"Panowanie Zygmunta III. Woyna inflantska No 2" 1603-1623.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00294
 • Kopie:
  • Mf 760
  • Mf 34
  • Kat. Mikr. BN R. 1954, poz. 49
 • Tytuł: "Panowanie Zygmunta III. Woyna inflantska No 2" 1603-1623.
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: XVII k., 486 s. 40x25 cm
 • Oprawa: skóra brązowa 21 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 68. "Kopia postanowienia Seymiku powiatu Drohickiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 59" k. 303 Seymow, 20. 12. 1604 s. 285-288 Inflantskie Nro 68
  • 69. "Kopia postanowienia seymiku Warszawskiego zgodnego z Raciążskim nie we wszystkim jednak, zrobiona z oryginału Extractu Grodowego położonego pod Nrem 56" k. 329 Seymow, 4-5.01. 1605 s. 289-292 Inflantskie Nro 69
  • 70. "Kopia postanowienia seymiku Pruskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 57 . 339 Seymow, 04.01. 1605 s. 293-296
  • 71. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1605 s. 297-300 N. 71, No 72 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Za p. Wiszowatym [porucznikiem roty Niewiarowskiego]
  • 72. "Listy priczinne od Jo Msci pana starosty Zmodzkiego [Jana Karola Chodkiewicza] do króla [Zygmunta III] s. 301-302 Są to listy za: Zawiszą, Bartoszem Ważyńskim, Grzegorzem Sielickim, Andrzejem Wojtkowskim, Maciejem Gorzewskim, Teodorem Skuminą, Kozuckim, Karolem Ważyńskim, Scipionem, Aleksandrem i Janem Drobiszami - większość tych listów umieszczona jest wyżej
  • 73. "Notum sit universis ac singulis quorum hoc iure interest [...] 23.07. 1614 s. 303-306 podpisani: Jan Karol Chodkiewicz, Jan Meier sekretarz w imieniu miasta Rygi oryg., podpisy, pieczęcie, N. 73, Nro 78 przekreśl. a dorso: Compositio cum Farensbach 23 Julii 1614 W sprawie szkód i rabunków wojska Wolmara Farensbacha mieszkańcom Rygi
  • 74. "Conditiones compositionis quam [...] Wolmarus] Farensbachius tenere debuit cuius fideiussorem se praebet [...] Generalis Liuoniae eandem Nobilitas huius Provinciae et Spectabilis Senatus Civitatis Regiae Rigensis promittit, podp.: Wolmarus Farensbach, Joannes Carolus Chodkiewicz Commissarius Generalis Liuoniae. Concordat cum originali subscripto et consignato. Ita testor infrascriptus Notarius publicus Petrus Jeger [1614] s. 307-310 Nro 74 a dorso: Conditiones Transactionis cum Farensbecio Anno 1614 initae
  • 75. "Odoardo Farnese cardinalis Sigismundo III Regi Poloniae et Sueciae", b.d. 01.03. 1617] s. 311-314 oryg., podpis, pieczęć, adres, Nro 75 Przesyła królowi zebrane w tajnym Archiwum Watykańskim materiały do świeckiej i kościelnej historii Szwecji
  • 76. "Christophorus Radivil princeps exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Rigensibus, Wilno 26.06. 1617 s. 315-318 oryg., podp., pieczęć, adres a dorso: Magnifici Ducis Christophori Radziuili literae 21 Juny Ao 1617 datae, promittit suppetias, laudat fidem; promisso suppetiarum data 26 Juny 1617
  • 77. "Sigismundus III rex Poloniae et Sueciae Burgrabio, Proconsuli, consulibus totique Magistratui Civitatis Rigensis, Warszawa 09.07. 1617 s. 319-322 N. 77; a dorso: Literae Regiae Responsoriae de facto Farensbekii datae 20 July Ao 1617, fides Civitatis laudatur Farensbach spiskując ze Szwedami poddał im Dynemunt, co zagraża Rydze, król nakazuje hetmanowi pośpieszyć miastu z pomocą
  • 78. "Rigenses Sigismundo III Poloniae regi, Ryga 23.07. 1617 s. 323-324 N. 78, kopia współczesna, nad tytułem: Arx Rigensis Farensbach zamierzał również oddać Szwedom Parnawę, 17 okrętów z wojskiem niemieckim, napad na Rygę
  • 79. "Rigenses Sigismundo III regi Poloniae, Ryga 22.07. 1617 s. 224-226 kopia współczesna, nad tytułem: Farensbachiana Dziękują za list pisany po zajęciu Dynemuntu dla Szwedów przez Farensbacha, naprawa zniszczonych murów miejskich
  • 80. "Rigenses Regiae Majestati Sigismundo III, Ryga 20. 10. 1617 s. 327-330 N. 79; kopia współczesna a dorso: Literae Rigensium de 20 Octobris Ao 1617 Skarga na zdradę Farensbacha, zatrzymał 1000 piechoty i rotę jazdy i pustoszy Inflanty, Szwedzi uzbrajają Parnawę
  • 81. "Leo Sapieha Cancellarius Magni Ducatus Lithuaniae Burgrabio, Proconsuli, Consulibus totique Magistratui civitatis Rigensis, Warszawa 19.04. 1618 s. 331-334 oryg., podpis, pieczęć, adres, N. 80, No 5 a dorso: Illustrissimi Domini Cancellarÿ Lithuaniae Sapiehae de militibus nunc in praesidium arcis Dunemundensis collocatis. Lectae 27 Maÿ 1618
  • 82. "Christophorus Radziwił Campiductor Magni Ducatus Lithuaniae universale Ridensibus, Ryga 13.08. 1618 s. 335-338 oryg., podpis, pieczęć, Nro 3, N. 81 Potwierdza, że Ryżanie posłali i utrzymywali posiłki w Dynemuncie, naprawili mury miasta własnym kosztem, dostarczyli żywności, prochu, ołowiu
  • 83. "Kopia listu Zygmunta III do Zbigniewa Ossolińskiego wojewody sandomierskiego, Warszawa 25. 10. 1618 s. 339-340 Inflantskie Nro 82. Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski. Oryginał położony iest pod Nrem 69" k. 371 Seymow O sejm walny w Warszawie w sprawie Inflant, Gustaw Adolf wtargnął tam i zajął Parnawę i port, żołd dla wojska
  • 84. "Sigismundus III rex Poloniae Decretum inter cives Rigenses et Farensbachum, Warszawa 02.03. 1619. Relatio [...] Stanislai Żółkiewski a Żółkiew Regni Poloniae Cancellarÿ et exercituum generalis [...] Campiductoris; Joannes Gumowski s. [???] Nro 83, kopia współczesna u dołu: Decretum inter Ciues Rigenses et Ferensbachum Comitiis 1619 B:, a dorso: Decretum Comitiale contra Farensbachum
  • 85. "Sigismundus III rex Poloniae Proconsulibus, Consulibusque Civitatis Rigensis, Warszawa 05.04. 1619 s. 345-346 kopia współczesna, Nro 84 a dorso: S. Regiae Majestatis Domini nostri Clementissimi literae ratione Farensbachi. Lectae 14 Aprilis Ao 1619 O poleceniu wydanym Chodkiewiczowi załatwienia sporów Ryżan z Wolmarem Farensbachem
  • 86. "Christophorus Radziwił exercituum M. D. L. dux campestris Rigensibus, Birże 08.04. 1619 s. 347-350 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 4, N. 85; a dorso: Illustrissimi Principis Dni Christophori Radziwili Campiductoris literae. Lectae 31 Martii Ao 1619 unionis negotium Spodziewa się trwałości zawartej ugody, w razie potrzeby dostarczy posiłków
  • 87. "Joannes Carolus Chodkiewicz Proconsulibus Civitatis Rigensis, Kretynga 14.04. 1619 s. 351-354 oryg., podpis, ślad pieczęci, adres, No 73, No 86 a dorso: Illustrissimi domini Palatini Vilnensis ratione Farensbachi 14 Aprilis A. 1619
  • 88. "Joannes Carolus Chodkiewicz generalis exercituum MDL, Kretynga 14.04. 1619 s. 355-356 kopia współczesna, No 74, No 87 a dorso: Literae Illustrissimi Dni Chodkiewicz Palatini Vilnensis 14.04. 1619 Identyczny z nr 87
  • 1. "Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey wyznaczonych do króla [Zygmunta III], Lwów 13.07. 1603. Podpisani: Stanisław Żółkiewski kasztelan lwowski, hetman polny, Piotr Myszkowski z Mirowa kasztelan lubelski, Adam H. Sieniawski s. 1-2 Inflantskie Nro 1. Oryginał położony pod Nrem 130" k. 419 Woyny Tureckiey, adres; zgodne z oryginałem L. Gołębiowski
  • 2. "Jan Karol Chodkiewicz [starosta żmudzki, hetman polny litewski] do króla [Zygmunta III], w obozie nad Iszkliem [Ikškile] 14.07. 1603 s. 3-6 N. 2, No 31. Oryginał, podpis, pieczęć, adres Poleca królowi mieszkańców Rygi zawsze wiernych Rzeczypospolitej: Prziczina za Ryżany
  • 3. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 18.07. 1603 s. 7-10 N. 3, Nro 32, oryginał, podpis, pieczęć, adres: Za panem Aleksandrem Drobÿszem o Laust moizę po Fabianie Tyzenhauzie
  • 4. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 18.03. 1603 s. 11-14 N. 4, Nro 33, oryginał, podpis, pieczęć, adres: Za P[anem] Maciejem Gorzewskim o moize Undel y Vngel i Arent moize
  • 5. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 19.07. 1603 s. 15-18 oryginał, podpis, pieczęć, adres, N. 5, Nro 35: Za P[anem] Wazinskim o Palmes moize po Aaronie Mixtaku w Rakiborskim powieczie
  • 6. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu nad Iszklią moizą 19.07. 1603 s. 19-22 oryginał, podpis, pieczęć, adres, N. 6, Nro 34: Za panem Skominem o dobra po Hans Verakusie y Ditlofie Hareferze
  • 7. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 19.07. 1603 s. 23-26 N. 7, Nro 36, oryginał, podpis, pieczęć, adres: Za panem Barthoszem Wazinskim o Walila moize po Bernardzie Procrochu y Bvun [?] moize po Hans Iszkielu w powieczie Bialokaminskiem. [W tekście po Bernardzie Kwewelin].
  • 8. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 27-30 N. 8, No 37, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za P[anem] Grzegorzem Srzelinskim o Iran moize po Girzem Brangiel
  • 09. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 31-34 oryginał, podpis, pieczęć, adres; N. 9, No 38: Za panem Janem Drob~?: yszem o Veht moize po Othonie Toks y Themis Asserny w Rakiborskim
  • 10. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 35-38 N. 10, No 39, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za panem Zawiszą o dobra po Bartel Birch w Rakiborskim
  • 11. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 39-42 N. 11, No 40, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za panem Scipionem o Konde moizę
  • 12. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 43-46 N. 12, No 41 przekreślone, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za panem Bogdanem Mustaphą y Imbrahimem
  • 13. "J. K. Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 21.07. 1603 s. 47-50 oryg., podpis, pieczęć, adres, N. 13, No 42 przekreślone: List prziczinnÿ in genere za wszelkimi żolnierzmÿ 14. "Burgrabius, Proconsules Consulesque Civitatis Rigensis ad Sigismundum III regem Poloniae et Sueciae, Ryga 28.07. 1603 s. 51-54 N. 14, Oryg., pieczęć, adres Skarga o zagrabienie przez Szwedów statków ryskich, okradanie z żywności wiosek i zamków w Kurlandii, prośba o pomoc: 28 Julÿ 1603
  • "Treść listow i różnych rękopismow w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. III-XVI obszerne streszczenie dokumentów
  • 110. "Sprawa Krzysztofa Radziwiłła z Wolmarem Farensbachem przed komisarzami królewskimi, 1619 s. 431-446 No 107 Na końcu: Ten script na requisitią Ich M. M. PP. Commissarzom JKM. podaie się, protestatia, że to com ia ex priuata memoria niedołożywszy sie Xia Msci pana mego wiernie jednak ÿ prawdziwie tu spisał, declaratÿ Xcia Jeo Mci pana mego ktorą na list Ich MM. panom Commissarzom dac ma, tudzies ÿ meliorationi scriptu tego per eundem faciendae nic praeiudicowac nie może
  • 111. "Christophorus Radziwił M. D. Lithuaniae Campiductor ad Joannem Ulricum Syndicum et Thomam Rhamum ciuitatis Rigensis Internunciis, Wilno 06.03. 1620 s. 447-450 No 7, No 108, oryg., podpis, pieczęć, adres O ruchach Farensbacha z dwiema chorągwiami na Podlasie, do Bielska i Knyszyna
  • 112. "Leo Sapieha MDL. Cancellarius Joanni Vlrico Sindico et Thomae Ramusio civibus Rigensibus, Brześć 14.03. 1620 s. 451-454 No, No 109, oryg., podpis, pieczęć, adres Podejmie się przyspieszyć załatwienie sporu Krzysztofa Radziwiłła i Rygi z Farensbachem
  • 113. "Leo Sapieha Burgrabio Proconsuli Consulibusque Ciuitatis Rigensis, Brześć 19.04. 1620 s. 455-458 No 8, N. 110, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres a dorso: Illmi Dni Leonis Sapiehae Cancellarii Lithuaniae in causa Farensbachi. Lectae 23 Aprilis A. 1620: Evocatur Civitas Novogrodiorum pro Dominica Jubilate [07.05.]
  • 114. "Christophorus Radziwil MDL. dux campestris Joanii Ulrico Sindico Rigensis Ciuitatis et Thomae Ramo, Lubeka 23.04. 1620 s. 459-462 oryg., podpis, ślad pieczęci, adres; No 8, N. 111 Spotkanie się w Nowogródku w sprawie ugody z Farensbachem
  • 115. "Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Ciuitatis Rigensis, Lubeka 11.05. 1620 s. 463-466 No 9, No 112, oryg., podpis, pieczęć, adres Przyjedzie do Nowogródka, czeka jednak na wezwanie kanclerza, wojewoda jest poważnie chory i mógłby przybyć za 3-4 tygodnie
  • 116. "Leo Sapieha Burgrabio Proconsulibus Consulibusque Civitatis Rigensis", b.d. Brześć 13.05. 1620] s. 467-470 No 11, N. 113, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Cancellarii Leonis Sapiehae sine loco et tempore. Lectae 13 Maÿ 1620 presentibus Tribunis in causa Farensbeciana Co mógł, robił w sprawie ugody między K. Radziwiłłem, Rygą i Farensbachem, prosi o wysłanie do Nowogródka kogoś roztropnego
  • 117. "Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Ciuitatis Rigensis et Thomae Ramo, Lubeka 16.05. 1620 s. 471-474 No 11, N. 114, oryg., podpis, pieczęć, adres Woj. wileński kazał wysłać do Rygi rotę piechoty i sam za nią pospieszy, 100 piechoty ma asystować przy traktatach szwedzkich
  • 118. "Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Rigensi et Thomae Ramo, Lubeka 28.05. 1620 s. 475-478 No 10, N. 115, oryg., podpis, pieczęć, adres A dorso: Si Vilnae equos non invenirent pergant Jaszuny, ibi expectabunt equi Sprawy spotkania się o ugodę z Rygą, Farensbachem i Radziwiłłem
  • 119."Odoardo Farnese Cardinalis Regi Poloniae Sigismundo III, Parma 31.03. 1623 s. 479-480 N. 116, oryg., podpis; ultima Martii 1623 Cardinale Farnese Wydobycie materiałów szwedzkich z tajnego archiwum watykańskiego zlecił kardynałowi Aldobrandini
  • 120. "Ludovici [Ludovisius] cardinalis Sigismundo III, Roma 06.05. 1623 s. 483-486 N. 117, oryg., podpis W sprawie jak wyżej
  • 28. "Kopia listu originalnego Jana Karola Chodkiewicza do króla [Zygmunta III], Ryga 19.03. 1604 s. 101-104 Inflantskie Nro 28. Oryginał położony iest pod Nrem Miscel. Zgodne z oryginałem Ł. Gołębiowski
  • 29. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 19.03. 1604 s. 105-108 N. 29, No 49 przekreśl. oryginał, podpis, pieczęć, adres: P[an] starosta Zmodzki za P[anem] Tarnholczem 19 Martii 1604 w Rydze
  • 30. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 08.04. 1604 s. 109-112 N. 30, No 52 przekreśl. W imieniu swoim i rycerstwa w Rydze o zapłatę jak najprędszą "ktorym w tak srogim uciśnieniu y godzina cięszka".: P[an] starosta Zmudzki 8 Aprilis 1604 z Rygÿ
  • 31. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 10.04. 1604 s. 113-116 N. 31, No 53 przekreśl., oryg., podpis, brak pieczęci, adres Bunt pospólstwa w Rydze, ubezpieczenia Dźwiny przed napadem Karola gotów jest wynająć 10 okrętów holenderskich
  • 32. "J. K. Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 28.04. 1604 s. 117-120 N. 32, No 54 przekreśl., oryginał, podpis, pieczęć, adres Bunt w Rydze uspokojony, zasługa w tym burgrabiego, zabiegi o pieniądze u Ryżan, próby zdobycia Parnawy: P[an] starosta Zmudzki 28 Aprilis 1604 z Rygÿ
  • 33. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 30.04. 1604 s. 121-124 N. 33, No 55 przekreśl., oryg., podpis, pieczęć, adres: 30 Aprilis 1604 za panem Gosławskim
  • 34. "Instructia P. P. Poslom Felinskim do Jego Mczi pana hethmana [Jana Karola Chodkiewicza] dana według ktorey szye maią sprawowacz panu Komorońskiemu panu Gorsczkiemu, Felin 12.05. 1604 s. 125-128 N. 34, No 56 przekr., 17 podpisów, oryg. Proszą o pieniądze, czekają do świątek, inaczej wyjeżdżają z powodu głodu: Instructia od żołnierzow felinskich do pana starosty Zmudzkiego
  • 35. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 20.05. 1604 s. 129-136 N. 35, No 57 przekr., No 58, oryg., podpis, pieczęć, adres Warunki poddania się Finlandii, w zmowie z mieszkańcami Moskwa zdobyłaby Narwę: z Rÿgÿ 20 Maÿ 1604 o rzeczach Inflanczkich
  • 36. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 22.05. 1604 s. 137-140 N. 36, No 59 przekreśl., oryg., podpis, pieczęć, adres Ci, co przeszli do Karola wracają i proszą o przywrócenie im majatku: 22 Maÿ 1604 w Rÿdze o Informatią co zdraicami czinic ktorzy zaniduią
  • 37. "Philippus Julius dux Stetinensium Pomeranorum [...] [Sigismundo III] regi Poloniae, Wołogoszcz 30.05. 1604 s. 141-148 N. 37, No 18, oryg., podpis, pieczęć, adres: 30 Maÿ 1604 Philippus dux Pomeranorum de pace cum Carolo constituenda
  • 38. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 03.06. 1604 s. 149-152 N. 38, No 60 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres 500 rajtarów i 13 chorągwi piechoty szwedzkiej przybyło morzem i szykują się na Biały Kamień, gdzie nie ma więcej jak 100 piechoty polskiej: p. starosta Zmudzki o przibiciu ludzi Carolussowych do Inflant 3 Junii 1604
  • 39. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 04.06. 1604 s. 153-156 N. 39, No 61 przekr.: p. staroszta Zmudzki za p. Dennhofem
  • 40. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 12.06. 1604 s. 157-160 N. 40, No 62 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres: Za p. Nowoskim - wydał kilka tysięcy na wojnę inflancką, prosi króla o szczodrobliwość
  • 41. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 17.06. 1604 s. 161-164 N. 41, No 63 przekr., oryg., podpis, pieczęć-adres: Za Gerzem Megden "caduk od WKM na Rydze conferowany iest, ktorego od tego czasu od Ryżan doiść nie może".
  • 42. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 20.06. 1604 s. 165-168 N. 42, No 64 przekreślone, oryg., pieczęć, adres: Za X Curlandskim - zniszczenie ziemi jego i znaczne oddane usługi same mówią za księciem
  • 43. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga VI 1604 s. 169-172 N. 43, No 65 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres
  • 44. "Burgrabius, Proconsules et Consules Regiae Ciuitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae, Ryga 23.08. 1604 s. 176-179 oryg., podpis, pieczęć, adres O nowej klęsce okrętów ryskich, Chodkiewicz bez wojska, Szwedzi chyba wkrótce zdobędą Biały Kamień: Rigenses 23 Mensis Augusti
  • 45. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Dorpat 03.09. 1604 s. 180-183 N. 45, No 66 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres: p. starosta Zmudzki za Siedliszczyńskim - majątek jego zabrano kadukiem
  • 46. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Dorpat 10.09. 1604 s. 184-187 N. 46, No 67 przekr., oryg., podpis, pieczęć adres Za pieniądze dziękujemy, rycerstwo zraża się biedą i głodem, Szwedzi w 5000 pod Białym Kamieniem: p. starosta zmudzki o rzeczach Indlandskich [???] 10 Septembris 1604
  • 47. "Jan Karol Chodkiewicz do króla Zygmunta III, Dorpat 17.09. 1604 s. 188-190 N. 47, No 68 przekr., oryg., podpis, piecz., adres Przesyła wykaz, jak rozprowadził 88 000 żołdu i ile się jeszcze należy, naprawili mosty, armaty ściągnęli z Rewla, pójdą pod Biały Kamień: z obozu pod Derptem 17 Septembris 1604 przes Kamienskiego sługę swego
  • 48. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], spod Hiberpola 29.09. 1604 s. 191-194 N. 48, No 70 przekr., oryg. podp., brak pieczęci i adresu
  • 49. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Hiberpola 29.09. 1604 s. 195-198 N. 49, No 60 przekr., oryg., podpis, ślad piecz., adres; p. starosta Zmudzki za p. Komorowskim z roty p. Dąbrowiney - o moizę Kans i Kurluel
  • 50. Kopia listu Konstantego X. Ostrowskiego do krola [Zygmunta III], Zwiaśle 10. 10. 1604 s. 194-195 Inflantskie Nro 50. Oryginał położony iest pod Nrem 31" k. 147 Seymow. Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski Odpowiedź na list króla w sprawie zwołania sejmu
  • 51. "Kopia listu Jana Zamoyskiego do króla [Zygmunta III], Zamość 15. 10. 1604 s. 201-202 Inflantskie Nro 51. Oryginał położony iest pod ńrem 34" k. 159 Seymow. Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski Odpowiedź na list królewski o miejsce i czas sejmu
  • 52. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Dorpat 31. 10. 1604 s. 203-206 No 71 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres Nie będzie zimował w Estonii, gdyż piechota odeszła, resztę wojska utrzyma nad Dźwiną w Białym Kamieniu; Inflanczkich ultima Octobris 1604
  • 53. "Carolus dux Nivernensis Par Franciae Regi Poloniae [Sigismundo III], b. m. 16. 11. b. d. [1604] s. 207-210 N. 53, No 21, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres; 16 Novembris 1604 dux Nivernensis de pace inter Regiam Majestatem et Carolum Sudermaniae
  • 54. "Kopia postanowienia Seymiku Halickiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 39" k. 179 Seymow, 08. 12. "1604 s. 211-214 Inflantskie No 53, N. 54 Zgodne z kopią L. Gołębiowski Instructia i Artikuły [...] z seymiku Halickiego dane na Seym walny w Warszawie pro die 20 Januarii od JKMci złożony
  • 54a. Kopia postanowienia Seymiku Kiiowskiego zrobiona z kopii wspołczesney, położoney pod Nrem 55" k. 319 Seymow, 10. 12. 1604 s. 215-218 Inflantskie N. 54a; Na marginesie: Jmci kniaziu Romanowi Rożyńskiemu
  • 55. "Kopia postanowienia Seymiku w[oje]wodztwa Belzkiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 52" k. 279 Seymow, ok. 16 lub 14. 12. 1604 s. 219-228 Inflantskie Nro 55. Zgodne z kopią L. Gołębiowski
  • 56. "Kopia postanowienia Seymiku Wiśnieńskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 42" k. 207 Seymow, 14. 12. 1604 s. 229-232 Inflantskie Nro 56
  • 57. "Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 44" k. 219 Seymow, 14. 12. 1604 s. 233-236 Inflantskie Nro 57
  • 58. "Kopia postanowienia Seymiku Radzieiowskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 43" k. 211 Seymow, 16. 12. 1604 s. 237-240 Inflantskie Nro 58
  • 59. "Kopia postanowienia Seymiku krakowskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 48" k. 241 Seymow, 16. 12. 1604 s. 241-246 Inflantskie Nro 59
  • 60. "Kopia postanowienia Seymiku Łęczyckiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 46" k. 227 Seymow, 16. 12. 1604 s. 247-250 Inflantskie Nro 60
  • 61. "Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 45" k. 223 Seymow, 16. 12. 1604 s. 251-252
  • 62. "Kopia postanowienia Seymiku Raciążskiego. Oryginał położony jest pod Nrem 47" k. 231 Seymow, 16. 12. 1604 s. 253-256 Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski, Inflanstkie Nro 293
  • 63. "Kopia artykułow woiewodztwa sieradzkiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 41" k. 197 Seymow, 16. 12. 1604 s. 257-262 Inflantskie Nro 63 52064.
  • 64. "Kopia postanowienia Seymiku Srzedzkiego, 16. 12. 1604 s. 263-270 Inflantskie Nro 64
  • 65. "Kopia postanowienia [sejmiku] woiewodztwa Lubelskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 50" k. 267 Seymow, 16. 12. 1604 s. 271-274 Inflantskie Nro 65
  • 66. "Kopia postanowienia rozdwoionego Seymiku Lubelskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 51" k. 275 Seymow, 17. 12. 1604 s. 275-278 Inflantskie Nro 66
  • 67. "Kopia postanowienia seymiku woiewodztwa Sędomirskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 49" k. 253 Seymow. Artykuły seymiku Opatowskiego Anni 1604 na seym Warszawski pro die 20 Januarii A. 1605. Instructia panom posłom dana, 17. 12. 1604 s. 279-284 Inflantskie Nro 67
  • 15. "Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey naznaczonych do króla Lwów 30.07. 1603 s. 55-56 Inflantskie Nro 15. Podpisani: Stanisław Żółkiewski, Piotr Myszkowski z Mirowa, Adam H. Sieniawski, Oryginał położony pod Nrem 132" k. 415 Woyny Tureckiey
  • 16. "Responsoriae Ciuitatis Rigensis ad Caroli literas die 5 Augusti per tubicinem excubitoribus Rigensibus exhibitis scriptae, sed nondum missae s. 47-58 N. 16 Przesyłają królowi list Karola wzywający Rygę do zdrady, przysięgali jednak wierność królowi
  • 17. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 59-62 N. 17, 45: Za P[anem] Stabrowskim
  • 18. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 59-62 oryg., podpis, pieczęć, adres, N. 18, No 43 przekreślone: Za P[anem] Przilęczkiem
  • 19. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 67-70 N. 19, No 45 przekreśl.: Za P[anem] Ważyńskim - o moize, o którą prosił uprzednio
  • 20. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 71-74 N. 20, No 46, oryg., podp., pieczęć, adres: Za P[anem] Młoczkim
  • 21. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 75-78 N. 21, No 47 przekreśl., oryg., podpis, piecząć, adres: Za P[anem] Bunakiem Rotmistrzem o Condis moizę w Rakiborskim powieczie
  • 22. "Jan Karol Chodkiewicz do Szymona Rudnickiego sekretarza wielkiego koronnego, z obozu 31.08. 1603 s. 79-82 N. 21, No 48 przekreśl., oryg., podpis, pieczęć, adres Zwycięstwo nad liczniejszym nieprzyjacielem, do Narwy i Rewla przybyły liczne okręty z wojskiem, 07.09 ruszy na nich z wojskiem swoim: p[an] starosta zmodzki
  • 23. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 85-86 N. 23, No 44 przekreśl., oryg., pieczęć, adres Składa urząd z powodu niechęci wojska i nienawiści wielu osób: p[an] starosta zmudzki o zdięczu urzendu
  • 24. "Jan Weiher [starosta pucki] do króla [Zygmunta III], Puck 27.09. 1603 s. 87-90 N. 24, No 86, oryginał, podpis, pieczęć, adres: P[an] starosta Puczki o wiezniach
  • 25. "Consiliarii Terrae Prussiae Sigismundo III regi Poloniae, Toruń 02. 10. 1603 s. 91-94 N. 25, oryg., podpis, pieczęć, adres: Stany Pruskie za P[anem] Weierem o pieniądze 2 Octobris 1603 Torunii
  • 26. "Consiliarii ad gubernationem Prussiae constituti Sigismundo III regi Poloniae, Królewiec 08. 10. 1603, podpisani: Albertus Liber Baro a Kitlitz Aulae Praefectus, Joannes Rautter supremus Regiomonti Burgrabius, Georg Pudevels Marschalcus, Christophorus Rappe Cancellarius s. 95-98 N. 26, oryg., podpis, pieczęć, adres Dowiedzieli się o doniesieniu królowi, jakoby zaciągnęli obcego żołnierza. Zaciągnęli tylko 200 swoich na obronę zamków i portów w obawie przed napadem Karola
  • 27. "Sigismundus III rex Poloniae Henrico IV Galliarum et Nauariae regi, Kraków 09. 10. 1603 s. 99-100 Kopia współczesna, Inflantskie N. 27: Henrico IIII Galliarum regi de pace cum Carolo Sudermaniae duce 9 Mensis Octobris
  • 89. "Senatus Rigensis Joanni Carolo Chodkiewicz Palatino Vilnensi, Ryga 16.04.1619 s. 357-360 kopia współczesna, No 74, No 88 a dorso: Responsoriae Spectabilis Senatus Rigensis ad. III. D. Chodkieuicium Palatinum Vilnensem 16.-4. Ao 1619 Odebrali list króla i hetmana, oczekują jego przyjazdu
  • 90. "Literae Senatus Rigensis ad Joannem Carolum Chodkiewicz, Ryga 21.04.1619 s. 361-364 kopia współczesna, No 75, No 89 a dorso: Literae Spectabilis Senatus ad III. Dnum Chodkieuicium Palatinum Vilnensem d. 21 Aprilis 1619 Farensbach po tylu wyrządzonych krzywdach usiłuje wykazać swoją niewinność. Pobłażali mu ze względu na Chodkiewicza, którego zasługi dla Inflant wysoko cenią
  • 91. "Joannes Carolus Chodkiewicz Burgrabio et Consulibus totique Senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 25.04.1619 s. 365-368 No 76, No 90, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres a dorso: Illmi Dni Chodkievicy Commissarii Generalis literae, Fischer et Ceridon. Lectae 21 Aprilis Ao 1619 Farensbach wielu argumentami udowodnił swoją niewinność, winni są starosta Fischer i Gabriel de Cerido
  • 92. "Joannes Carolus Chodkiewicz Proconsulibus Ciuitatis Rigensis, Kretynga 26.04.1619 s. 369-372 kopia ex originali, współczesna, No 74 przekr., No 77 przekr., No 75, No 91 List identyczny z nr 91
  • 93. "Joannes Carolus Chodkiewicz Burgrabio Proconsulibus et Senatui universae Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 15.05.1619 s. 373-376 No 77, No 92, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres a dorso: Illmi Dni Chodkieuicii Palatini Vilnensis, Red[ditae] 10 May Ao 1619. Iterum in Senatu 11 May Ao 1619
  • 94. "Joannes Carolus Chodkiewicz Burgrabio Proconsulibus totique Senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 15.05.1619 s. 377-380 kopia ex originali, współczesna, No 77, No 93 a dorso: Literae Illmi Dni Chodkieuicy Palatini Vilnensis Recit[atae] 10 May 1619. Iterum in Senatu 11 May Ao 1618 Identyczne z nr 93
  • 95. "Proconsules Consulesque Regiae Ciuitatis Rigensis Joanni Carolo Chodkieuicio, Ryga 20.05.1619 s. 381-384 kopia współczesna, No 78, No 94 a dorso: Cosolatoriae Spectabilis Senatus ad III. D. Chodkieuicium de data 20 May 1619 Wyrazy współczucia z powodu śmierci żony hetmana
  • 96. "Joannes Carolus Chodkiewicz Palatinus Vilnensis Burgrabio ac Proconsulibus totique Senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 15.06.1619 s. 385-388 No 79, No 95, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Chodkieuicy Literae lectae 11? [16] Juny A. 1619 Gani niechęć do zgody z Farensbachem, dziękuje za kondolencje, po pogrzebie wraca do Inflant
  • 97. "Sigismundus III rex Poloniae Burgrabio Proconsuli Consulibus totique Magistratui Ciuitatis Rigensis, Warszawa 20.06.1619 s. 389-392 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 96 a dorso: Sacrae Regiae Majestatis literae in causa Farensbachii. Lectae 15 July A. 1619 Król napomina, aby przestali czyhać na życie Farensbacha, gdyż rozpuścił on swoich żołnierzy i szuka zgody
  • 98. "Christophorus Radziwil exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Campiductor Burgrabio Proconsuli ac Consulibus totique senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Lubeka 12.07.1619 s. 393-396 No 5, No 97, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Christophori Radziuili in causa Farensbachii 25.[12.] Julii A. 1619; dissuadetur amicabilis oppositio, Rigenses socios agnoscit et talis agnosci sperat
  • 99. "Joannes Carolus Chodkieuicius Rigensibus, Wenden [Kieś] o2.08.1619 s. 397-400 oryg., podpis, brak pieczęci i adresu, No 80, No 98 Spór o ugodę z Farensbachem, przyrzeka wynagrodzić krzywdy, Ryżanie zabrali jego sprzęty i trzymali go w oblężeniu we własnych dobrach
  • 100. "Christophorus Radziwiłł exercituum MDL. campiductor Rigensibus, Sielce 27.08.1619 s. 401-404 oryg., podpis, ślad pieczęci, adres, No 12, No 99 a dorso: III. Principis Dni Christophori Radziuili. Lectae 24? Augusti A. 1619 Pytają, jak dalej postępować. Jeśli zwrócili się do króla i czekają na jego odpowiedź, niech się nie spieszą z decyzją
  • 101. "Joannes Chodkiewicz Syndico Ciuitatis Rigensis, Awigen 21.09.1619 s. 405-408 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 82, No 100 Przesyła warunki pokoju z Farensbachem przez starostę Białozora
  • 102. "Conditiones compositionis, reconciliationis Spectabilium Dominorum Rigensium cum [...] Volmaro Farensbachio Taurensi Capitaneo s. 409-412 No 101 Przeproszenie Farensbacha, wystawienie świadectwa niewinności, zwrot zrabowanych rzeczy, odszkodowanie za spalone zabudowania, areszt hersztów, kara śmierci dla zamierzającego go otruć
  • 103. "Christophorus Radziwiłł Burgrabio Proconsuli Consulibus totique senatui Ciuitatis Rigensis, Birze 16.10.1619 s. 413-416 orug., podpis, pieczęć, adres, No 6, No 102 Dworzanin Tinkhaus ustnie przekaże to, co mu nakazuje jego związek z Rygą
  • 104. "Sigismundus III rex Poloniae Burgrabio Proconsuli Consulibusque totique Magistratui Ciuitatis Rigensis, Warszawa 24.10.1619 s. 417 kopia współczesna, No 103 Wobec Farensbacha chwyta się Ryga wszelkich środków niezgodnych z prawem, zakaz stosowania środków gwałtownych
  • 105. "Joannes Carolus Chodkiewicz Rigensibus, Kretynga 06.11.1619 s. 418 kopia współczesna Przesyła Ryżanom wyżej wym. list króla
  • 106. "Rigenses Sigismundo III regi Poloniae, Ryga 20.11.1619 s. 419-420 odpowiedź na w/w list królewski
  • 107. "Christophorus Radziwiłł Proconsulibus Consulibus totique Senatui Ciuitatis Rigensis, Birże 08.11.1619 s. 421-424 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 6, N. 104 a dorso: Illmi Dni Principis Christophori Radziuili de causa Farensbachiana. Lectae 2? Novembris A. 1619. Declaratio qua pari indivisoque passu cum Ciuitate Rigensi indicere velit
  • 108. "Copia literarum a Sacra Majestate ad Farensbachum, Warszawa 18.11.1619 s. 425-426 No 14, 16 przekr., No 105 a dorso: Literae Regiae Majestatis ad Farensbecium 8 Novembris A. 1619 Farensbach nie chce odstąpić od twardych warunków przesłanych Ryżanom, w dodatku sam obsadza drogi publiczne i obdziera kupców
  • 109. "Leo Sapieha Cancellarius M. D. Lithuaniae Proconsulibus Consulibusque Ciuitatis Rigensis. Warszawa 20.11.1619 s. 427-430 No, No 106, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Leonis Sapiehae Cancellarii Lithuaniae, lectae 30 Novembris A. 1619 List królewski z rozkazami do Farensbacha wysyła przez Marcinkiewicza sekretarza królewskiego
 • Proweniencja: "Bl. R. D 315" sygn. Biblioteki Poryckiej
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aldobrandini Pietro włoski duchowny kardynał (1571-1621)
  • Aldobrandini, Pietro włoski duchowny kardynał (1571-1621)
  • Asserny Themis
  • Białłozor Gabryel sta nowomłyński (?-ca 1638)
  • Birch Bartel
  • Brangiel Girzem
  • Bunak rotmistrz
  • Bunak rotmistrz
  • Cerido Gabriel de
  • Ceridon
  • Denhoff
  • Drobisz Aleksander
  • Drobisz Aleksander
  • Drobisz Jan
  • Drobisz Jan
  • Drobisz Scypion
  • Drobisz Scypion
  • Drob Jan
  • Drobysz Aleksander
  • Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602)
  • Farensbach Włodzimierz Wolmar awanturnik zdrajca (1586-1633)
  • Farensbach Włodzimierz Wolmar awanturnik zdrajca (1586-1633)
  • Felińscy
  • Fischer
  • Fischer sta
  • Gorsczki
  • Gorzewski Maciej
  • Gorzewski Maciej
  • Gorzewski Maciej
  • Gosławski
  • Gosławski
  • Haiden kapitan
  • Haidenstein Reinhold sekretarz król. Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy (1553-1620)
  • Harefer Ditlof
  • Harefer Ditlof
  • Heiden kpt.
  • Heidenstein Reinhold sekr. król. (1553-1620)
  • Henryk IV Burbon (król Francji ; 1553-1610)
  • Henryk Juliusz ks. brunszwicki i lüneburski (1564-1613)
  • Henryk Juliusz ks. brunszwicki i luneburski (1564-1613)
  • Holtscher Bertram klan derptski
  • Holtscher Bertram klan derptski
  • Horst
  • Horst
  • Ibrahim rotmistrz kozacki
  • Ibrahim rotmistrz kozacki
  • Imbrahim
  • Kamieński
  • Karaczon chor.
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; (1550-1611)
  • Kazanowski
  • Kiernożycki rtm.
  • Kochlewski
  • Komoroński
  • Komoroński
  • Komorowski
  • Konrat kpt.
  • Kozucki
  • Kozucki
  • Kwewelin Bernard
  • Lacki Teodor pis. pol. (?-1616)
  • Larson Andreas
  • Linderson gen.
  • Live Henryk płk. szw. kmdt Parnawy
  • Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632)
  • Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632)
  • Machmet Murza rotmistrz tatarski
  • Machmet Murza rotmistrz tatarski
  • Madaliński
  • Madaliński Bonawentura bp kujawski (1620-1691)
  • Marcinkiewicz sekretarz królewski
  • Marcinkiewicz Jan sekretarz Zygmunta III
  • Maurycy landgraf heski
  • Maurycy Uczony landgraf heski (1572-1632)
  • Mengen Jerzy
  • Mengen Jerzy
  • Mixtak Aaron
  • Mixtak Aaron
  • Młocki
  • Młocki Andrzej por. płk.
  • Mustafa rtm. kozacki
  • Mustapha Bogdan
  • Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615)
  • Nowoski
  • Procroch Bernard
  • Prokroch Bernard
  • Przyłęcki
  • Rożyński Jan Roman hetman
  • Scipion
  • Sielicki Grzegorz
  • Sielicki Grzegorz
  • Skumina Teodor
  • Srzeliński Grzegorz
  • Stabrowski
  • Strzelinski Grzegorz
  • Tarnholcz
  • Tarnholcz
  • Tinkhaus dworzanin
  • Toks Othon
  • Tyszkiewicz Teodor podskarbi nadw. lit. wda nowogrodzki (?-1618)
  • Tyzenhaus Fabian
  • Tyzenhauz Fabian
  • Verakus Hans
  • Verakus Hans
  • Wazinski Bartosz
  • Ważyński
  • Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki (?-ca 1648)
  • Ważyński Bartosz
  • Ważyński Karol
  • Ważyński Karol
  • Weier
  • Wiszowaty por.
  • Wojtkowski Andrzej
  • Wojtkowski Andrzej
  • Zawisza
  • Zawisza
  • Jezuici nadania w Inflantach
  • sejmik bełzki 1604
  • sejmik drohicki 1604
  • sejmik halicki 1604
  • sejmik kijowski 1604
  • sejmik krakowski 1604
  • sejmik łęczycki 1604
  • sejmik lubelski 1604
  • sejmik opatowski 1604
  • sejmik pruski 1605
  • sejmik raciążski 1604
  • sejmik radziejowski 1604
  • sejmik rawski 1604
  • sejmik sędomirski 1604
  • sejmik średzki 1604
  • sejmik warszawski 1605
  • sejmik wieluński 1604
  • sejmik wiśnieński 1604
  • Listy 17 w.
  • Estonia 17 w.
  • Finlandia 17 w.
  • Holandia 17 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Rosja 17 w.
 • Uwagi:
  • przeważnie oryginały, pewna część to kopie 17 i 19 w. przepisane i potwierdzona zgodność ich z oryginałem przez Łukasza Gołębiowskiego
  • pismo wielu rąk
  • Rękopis BK 294 jest kontynuacją rękopisu BK 293 i obejmuje lata panowania Zygmunta III od 1603 do 1623 Najobfitsza korespondencja Jana Karola Chodkiewicza hetmana w. lit. i bohatera walk inflanckich (49): listy do króla, do Rygi i Farensbacha, w tym 20 tzw. listów "przyczynnych" głównie za żołnierzami walczącymi w Inflantach, o nadania jakichś dóbr lub kamienicy w mieście w nagrodę za męstwo, odniesione rany lub utratę majątku w tej wojnie. Ważniejsze są jednak listy Chodkiewicza do króla o sytuacji żołnierza inflanckiego, o jego nędzy, głodzie, braku pieniędzy. Stąd też ustawiczne jego naleganie o pieniądze na zaległy żołd i ćwierci, często jednak bezskuteczne lub w znikomym stopniu spełnione. Jest też kilka listów, tzw."literae deliberatoriae", mających charakter okólników rozsyłanych do wybitnych senatorów i hetmanów z żądaniem ich opinii o bieżących sprawach, np. do Lwa Sapiehy (3), do Zbigniewa Ossolińskiego (1), do Jana Zamoyskiego (1), do Konstantego Ostrogskiego (1). Kopie 18 sejmików z grudnia 1604 i stycznia 1605 roku przed sejmem walnym tegoż roku. Są to sejmiki: halicki, kijowski, bełski, wiślicki, wieluński, radziejowski, krakowski, łęczycki, rawski, raciąski, sieradzki, średzki, lubelski (2), sandomierski, drohicki, warszawski, pruski. ok. 32 listy, zajmuje sprawa Włodzimierza Wolmara Farensbacha starosty Tarwastu [?] i Rujenu, na którego wpłynęło do króla poważne oskarżenie Rygi o szkody i rabunki w mieście i prowincji. Sprawy te ciągną się od 1614-1620. Do załatwienia tego sporu zostaje przez króla wyznaczony J. K. Chodkiewicz wojewoda wileński. Dla hetmana nie było to zadanie zbyt łatwe i przyjemne ze względu na powiązania rodzinne z Farensbachem. Do zwłoki przyczyniła się również dłuższa choroba Chodkiewicza. W sporze tym biorą ponadto udział kanclerz litewski Lew Sapieha i Krzysztof Radziwiłł hetman polny litewski.
  • zawiera materiał z czasów walk polsko-szwedzkich w Inflantach. Korespondencja zawarta w ramach tych lat rozłożona jest nierównomiernie. Najwięcej listów jest z lat 1603 (27), 1604 (40), 1619 (26) listów; pozostałe lata wyrywkowo po kilka dokumentów.
 • Opracowania:
  • Korzeniowski, Catal. cod. manu script. Musaei Princ. Czartoryski Cracov. Kraków 1887-1893, Vol. 1 poz. 315
  • 84. Sigismundus III rex Poloniae: Decretum [...] - druk: Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza [...] T. 2 Warszawa 1805 s. 119 78. Rigenses Sigismundo III [...] - druk: A. Szelągowski, Walka o Bałtyk, Lwów 1921 s. 218 68. Kopia postanowienia Seymiku Drohickiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 63 67. Kopia postanowienia seymiku woiewodztwa Sędomirskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 64 66. Kopia postanowienia rozdwoionego seymiku Lubelskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 63 65. Kopia postanowienia [sejmiku] woiewodztwa Lubelskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 64 64. Kopia postanowienia Seymiku Srzedzkiego [...] - druk: Akta sejmikowe województw Poznańskiego i Kaliskiego T. 1 Cz. 1 1572-1616, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957 s. 260-268 63. Kopia artykułow woiewodztwa sieradzkiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 63 59. Kopia postanowienia Seymiku krakowskiego [...] - druk: Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1 1572-1620, wyd. St. Kutrzeby, Krakow 1932 s. 252-259 55. Kopia postanowienia Seymiku w[oje]wodztwa Belzkiego [...] - druk: Rozprawy i Sprawozdania PAU, Wydz. Hist. -Filoz., wyd. A. Sokołowski T. XV, Kraków 1882 s. 201-212; Ten sejmik i inne, jak: halicki, kijowski, sieradzki, lubelskie, sandomierski, drohicki zob. J. Maciszewski op. cit. s. 61-64 54a. Kopia postanowienia Seymiku Kiiowskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 64 54. Kopia postanowienia Seymiku Halickiego [...] - druk: J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618 [...] .????] s. 64 48. Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III [...] - druk: H. Malewska op. cit. s. 43-45; Niemcewicz J. U. w streszczeniu op. cit. T. 1 s. 280-281 43. Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III [...] - druk: w streszczeniu: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 1 s. 279-280 31. Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III [...] - druk: w streszczeniu: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III, Krakow 1860 T. 1 s. 278-279; zob. St. Bodniak op. cit. s. 23 28. Kopia listu originalnego Jana Karola Chodkiewicza do króla [Zygmunta III [...] - druk: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959 s. 39-43 24. Jan Weiher [starosta pucki] do króla [Zygmunta III [...] - druk: fragment: Stan. Bodniak, Zawiązek floty i obrony wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolen IX [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Nr 2, Kórnik 1930 s. 18 15. Listy Stanisława Żółkiewskiego op. cit. ze Lwowa 30.07. 1603 s. 124 1. Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey [...] - druk: Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584-1620, Kraków 1868 w tej sprawie z 20.07. i 30.07. 1603 r. s. 123-124

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Panowanie
 • 245 a "Panowanie Zygmunta III. Woyna inflantska No 2" 1603-1623.
 • 246 a Akta oryg. do wojny Inflanckiej 1603-1623 g z inw. rkpsów
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17-19 w.
 • 300 a XVII k., 486 s. c 40x25 cm
 • 340 d Rkps e skóra brązowa 21 w.
 • 400 a Gonzaga-Myszkowski Piotr zob. Myszkowski Piotr klan lubelski
 • 400 a Megden Gerz von zob. Mengen Jerzy
 • 400 a Mendelański zob. Madaliński Bonawentura
 • 400 a Karol Sudermański zob. Karol IX Waza
 • 400 a Sudermański Karol zob Karol IX Waza
 • 500 a przeważnie oryginały, pewna część to kopie 17 i 19 w. przepisane i potwierdzona zgodność ich z oryginałem przez Łukasza Gołębiowskiego
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a Rękopis BK 294 jest kontynuacją rękopisu BK 293 i obejmuje lata panowania Zygmunta III od 1603 do 1623 a Najobfitsza korespondencja Jana Karola Chodkiewicza hetmana w. lit. i bohatera walk inflanckich (49): listy do króla, do Rygi i Farensbacha, w tym 20 tzw. listów "przyczynnych" głównie za żołnierzami walczącymi w Inflantach, o nadania jakichś dóbr lub kamienicy w mieście w nagrodę za męstwo, odniesione rany lub utratę majątku w tej wojnie. Ważniejsze są jednak listy Chodkiewicza do króla o sytuacji żołnierza inflanckiego, o jego nędzy, głodzie, braku pieniędzy. Stąd też ustawiczne jego naleganie o pieniądze na zaległy żołd i ćwierci, często jednak bezskuteczne lub w znikomym stopniu spełnione. Jest też kilka listów, tzw."literae deliberatoriae", mających charakter okólników rozsyłanych do wybitnych senatorów i hetmanów z żądaniem ich opinii o bieżących sprawach, np. do Lwa Sapiehy (3), do Zbigniewa Ossolińskiego (1), do Jana Zamoyskiego (1), do Konstantego Ostrogskiego (1). a Kopie 18 sejmików z grudnia 1604 i stycznia 1605 roku przed sejmem walnym tegoż roku. Są to sejmiki: halicki, kijowski, bełski, wiślicki, wieluński, radziejowski, krakowski, łęczycki, rawski, raciąski, sieradzki, średzki, lubelski (2), sandomierski, drohicki, warszawski, pruski. a ok. 32 listy, zajmuje sprawa Włodzimierza Wolmara Farensbacha starosty Tarwastu [?] i Rujenu, na którego wpłynęło do króla poważne oskarżenie Rygi o szkody i rabunki w mieście i prowincji. Sprawy te ciągną się od 1614-1620. Do załatwienia tego sporu zostaje przez króla wyznaczony J. K. Chodkiewicz wojewoda wileński. Dla hetmana nie było to zadanie zbyt łatwe i przyjemne ze względu na powiązania rodzinne z Farensbachem. Do zwłoki przyczyniła się również dłuższa choroba Chodkiewicza. W sporze tym biorą ponadto udział kanclerz litewski Lew Sapieha i Krzysztof Radziwiłł hetman polny litewski.
 • 500 a zawiera materiał z czasów walk polsko-szwedzkich w Inflantach. Korespondencja zawarta w ramach tych lat rozłożona jest nierównomiernie. Najwięcej listów jest z lat 1603 (27), 1604 (40), 1619 (26) listów; pozostałe lata wyrywkowo po kilka dokumentów.
 • 520 a 68. "Kopia postanowienia Seymiku powiatu Drohickiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 59" k. 303 Seymow, 20. 12. 1604 s. 285-288 Inflantskie Nro 68
 • 520 a 69. "Kopia postanowienia seymiku Warszawskiego zgodnego z Raciążskim nie we wszystkim jednak, zrobiona z oryginału Extractu Grodowego położonego pod Nrem 56" k. 329 Seymow, 4-5.01. 1605 s. 289-292 Inflantskie Nro 69
 • 520 a 70. "Kopia postanowienia seymiku Pruskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 57 . 339 Seymow, 04.01. 1605 s. 293-296
 • 520 a 71. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1605 s. 297-300 N. 71, No 72 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Za p. Wiszowatym [porucznikiem roty Niewiarowskiego]
 • 520 a 72. "Listy priczinne od Jo Msci pana starosty Zmodzkiego [Jana Karola Chodkiewicza] do króla [Zygmunta III] s. 301-302 Są to listy za: Zawiszą, Bartoszem Ważyńskim, Grzegorzem Sielickim, Andrzejem Wojtkowskim, Maciejem Gorzewskim, Teodorem Skuminą, Kozuckim, Karolem Ważyńskim, Scipionem, Aleksandrem i Janem Drobiszami - większość tych listów umieszczona jest wyżej
 • 520 a 73. "Notum sit universis ac singulis quorum hoc iure interest [...] 23.07. 1614 s. 303-306 podpisani: Jan Karol Chodkiewicz, Jan Meier sekretarz w imieniu miasta Rygi oryg., podpisy, pieczęcie, N. 73, Nro 78 przekreśl. a dorso: Compositio cum Farensbach 23 Julii 1614 W sprawie szkód i rabunków wojska Wolmara Farensbacha mieszkańcom Rygi
 • 520 a 74. "Conditiones compositionis quam [...] Wolmarus] Farensbachius tenere debuit cuius fideiussorem se praebet [...] Generalis Liuoniae eandem Nobilitas huius Provinciae et Spectabilis Senatus Civitatis Regiae Rigensis promittit, podp.: Wolmarus Farensbach, Joannes Carolus Chodkiewicz Commissarius Generalis Liuoniae. Concordat cum originali subscripto et consignato. Ita testor infrascriptus Notarius publicus Petrus Jeger [1614] s. 307-310 Nro 74 a dorso: Conditiones Transactionis cum Farensbecio Anno 1614 initae
 • 520 a 75. "Odoardo Farnese cardinalis Sigismundo III Regi Poloniae et Sueciae", b.d. 01.03. 1617] s. 311-314 oryg., podpis, pieczęć, adres, Nro 75 Przesyła królowi zebrane w tajnym Archiwum Watykańskim materiały do świeckiej i kościelnej historii Szwecji
 • 520 a 76. "Christophorus Radivil princeps exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Rigensibus, Wilno 26.06. 1617 s. 315-318 oryg., podp., pieczęć, adres a dorso: Magnifici Ducis Christophori Radziuili literae 21 Juny Ao 1617 datae, promittit suppetias, laudat fidem; promisso suppetiarum data 26 Juny 1617
 • 520 a 77. "Sigismundus III rex Poloniae et Sueciae Burgrabio, Proconsuli, consulibus totique Magistratui Civitatis Rigensis, Warszawa 09.07. 1617 s. 319-322 N. 77; a dorso: Literae Regiae Responsoriae de facto Farensbekii datae 20 July Ao 1617, fides Civitatis laudatur Farensbach spiskując ze Szwedami poddał im Dynemunt, co zagraża Rydze, król nakazuje hetmanowi pośpieszyć miastu z pomocą
 • 520 a 78. "Rigenses Sigismundo III Poloniae regi, Ryga 23.07. 1617 s. 323-324 N. 78, kopia współczesna, nad tytułem: Arx Rigensis Farensbach zamierzał również oddać Szwedom Parnawę, 17 okrętów z wojskiem niemieckim, napad na Rygę
 • 520 a 79. "Rigenses Sigismundo III regi Poloniae, Ryga 22.07. 1617 s. 224-226 kopia współczesna, nad tytułem: Farensbachiana Dziękują za list pisany po zajęciu Dynemuntu dla Szwedów przez Farensbacha, naprawa zniszczonych murów miejskich
 • 520 a 80. "Rigenses Regiae Majestati Sigismundo III, Ryga 20. 10. 1617 s. 327-330 N. 79; kopia współczesna a dorso: Literae Rigensium de 20 Octobris Ao 1617 Skarga na zdradę Farensbacha, zatrzymał 1000 piechoty i rotę jazdy i pustoszy Inflanty, Szwedzi uzbrajają Parnawę
 • 520 a 81. "Leo Sapieha Cancellarius Magni Ducatus Lithuaniae Burgrabio, Proconsuli, Consulibus totique Magistratui civitatis Rigensis, Warszawa 19.04. 1618 s. 331-334 oryg., podpis, pieczęć, adres, N. 80, No 5 a dorso: Illustrissimi Domini Cancellarÿ Lithuaniae Sapiehae de militibus nunc in praesidium arcis Dunemundensis collocatis. Lectae 27 Maÿ 1618
 • 520 a 82. "Christophorus Radziwił Campiductor Magni Ducatus Lithuaniae universale Ridensibus, Ryga 13.08. 1618 s. 335-338 oryg., podpis, pieczęć, Nro 3, N. 81 Potwierdza, że Ryżanie posłali i utrzymywali posiłki w Dynemuncie, naprawili mury miasta własnym kosztem, dostarczyli żywności, prochu, ołowiu
 • 520 a 83. "Kopia listu Zygmunta III do Zbigniewa Ossolińskiego wojewody sandomierskiego, Warszawa 25. 10. 1618 s. 339-340 Inflantskie Nro 82. Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski. Oryginał położony iest pod Nrem 69" k. 371 Seymow O sejm walny w Warszawie w sprawie Inflant, Gustaw Adolf wtargnął tam i zajął Parnawę i port, żołd dla wojska
 • 520 a 84. "Sigismundus III rex Poloniae Decretum inter cives Rigenses et Farensbachum, Warszawa 02.03. 1619. Relatio [...] Stanislai Żółkiewski a Żółkiew Regni Poloniae Cancellarÿ et exercituum generalis [...] Campiductoris; Joannes Gumowski s. [???] Nro 83, kopia współczesna u dołu: Decretum inter Ciues Rigenses et Ferensbachum Comitiis 1619 B:, a dorso: Decretum Comitiale contra Farensbachum
 • 520 a 85. "Sigismundus III rex Poloniae Proconsulibus, Consulibusque Civitatis Rigensis, Warszawa 05.04. 1619 s. 345-346 kopia współczesna, Nro 84 a dorso: S. Regiae Majestatis Domini nostri Clementissimi literae ratione Farensbachi. Lectae 14 Aprilis Ao 1619 O poleceniu wydanym Chodkiewiczowi załatwienia sporów Ryżan z Wolmarem Farensbachem
 • 520 a 86. "Christophorus Radziwił exercituum M. D. L. dux campestris Rigensibus, Birże 08.04. 1619 s. 347-350 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 4, N. 85; a dorso: Illustrissimi Principis Dni Christophori Radziwili Campiductoris literae. Lectae 31 Martii Ao 1619 unionis negotium Spodziewa się trwałości zawartej ugody, w razie potrzeby dostarczy posiłków
 • 520 a 87. "Joannes Carolus Chodkiewicz Proconsulibus Civitatis Rigensis, Kretynga 14.04. 1619 s. 351-354 oryg., podpis, ślad pieczęci, adres, No 73, No 86 a dorso: Illustrissimi domini Palatini Vilnensis ratione Farensbachi 14 Aprilis A. 1619
 • 520 a 88. "Joannes Carolus Chodkiewicz generalis exercituum MDL, Kretynga 14.04. 1619 s. 355-356 kopia współczesna, No 74, No 87 a dorso: Literae Illustrissimi Dni Chodkiewicz Palatini Vilnensis 14.04. 1619 Identyczny z nr 87
 • 520 a 1. "Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey wyznaczonych do króla [Zygmunta III], Lwów 13.07. 1603. Podpisani: Stanisław Żółkiewski kasztelan lwowski, hetman polny, Piotr Myszkowski z Mirowa kasztelan lubelski, Adam H. Sieniawski s. 1-2 Inflantskie Nro 1. Oryginał położony pod Nrem 130" k. 419 Woyny Tureckiey, adres; zgodne z oryginałem L. Gołębiowski
 • 520 a 2. "Jan Karol Chodkiewicz [starosta żmudzki, hetman polny litewski] do króla [Zygmunta III], w obozie nad Iszkliem [Ikškile] 14.07. 1603 s. 3-6 N. 2, No 31. Oryginał, podpis, pieczęć, adres Poleca królowi mieszkańców Rygi zawsze wiernych Rzeczypospolitej: Prziczina za Ryżany
 • 520 a 3. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 18.07. 1603 s. 7-10 N. 3, Nro 32, oryginał, podpis, pieczęć, adres: Za panem Aleksandrem Drobÿszem o Laust moizę po Fabianie Tyzenhauzie
 • 520 a 4. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 18.03. 1603 s. 11-14 N. 4, Nro 33, oryginał, podpis, pieczęć, adres: Za P[anem] Maciejem Gorzewskim o moize Undel y Vngel i Arent moize
 • 520 a 5. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 19.07. 1603 s. 15-18 oryginał, podpis, pieczęć, adres, N. 5, Nro 35: Za P[anem] Wazinskim o Palmes moize po Aaronie Mixtaku w Rakiborskim powieczie
 • 520 a 6. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu nad Iszklią moizą 19.07. 1603 s. 19-22 oryginał, podpis, pieczęć, adres, N. 6, Nro 34: Za panem Skominem o dobra po Hans Verakusie y Ditlofie Hareferze
 • 520 a 7. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 19.07. 1603 s. 23-26 N. 7, Nro 36, oryginał, podpis, pieczęć, adres: Za panem Barthoszem Wazinskim o Walila moize po Bernardzie Procrochu y Bvun [?] moize po Hans Iszkielu w powieczie Bialokaminskiem. [W tekście po Bernardzie Kwewelin].
 • 520 a 8. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 27-30 N. 8, No 37, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za P[anem] Grzegorzem Srzelinskim o Iran moize po Girzem Brangiel
 • 520 a 09. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 31-34 oryginał, podpis, pieczęć, adres; N. 9, No 38: Za panem Janem Drob~?: yszem o Veht moize po Othonie Toks y Themis Asserny w Rakiborskim
 • 520 a 10. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 35-38 N. 10, No 39, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za panem Zawiszą o dobra po Bartel Birch w Rakiborskim
 • 520 a 11. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 39-42 N. 11, No 40, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za panem Scipionem o Konde moizę
 • 520 a 12. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 20.07. 1603 s. 43-46 N. 12, No 41 przekreślone, oryg., podpis, pieczęć, adres: Za panem Bogdanem Mustaphą y Imbrahimem
 • 520 a 13. "J. K. Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 21.07. 1603 s. 47-50 oryg., podpis, pieczęć, adres, N. 13, No 42 przekreślone: List prziczinnÿ in genere za wszelkimi żolnierzmÿ 14. "Burgrabius, Proconsules Consulesque Civitatis Rigensis ad Sigismundum III regem Poloniae et Sueciae, Ryga 28.07. 1603 s. 51-54 N. 14, Oryg., pieczęć, adres Skarga o zagrabienie przez Szwedów statków ryskich, okradanie z żywności wiosek i zamków w Kurlandii, prośba o pomoc: 28 Julÿ 1603
 • 520 a "Treść listow i różnych rękopismow w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. III-XVI obszerne streszczenie dokumentów
 • 520 a 110. "Sprawa Krzysztofa Radziwiłła z Wolmarem Farensbachem przed komisarzami królewskimi, 1619 s. 431-446 No 107 Na końcu: Ten script na requisitią Ich M. M. PP. Commissarzom JKM. podaie się, protestatia, że to com ia ex priuata memoria niedołożywszy sie Xia Msci pana mego wiernie jednak ÿ prawdziwie tu spisał, declaratÿ Xcia Jeo Mci pana mego ktorą na list Ich MM. panom Commissarzom dac ma, tudzies ÿ meliorationi scriptu tego per eundem faciendae nic praeiudicowac nie może
 • 520 a 111. "Christophorus Radziwił M. D. Lithuaniae Campiductor ad Joannem Ulricum Syndicum et Thomam Rhamum ciuitatis Rigensis Internunciis, Wilno 06.03. 1620 s. 447-450 No 7, No 108, oryg., podpis, pieczęć, adres O ruchach Farensbacha z dwiema chorągwiami na Podlasie, do Bielska i Knyszyna
 • 520 a 112. "Leo Sapieha MDL. Cancellarius Joanni Vlrico Sindico et Thomae Ramusio civibus Rigensibus, Brześć 14.03. 1620 s. 451-454 No, No 109, oryg., podpis, pieczęć, adres Podejmie się przyspieszyć załatwienie sporu Krzysztofa Radziwiłła i Rygi z Farensbachem
 • 520 a 113. "Leo Sapieha Burgrabio Proconsuli Consulibusque Ciuitatis Rigensis, Brześć 19.04. 1620 s. 455-458 No 8, N. 110, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres a dorso: Illmi Dni Leonis Sapiehae Cancellarii Lithuaniae in causa Farensbachi. Lectae 23 Aprilis A. 1620: Evocatur Civitas Novogrodiorum pro Dominica Jubilate [07.05.]
 • 520 a 114. "Christophorus Radziwil MDL. dux campestris Joanii Ulrico Sindico Rigensis Ciuitatis et Thomae Ramo, Lubeka 23.04. 1620 s. 459-462 oryg., podpis, ślad pieczęci, adres; No 8, N. 111 Spotkanie się w Nowogródku w sprawie ugody z Farensbachem
 • 520 a 115. "Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Ciuitatis Rigensis, Lubeka 11.05. 1620 s. 463-466 No 9, No 112, oryg., podpis, pieczęć, adres Przyjedzie do Nowogródka, czeka jednak na wezwanie kanclerza, wojewoda jest poważnie chory i mógłby przybyć za 3-4 tygodnie
 • 520 a 116. "Leo Sapieha Burgrabio Proconsulibus Consulibusque Civitatis Rigensis", b.d. Brześć 13.05. 1620] s. 467-470 No 11, N. 113, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Cancellarii Leonis Sapiehae sine loco et tempore. Lectae 13 Maÿ 1620 presentibus Tribunis in causa Farensbeciana Co mógł, robił w sprawie ugody między K. Radziwiłłem, Rygą i Farensbachem, prosi o wysłanie do Nowogródka kogoś roztropnego
 • 520 a 117. "Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Ciuitatis Rigensis et Thomae Ramo, Lubeka 16.05. 1620 s. 471-474 No 11, N. 114, oryg., podpis, pieczęć, adres Woj. wileński kazał wysłać do Rygi rotę piechoty i sam za nią pospieszy, 100 piechoty ma asystować przy traktatach szwedzkich
 • 520 a 118. "Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Rigensi et Thomae Ramo, Lubeka 28.05. 1620 s. 475-478 No 10, N. 115, oryg., podpis, pieczęć, adres A dorso: Si Vilnae equos non invenirent pergant Jaszuny, ibi expectabunt equi Sprawy spotkania się o ugodę z Rygą, Farensbachem i Radziwiłłem
 • 520 a 119."Odoardo Farnese Cardinalis Regi Poloniae Sigismundo III, Parma 31.03. 1623 s. 479-480 N. 116, oryg., podpis; ultima Martii 1623 Cardinale Farnese Wydobycie materiałów szwedzkich z tajnego archiwum watykańskiego zlecił kardynałowi Aldobrandini
 • 520 a 120. "Ludovici [Ludovisius] cardinalis Sigismundo III, Roma 06.05. 1623 s. 483-486 N. 117, oryg., podpis W sprawie jak wyżej
 • 520 a 28. "Kopia listu originalnego Jana Karola Chodkiewicza do króla [Zygmunta III], Ryga 19.03. 1604 s. 101-104 Inflantskie Nro 28. Oryginał położony iest pod Nrem Miscel. Zgodne z oryginałem Ł. Gołębiowski
 • 520 a 29. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 19.03. 1604 s. 105-108 N. 29, No 49 przekreśl. oryginał, podpis, pieczęć, adres: P[an] starosta Zmodzki za P[anem] Tarnholczem 19 Martii 1604 w Rydze
 • 520 a 30. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 08.04. 1604 s. 109-112 N. 30, No 52 przekreśl. W imieniu swoim i rycerstwa w Rydze o zapłatę jak najprędszą "ktorym w tak srogim uciśnieniu y godzina cięszka".: P[an] starosta Zmudzki 8 Aprilis 1604 z Rygÿ
 • 520 a 31. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 10.04. 1604 s. 113-116 N. 31, No 53 przekreśl., oryg., podpis, brak pieczęci, adres Bunt pospólstwa w Rydze, ubezpieczenia Dźwiny przed napadem Karola gotów jest wynająć 10 okrętów holenderskich
 • 520 a 32. "J. K. Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 28.04. 1604 s. 117-120 N. 32, No 54 przekreśl., oryginał, podpis, pieczęć, adres Bunt w Rydze uspokojony, zasługa w tym burgrabiego, zabiegi o pieniądze u Ryżan, próby zdobycia Parnawy: P[an] starosta Zmudzki 28 Aprilis 1604 z Rygÿ
 • 520 a 33. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 30.04. 1604 s. 121-124 N. 33, No 55 przekreśl., oryg., podpis, pieczęć, adres: 30 Aprilis 1604 za panem Gosławskim
 • 520 a 34. "Instructia P. P. Poslom Felinskim do Jego Mczi pana hethmana [Jana Karola Chodkiewicza] dana według ktorey szye maią sprawowacz panu Komorońskiemu panu Gorsczkiemu, Felin 12.05. 1604 s. 125-128 N. 34, No 56 przekr., 17 podpisów, oryg. Proszą o pieniądze, czekają do świątek, inaczej wyjeżdżają z powodu głodu: Instructia od żołnierzow felinskich do pana starosty Zmudzkiego
 • 520 a 35. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 20.05. 1604 s. 129-136 N. 35, No 57 przekr., No 58, oryg., podpis, pieczęć, adres Warunki poddania się Finlandii, w zmowie z mieszkańcami Moskwa zdobyłaby Narwę: z Rÿgÿ 20 Maÿ 1604 o rzeczach Inflanczkich
 • 520 a 36. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 22.05. 1604 s. 137-140 N. 36, No 59 przekreśl., oryg., podpis, pieczęć, adres Ci, co przeszli do Karola wracają i proszą o przywrócenie im majatku: 22 Maÿ 1604 w Rÿdze o Informatią co zdraicami czinic ktorzy zaniduią
 • 520 a 37. "Philippus Julius dux Stetinensium Pomeranorum [...] [Sigismundo III] regi Poloniae, Wołogoszcz 30.05. 1604 s. 141-148 N. 37, No 18, oryg., podpis, pieczęć, adres: 30 Maÿ 1604 Philippus dux Pomeranorum de pace cum Carolo constituenda
 • 520 a 38. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 03.06. 1604 s. 149-152 N. 38, No 60 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres 500 rajtarów i 13 chorągwi piechoty szwedzkiej przybyło morzem i szykują się na Biały Kamień, gdzie nie ma więcej jak 100 piechoty polskiej: p. starosta Zmudzki o przibiciu ludzi Carolussowych do Inflant 3 Junii 1604
 • 520 a 39. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 04.06. 1604 s. 153-156 N. 39, No 61 przekr.: p. staroszta Zmudzki za p. Dennhofem
 • 520 a 40. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 12.06. 1604 s. 157-160 N. 40, No 62 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres: Za p. Nowoskim - wydał kilka tysięcy na wojnę inflancką, prosi króla o szczodrobliwość
 • 520 a 41. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 17.06. 1604 s. 161-164 N. 41, No 63 przekr., oryg., podpis, pieczęć-adres: Za Gerzem Megden "caduk od WKM na Rydze conferowany iest, ktorego od tego czasu od Ryżan doiść nie może".
 • 520 a 42. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga 20.06. 1604 s. 165-168 N. 42, No 64 przekreślone, oryg., pieczęć, adres: Za X Curlandskim - zniszczenie ziemi jego i znaczne oddane usługi same mówią za księciem
 • 520 a 43. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Ryga VI 1604 s. 169-172 N. 43, No 65 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres
 • 520 a 44. "Burgrabius, Proconsules et Consules Regiae Ciuitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae, Ryga 23.08. 1604 s. 176-179 oryg., podpis, pieczęć, adres O nowej klęsce okrętów ryskich, Chodkiewicz bez wojska, Szwedzi chyba wkrótce zdobędą Biały Kamień: Rigenses 23 Mensis Augusti
 • 520 a 45. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Dorpat 03.09. 1604 s. 180-183 N. 45, No 66 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres: p. starosta Zmudzki za Siedliszczyńskim - majątek jego zabrano kadukiem
 • 520 a 46. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Dorpat 10.09. 1604 s. 184-187 N. 46, No 67 przekr., oryg., podpis, pieczęć adres Za pieniądze dziękujemy, rycerstwo zraża się biedą i głodem, Szwedzi w 5000 pod Białym Kamieniem: p. starosta zmudzki o rzeczach Indlandskich [???] 10 Septembris 1604
 • 520 a 47. "Jan Karol Chodkiewicz do króla Zygmunta III, Dorpat 17.09. 1604 s. 188-190 N. 47, No 68 przekr., oryg., podpis, piecz., adres Przesyła wykaz, jak rozprowadził 88 000 żołdu i ile się jeszcze należy, naprawili mosty, armaty ściągnęli z Rewla, pójdą pod Biały Kamień: z obozu pod Derptem 17 Septembris 1604 przes Kamienskiego sługę swego
 • 520 a 48. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], spod Hiberpola 29.09. 1604 s. 191-194 N. 48, No 70 przekr., oryg. podp., brak pieczęci i adresu
 • 520 a 49. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Hiberpola 29.09. 1604 s. 195-198 N. 49, No 60 przekr., oryg., podpis, ślad piecz., adres; p. starosta Zmudzki za p. Komorowskim z roty p. Dąbrowiney - o moizę Kans i Kurluel
 • 520 a 50. Kopia listu Konstantego X. Ostrowskiego do krola [Zygmunta III], Zwiaśle 10. 10. 1604 s. 194-195 Inflantskie Nro 50. Oryginał położony iest pod Nrem 31" k. 147 Seymow. Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski Odpowiedź na list króla w sprawie zwołania sejmu
 • 520 a 51. "Kopia listu Jana Zamoyskiego do króla [Zygmunta III], Zamość 15. 10. 1604 s. 201-202 Inflantskie Nro 51. Oryginał położony iest pod ńrem 34" k. 159 Seymow. Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski Odpowiedź na list królewski o miejsce i czas sejmu
 • 520 a 52. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], Dorpat 31. 10. 1604 s. 203-206 No 71 przekr., oryg., podpis, pieczęć, adres Nie będzie zimował w Estonii, gdyż piechota odeszła, resztę wojska utrzyma nad Dźwiną w Białym Kamieniu; Inflanczkich ultima Octobris 1604
 • 520 a 53. "Carolus dux Nivernensis Par Franciae Regi Poloniae [Sigismundo III], b. m. 16. 11. b. d. [1604] s. 207-210 N. 53, No 21, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres; 16 Novembris 1604 dux Nivernensis de pace inter Regiam Majestatem et Carolum Sudermaniae
 • 520 a 54. "Kopia postanowienia Seymiku Halickiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 39" k. 179 Seymow, 08. 12. "1604 s. 211-214 Inflantskie No 53, N. 54 Zgodne z kopią L. Gołębiowski Instructia i Artikuły [...] z seymiku Halickiego dane na Seym walny w Warszawie pro die 20 Januarii od JKMci złożony
 • 520 a 54a. Kopia postanowienia Seymiku Kiiowskiego zrobiona z kopii wspołczesney, położoney pod Nrem 55" k. 319 Seymow, 10. 12. 1604 s. 215-218 Inflantskie N. 54a; Na marginesie: Jmci kniaziu Romanowi Rożyńskiemu
 • 520 a 55. "Kopia postanowienia Seymiku w[oje]wodztwa Belzkiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 52" k. 279 Seymow, ok. 16 lub 14. 12. 1604 s. 219-228 Inflantskie Nro 55. Zgodne z kopią L. Gołębiowski
 • 520 a 56. "Kopia postanowienia Seymiku Wiśnieńskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 42" k. 207 Seymow, 14. 12. 1604 s. 229-232 Inflantskie Nro 56
 • 520 a 57. "Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 44" k. 219 Seymow, 14. 12. 1604 s. 233-236 Inflantskie Nro 57
 • 520 a 58. "Kopia postanowienia Seymiku Radzieiowskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 43" k. 211 Seymow, 16. 12. 1604 s. 237-240 Inflantskie Nro 58
 • 520 a 59. "Kopia postanowienia Seymiku krakowskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 48" k. 241 Seymow, 16. 12. 1604 s. 241-246 Inflantskie Nro 59
 • 520 a 60. "Kopia postanowienia Seymiku Łęczyckiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 46" k. 227 Seymow, 16. 12. 1604 s. 247-250 Inflantskie Nro 60
 • 520 a 61. "Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 45" k. 223 Seymow, 16. 12. 1604 s. 251-252
 • 520 a 62. "Kopia postanowienia Seymiku Raciążskiego. Oryginał położony jest pod Nrem 47" k. 231 Seymow, 16. 12. 1604 s. 253-256 Zgodne z oryginałem L. Gołębiowski, Inflanstkie Nro 293
 • 520 a 63. "Kopia artykułow woiewodztwa sieradzkiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 41" k. 197 Seymow, 16. 12. 1604 s. 257-262 Inflantskie Nro 63 52064.
 • 520 a 64. "Kopia postanowienia Seymiku Srzedzkiego, 16. 12. 1604 s. 263-270 Inflantskie Nro 64
 • 520 a 65. "Kopia postanowienia [sejmiku] woiewodztwa Lubelskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 50" k. 267 Seymow, 16. 12. 1604 s. 271-274 Inflantskie Nro 65
 • 520 a 66. "Kopia postanowienia rozdwoionego Seymiku Lubelskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 51" k. 275 Seymow, 17. 12. 1604 s. 275-278 Inflantskie Nro 66
 • 520 a 67. "Kopia postanowienia seymiku woiewodztwa Sędomirskiego zrobiona z kopii wspołczesney położoney pod Nrem 49" k. 253 Seymow. Artykuły seymiku Opatowskiego Anni 1604 na seym Warszawski pro die 20 Januarii A. 1605. Instructia panom posłom dana, 17. 12. 1604 s. 279-284 Inflantskie Nro 67
 • 520 a 15. "Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey naznaczonych do króla Lwów 30.07. 1603 s. 55-56 Inflantskie Nro 15. Podpisani: Stanisław Żółkiewski, Piotr Myszkowski z Mirowa, Adam H. Sieniawski, Oryginał położony pod Nrem 132" k. 415 Woyny Tureckiey
 • 520 a 16. "Responsoriae Ciuitatis Rigensis ad Caroli literas die 5 Augusti per tubicinem excubitoribus Rigensibus exhibitis scriptae, sed nondum missae s. 47-58 N. 16 Przesyłają królowi list Karola wzywający Rygę do zdrady, przysięgali jednak wierność królowi
 • 520 a 17. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 59-62 N. 17, 45: Za P[anem] Stabrowskim
 • 520 a 18. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 59-62 oryg., podpis, pieczęć, adres, N. 18, No 43 przekreślone: Za P[anem] Przilęczkiem
 • 520 a 19. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 67-70 N. 19, No 45 przekreśl.: Za P[anem] Ważyńskim - o moize, o którą prosił uprzednio
 • 520 a 20. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 71-74 N. 20, No 46, oryg., podp., pieczęć, adres: Za P[anem] Młoczkim
 • 520 a 21. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 75-78 N. 21, No 47 przekreśl., oryg., podpis, piecząć, adres: Za P[anem] Bunakiem Rotmistrzem o Condis moizę w Rakiborskim powieczie
 • 520 a 22. "Jan Karol Chodkiewicz do Szymona Rudnickiego sekretarza wielkiego koronnego, z obozu 31.08. 1603 s. 79-82 N. 21, No 48 przekreśl., oryg., podpis, pieczęć, adres Zwycięstwo nad liczniejszym nieprzyjacielem, do Narwy i Rewla przybyły liczne okręty z wojskiem, 07.09 ruszy na nich z wojskiem swoim: p[an] starosta zmodzki
 • 520 a 23. "Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III], z obozu 31.08. 1603 s. 85-86 N. 23, No 44 przekreśl., oryg., pieczęć, adres Składa urząd z powodu niechęci wojska i nienawiści wielu osób: p[an] starosta zmudzki o zdięczu urzendu
 • 520 a 24. "Jan Weiher [starosta pucki] do króla [Zygmunta III], Puck 27.09. 1603 s. 87-90 N. 24, No 86, oryginał, podpis, pieczęć, adres: P[an] starosta Puczki o wiezniach
 • 520 a 25. "Consiliarii Terrae Prussiae Sigismundo III regi Poloniae, Toruń 02. 10. 1603 s. 91-94 N. 25, oryg., podpis, pieczęć, adres: Stany Pruskie za P[anem] Weierem o pieniądze 2 Octobris 1603 Torunii
 • 520 a 26. "Consiliarii ad gubernationem Prussiae constituti Sigismundo III regi Poloniae, Królewiec 08. 10. 1603, podpisani: Albertus Liber Baro a Kitlitz Aulae Praefectus, Joannes Rautter supremus Regiomonti Burgrabius, Georg Pudevels Marschalcus, Christophorus Rappe Cancellarius s. 95-98 N. 26, oryg., podpis, pieczęć, adres Dowiedzieli się o doniesieniu królowi, jakoby zaciągnęli obcego żołnierza. Zaciągnęli tylko 200 swoich na obronę zamków i portów w obawie przed napadem Karola
 • 520 a 27. "Sigismundus III rex Poloniae Henrico IV Galliarum et Nauariae regi, Kraków 09. 10. 1603 s. 99-100 Kopia współczesna, Inflantskie N. 27: Henrico IIII Galliarum regi de pace cum Carolo Sudermaniae duce 9 Mensis Octobris
 • 520 a 89. "Senatus Rigensis Joanni Carolo Chodkiewicz Palatino Vilnensi, Ryga 16.04.1619 s. 357-360 kopia współczesna, No 74, No 88 a dorso: Responsoriae Spectabilis Senatus Rigensis ad. III. D. Chodkieuicium Palatinum Vilnensem 16.-4. Ao 1619 Odebrali list króla i hetmana, oczekują jego przyjazdu
 • 520 a 90. "Literae Senatus Rigensis ad Joannem Carolum Chodkiewicz, Ryga 21.04.1619 s. 361-364 kopia współczesna, No 75, No 89 a dorso: Literae Spectabilis Senatus ad III. Dnum Chodkieuicium Palatinum Vilnensem d. 21 Aprilis 1619 Farensbach po tylu wyrządzonych krzywdach usiłuje wykazać swoją niewinność. Pobłażali mu ze względu na Chodkiewicza, którego zasługi dla Inflant wysoko cenią
 • 520 a 91. "Joannes Carolus Chodkiewicz Burgrabio et Consulibus totique Senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 25.04.1619 s. 365-368 No 76, No 90, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres a dorso: Illmi Dni Chodkievicy Commissarii Generalis literae, Fischer et Ceridon. Lectae 21 Aprilis Ao 1619 Farensbach wielu argumentami udowodnił swoją niewinność, winni są starosta Fischer i Gabriel de Cerido
 • 520 a 92. "Joannes Carolus Chodkiewicz Proconsulibus Ciuitatis Rigensis, Kretynga 26.04.1619 s. 369-372 kopia ex originali, współczesna, No 74 przekr., No 77 przekr., No 75, No 91 List identyczny z nr 91
 • 520 a 93. "Joannes Carolus Chodkiewicz Burgrabio Proconsulibus et Senatui universae Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 15.05.1619 s. 373-376 No 77, No 92, oryg., podpis, ślad pieczęci, adres a dorso: Illmi Dni Chodkieuicii Palatini Vilnensis, Red[ditae] 10 May Ao 1619. Iterum in Senatu 11 May Ao 1619
 • 520 a 94. "Joannes Carolus Chodkiewicz Burgrabio Proconsulibus totique Senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 15.05.1619 s. 377-380 kopia ex originali, współczesna, No 77, No 93 a dorso: Literae Illmi Dni Chodkieuicy Palatini Vilnensis Recit[atae] 10 May 1619. Iterum in Senatu 11 May Ao 1618 Identyczne z nr 93
 • 520 a 95. "Proconsules Consulesque Regiae Ciuitatis Rigensis Joanni Carolo Chodkieuicio, Ryga 20.05.1619 s. 381-384 kopia współczesna, No 78, No 94 a dorso: Cosolatoriae Spectabilis Senatus ad III. D. Chodkieuicium de data 20 May 1619 Wyrazy współczucia z powodu śmierci żony hetmana
 • 520 a 96. "Joannes Carolus Chodkiewicz Palatinus Vilnensis Burgrabio ac Proconsulibus totique Senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Kretynga 15.06.1619 s. 385-388 No 79, No 95, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Chodkieuicy Literae lectae 11? [16] Juny A. 1619 Gani niechęć do zgody z Farensbachem, dziękuje za kondolencje, po pogrzebie wraca do Inflant
 • 520 a 97. "Sigismundus III rex Poloniae Burgrabio Proconsuli Consulibus totique Magistratui Ciuitatis Rigensis, Warszawa 20.06.1619 s. 389-392 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 96 a dorso: Sacrae Regiae Majestatis literae in causa Farensbachii. Lectae 15 July A. 1619 Król napomina, aby przestali czyhać na życie Farensbacha, gdyż rozpuścił on swoich żołnierzy i szuka zgody
 • 520 a 98. "Christophorus Radziwil exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Campiductor Burgrabio Proconsuli ac Consulibus totique senatui Regiae Ciuitatis Rigensis, Lubeka 12.07.1619 s. 393-396 No 5, No 97, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Christophori Radziuili in causa Farensbachii 25.[12.] Julii A. 1619; dissuadetur amicabilis oppositio, Rigenses socios agnoscit et talis agnosci sperat
 • 520 a 99. "Joannes Carolus Chodkieuicius Rigensibus, Wenden [Kieś] o2.08.1619 s. 397-400 oryg., podpis, brak pieczęci i adresu, No 80, No 98 Spór o ugodę z Farensbachem, przyrzeka wynagrodzić krzywdy, Ryżanie zabrali jego sprzęty i trzymali go w oblężeniu we własnych dobrach
 • 520 a 100. "Christophorus Radziwiłł exercituum MDL. campiductor Rigensibus, Sielce 27.08.1619 s. 401-404 oryg., podpis, ślad pieczęci, adres, No 12, No 99 a dorso: III. Principis Dni Christophori Radziuili. Lectae 24? Augusti A. 1619 Pytają, jak dalej postępować. Jeśli zwrócili się do króla i czekają na jego odpowiedź, niech się nie spieszą z decyzją
 • 520 a 101. "Joannes Chodkiewicz Syndico Ciuitatis Rigensis, Awigen 21.09.1619 s. 405-408 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 82, No 100 Przesyła warunki pokoju z Farensbachem przez starostę Białozora
 • 520 a 102. "Conditiones compositionis, reconciliationis Spectabilium Dominorum Rigensium cum [...] Volmaro Farensbachio Taurensi Capitaneo s. 409-412 No 101 Przeproszenie Farensbacha, wystawienie świadectwa niewinności, zwrot zrabowanych rzeczy, odszkodowanie za spalone zabudowania, areszt hersztów, kara śmierci dla zamierzającego go otruć
 • 520 a 103. "Christophorus Radziwiłł Burgrabio Proconsuli Consulibus totique senatui Ciuitatis Rigensis, Birze 16.10.1619 s. 413-416 orug., podpis, pieczęć, adres, No 6, No 102 Dworzanin Tinkhaus ustnie przekaże to, co mu nakazuje jego związek z Rygą
 • 520 a 104. "Sigismundus III rex Poloniae Burgrabio Proconsuli Consulibusque totique Magistratui Ciuitatis Rigensis, Warszawa 24.10.1619 s. 417 kopia współczesna, No 103 Wobec Farensbacha chwyta się Ryga wszelkich środków niezgodnych z prawem, zakaz stosowania środków gwałtownych
 • 520 a 105. "Joannes Carolus Chodkiewicz Rigensibus, Kretynga 06.11.1619 s. 418 kopia współczesna Przesyła Ryżanom wyżej wym. list króla
 • 520 a 106. "Rigenses Sigismundo III regi Poloniae, Ryga 20.11.1619 s. 419-420 odpowiedź na w/w list królewski
 • 520 a 107. "Christophorus Radziwiłł Proconsulibus Consulibus totique Senatui Ciuitatis Rigensis, Birże 08.11.1619 s. 421-424 oryg., podpis, pieczęć, adres, No 6, N. 104 a dorso: Illmi Dni Principis Christophori Radziuili de causa Farensbachiana. Lectae 2? Novembris A. 1619. Declaratio qua pari indivisoque passu cum Ciuitate Rigensi indicere velit
 • 520 a 108. "Copia literarum a Sacra Majestate ad Farensbachum, Warszawa 18.11.1619 s. 425-426 No 14, 16 przekr., No 105 a dorso: Literae Regiae Majestatis ad Farensbecium 8 Novembris A. 1619 Farensbach nie chce odstąpić od twardych warunków przesłanych Ryżanom, w dodatku sam obsadza drogi publiczne i obdziera kupców
 • 520 a 109. "Leo Sapieha Cancellarius M. D. Lithuaniae Proconsulibus Consulibusque Ciuitatis Rigensis. Warszawa 20.11.1619 s. 427-430 No, No 106, oryg., podpis, pieczęć, adres a dorso: Illmi Dni Leonis Sapiehae Cancellarii Lithuaniae, lectae 30 Novembris A. 1619 List królewski z rozkazami do Farensbacha wysyła przez Marcinkiewicza sekretarza królewskiego
 • 530 d Mf 760
 • 530 d Mf 34
 • 530 b BN d Kat. Mikr. BN R. 1954, poz. 49
 • 541 c a d 1821
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "Bl. R. D 315" sygn. Biblioteki Poryckiej d BK II, 168 d BK Dz. Hist. 175 m Poryck w Działyński Tytus (1796-1861) w Biblioteka Porycka w Czacki Tadeusz (1765-1813) w Biblioteka Porycka
 • 581 a Korzeniowski, Catal. cod. manu script. Musaei Princ. Czartoryski Cracov. Kraków 1887-1893, Vol. 1 poz. 315
 • 581 a 84. Sigismundus III rex Poloniae: Decretum [...] - druk: Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza [...] T. 2 Warszawa 1805 s. 119 a 78. Rigenses Sigismundo III [...] - druk: A. Szelągowski, Walka o Bałtyk, Lwów 1921 s. 218 a 68. Kopia postanowienia Seymiku Drohickiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 63 a 67. Kopia postanowienia seymiku woiewodztwa Sędomirskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 64 a 66. Kopia postanowienia rozdwoionego seymiku Lubelskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 63 a 65. Kopia postanowienia [sejmiku] woiewodztwa Lubelskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 64 a 64. Kopia postanowienia Seymiku Srzedzkiego [...] - druk: Akta sejmikowe województw Poznańskiego i Kaliskiego T. 1 Cz. 1 1572-1616, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957 s. 260-268 a 63. Kopia artykułow woiewodztwa sieradzkiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 63 a 59. Kopia postanowienia Seymiku krakowskiego [...] - druk: Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1 1572-1620, wyd. St. Kutrzeby, Krakow 1932 s. 252-259 a 55. Kopia postanowienia Seymiku w[oje]wodztwa Belzkiego [...] - druk: Rozprawy i Sprawozdania PAU, Wydz. Hist. -Filoz., wyd. A. Sokołowski T. XV, Kraków 1882 s. 201-212; Ten sejmik i inne, jak: halicki, kijowski, sieradzki, lubelskie, sandomierski, drohicki zob. J. Maciszewski op. cit. s. 61-64 a 54a. Kopia postanowienia Seymiku Kiiowskiego [...] - druk: J. Maciszewski op. cit. s. 64 a 54. Kopia postanowienia Seymiku Halickiego [...] - druk: J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618 [...] .????] s. 64 a 48. Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III [...] - druk: H. Malewska op. cit. s. 43-45; Niemcewicz J. U. w streszczeniu op. cit. T. 1 s. 280-281 a 43. Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III [...] - druk: w streszczeniu: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 1 s. 279-280 a 31. Jan Karol Chodkiewicz do króla [Zygmunta III [...] - druk: w streszczeniu: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III, Krakow 1860 T. 1 s. 278-279; zob. St. Bodniak op. cit. s. 23 a 28. Kopia listu originalnego Jana Karola Chodkiewicza do króla [Zygmunta III [...] - druk: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959 s. 39-43 a 24. Jan Weiher [starosta pucki] do króla [Zygmunta III [...] - druk: fragment: Stan. Bodniak, Zawiązek floty i obrony wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolen IX [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Nr 2, Kórnik 1930 s. 18 a 15. Listy Stanisława Żółkiewskiego op. cit. ze Lwowa 30.07. 1603 s. 124 a 1. Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey [...] - druk: Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584-1620, Kraków 1868 w tej sprawie z 20.07. i 30.07. 1603 r. s. 123-124
 • 600 a Aldobrandini Pietro c włoski duchowny kardynał d (1571-1621)
 • 600 a Aldobrandini, Pietro c włoski duchowny kardynał d (1571-1621)
 • 600 a Asserny Themis
 • 600 a Białłozor Gabryel c sta nowomłyński d (?-ca 1638)
 • 600 a Birch Bartel
 • 600 a Brangiel Girzem
 • 600 a Bunak c rotmistrz
 • 600 a Bunak c rotmistrz
 • 600 a Cerido Gabriel de
 • 600 a Ceridon
 • 600 a Denhoff
 • 600 a Drobisz Aleksander
 • 600 a Drobisz Aleksander
 • 600 a Drobisz Jan
 • 600 a Drobisz Jan
 • 600 a Drobisz Scypion
 • 600 a Drobisz Scypion
 • 600 a Drob Jan
 • 600 a Drobysz Aleksander
 • 600 a Farensbach Jerzy c wda wendeński, hetman inflancki d (1551-1602)
 • 600 a Farensbach Włodzimierz Wolmar c awanturnik zdrajca d (1586-1633)
 • 600 a Farensbach Włodzimierz Wolmar c awanturnik zdrajca d (1586-1633)
 • 600 a Felińscy
 • 600 a Fischer
 • 600 a Fischer c sta
 • 600 a Gorsczki
 • 600 a Gorzewski Maciej
 • 600 a Gorzewski Maciej
 • 600 a Gorzewski Maciej
 • 600 a Gosławski
 • 600 a Gosławski
 • 600 a Haiden c kapitan
 • 600 a Haidenstein Reinhold c sekretarz król. Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy d (1553-1620)
 • 600 a Harefer Ditlof
 • 600 a Harefer Ditlof
 • 600 a Heiden c kpt.
 • 600 a Heidenstein Reinhold c sekr. król. d (1553-1620)
 • 600 a Henryk b IV Burbon c (król Francji ; d 1553-1610)
 • 600 a Henryk Juliusz c ks. brunszwicki i lüneburski d (1564-1613)
 • 600 a Henryk Juliusz c ks. brunszwicki i luneburski d (1564-1613)
 • 600 a Holtscher Bertram c klan derptski
 • 600 a Holtscher Bertram c klan derptski
 • 600 a Horst
 • 600 a Horst
 • 600 a Ibrahim c rotmistrz kozacki
 • 600 a Ibrahim c rotmistrz kozacki
 • 600 a Imbrahim
 • 600 a Kamieński
 • 600 a Karaczon c chor.
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d (1550-1611)
 • 600 a Kazanowski
 • 600 a Kiernożycki c rtm.
 • 600 a Kochlewski
 • 600 a Komoroński
 • 600 a Komoroński
 • 600 a Komorowski
 • 600 a Konrat c kpt.
 • 600 a Kozucki
 • 600 a Kozucki
 • 600 a Kwewelin Bernard
 • 600 a Lacki Teodor c pis. pol. d (?-1616)
 • 600 a Larson Andreas
 • 600 a Linderson c gen.
 • 600 a Live Henryk c płk. szw. kmdt Parnawy
 • 600 a Ludovici Carlo c kardynał włoski d (1595-1632)
 • 600 a Ludovici Carlo c kardynał włoski d (1595-1632)
 • 600 a Machmet Murza c rotmistrz tatarski
 • 600 a Machmet Murza c rotmistrz tatarski
 • 600 a Madaliński
 • 600 a Madaliński Bonawentura c bp kujawski d (1620-1691)
 • 600 a Marcinkiewicz c sekretarz królewski
 • 600 a Marcinkiewicz Jan c sekretarz Zygmunta III
 • 600 a Maurycy c landgraf heski
 • 600 a Maurycy b Uczony c landgraf heski d (1572-1632)
 • 600 a Mengen Jerzy
 • 600 a Mengen Jerzy
 • 600 a Mixtak Aaron
 • 600 a Mixtak Aaron
 • 600 a Młocki
 • 600 a Młocki Andrzej c por. płk.
 • 600 a Mustafa c rtm. kozacki
 • 600 a Mustapha Bogdan
 • 600 a Myszkowski Zygmunt c marszałek w. kor. d (1562-1615)
 • 600 a Nowoski
 • 600 a Procroch Bernard
 • 600 a Prokroch Bernard
 • 600 a Przyłęcki
 • 600 a Rożyński Jan Roman c hetman
 • 600 a Scipion
 • 600 a Sielicki Grzegorz
 • 600 a Sielicki Grzegorz
 • 600 a Skumina Teodor
 • 600 a Srzeliński Grzegorz
 • 600 a Stabrowski
 • 600 a Strzelinski Grzegorz
 • 600 a Tarnholcz
 • 600 a Tarnholcz
 • 600 a Tinkhaus dworzanin
 • 600 a Toks Othon
 • 600 a Tyszkiewicz Teodor c podskarbi nadw. lit. wda nowogrodzki d (?-1618)
 • 600 a Tyzenhaus Fabian
 • 600 a Tyzenhauz Fabian
 • 600 a Verakus Hans
 • 600 a Verakus Hans
 • 600 a Wazinski Bartosz
 • 600 a Ważyński
 • 600 a Ważyński Bartłomiej c podkomorzy dorpacki d (?-ca 1648)
 • 600 a Ważyński Bartosz
 • 600 a Ważyński Karol
 • 600 a Ważyński Karol
 • 600 a Weier
 • 600 a Wiszowaty c por.
 • 600 a Wojtkowski Andrzej
 • 600 a Wojtkowski Andrzej
 • 600 a Zawisza
 • 600 a Zawisza
 • 610 a Jezuici nadania w Inflantach
 • 610 a sejmik bełzki 1604
 • 610 a sejmik drohicki 1604
 • 610 a sejmik halicki 1604
 • 610 a sejmik kijowski 1604
 • 610 a sejmik krakowski 1604
 • 610 a sejmik łęczycki 1604
 • 610 a sejmik lubelski 1604
 • 610 a sejmik opatowski 1604
 • 610 a sejmik pruski 1605
 • 610 a sejmik raciążski 1604
 • 610 a sejmik radziejowski 1604
 • 610 a sejmik rawski 1604
 • 610 a sejmik sędomirski 1604
 • 610 a sejmik średzki 1604
 • 610 a sejmik warszawski 1605
 • 610 a sejmik wieluński 1604
 • 610 a sejmik wiśnieński 1604
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 651 a Estonia y 17 w.
 • 651 a Finlandia y 17 w.
 • 651 a Holandia y 17 w.
 • 651 a Inflanty y 17 w.
 • 651 a Kurlandia y 17 w.
 • 651 a Rosja y 17 w.
 • 700 a Ossoliński Zbigniew
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof c wlk. książę lit.
 • 700 a Żółkiewiski Stanisław c hetman d (1547-1620)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol b hetman. w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Meier Jan c sekr. król.
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Ossoliński Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 700 a Ostrogski Konstanty Wasyl c sta włodzimierski wda kijowski d (1526-1608)
 • 700 a Sapieha Lew c hetman wlk. lit. d (1557-1633)
 • 700 a Zamoyski Jan c hetman wlk. kor. kancl. wlk. lit. d (1542-1605)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Farensbach Włodzimierz Wolmar b awanturnik zdrajca c (1586-1633)
 • 700 a Farnese Odoardo c kardynał włoski d (1573-1626)
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof b II Młodszy c hetman polny lit. d (1585-1640)
 • 700 a Ramo Thome
 • 700 a Syndico Joanni Ulrico
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Farnese, Odoardo c kardynał włoski d (1573-1626)
 • 700 a Filip Juliusz c (książę wołogoski ; d 1584-1625)
 • 700 a Gołębiowski Łukasz c historyk d (1773-1849)
 • 700 a Henryk b IV c (król Francji ; d 1553-1610)
 • 700 a Jeger Petrus
 • 700 a Kietlitz Albert
 • 700 a Marschalcus Georg Pudevels
 • 700 a Meier Jan c sekr. ryski
 • 700 a Myszkowski Piotr c klan lubelski d (ca 1550-1606)
 • 700 a Ossoliński Jan Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof Piorun wda wileński hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 700 a Ramus Tomasz c obywatel ryski
 • 700 a Rappe Krzysztof c konsyliarz król. kanclerz pruski
 • 700 a Rautter Johannes c burgrabia
 • 700 a Rudnicki Szymon c bp warmiński d (1552-1621)
 • 700 a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 700 a Sieniawski Adam Hieronim c pisarz polny kor. sta lwowski d (1623-1650)
 • 700 a Ulryk Jan obywatel ryski
 • 700 a Weiher Jan c sta pucki d (1580-1626)
 • 700 a Zygmunt III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Filip Juliusz c książę wołogoski d (1584-1625)
 • 700 a Baro Albertus Liber
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Gołębiowski Łukasz historyk 1773-1849
 • 700 a Henryk b IV Burbon c (król Francji ; d 1553-1610)
 • 700 a Kitlitz
 • 700 a Marschalcus Georg Pudevels
 • 700 a Myszkowski Piotr
 • 700 a Rautter Joannes c burgrabia
 • 700 a Rappe Christophorus c kanclerz
 • 700 a Rudnicki Szymon c sekr. wlk. kor. d (1552-1621)
 • 700 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 700 a Weiher Jan c sta pucki d (1580-1626)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d 1560-1621)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku powiatu Drohickiego zrobiona z kopii wspołczesney 1604
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku Warszawskiego zgodnego z Raciążskim nie we wszystkim jednak 1605
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku Pruskiego zrobiona z kopii wspołczesney 1605
 • 740 a Jan Karol Chodkiewicz do króla Zygmunta III 1605
 • 740 a Listy priczinne od Jo Msci pana starosty Zmodzkiego Jana Karola Chodkiewicza do króla Zygmunta III
 • 740 a Notum sit universis ac singulis quorum hoc iure interest 1614
 • 740 a Conditiones compositionis quam Wolmarus Farensbachius tenere debuit cuius fideiussorem se praebet Senatus Civitatis Regiae Rigensis promittit 1614 |Conditiones Transactionis cum Farensbecio Anno 1614
 • 740 a Odoardo Farnese cardinalis Sigismundo III Regi Poloniae et Sueciae 1617
 • 740 a Christophorus Radivil princeps exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Rigensibus 1617
 • 740 a Sigismundus III Magistratui Civitatis Rigensis 1617
 • 740 a Listy Ryżan do Zygmunta III 1617
 • 740 a Leo Sapieha Cancellarius Magistratui civitatis Rigensis 1618
 • 740 a Christophorus Radziwił Campiductor Magni Ducatus Lithuaniae universale Ridensibus 1618
 • 740 a Kopia listu Zygmunta III do Zbigniewa Ossolińskiego wojewody sandomierskiego 1618 |O sejm walny w Warszawie w sprawie Inflant
 • 740 a Sigismundus III rex Poloniae Decretum inter cives Rigenses et Farensbachum 1619 |Relatio Stanislai Żółkiewski a Żółkiew Regni Poloniae Cancellarÿ et exercituum generalis |Decretum inter Ciues Rigenses et Ferensbachum Comitiis 1619 |Decretum Comitiale contra Farensbachum
 • 740 a Sigismundus III rex Poloniae Proconsulibus, Consulibusque Civitatis Rigensis 1619
 • 740 a Christophorus Radziwił exercituum M. D. L. dux campestris Rigensibus 1619
 • 740 a Joannes Carolus Chodkiewicz Proconsulibus Civitatis Rigensis 1619
 • 740 a Joannes Carolus Chodkiewicz generalis exercituum MDL 1619
 • 740 a Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey wyznaczonych do króla Zygmunta III 1603
 • 740 a Listy Jana Karola Chodkiewicza do króla Zygmunta III 1603
 • 740 a Rękopis BK 294 jest kontynuacją rękopisu BK 293 i obejmuje lata panowania Zygmunta III od 1603 do 1623 i zawiera bogaty materiał z czasów walk polsko-szwedzkich w Inflantach. Korespondencja zawarta w ramach tych lat rozłożona jest nierównomiernie. Najwięcej listów jest z lat 1603 27 1604 40 1619 26 listów inne lata natomiast występują wyrywkowo po kilka dokumentów.
 • 740 a Najobfitsza jest korespondencja Jana Karola Chodkiewicza hetmana wielkiego litewskiego i bohatera walk inflanckich 49. Są to listy do króla do Rygi i Farensbacha w tym 20 tzw. listów przyczynnych głównie za żołnierzami walczącymi w Inflantach o nadania jakichś dóbr lub kamienicy w mieście w nagrodę za męstwo odniesione rany lub utratę majątku w tej wojnie. Ważniejsze są jednak listy Chodkiewicza do króla o sytuacji żołnierza inflanckiego o jego nędzy głodzie braku pieniędzy. Stąd też ustawiczne jego naleganie o pieniądze na zaległy żołd i ćwierci często jednak bezskuteczne lub w znikomym stopniu spełnione. Jest też kilka listów tzw.literae deliberatoriae mających charakter okólników rozsyłanych do wybitnych senatorów i hetmanów z żądaniem ich opinii o bieżących sprawach np. do Lwa Sapiehy 3 do Zbigniewa Ossolińskiego 1 do Jana Zamoyskiego 1 do Konstantego Ostrogskiego 1.
 • 740 a Rękopis zawiera również kopie 18 sejmików z grudnia 1604 i stycznia 1605 roku przed sejmem walnym tegoż roku. Są to sejmiki halicki kijowski bełski wiślicki wieluński radziejowski krakowski łęczycki rawski raciąski sieradzki średzki lubelski 2 sandomierski drohicki warszawski pruski.
 • 740 a Znaczną część rękopisu bo ok. 32 listy zajmuje sprawa Włodzimierza Wolmara Farensbacha starosty Tarwastu ??? i Rujenu na którego wpłynęło do króla poważne oskarżenie Rygi o szkody i rabunki w mieście i prowincji. Sprawy te ciągną się od 1614-1620. Do załatwienia tego sporu zostaje przez króla wyznaczony J. K. Chodkiewicz wojewoda wileński. Dla hetmana nie było to zadanie zbyt łatwe i przyjemne ze względu na powiązania rodzinne z Farensbachem. Do zwłoki przyczyniła się również dłuższa choroba Chodkiewicza. W sporze tym biorą ponadto udział kanclerz litewski Lew Sapieha i Krzysztof Radziwiłł hetman polny litewski.
 • 740 a Przypadkiem chyba znalazły się w tym rękopisie 2 listy Odoarda Farnese i Ludovici kardynałów będące odpowiedzią na list króla Zygmunta III o przegląd tajnego archiwum watykańskiego odnośnie materiałów doyczących historii świeckiej i kościelnej Szwecji
 • 740 a BN Kat. Mikr. BN R. 1954 poz. 49
 • 740 a Z innego zapisu katalog. niż M. M. inform. Na k. B notatka Bl. Pr. ? D 315 oznacza proweniencję i sygn. Biblioteki Poryckiej. Por. J. Korzeniowski Catal. cod. manu script. Musaei Princ. Czartoryski Cracov. Kraków 1887-1893 Vol. 1 poz. 315 Do Biblioteki Kórnickiej nabył rkps Tytus Działyński II 168
 • 740 a Sprawa Krzysztofa Radziwiłła z Wolmarem Farensbachem przed komisarzami królewskimi 1619
 • 740 a Christophorus Radziwił M. D. Lithuaniae Campiductor ad Joannem Ulricum Syndicum et Thomam Rhamum ciuitatis Rigensis Internunciis 1620 |O ruchach Farensbacha z dwiema chorągwiami na Podlasie, do Bielska i Knyszyna
 • 740 a Leo Sapieha MDL. Cancellarius Joanni Vlrico Sindico et Thomae Ramusio civibus Rigensibus 1620
 • 740 a Leo Sapieha Burgrabio Proconsuli Consulibusque Ciuitatis Rigensis 1620
 • 740 a Christophorus Radziwil MDL. dux campestris Joanii Ulrico Sindico Rigensis Ciuitatis et Thomae Ramo 1620 |Spotkanie się w Nowogródku w sprawie ugody z Farensbachem
 • 740 a Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Ciuitatis Rigensis 1620
 • 740 a Leo Sapieha Burgrabio Proconsulibus Consulibusque Ciuitatis Rigensis 1620
 • 740 a Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Ciuitatis Rigensis et Thomae Ramo 1620
 • 740 a Christophorus Radziwił Joanni Ulrico Sindico Rigensi et Thomae Ramo 1620
 • 740 a Odoardo Farnese Cardinalis Regi Poloniae Sigismundo III 1623
 • 740 a Ludovici Ludovisius cardinalis Sigismundo III 1623
 • 740 a Philippus Julius dux Stetinensium Pomeranorum Sigismundo III regi Poloniae 1604
 • 740 a Listy Jana Karola Chodkiewicza do Zygmunta III 1603
 • 740 a Burgrabius, Proconsules et Consules Regiae Ciuitatis Rigensis Sigismundo III regi Poloniae 1604 |O nowej klęsce okrętów ryskich
 • 740 a List Konstantego X. Ostrowskiego do krola Zygmunta III 1604
 • 740 a List Jana Zamoyskiego do króla Zygmunta III 1604
 • 740 a Carolus dux Nivernensis Par Franciae Regi Poloniae Sigismundo III 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Halickiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Kijowskiego
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku województwa Bełzkiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Wiśnieńskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Radziejowskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku krakowskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Łęczyckiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Raciążskiego 1604
 • 740 a Artykuły województwa sieradzkiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia Seymiku Średzkiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia sejmiku województwa lubelskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia rozdwoionego Seymiku Lubelskiego 1604
 • 740 a Kopia postanowienia seymiku woiewodztwa Sędomirskiego
 • 740 a Artykuły seymiku Opatowskiego Anni 1604 na seym Warszawski 1605
 • 740 a Kopia listu kommissarzow do płacy woyskowey naznaczonych do króla 1603
 • 740 a Responsoriae Ciuitatis Rigensis ad Caroli literas die 5 Augusti per tubicinem excubitoribus Rigensibus exhibitis scriptae, sed nondum missae
 • 740 a Listy Jana Karola Chodkiewicza do króla Zygmunta III 1603
 • 740 a Jan Karol Chodkiewicz do Szymona Rudnickiego sekretarza wielkiego koronnego 1603
 • 740 a Jan Weiher starosta pucki do króla Zygmunta III 1603
 • 740 a Consiliarii Terrae Prussiae Sigismundo III regi Poloniae 1603
 • 740 a Consiliarii ad gubernationem Prussiae constituti Sigismundo III regi Poloniae 1603
 • 740 a Sigismundus III rex Poloniae Henrico IV Galliarum et Nauariae regi 1603
 • 740 a Senatus Rigensis Joanni Carolo Chodkiewicz Palatino Vilnensi 1619
 • 740 a Responsoriae Spectabilis Senatus Rigensis ad. III. D. Chodkieuicium Palatinum Vilnensem 1619
 • 740 a Literae Senatus Rigensis ad Joannem Carolum Chodkiewicz 1619
 • 740 a Literae Spectabilis Senatus ad III. Dnum Chodkieuicium Palatinum Vilnensem 1619
 • 740 a Listy Jana Karola Chodkiewicza do senatu i dostojników miasta Rygi 1619
 • 740 a Literae Illmi Dni Chodkieuicy Palatini Vilnensis Recitatae 1619
 • 740 a Proconsules Consulesque Regiae Ciuitatis Rigensis Joanni Carolo Chodkieuicio 1619
 • 740 a Cosolatoriae Spectabilis Senatus ad III. D. Chodkieuicium 1619
 • 740 a Sigismundus III rex Poloniae Burgrabio Proconsuli Consulibus totique Magistratui Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Christophorus Radziwil Burgrabio Proconsuli ac Consulibus totique senatui Regiae Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Christophorus Radziwiłł exercituum MDL. campiductor Rigensibus 1619
 • 740 a Joannes Chodkiewicz Syndico Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Conditiones compositionis, reconciliationis Spectabilium Dominorum Rigensium cum Volmaro Farensbachio Taurensi Capitaneo
 • 740 a Christophorus Radziwiłł Burgrabio Proconsuli Consulibus totique senatui Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Sigismundus III rex Poloniae Burgrabio Proconsuli Consulibusque totique Magistratui Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Rigenses Sigismundo III regi Poloniae 1619
 • 740 a Christophorus Radziwiłł Proconsulibus Consulibus totique Senatui Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Christophori Radziuili de causa Farensbachiana 1619
 • 740 a Copia literarum a Sacra Majestate ad Farensbachum 1619
 • 740 a Leo Sapieha Cancellarius M. D. Lithuaniae Proconsulibus Consulibusque Ciuitatis Rigensis 1619
 • 740 a Leonis Sapiehae Cancellarii Lithuaniae 1619
 • 852 j BK 00294
 • 999 d 2017-04-13

Indexes