 w.
 • 700 $a Giżewski P. $c ks. pleban kołaczkowski
 • 740 $a Bracia y Siostry Zgromadzenia ... zmarli" wpisy z lat 1822-1852. $a Bracia y Siostry do Zgromadzenia przyjęci" wpisy z lat 1816-1841.
 • 852 $j BK 01760

Copies

 • Signature: BK 01760